Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cosmetics for Men

Cosmetics for Men

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kalinová
Šetření:29. 03. 2010 - 03. 04. 2010
Počet respondentů:24
Počet otázek (max/průměr):35 / 30.83
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:44,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:01
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Indicate you range of age:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-25 years old2080 %83,33 %  
26-30 years old28 %8,33 %  
36-40 years old28 %8,33 %  
31-35 years old14 %4,17 %  

Graf

2. Indicate the country you come from:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mexico624 %25 %  
italy520 %20,83 %  
Austria312 %12,5 %  
France28 %8,33 %  
czech28 %8,33 %  
Canada28 %8,33 %  
Poland14 %4,17 %  
australia14 %4,17 %  
Česká republika14 %4,17 %  
CZ14 %4,17 %  
ostatní odpovědi czech rrepublic 14 %4,17 % 

Graf

3. What is the population of the city you are currently living in:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
more than 1 000 000 inhabitants1768 %70,83 %  
100 000 - 1 000 000 inhabitants624 %25 %  
less than 50 000 inhabitants28 %8,33 %  

Graf

4. What is your current status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I am employed with university education1352 %54,17 %  
I am a university student1040 %41,67 %  
others14 %4,17 %  
I am unemployed14 %4,17 %  

Graf

5. I do basic hygiene:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
in the morning2080 %83,33 %  
in the evening1560 %62,5 %  
during the day832 %33,33 %  
at special occasions (night entertainment)624 %25 %  

Graf

6. If you chose "others"

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

7. How many times a day do you use cosmetics? (except of using brushing the teeth):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
twice1144 %45,83 %  
once936 %37,5 %  
three times312 %12,5 %  
sometimes I leave it out28 %8,33 %  

Graf

8. When using men´s cosmetics I focus on (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hair 2080 %83,33 %  
beard/shaved face1352 %54,17 %  
face1144 %45,83 %  
face skin1144 %45,83 %  
teeth936 %37,5 %  
hands520 %20,83 %  
body skin312 %12,5 %  
lips312 %12,5 %  
nails14 %4,17 %  
eyes14 %4,17 %  

Graf

9. I like to care most about:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hair 1144 %45,83 %  
beard/shaved face416 %16,67 %  
face skin416 %16,67 %  
face28 %8,33 %  
nothing from the list28 %8,33 %  
teeth14 %4,17 %  
body skin14 %4,17 %  

Graf

10. From the face cosmetics I expect that:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
it will clean the face1456 %58,33 %  
it will moisturize the face1040 %41,67 %  
it will cheer up the face416 %16,67 %  
it will enliven the face416 %16,67 %  

Graf

11. From using the cosmetics I expect to look well:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
any time1976 %79,17 %  
at the party520 %20,83 %  
at a date416 %16,67 %  
I do not expect anything, I use it only for hygiene416 %16,67 %  
at job312 %12,5 %  
after the party28 %8,33 %  
in his leisure time28 %8,33 %  

Graf

12. To which part of the man´s body I think women pay most attention to (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
face skin1872 %75 %  
hair728 %29,17 %  
hands624 %25 %  
eyes and eye lashes416 %16,67 %  
body skin14 %4,17 %  
nails14 %4,17 %  

Graf

13. From using the cosmetics I require:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
the quality1352 %54,17 %  
simple using832 %33,33 %  
I do not mind312 %12,5 %  
fast using14 %4,17 %  

Graf

14. Why do/would I use men's cosmetics:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
from hygienic reasons1456 %58,33 %  
from esthetic reasons (to be atractive)1248 %50 %  
from esthetic reasons (to look neat)1040 %41,67 %  
from health reasons520 %20,83 %  

Graf

15. I consider men using men´s cosmetics as effiminate:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
depends on the amount and type of used cosmetics2080 %83,33 %  
no416 %16,67 %  
yes14 %4,17 %  

Graf

16. I consider men being effiminate when using (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
make-up2184 %87,5 %  
nails care1664 %66,67 %  
self-suntan cream832 %33,33 %  
face cream312 %12,5 %  
hair gel312 %12,5 %  
others14 %4,17 %  
hair care14 %4,17 %  

Graf

17. If you chose "others" please write out:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nothing 1100 %4,17 %  

Graf

18. The men´s cosmetics shopping is made by (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by me2496 %100 %  
by my girlfriend/wife312 %12,5 %  
by my family312 %12,5 %  
I do not buy nor get14 %4,17 %  

