Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Povědomí o CRM a SCRM ve firmách - dotazník k DP

Povědomí o CRM a SCRM ve firmách - dotazník k DP

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bc. Michaela Müllerová
Šetření:23. 02. 2014 - 26. 03. 2014
Počet respondentů:31
Počet otázek (max/průměr):18 / 9.39
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Dotazník je sestaven pro zaměstnance společností, pokud tedy nikde nepracujete, pak dotazník, prosím, nevyplňujte. Dotazník se zabývá tématy Customer Relationship Managementu (CRM) a Social CRM. Na základě Vašich odpovědí budu moci zjistit, jaké povědomí mají společnosti o CRM, resp. SCRM, zda je využívají a zda pro své podnikání využívají nějaká sociální média. Odpovědi budou sloužit jako podklady pro mou diplomovou práci na téma Analýza trhu nabídky nástrojů SCRM. Otázek k zodpovězení je méně než 18, protože se dotazník větví na základě Vaší odpovědi. Předem moc děkuji za vyplnění.

Bc. Michaela Müllerová

Odpovědi respondentů

1. Do které kategorie spadá podnik, ve kterém pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velký podnik (nad 500 zaměstnanců, ostatní)1032,26 %32,26 %  
Mikropodnik (1-9 zaměstnanců)825,81 %25,81 %  
Malý podnik (10-99 zaměstnanců, obrat méně než 30 mil. Kč)722,58 %22,58 %  
Středně velký podnik (100-499 zaměstnanců, obrat méně než 100 mil. Kč)619,35 %19,35 %  

Graf

2. V jaké oblasti podniká?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby825,81 %25,81 %  
Informační technologie412,9 %12,9 %  
Výrobní průmysl39,68 %9,68 %  
Obchod26,45 %6,45 %  
Zemědělství26,45 %6,45 %  
Stavební průmysl26,45 %6,45 %  
Cestovní ruch (hotelniství, cestovní agentury/kanceláře)26,45 %6,45 %  
Telekomunikace26,45 %6,45 %  
Finanční odvětví26,45 %6,45 %  
Nezisková organizace26,45 %6,45 %  
advokacie13,23 %3,23 %  
Administrativní činnosti13,23 %3,23 %  
Pojišťovnictví13,23 %3,23 %  
Kosmetika13,23 %3,23 %  
zdravotnictví 13,23 %3,23 %  
Marketing13,23 %3,23 %  
Energetika13,23 %3,23 %  
Zpracovatelský průmysl13,23 %3,23 %  
retail13,23 %3,23 %  

Graf

3. Do jakého kraje spadá Vaše firma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1548,39 %48,39 %  
Zlínský kraj39,68 %9,68 %  
Středočeský kraj39,68 %9,68 %  
Ústecký kraj26,45 %6,45 %  
Královéhradecký kraj26,45 %6,45 %  
Moravskoslezský kraj26,45 %6,45 %  
Pardubický kraj13,23 %3,23 %  
Jihočeský kraj13,23 %3,23 %  
Jihomoravský kraj13,23 %3,23 %  
Moravskoslezský13,23 %3,23 %  

Graf

4. Víte, co je to CRM (Customer Relationship Management)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 5, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO2167,74 %67,74 %  
NE1032,26 %32,26 %  

Graf

5. Používá Vaše firma CRM? (Za CRM zde považujte i odpovídající moduly ERP

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, NE, ale zvažuje jeho zavedeníotázka č. 6, NE, a o jeho zavedení ani neuvažujeotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1361,9 %41,94 %  
NE, a o jeho zavedení ani neuvažuje419,05 %12,9 %  
NE, ale zvažuje jeho zavedení419,05 %12,9 %  

Graf

6. Jaký typ CRM Vaše firma využívá (zvažuje využívat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolaborativní (komunikace se zákazníky, sdílení informací o zákaznících získaných z interních systémů)1164,71 %35,48 %  
Operativní (tvorba marketingových kampaní a jejich sledování, automatizace prodejního procesu)741,18 %22,58 %  
Analytické (analýza chování zákazníků a efektivnosti marketingových kampaní, podpora pro rozhodování)741,18 %22,58 %  

