Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Crowdfunding v oblasti kreativní kultury

Crowdfunding v oblasti kreativní kultury

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Malioska
Šetření:07. 05. 2013 - 22. 05. 2013
Počet respondentů:333
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.74
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:81,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
jsem studentkou 3. ročníku oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze.
Dotazník, který se chystáte vyplnit, je součástí mého výzkumu k bakalářské práci na téma Crowdfunding – Nový fenomén fundraisingu v oblasti kreativní kultury.
Dotazník je určen pravidelným uživatelům internetu.
Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit míru povědomí o tomto novém způsobu financování a jeho atraktivitu pro danou skupinu lidí.
Veškeré informace, které zde poskytnete, jsou anonymní.

Velmi děkuji za Vaší ochotu a čas.
Natálie Maliosová
 

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den32998,8 %98,8 %  
2 – 3x týdně30,9 %0,9 %  
Jednou měsíčně10,3 %0,3 %  

Graf

2. Jak často využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den29287,69 %87,69 %  
2 – 3x týdně226,61 %6,61 %  
Méně než jednou měsíčně154,5 %4,5 %  
Jednou týdně20,6 %0,6 %  
Jednou měsíčně20,6 %0,6 %  

Graf

3. Přispíváte na neziskové projekty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nepřispívám.17051,05 %51,05 %  
Ano, přispívám na charitativní projekty.12336,94 %36,94 %  
Ano, přispívám na kulturní projekty.5315,92 %15,92 %  
Ano, jiné.329,61 %9,61 %  
Ano, přispívám na volnočasové a sportovní projekty.195,71 %5,71 %  

Graf

4. Působil/a jste někdy jako dobrovolník?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano19057,06 %57,06 %  
Ne14342,94 %42,94 %  

Graf

5. Znáte pojem Crowdfunding?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21063,06 %63,06 %  
Ano12336,94 %36,94 %  

Graf

6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z internetu7863,41 %23,42 %  
Od známých4133,33 %12,31 %  
Ze sociálních sítí4032,52 %12,01 %  
Z médií2621,14 %7,81 %  
Jiné108,13 %3 %  

Graf

7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ještě jsem nepřispěl/a.8165,85 %24,32 %  
Ano, přispěl/a jsem na kulturní projekt.3830,89 %11,41 %  
Ano, přispěl/a jsem na charitativní projekt.108,13 %3 %  
Ano, přispěl/a jsem na volnočasový a sportovní projekt.75,69 %2,1 %  
Ano, přispěl/a jsem - jiné.64,88 %1,8 %  

Graf

Následující text je určen těm, kteří v otázce č. 5 - Znáte pojem Crowdfunding? - označili možnost "Ne".

Crowdfunding je nový způsob zajišťování financí potřebných pro realizaci různých projektů, zejména z oblasti kreativní kultury. Česky by se dal tento pojem přeložit jako „davové financování“. Funguje na bázi sbírání menších finančních obnosů od většího počtu přispěvovatelů.
Crowdfunding probíhá na crowdfundingových portálech, které uživateli umožňují stát se jak autorem projektu, tak jeho donátorem (přispěvovatelem).
Donátor finančně podporuje projekty, za což obdrží různorodé, tematicky laděné odměny.
Autorem projektu se může stát každý, kdo splní podmínky daného crowdfundingového portálu.
Hlavní podmínky:

• Podrobný popis projektu a způsob využití nasbíraných finančních prostředků.
• Natočení videa o projektu.
• Určení minimální finanční hranice, při které je možné projekt zrealizovat.
• Specifikace a doba dodání odměn.

Crowdfundingová kampaň je zpravidla časově omezena (cca 40 dní). Pokud se podaří  za tuto dobu nasbírat alespoň minimální finanční hranici, je tato částka odevzdána autorovi projektu. V opačném případě se finanční příspěvky beze zbytku vrací přispěvovatelům.

