Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CSR pohledem studentů VŠE

CSR pohledem studentů VŠE

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Genttnerová
Šetření:30. 04. 2013 - 10. 05. 2013
Počet respondentů:217
Počet otázek (max/průměr):21 / 20.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:45,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou Vysoké školy ekonomické v Praze a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku na téma CSR pohledem studentů VŠE. 

Tento dotazník slouží jako podklad pro bakalářskou práci na VŠE. Dotazník je určen výhradně pro studenty této školy. Je zcela anonymní a nezabere déle než deset minut.


Děkuji za vyplnění a přeji pěkný jarní den, 
Kateřina Genttnerová

Odpovědi respondentů

1. Víte co znamená pojem Corporate Social Responsibility (CSR)?

Jestli ano, tak prosím stručně popište co pojem znamená.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím9242,4 %42,4 %  
společenská odpovědnost firem2411,06 %11,06 %  
Společenská odpovědnost firmy52,3 %2,3 %  
Sociální odpovědnost firem41,84 %1,84 %  
společenská odpovědnost organizací31,38 %1,38 %  
společenská zodpovědnost firem31,38 %1,38 %  
společenská odpovědnost organizace20,92 %0,92 %  
spolecenska odpovednost firem20,92 %0,92 %  
společenská odpovědnost20,92 %0,92 %  
aero Free ehud10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem - koncept, kdy soukromý sektor podporuje různé aktivity prospěšné pro společnost (vzdělávání, sociální oblast atd.)10,46 %0,46 %  
dobrovolné "osvojení" ekologických a sociálních principů ve firmě10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem, princip spočívá v tom, že firmy by bez společnosti nemohly existovat a snaží se to společnosti vrátit cestou podpory různých veřejně prospěšných projektů, ochranou životního prostředí apod.10,46 %0,46 %  
zapojení sociálních a ekologických aktivit do strategie firmy10,46 %0,46 %  
zodpovednost firmy k okoliu, verejnosti, zivotnemu prostrediu atd, snazia sa ich ovplyvnit pozitivne10,46 %0,46 %  
činnosti, které firma dělá pro společnost (jak materiální tak nemateriální)10,46 %0,46 %  
spolecenska odpovedn ost firem10,46 %0,46 %  
odpovědnost společnosti k veřejnosti, jak se chová k životnímu prostředí atd10,46 %0,46 %  
část politiky podniku, která se soustředí na nějaké činnosti prospěšné pro společnost jako celek, může to být charita nebo třeba jenom třídění odpadu10,46 %0,46 %  
zodpovědné podnikání ze sociálního hlediska10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost společnsotí. Podporování ekologie, ohled na lidi při výrobě nebo třeba i charitativní akce10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem (podniků)10,46 %0,46 %  
Zodpovědnost organizací ke svému okolí - k lidem, k životnímu prostředí apod. - aby je svou činností negativně neovlivňovala10,46 %0,46 %  
Odpovědnost firem ke společnosti10,46 %0,46 %  
odpovědnost firmy za její chování např. z ekologického nebo etického hlediska10,46 %0,46 %  
zásady odpovědnosti firem před společenstvím10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost podniků10,46 %0,46 %  
to jak firma vystupuje nejen v rámci dosažení zisků, ale např. jak se přistupuje k životnímu prostředí, zda pořádá dobročinné akce atd.10,46 %0,46 %  
spolecenska odpovednost firem (dobrovolna iniciativa firem ke zlepseni ziv.prostredi, pomoc lidem apod.)10,46 %0,46 %  
Zájem o problémy komunity , zlepšení současného stavu za účelem zlepšení obecného mínění o firmě10,46 %0,46 %  
společenská zodovednost organizaci10,46 %0,46 %  
odpovědnost firmy za přínos regionu10,46 %0,46 %  
dobrovolná politika společnosti k ekologické a ekonomické prosperitě světa10,46 %0,46 %  
spoločenská odpovednost organizací10,46 %0,46 %  
investovat část zisku nebo jakehokoliv jiného kapitálu zpět do společnosti bez nároku na zisk10,46 %0,46 %  
firma se snaží být pro všechny zainteresované osoby (stakeholdery-interní i externí) nějakým způsobem prospěšná a starat se o ně k jejich větší spokojenosti10,46 %0,46 %  
kazdy podnik ma urcitou spolecenskou odpovednost, at uz k zivotnimu prostredi tak i k lidem. CSR slouzi firmam pro lepsi vnimani lidmi10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem - postupy, při kterých si firmy vylepšují image u lidí, kteří zastávají mainstreamové názory a mají socialistické smýšlení (což je bohužel většina západního světa)10,46 %0,46 %  
Zodpovědnost za špatné ovlivňovíní okolního prostředí, kupříkladu znečištění ovzduší10,46 %0,46 %  
