Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > crisis management

crisis management

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Achillesová
Šetření:22. 02. 2012 - 23. 03. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené dámy a pánové,


dovolujeme si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který je zaměřený na sledování a analýzu požadavků a potřeb trhu práce v oblasti krizového řízení. Dotazník je součástí projektu Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost s názvem Zkvalitnění výuky – Inovace a modernizace výuky na nově vzniklé Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti, konkrétně klíčové aktivity zabývající se Monitoringem trhu práce.

Cílem této aktivity je zjistit názory a reakce firem či institucí v oblasti krizového řízení a též zaměstnavatelů absolventů Fakulty logistiky a krizového řízení.


Ujišťujeme Vás, že vyplnění dotazníku je zcela anonymní. 
 

Odpovědi respondentů

1. Má Vaše firma (instituce) samostatnou pozici krizového manažera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %100 %  

Graf

2. V případě, že funkci krizového manažera firma (instituce) nemá, uvažuje výhledově obsadit tuto pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne375 %75 %  
Ano125 %25 %  

Graf

3. Jaké požadavky jsou kladené na tuto pozici? vzdělání (VŠ - bakalář, inženýr, střední škola), délka praxe, odbornost vzdělání, jazykové znalosti a jiné…

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdělání125 %25 %  
nevím125 %25 %  
zkušenosti s krizovým managementem, jednání s lidmi, schopnost pracovat ve stresu, time management125 %25 %  
125 %25 %  

Graf

4. Které znalosti z oblasti krizového řízení postrádáte u absolventů či nových pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
praxe125 %25 %  
nevím125 %25 %  
zkušenosti s řešením problémů, odolnost vůči stresu125 %25 %  
poslušnost125 %25 %  

Graf

5. Hraje roli při výběru nových pracovníků vzdělání v oboru nebo stačí praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stačí praxe4100 %100 %  

Graf

6. Je podle Vašich požadavků krizové řízení perspektivním oborem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %50 %  
Ano250 %50 %  

Graf

7. Je u krizového manažera důležitá znalost cizího jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne250 %50 %  
Ano250 %50 %  

Graf

8. Jaká z těchto manažerských funkcí krizového manažera je podle vás nejdůležitější plánování, organizování, vedení, kontrola, personalistika

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vedení375 %75 %  
organizování125 %25 %  

Graf

9. Jaká z těchto vlastností krizového manažera je podle vás nejdůležitější

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
adaptabilita na měnící se podmínky250 %50 %  
komunikační schopnosti125 %25 %  
schopnost předvídat125 %25 %  

Graf

10. Má mít krizový manažer základní znalosti z psychologie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano250 %50 %  
Nevím125 %25 %  
Ano125 %25 %  

Graf

11. Jaký je nejčastější typ krizové situace, kterou řešíte (stačí uvést obecně)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
povodne250 %50 %  
žádná125 %25 %  
zanedbané povinnosti pracovníků125 %25 %  

Graf

12. Ucházeli se o práci ve Vaší firmě (instituci) absolventi Fakulty logistiky a krizového řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

13. Uvítali byste odbornou stáž studentů Fakulty logistiky a krizového řízení v oboru Ochrana obyvatelstva nebo Řízení rizik?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne250 %50 %  
ano125 %25 %  
řízení rizik125 %25 %  

Graf

14. Pokládáte za riziko zaměstnat absolventa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne375 %75 %  
ano125 %25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Achillesová, E.crisis management (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://crisis-management.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.