Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Chvojka
Šetření:26. 02. 2013 - 05. 03. 2013
Počet respondentů:307
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:68,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jmenuji se Václav Chvojka a jsem student Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze. Chtěl bych Vás požádat o vyplnění tohoto anonymního dotazníku, který slouží pro účely mé diplomové práce.

 

Dotazník se týká společenské odpovědnosti firem, přičemž část otázek se věnuje společnosti T-Mobile.

 

Předem Vám děkuji za pravdivé a přesné vyplnění, které Vám zabere jen několik minut.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility - CRM)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano21068,4 %68,4 %  
Ne9731,6 %31,6 %  

Graf

2. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokračovat93100 %30,29 %  

Graf

3. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod. Bylo Vaše povědomí o společenské odpovědnosti správné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano20598,09 %66,78 %  
Ne41,91 %1,3 %  

Graf

4. Jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory pro to, aby jste považoval/a firmu za společensky odpovědnou? (oznámkujte každou činnost čísly 1 až 5; 1 - velmi důležité, 2 - celkem důležité, 3 - středně důležité, 4 - téměř nedůležité, 5 - naprosto nedůležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ochrana životního prostředí (šetrnější výroba, třídění odpadů apod.)1.6160.836
Dárcovství (finanční i nefinanční dary zájmovým skupinám)2.7360.898
Firemní nadace či nadační fondy (finanční podpora obecně prospěšných činností)2.6780.805
Dobrovolnictví (zaměstnanci v pracovní době vykonávají dobrovolnické činnosti)3.291.092
Spolupráce s neziskovými organizacemi při marketingových aktivitách (např. 1 Kč z každého prodaného výrobku jde na konkrétní dobročinný projekt)2.4590.939
Zákaznický servis (věrnostní programy, poprodejní servis, přístupnost webových stránek, bezbariérové prodejny apod.)2.0361.122
Kvalita produktů a služeb při odpovídající ceně1.5571.146
Jasné a přesné informace o produktech či službách1.4950.993
Dodržování Kodexu reklamy (pravdivá, slušná a čestná reklama)1.5280.842

Graf

5. Do jaké míry je pro Vás důležité, aby se Váš mobilní operátor choval podle zásad společenské odpovědnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi důležité13443,65 %43,65 %  
Celkem důležité10534,2 %34,2 %  
Středně důležité5116,61 %16,61 %  
Téměř nedůležité123,91 %3,91 %  
Naprosto nedůležité51,63 %1,63 %  

Graf

6. Vyberte 3 nejdůležitější faktory, které pro Vás hrají roli při výběru mobilního operátora.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena služeb30097,72 %97,72 %  
Kvalita služeb28793,49 %93,49 %  
Dostupnost služeb (dostupnost prodejen, online správa apod.)17356,35 %56,35 %  
Dodržování zásad společenské odpovědnosti11236,48 %36,48 %  
Inovace služeb196,19 %6,19 %  
Reklama a styl marketingové komunikace se zákazníky144,56 %4,56 %  
služby na míru (např. balíčky pro studenty)10,33 %0,33 %  
zákaznický přístup10,33 %0,33 %  
tradice10,33 %0,33 %  
signál10,33 %0,33 %  
volba operátora v rodině či mezi přáteli10,33 %0,33 %  
sdgsd10,33 %0,33 %  
férový vztah se zákazníkem10,33 %0,33 %  
operátora mám z práce, nemohu si vybrat10,33 %0,33 %  
dostupnost signálu10,33 %0,33 %  
přístup k zákazníkovi10,33 %0,33 %  
neklamavé jednání se zákazníkem10,33 %0,33 %  
dostupnost signálu rychlého internetu10,33 %0,33 %  
kvalita center podpory, např. zákaznická linka10,33 %0,33 %  
Jakého operátora má moje rodina, to je nejdůležitější a dále také subjektivní osobní sympatie10,33 %0,33 %  
slušné chování a vstřícnost k zákazníkovi10,33 %0,33 %  
výhody10,33 %0,33 %  

Graf

7. Jaký český mobilní operátor se podle Vás chová nejvíce společensky odpovědně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit19664,05 %63,84 %  
Vodafone6320,59 %20,52 %  
O2206,54 %6,51 %  
T-Mobile154,9 %4,89 %  
ani jeden20,65 %0,65 %  
žádný20,65 %0,65 %  
Mam zkusenosti jen s O210,33 %0,33 %  
nemohu posoudit, na to mam nedostatek informaci a v problematice se dostatečně neorientuji.10,33 %0,33 %  
myslím, že ani jeden se nechová dostatečně odpovědně, respektive ne ke všem svých zákazníkům10,33 %0,33 %  
všude je něco :)10,33 %0,33 %  
asi žádný10,33 %0,33 %  
Vsichni maji velmi nizkou uroven reseni problemu v ramci zakaznickeho servisu. Chybi rotdeleni zakazniku do skupin,ktere by byli kvalitne obslouzeni nizkym poctem zamestnancu operatora.10,33 %0,33 %  
T-Mobile nebo Vodafone10,33 %0,33 %  
do jisté míry se snaží všechny10,33 %0,33 %  

