Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > ČR a Evropská Unie

ČR a Evropská Unie

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Vilhelmová
Šetření:20. 11. 2012 - 23. 11. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):7 / 7
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro zpracování skupinové seminární práce na téma obyvatelé ČR a Evropská unie.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zcela4853,33 %53,33 %  
Ne, nesouhlasím4246,67 %46,67 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 306471,11 %71,11 %  
31 – 491921,11 %21,11 %  
Více jak 5077,78 %7,78 %  

Graf

3. Znáte myšlenky Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, avšak ne všechny4853,33 %53,33 %  
Ne, o myšlenkách LS nemám ponětí2123,33 %23,33 %  
Ano, znám2123,33 %23,33 %  

Graf

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské4246,67 %46,67 %  
Vysokoškolské3437,78 %37,78 %  
Vyšší odborné77,78 %7,78 %  
Základní77,78 %7,78 %  

Graf

5. Znáte obsah Lisabonské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně znám5055,56 %55,56 %  
Ne, obsah LS neznám2730 %30 %  
Ano, obsah znám1314,44 %14,44 %  

Graf

6. Jste spokojen/a se členstvím České republiky v Evropské unii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nejsem spokojen/a4752,22 %52,22 %  
Ano, jsem spokojen/a4347,78 %47,78 %  

Graf

7. Souhlasíte s kroky, které koná Evropská unie v oblasti financí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, s většinou kroků nesouhlasím6066,67 %66,67 %  
Ano, s většinou kroků souhlasím3033,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

  • odpověď Ano, zcela:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s většinou kroků souhlasím na otázku 7. Souhlasíte s kroky, které koná Evropská unie v oblasti financí?

3. Znáte myšlenky Lisabonské smlouvy?

  • odpověď Ano, znám:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, obsah znám na otázku 5. Znáte obsah Lisabonské smlouvy?

6. Jste spokojen/a se členstvím České republiky v Evropské unii?

  • odpověď Ano, jsem spokojen/a:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, s většinou kroků souhlasím na otázku 7. Souhlasíte s kroky, které koná Evropská unie v oblasti financí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

2. Kolik je vám let?

3. Znáte myšlenky Lisabonské smlouvy?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Znáte obsah Lisabonské smlouvy?

6. Jste spokojen/a se členstvím České republiky v Evropské unii?

7. Souhlasíte s kroky, které koná Evropská unie v oblasti financí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte se členstvím České republiky v Evropské unii?

2. Kolik je vám let?

3. Znáte myšlenky Lisabonské smlouvy?

4. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Znáte obsah Lisabonské smlouvy?

6. Jste spokojen/a se členstvím České republiky v Evropské unii?

7. Souhlasíte s kroky, které koná Evropská unie v oblasti financí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vilhelmová, N.ČR a Evropská Unie (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cr-a-evropska-unie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.