 

8. Domníváte se, že je crowdfunding efektivnější způsob financování kreativních projektů než využití tradičních metod fundraisingu (např. oslovení komerčních subjektů, využití dotací, grantů apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano19959,76 %59,76 %  
Spíše ne9327,93 %27,93 %  
Určitě ano3911,71 %11,71 %  
Určitě ne20,6 %0,6 %  

Graf

9. Co by Vás motivovalo k finanční podpoře určitého projektu?

Ohodnoťte následující možnosti. (1 = nejméně, 4 = nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Samotný obsah projektu3.3721.069
Autor projektu (známá osobnost, osoba blízká)2.6250.889
Zajímavé video o projektu2.3990.792
Doporučení od známých2.4890.664
Nabízená odměna2.2640.861

Graf

10. Do které oblasti byste nejspíše přispěl/a?

Ohodnoťte následující možnosti. (1 = nejméně, 4 = nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Hudba2.821.025
Film2.6430.95
Výtvarné umění a design2.611.055
Sport2.2861.234
Divadlo2.5360.941
Literatura2.5361.074
Hry (PC, Smartphone apod.)1.8311.24
Technologie2.3261.283

Graf

11. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena22467,27 %67,27 %  
Muž10932,73 %32,73 %  

Graf

12. Kolik je Vám let:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let22467,27 %67,27 %  
26-35 let6720,12 %20,12 %  
36-45 let185,41 %5,41 %  
do 18 let113,3 %3,3 %  
46-55 let103 %3 %  
nad 55 let30,9 %0,9 %  

Graf

13. Vaše současné trvalé bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha18956,76 %56,76 %  
Malé město (2 001 – 50 000 obyvatel)7622,82 %22,82 %  
Vesnice (do 2 000 obyvatel)267,81 %7,81 %  
Větší město (50 001 – 100 000 obyvatel)236,91 %6,91 %  
Velkoměsto (100 001 a více obyvatel)195,71 %5,71 %  

Graf

14. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student19558,56 %58,56 %  
Zaměstnanec9227,63 %27,63 %  
Živnostník, podnikatel309,01 %9,01 %  
V domácnosti (mateřská, invalida)72,1 %2,1 %  
Nezaměstnaný61,8 %1,8 %  
Důchodce30,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte pojem Crowdfunding?

 • odpověď Ano:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné na otázku 6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Od známých na otázku 6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z internetu na otázku 6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z médií na otázku 6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ze sociálních sítí na otázku 6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, přispěl/a jsem na charitativní projekt. na otázku 7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, přispěl/a jsem na kulturní projekt. na otázku 7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, ještě jsem nepřispěl/a. na otázku 7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?

14. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?

 • odpověď Student:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 18 let na otázku 12. Kolik je Vám let:
 • odpověď Zaměstnanec:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let na otázku 12. Kolik je Vám let:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte internet?

2. Jak často využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)?

3. Přispíváte na neziskové projekty?

4. Působil/a jste někdy jako dobrovolník?

5. Znáte pojem Crowdfunding?

6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?

7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?

8. Domníváte se, že je crowdfunding efektivnější způsob financování kreativních projektů než využití tradičních metod fundraisingu (např. oslovení komerčních subjektů, využití dotací, grantů apod.)?

9. Co by Vás motivovalo k finanční podpoře určitého projektu?

10. Do které oblasti byste nejspíše přispěl/a?

11. Vaše pohlaví:

12. Kolik je Vám let:

13. Vaše současné trvalé bydliště:

14. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte internet?

2. Jak často využíváte sociální sítě (Facebook, Twitter apod.)?

3. Přispíváte na neziskové projekty?

4. Působil/a jste někdy jako dobrovolník?

5. Znáte pojem Crowdfunding?

6. Odkud jste se o crowdfundingu dozvěděl/a?

7. Přispěl/a jste již někdy skrze crowdfundingový portál?

8. Domníváte se, že je crowdfunding efektivnější způsob financování kreativních projektů než využití tradičních metod fundraisingu (např. oslovení komerčních subjektů, využití dotací, grantů apod.)?

9. Co by Vás motivovalo k finanční podpoře určitého projektu?

10. Do které oblasti byste nejspíše přispěl/a?

11. Vaše pohlaví:

12. Kolik je Vám let:

13. Vaše současné trvalé bydliště:

14. Jaké je Vaše současné ekonomické postavení?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Malioska, N.Crowdfunding v oblasti kreativní kultury (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://crowdfunding-v-oblasti-kreat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.