Graf

8. Jak vnímáte firmu T-Mobile Czech Republic? (na stupnici zaškrtněte míru souhlasu s jednotlivými výroky: 1 - naprosto souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Je společensky odpovědná2.7980.5
Věnuje se ochraně životního prostředí3.0330.37
Věnuje se charitě a dárcovství2.8140.438
Podporuje neziskové organizace2.8960.367
Podporuje místní komunity3.0420.412
Nabízí kvalitní služby za přijatelnou cenu2.8861.02
Srozumitelně informuje o svých službách2.6551.047
Záleží jí na spokojenosti svých zákazníků2.7231.041
Její reklamy jsou etické a slušné2.0980.844
Chová se dobře ke svým zaměstnancům2.8760.31
T-Mobile je sympatická značka2.6641.07

Graf

9. Slyšel/a jste někdy o uvedených společensky odpovědných aktivitách firmy T-Mobile? (zaškrtněte ty, které Vám něco říkají, popřípadě uveďte vlastní)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neznám nic z uvedeného14145,93 %45,93 %  
Dobrý anděl (podpora pro rodiny dětských onkologických pacientů od zákazníků T-Mobile pomocí SMS plateb)8327,04 %27,04 %  
Podpora charity skrz neziskové organizace (Centrum Paraple, Svaz ochránců přírody apod.)5517,92 %17,92 %  
Podpora recyklace mobilních telefonů (Recyklístek, Mobilobraní, Věnuj mobil)3812,38 %12,38 %  
GPS Locator (podpora bezpečnosti dětí)3511,4 %11,4 %  
Vánoční a velikonoční jarmarky258,14 %8,14 %  
Jeden den pro váš dobrý skutek (dobrovolnická činnost zaměstnanců T-Mobile)237,49 %7,49 %  
Rozjezdy (odborná podpora začínajících podnikatelů a soutěž jejich projektů)227,17 %7,17 %  
Snižování spotřeby energie (podpora aktivity Hodina Země, využívání alternativních zdrojů energie)165,21 %5,21 %  
Fond T-Mobile103,26 %3,26 %  
JaXmobilem (mobilní etiketa)51,63 %1,63 %  
Znám např. centrum paraple, ale nevím o tom, že T-mobile se angažuje.10,33 %0,33 %  
pro svět i sebe by udělali více, kdyby neokrádali vlastní zákazníky - to je etické pravidlo č. 110,33 %0,33 %  
aktivity znám, ale to neznamená, že je mám spojené s T-Mobile 10,33 %0,33 %  
Nektere znam,nevim,ze patri T-Mobile.10,33 %0,33 %  
Anděla a Paraple znám, ale nevím, co s tím má Tmob společného10,33 %0,33 %  
S t-mobilem nemám žádné zkušenosti - tudíž o této společnosti nic nevím:-)10,33 %0,33 %  
podpora hudebních festivalů10,33 %0,33 %  

Graf

10. Jakého máte mobilního operátora? (pokud jich máte víc, zaškrtněte toho nejvyužívanějšího)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O211637,79 %37,79 %  
T-Mobile9631,27 %31,27 %  
Vodafone9229,97 %29,97 %  
Jiného (virtuální operátoři)30,98 %0,98 %  

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena25282,08 %82,08 %  
Muž5517,92 %17,92 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 – 30 let25583,06 %83,06 %  
31 – 40 let289,12 %9,12 %  
41 – 50 let144,56 %4,56 %  
51 – 60 let51,63 %1,63 %  
61 a více30,98 %0,98 %  
11 - 20 let20,65 %0,65 %  

Graf

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské27489,25 %89,25 %  
Středoškolské s maturitou278,79 %8,79 %  
Středoškolské bez maturity41,3 %1,3 %  
Vyšší odborné10,33 %0,33 %  
Základní10,33 %0,33 %  

Graf

14. V jakém kraji bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha15048,86 %48,86 %  
Středočeský8226,71 %26,71 %  
Plzeňský144,56 %4,56 %  
Královéhradecký134,23 %4,23 %  
Ústecký92,93 %2,93 %  
Jihočeský82,61 %2,61 %  
Karlovarský72,28 %2,28 %  
Pardubický61,95 %1,95 %  
Jihomoravský41,3 %1,3 %  
Liberecký41,3 %1,3 %  
Vysočina41,3 %1,3 %  
Moravskoslezský30,98 %0,98 %  
Olomoucký20,65 %0,65 %  
Zlínský10,33 %0,33 %  

Graf

15. Jaká je Vaše hlavní činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec14045,6 %45,6 %  
Student11336,81 %36,81 %  
Podnikatel (OSVČ)227,17 %7,17 %  
Na mateřské dovolené175,54 %5,54 %  
Nezaměstnaný/á103,26 %3,26 %  
Důchodce/invalidní důchodce41,3 %1,3 %  
V domácnosti10,33 %0,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, co znamená společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility - CRM)?