Graf

19. I buy men´s cosmetics in:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
super/hypermarket 1664 %66,67 %  
drugstore520 %20,83 %  
pharmacy312 %12,5 %  
parfumery14 %4,17 %  

Graf

20. I spend for men´s cosmetics monthly:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
less than 10 euros1560 %62,5 %  
10 - 20 euros728 %29,17 %  
20 - 50 euros312 %12,5 %  

Graf

21. At men I prefer:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
natural look (he is using cosmetics for hygiene and SOMETIMES care cosmetics - eg-creams)2184 %87,5 %  
neat look (he is using cosmetics for hygiene and care cosmetics - eg-creams)312 %12,5 %  
untreated look (he is using the cosmetics for hygiene only)14 %4,17 %  

Graf

22. In men´s cosmetics I miss:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nothing2080 %83,33 %  
new product312 %12,5 %  
variability of brands28 %8,33 %  

Graf

23. If you chose "new product" please write out:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

24. I personally buy these products of men´s cosmetics (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
shower gel2392 %95,83 %  
shampoo2392 %95,83 %  
antiperspirant/deodorant1872 %75 %  
hair gel/wax1768 %70,83 %  
shaving gel1456 %58,33 %  
face care cream1352 %54,17 %  
after-shave balm1248 %50 %  
hand cream1144 %45,83 %  
shaving foam936 %37,5 %  
lip balm832 %33,33 %  
conditioner520 %20,83 %  
body lotion520 %20,83 %  
after-shave water28 %8,33 %  
eye cream14 %4,17 %  
other14 %4,17 %  

Graf

25. If you chose "other" please write out:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
teeth-whitening products1100 %4,17 %  

Graf

26. The purchase of men´s cosmetics is:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sometimes planned and sometimes not1144 %45,83 %  
not planned in advance1040 %41,67 %  
planned in advance416 %16,67 %  

Graf

27. When buying men´s cosmetics for my friend/boyfriend/husband:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do not buy1352 %54,17 %  
I am loyal to one, tried brand936 %37,5 %  
I like to experiment and buy new brands312 %12,5 %  

Graf

28. When choosing a men´s cosmetics products I care about (choose any number of answers):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
the quality2080 %83,33 %  
the price1872 %75 %  
the brand1144 %45,83 %  
the fragrance/perfume728 %29,17 %  
the product´s package and desing312 %12,5 %  
the recommendations312 %12,5 %  

Graf

29. When buying men´s cosmetics I look for the information about the products in advance:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
no1768 %70,83 %  
yes832 %33,33 %  

Graf

30. If yes, I look for the information (If not, continue to next question):

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
on the internet450 %16,67 %  
in shops337,5 %12,5 %  
at friends112,5 %4,17 %  

Graf

31. I consider the recommendation for using the men´s cosmetics from women as:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
welcome1456 %58,33 %  
common624 %25 %  
inappropriate416 %16,67 %  
too intimate14 %4,17 %  

Graf

32. I consider the recommendation for using the men´s cosmetics from men as:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
welcome1352 %54,17 %  
common520 %20,83 %  
inappropriate416 %16,67 %  
too intimate28 %8,33 %  
humiliating14 %4,17 %  

Graf

33. The brand Diesel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
is known to me but I do not know what are the products1872 %75 %  
is known to me and I know the products416 %16,67 %  
is unknown to me312 %12,5 %  

Graf

34. If you know the products Diesel please write out:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-jean -parfume -tee-shirt -jacket -coat All of the brand

Few people know it is an italian brand and it belongs to the branch of italian fashion firms that do not want to relate to the classic italian worldwide known brands (togheter with Replay, Guess, Gas, Meltin' Pot, Guru and so on) ...Regarding diesel I can say it has always been sinonimous of youngness and adventure to me...regarding the Brand itself especially regarding fashion clothes (which is the core business) you have a good and original mix of classic outfit with a touch of sportive and alternative design that basically aims to communicate style with an eye on new trends in a retro way (something tried as well in the last years by other well known brands)

I do know products Diesel.

Jeans

Jeans

35. If I know the brand Diesel I consider it as:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
serious vs. rebellious1-0-10.120.426
conservative vs. extravagant1-0-10.320.458
rather old vs. rather young1-0-10.360.31
rather male vs. rather female1-0-1-0.440.246
appropriate for me vs. inappropriate for me1-0-1-0.040.438
rather expensive vs. rather cheap1-0-1-0.280.362

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kalinová, L.Cosmetics for Men (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://cosmetics-for-men.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.