Graf

7. Který nástroj CRM využívá? (nebo uvažuje o jeho zavedení) (zaškrtněte i pokud využívá jinou verzi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Microsoft (Dynamics CRM, Dynamics CRM Online)635,29 %19,35 %  
SAP (CRM, Cloud for Sales)423,53 %12,9 %  
Oracle (Siebel CRM, Sales Cloud)211,76 %6,45 %  
salesforce.com211,76 %6,45 %  
NetSuite211,76 %6,45 %  
CRMnext15,88 %3,23 %  
Nevím.15,88 %3,23 %  
vlastni15,88 %3,23 %  
Speciální pro tiskařský průmysl15,88 %3,23 %  

Graf

8. Napište, prosím, proč Vaše firma ani neuvažuje o zavedení CRM.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí250 %6,45 %  
Firma nemá povědomí o CRM125 %3,23 %  
Nedostatečný zájem z hlediska vedení firmy (například nevědomost o tom, jaké přínosy by mohlo CRM pro firmu mít,...)125 %3,23 %  
Charakter firmy (firma nemá žádnou IT infrastrukturu)125 %3,23 %  

Graf

9. Víte, co je to SCRM (Social Customer Relationship Management)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 10, NEotázka č. 18].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE2064,52 %64,52 %  
ANO1135,48 %35,48 %  

Graf

10. Používá Vaše firma některou z forem SCRM?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 11, NE, ale zvažuje jeho zavedeníotázka č. 11, NE, a o jeho zavedení ani neuvažujeotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO541,67 %16,13 %  
NE, a o jeho zavedení ani neuvažuje433,33 %12,9 %  
NE, ale zvažuje jeho zavedení325 %9,68 %  

Graf

11. Která sociální média Vaše firma při podnikání využívá?

Do políčka "jiné" napište případně konkrétně jaká používáte (Facebook....)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě770 %22,58 %  
blogy nebo mikroblogy550 %16,13 %  
recenzní a názorové stránky440 %12,9 %  
sdílená multimédia330 %9,68 %  
diskusní fóra110 %3,23 %  
komunity110 %3,23 %  

Graf

12. Které z nástrojů SCRM Vaše firma využívá (nebo plánuje využívat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oracle (CRM Sales Prospector On Demand, CRM Sales Campaigns On Demand, CRM Sales Library On Demand)233,33 %6,45 %  
Demand Media (Pluck social application)116,67 %3,23 %  
Artesian (Artesian Social Intelligence Platform)116,67 %3,23 %  
nevím116,67 %3,23 %  
netusim116,67 %3,23 %  
salesforce.com (Social CRM)116,67 %3,23 %  

Graf

13. Jste spokojeni s funkcemi, které Vám SCRM přináší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 15, NEotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE450 %12,9 %  
ANO450 %12,9 %  

Graf

14. Napište, prosím, proč nejste spokojeni s funkcemi, které Vám SCRM přináší? Případně, co by se mělo změnit?

Odpověď stačí napsat v bodech.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

existuje obrovsky prostor pro zlepseni v teto oblasti

jsou v pohodě

15. K jakému účelu Vaše firma SCRM využívá (by chtěla využívat)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jako podporu obchodu675 %19,35 %  
k marketingovým účelům450 %12,9 %  
jako jeden z distribučních kanálů obchodních aktivit337,5 %9,68 %  

Graf

16. Co od SCRM očekáváte? Jaké požadavky na něj kladete?

Prosím, vyplňte, stačí v bodech. Do tohoto políčka případně napište Vaše komentáře.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

slevy

transparentnost bez manipukaci

zvýšení počtu zákazníků, lepší mínění o organizaci

17. Napište, prosím, proč Vaše firma ani neuvažuje o zavedení SCRM.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Firma nemá povědomí o SCRM375 %9,68 %  
Nedostatečný zájem z hlediska vedení firmy (například nevědomost o tom, jaké přínosy by mohlo SCRM pro firmu mít,...)375 %9,68 %  

Graf

18. Využívá Vaše firma při podnikání některá ze sociálních médií? Jaká?

Do odpovědi "jiná" případně napište konkrétně jaká (Facebook....)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, firma při podnikání nevyužívá žádná sociální média1458,33 %45,16 %  
sociální sítě833,33 %25,81 %  
blogy nebo mikroblogy28,33 %6,45 %  
sdílená multimédia28,33 %6,45 %  
recenzní a názorové stránky28,33 %6,45 %  
diskusní fóra28,33 %6,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Michaela Müllerová, B.Povědomí o CRM a SCRM ve firmách - dotazník k DP (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://crm-a-scrm.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.