Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CSR aktivity společností

CSR aktivity společností

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Vaněk
Šetření:07. 11. 2011 - 10. 11. 2011
Počet respondentů:98
Počet otázek (max/průměr):5 / 2.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vybavujete si nějakou CSR aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7778,57 %78,57 %  
Ano2020,41 %20,41 %  
Boj proti rakovině, Avon11,02 %1,02 %  

Graf

2. Jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
RWE - Energie ceskeho filmu15 %1,02 %  
ÖVAG15 %1,02 %  
obouváme afriku15 %1,02 %  
Ceska Sporitelna pro umeni15 %1,02 %  
Interspar a Tereza Maxová15 %1,02 %  
Nadace ČEZ15 %1,02 %  
O2 Think Big15 %1,02 %  
T-mobile pomáhal budovat dětská hřiště15 %1,02 %  
Avon Pochod proti rakovině15 %1,02 %  
napivosrozumem.cz15 %1,02 %  
ostatní odpovědi společnost Satné a zaměstnávání znevýhodněných
Sponzoring, pomoc nemocnym detem
Month of service SAP BSCE
zdravotní péče o zaměstnance
zákaz testování na zvířatech
zelena energie
Pracovník je 4 dny u zaměstnavatele a 1 den u NNO
Albert - nadační fond (sbírání Bertíků)
snižování uhlíkové stopy, snižování spotřeby papír
ochrana životního prostředí
1050 %10,2 % 

Graf

3. Znáte nějakou CSR aktivitu společnosti L´Oréal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1890 %18,37 %  
Ano210 %2,04 %  

Graf

4. Jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podpora žen ve vědě150 %1,02 %  
Ženy ve vědě, stipendium150 %1,02 %  

Graf

5. Říká Vám něco projekt "Ženy ve vědě"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7273,47 %73,47 %  
Ano2626,53 %26,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vybavujete si nějakou CSR aktivitu?

  • odpověď Ano:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Znáte nějakou CSR aktivitu společnosti L´Oréal?

3. Znáte nějakou CSR aktivitu společnosti L´Oréal?

  • odpověď Ne:
    • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 1. Vybavujete si nějakou CSR aktivitu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vybavujete si nějakou CSR aktivitu?

3. Znáte nějakou CSR aktivitu společnosti L´Oréal?

5. Říká Vám něco projekt "Ženy ve vědě"?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vybavujete si nějakou CSR aktivitu?

3. Znáte nějakou CSR aktivitu společnosti L´Oréal?

5. Říká Vám něco projekt "Ženy ve vědě"?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaněk, T.CSR aktivity společností (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://csr-aktivity-spolecnosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.