  • odpověď Ne:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokračovat na otázku 2. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod.

2. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod.

  • odpověď Pokračovat:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Víte, co znamená společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility - CRM)?

4. Jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory pro to, aby jste považoval/a firmu za společensky odpovědnou? (oznámkujte každou činnost čísly 1 až 5; 1 - velmi důležité, 2 - celkem důležité, 3 - středně důležité, 4 - téměř nedůležité, 5 - naprosto nedůležité)

  • odpověď Dodržování Kodexu reklamy (pravdivá, slušná a čestná reklama)=1:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 – 50 let na otázku 12. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility - CRM)?

2. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod.

3. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod. Bylo Vaše povědomí o společenské odpovědnosti správné?

4. Jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory pro to, aby jste považoval/a firmu za společensky odpovědnou? (oznámkujte každou činnost čísly 1 až 5; 1 - velmi důležité, 2 - celkem důležité, 3 - středně důležité, 4 - téměř nedůležité, 5 - naprosto nedůležité)

5. Do jaké míry je pro Vás důležité, aby se Váš mobilní operátor choval podle zásad společenské odpovědnosti?

6. Vyberte 3 nejdůležitější faktory, které pro Vás hrají roli při výběru mobilního operátora.

7. Jaký český mobilní operátor se podle Vás chová nejvíce společensky odpovědně?

8. Jak vnímáte firmu T-Mobile Czech Republic? (na stupnici zaškrtněte míru souhlasu s jednotlivými výroky: 1 - naprosto souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím)

9. Slyšel/a jste někdy o uvedených společensky odpovědných aktivitách firmy T-Mobile? (zaškrtněte ty, které Vám něco říkají, popřípadě uveďte vlastní)

10. Jakého máte mobilního operátora? (pokud jich máte víc, zaškrtněte toho nejvyužívanějšího)

11. Pohlaví

12. Věk

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

14. V jakém kraji bydlíte?

15. Jaká je Vaše hlavní činnost?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená společenská odpovědnost podniků (Corporate Social Responsibility - CRM)?

2. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod.

3. Společenská odpovědnost podniků představuje dobrovolný závazek firem chovat se dobře ke svému okolí i ke všem zájmovým skupinám, které svou činností ovlivňuje. Tento koncept v sobě zahrnuje ochranu životního prostředí, dobré chování k zaměstnancům i obchodním partnerům, podporu místních komunit a dobročinných činností, finanční i nefinanční dárcovství, dobrovolnictví, dodržování etických kodexů apod. Bylo Vaše povědomí o společenské odpovědnosti správné?

4. Jak důležité jsou pro Vás jednotlivé faktory pro to, aby jste považoval/a firmu za společensky odpovědnou? (oznámkujte každou činnost čísly 1 až 5; 1 - velmi důležité, 2 - celkem důležité, 3 - středně důležité, 4 - téměř nedůležité, 5 - naprosto nedůležité)

5. Do jaké míry je pro Vás důležité, aby se Váš mobilní operátor choval podle zásad společenské odpovědnosti?

6. Vyberte 3 nejdůležitější faktory, které pro Vás hrají roli při výběru mobilního operátora.

7. Jaký český mobilní operátor se podle Vás chová nejvíce společensky odpovědně?

8. Jak vnímáte firmu T-Mobile Czech Republic? (na stupnici zaškrtněte míru souhlasu s jednotlivými výroky: 1 - naprosto souhlasím, 2 - spíše souhlasím, 3 - nevím, 4 - spíše nesouhlasím, 5 - naprosto nesouhlasím)

9. Slyšel/a jste někdy o uvedených společensky odpovědných aktivitách firmy T-Mobile? (zaškrtněte ty, které Vám něco říkají, popřípadě uveďte vlastní)

10. Jakého máte mobilního operátora? (pokud jich máte víc, zaškrtněte toho nejvyužívanějšího)

11. Pohlaví

12. Věk

13. Nejvyšší dosažené vzdělání

14. V jakém kraji bydlíte?

15. Jaká je Vaše hlavní činnost?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Chvojka, V.Společenská odpovědnost firem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://csr-dotaznik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.