Odpovednost firmy vuci spolecnosti10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem, tedy jakým způsobem se firma "dělí" o zisk se širším spektrem stakeholderů10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem, péče o kvalizu ŽP, ekologie, sociální péče o zaměstnance,...10,46 %0,46 %  
Firmy preberaju zodpovednost za dianie v spolocnosti a vracaju do nej napriklad formou fondou, vzdelavacich/sportovych akcii alebo inej pomoci10,46 %0,46 %  
sazim zelene kyticky, montuji panely na strechu, jezdim tramvaji10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem, jinak řečeno marketingový tah firem, jak si vylepšit image. Dnes ale nutnost.10,46 %0,46 %  
aby se firma chovala hezky k životnímu prostředí, měla dobré vztahy se zaměstnanci atd.10,46 %0,46 %  
závazek korporací a firem dodržovat postupy, které splňují dané představy o normách odpovědného chování vůči společnosti 10,46 %0,46 %  
firmy dělají "dobročinné" projekty10,46 %0,46 %  
jakoby program firmy, zavazuje se tím, že bude dělat něco víc - třeba pro životní prostředí10,46 %0,46 %  
odpovědnost velkých firem (korporací) ohledně sociálního dění v daném státě pro zvýšení reputace ve společnosti10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem - většinou v ekologistickém smyslu10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem - firma nedbá jen na zisk, ale také na to, aby jednala v souladu se zájmy společnosti10,46 %0,46 %  
Firmy se snazi o přidanou hodnotu pro spolecnost10,46 %0,46 %  
Slozka podnikani, ktera se da nazvat jako zodpovedny postoj ke spolecnosti a snaha o pozitivni vliv podnikani na spolecnsot krome penezniho zisku.10,46 %0,46 %  
Odpovědnost firmy a zaměstnanců k životnímu prostředí.10,46 %0,46 %  
Zodpovědnost každého zaměstnance za to, jak prezentuje firmu na sociálních sitích nebo obecně ve společnosti.10,46 %0,46 %  
"úvazek" firem, řešit některé společenské probléme10,46 %0,46 %  
Cinnost firmy, která dopomaha společnosti v určitě oblasti a firmě pomáhá zlepšit brand10,46 %0,46 %  
odpovědnost společnosti, třeba k živ. prostředí nebo že nezneužívá praci dětí10,46 %0,46 %  
komunikace se stakeholdery, minimalizace rizik spojených s podnikáním, rozpracování kvalitní corporate governance10,46 %0,46 %  
Spolecenska zodpovednost firem10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem - např. za zaměstnanost, životní prostředí, vzdělávání,...v dané oblasti10,46 %0,46 %  
marketingový buzzword10,46 %0,46 %  
spolocenska zodpovednost firiem10,46 %0,46 %  
sociální péče o zaměstnance10,46 %0,46 %  
Firemní databáze10,46 %0,46 %  
sociálna zodpovednost podnikov10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem, skládá se z více částí, nejčastěji je uváděna odpovědnost v souvislosti s ekologií a obnovitelnými zdroji, ale týká se i bezpečnosti apod.10,46 %0,46 %  
zapojení určitých aktivit mezi běžné aktivity firmy, nejčastěji s ekologickým aspektem10,46 %0,46 %  
dobrovolné chování firmy jako zodpovědný občan 10,46 %0,46 %  
Firma bere v úvahu sociální a ekologicé dopady jejího jednání a snaží se minimalizovat negativní vlivy.10,46 %0,46 %  
firmy se chovají zodpovědně k životnímu prostředí a ke společnosti10,46 %0,46 %  
Socialni odpovednost spolecnosti10,46 %0,46 %  
odpovědnost firem za životní prostředí, chudobu,... - přispívání na to a ochrana10,46 %0,46 %  
odpovědnost firmy vůči společnosti, např. dodavatelský řetězec bez dětské práce10,46 %0,46 %  
these are activities, that big companies do in order to impact 10,46 %0,46 %  
Ekologické chování firmy10,46 %0,46 %  
sociální a ekologická odpovědnost společností10,46 %0,46 %  
Společenská zodpovědnost firem - zda jsou zodpovědní za důsledky svého podnikání vůči společnosti10,46 %0,46 %  
Společenská odpovědnost firem, firmy (většinou mezinárodní a velké) by měly být zodpovědné ke společnosti a podporovat ji. Buď lokálně, podpora komunity, odstraňování negativních důsledků jejího podnikání apod.10,46 %0,46 %  
odpovědnost firem za dění kolem sebe i uvnitř firmy, morální odpovědnost v péči o zaměstnance o životní prostředí, atd.10,46 %0,46 %  
podílení se fungování veřejného prostoru v zájmu budování dobrého jména společnosti a potřeby budovat společenské hodnoty10,46 %0,46 %  
společenská odpovědnost firem: respektování ekologických a sociálních aspektů při každodenním fungování společnosti10,46 %0,46 %  
Spolecenska odpovednost firem - jejich zodpovednost vuci zamestnancum, okoli a ziv. prostredi10,46 %0,46 %  
zodpovědnost firem vůči společnosti 10,46 %0,46 %  
chování firem s ohledem na celou společnost, společenská odpovědnost10,46 %0,46 %  
sociální zodpovědnost firem10,46 %0,46 %  
péče o společnost10,46 %0,46 %  
Zodpovědné jednání firem ve vztahu ke společnosti a prostředí10,46 %0,46 %  

Graf

CSR (Corporate Social Responsibility) neboli společenská odpovědnost organizací je celistvý dobrovolný koncept firmy, jehož podstatou je závazek podniků chovat se eticky, přispívat k ekonomickému růstu a zároveň se zasazovat o zlepšování kvality života zaměstnanců, jejich rodin, stejně jako lokální komunity a společnosti jako celku.
(World Business Council for Sustainable Development)


Do aktivit spojených se CSR může patřit např. zapojení firmy do fair trade, dobrovolnictví zaměstnanců, podpora sociálně slabých, sponzoring, zájem o ekologii aj. Každá firma si svoje CSR může sama dobrovolně vytvořit a uzpůsobit podle sebe.

2. Kde jste poprvé slyšel/a pojem CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Škola11151,15 %51,15 %  
Nyní o něm čtu poprvé7233,18 %33,18 %  
Článek v novinách, časopise, na internetu125,53 %5,53 %  
Zaměstnání104,61 %4,61 %  
AIESEC20,92 %0,92 %  
event, kde jsem dobrovolničil10,46 %0,46 %  
Nevím10,46 %0,46 %  
V neziskovém sektoru, kde v současnosti pracuji.10,46 %0,46 %  
Výroční zpráva společnosti10,46 %0,46 %  
v AIESEC (studentská organizace)10,46 %0,46 %  
pravděpodobně slyšel ale už nevím kde :)10,46 %0,46 %  
asi na webu nějaké společnosti10,46 %0,46 %  
Těžko říct, už si to nepamatuji.10,46 %0,46 %  
dokumentární film10,46 %0,46 %  
Reklama (TV, rádio, plakát apod.)10,46 %0,46 %  

Graf

3. Které typy aktivit, v rámci chování firem, hodnotíte jako nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ekonomické aktivity (transparentní podnikání, kvalita produktů apod.)9443,32 %43,32 %  
Sociální aktivity (podpora vzdělávání, neziskových organizací, sociálně slabých, handicapovaných apod.)6831,34 %31,34 %  
Ochrana životního prostředí a úspora energie4420,28 %20,28 %  
vše výše uvedené.10,46 %0,46 %  
všechny tři jsou podle mne stejně důležité10,46 %0,46 %  
všechny zmíněné10,46 %0,46 %  
nemůžu si rozhodnot, vybrala by všechny tři, každa firma by měla dodržovat všech těch položek nebo jednu, vzhledem ke své činnsoti, ale nemůžu říct, že jednu z těch bych považovala za méně duležitou.10,46 %0,46 %  
ty, které přinesou nejvíc peněz10,46 %0,46 %  
Nejlip vsechny tri zminene moznosti10,46 %0,46 %  
Ekonomická aktivita s cílem tvorby zisku -> motor ekonomiky10,46 %0,46 %  
nepovažuji CSR za důležité10,46 %0,46 %  
žádné10,46 %0,46 %  
loajalita, priamost, uprimnost, rozhodnost, cielavedomost10,46 %0,46 %  
body 1 a 2, nedokáži rozlišit10,46 %0,46 %  

Graf

4. Jsem ochotný/a si připlatit za produkt, který je přátelský k životnímu prostředí.

Jak prosím souhlasíte s následujícím výrokem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím10648,85 %48,85 %  
spíše nesouhlasím3817,51 %17,51 %  
nevím2913,36 %13,36 %  
souhlasím2210,14 %10,14 %  
nesouhlasím2210,14 %10,14 %  

Graf

5. Při nákupu mne ovlivňuje zdali produkt pochází od společnosti, která komunikuje svou sociální zodpovědnost.

Jak prosím souhlasíte s následujícím výrokem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7936,41 %36,41 %  
nevím4822,12 %22,12 %  
nesouhlasím4319,82 %19,82 %  
spíše souhlasím4319,82 %19,82 %  
souhlasím41,84 %1,84 %  

Graf

6. Zapojení se do aktivit CSR je pro podniky konkurenční výhodou.

Jak prosím souhlasíte s následujícím výrokem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím9945,62 %45,62 %  
nevím4621,2 %21,2 %  
souhlasím4520,74 %20,74 %  
spíše nesouhlasím219,68 %9,68 %  
nesouhlasím62,76 %2,76 %  

Graf

7. Kde si nejčastěji všímáte informací o aktivitách společnosti, které jsou spojené se CSR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Články v médiích11452,53 %52,53 %  
Obaly produktů (např. ovoce, láhev...9644,24 %44,24 %  
Web společnosti8840,55 %40,55 %  
Hodnocení nezávislých organizací (testy produktů, žebříčky apod.)6027,65 %27,65 %  
Facebook stránka společnosti4822,12 %22,12 %  
Výroční zprávy společnosti135,99 %5,99 %  
Nevšímám41,84 %1,84 %  
nikde31,38 %1,38 %  
nevim20,92 %0,92 %  
nevím o co jde10,46 %0,46 %  
www.blf.cz10,46 %0,46 %  
neviděla jsem je nikde uvedené10,46 %0,46 %  
nevím, co je CSR10,46 %0,46 %  
nevšímam si10,46 %0,46 %  
...10,46 %0,46 %  
slyším poprvé10,46 %0,46 %  
reklama společnosti ve všech podobách10,46 %0,46 %  
reklama v TV10,46 %0,46 %  
v mailech10,46 %0,46 %  
reklama10,46 %0,46 %  
chování zaměstnanců10,46 %0,46 %  
nikdy jsem o tom neslyšela10,46 %0,46 %  

Graf

8. Se kterým výrokem souhlasíte nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen velmi málo společností v ČR se chová sociálně zodpovědně8740,09 %40,09 %  
Některé společnosti v ČR se chovají sociálně zodpovědně8438,71 %38,71 %  
Nevím, nemohu posoudit3415,67 %15,67 %  
Většina společností v ČR se chová sociálně zodpovědně104,61 %4,61 %  
Žádná společnost se v ČR nechová sociálně zodpovědně20,92 %0,92 %  

Graf

9. Souhlasíte s tím, že obecně společnosti v ČR komunikují své aktivity CSR dostatečně?

Spotřebitel má dostatek možností jak se dozvědět o chování firmy, které vede k pozitivnímu vlivu na životní prostředí a společnost.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím9945,62 %45,62 %  
nevím7132,72 %32,72 %  
spíše souhlasím219,68 %9,68 %  
nesouhlasím177,83 %7,83 %  
souhlasím94,15 %4,15 %  

Graf

10. Co považujete za hlavní důvody proč společnosti zavádějí CSR do svého podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvýšení atraktivity produktů pro zákazníky17279,26 %79,26 %  
Zvýšení atraktivity společnosti pro investory9845,16 %45,16 %  
Zvýšení atraktivity společnosti pro zaměstnance7032,26 %32,26 %  
Uvědomění si potřeby ve společnosti5726,27 %26,27 %  
Nevím, nemohu posoudit156,91 %6,91 %  
zlepšení image společnosti pro zákazníky, jejímž vedlejším účinkem je i zmíněné zvýšení atraktivity samotných produktů10,46 %0,46 %  
využitelnost v marketingových kampaních10,46 %0,46 %  
marketingová strategie10,46 %0,46 %  
reklama10,46 %0,46 %  
Popřípadě odtečtení nákladů od daní.10,46 %0,46 %  
pozérství10,46 %0,46 %  
Marketing10,46 %0,46 %  
zapojení společnosti do CSR znamená, že celý řetězec firem na cestě produktu k zákazníkovi bude společensky odpovědný - firma se tedy pak může spolehnout, že její dodavatelé budou včas dodávat kvalitní zboží a odběratelé budou včas platit10,46 %0,46 %  
způsob propagace10,46 %0,46 %  
minimalizace komunikačních rizik a z toho plynoucí dlouhodobá perspektiva podnikání. (Ve své podstatě zpracování CSR jen pro PR firmy je český paskvil co na trhu nemá co dělat, neboť se nejdená o efektivní CSR..)10,46 %0,46 %  
Zvýšení shovívavosti okolobydlících lidí.10,46 %0,46 %  

Graf

11. Jaké firmy podle Vašeho názoru prokazují nejvíce úsilí v souvislosti s péčí o společnost a životní prostředí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadnárodní společnosti12457,41 %57,14 %  
Velké české firmy, tj. firmy s více než 250 zaměstnanci2612,04 %11,98 %  
Nevím, nemohu posoudit2411,11 %11,06 %  
Všechny uvedené relativně stejně/Nezáleží na velikosti firmy2210,19 %10,14 %  
Malé a střední české firmy, tj. firmy s 1 až 250 zaměstnanci209,26 %9,22 %  

Graf

12. Když uvažujete o pozitivním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytování zaměstnání a vyplácení mezd13662,67 %62,67 %  
Vyvíjení inovativních produktů a technologií, které zlepšují životní prostředí11653,46 %53,46 %  
Poskytování výrobků a služeb, které lidé potřebují11553 %53 %  
Vyvíjení tlaku na vládu za zlepšení podmínek pro podnikání4922,58 %22,58 %  
Placení daní4721,66 %21,66 %  
Zajišťování návratnosti investorům a akcionářům včetně penzijních fondů3917,97 %17,97 %  
Poskytování podpory sociálně znevýhodněných skupinám2511,52 %11,52 %  
Nevím, nemohu posoudit83,69 %3,69 %  
Vývoj inovativních produktů a technologií jako celek10,46 %0,46 %  
generují zisk10,46 %0,46 %  
Naplňování potencialu10,46 %0,46 %  
Zvyšování produktivity10,46 %0,46 %  

Graf

13. Když uvažujete o negativním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejrizikovější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prodej nekvalitních výrobků a služeb14566,82 %66,82 %  
Znečišťování životního prostředí a nadměrné využívání přírodních zdrojů13863,59 %63,59 %  
Špatné pracovní podmínky/nerespektování pracovních předpisů (standardů)10247 %47 %  
Vyvíjení tlaku na spotřebitele/povzbuzování lidí kupovat a konzumovat příliš mnoho produktů5625,81 %25,81 %  
Propouštění zaměstnanců4018,43 %18,43 %  
Nerespektování zájmu (potřeb) místních komunit2511,52 %11,52 %  
Nevím, nemohu posoudit104,61 %4,61 %  
nefér jednání, porušování očekávání zákazníků10,46 %0,46 %  
standardizace výroby, kde lidi nemusejí (a firmy to ani nechtějí) přemýšlet10,46 %0,46 %  
braní dotací, pochybné získávání státních zakázek10,46 %0,46 %  
lobbing za individuální zájmy10,46 %0,46 %  
nečestné jednání (klamání zákazníků a podobně)10,46 %0,46 %  
přisátí se na dotace a granty10,46 %0,46 %  
Ovlivňování životního přístupu a životního stylu lidí.10,46 %0,46 %  

Graf

14. Myslíte si, že za 5 let budou firmy v ČR:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednat více ve prospěch společnosti a ochrany životního prostředí10648,85 %48,85 %  
Nezmění svůj dosavadní vztah ke společnosti a životnímu prostředí8036,87 %36,87 %  
Nevím, nemohu posoudit2511,52 %11,52 %  
Jednat méně méně ve prospěch společnosti a ochrany životního prostředí62,76 %2,76 %  

Graf

15. Které firmy se Vám vybaví v souvislosti s aktivitami CSR?

Prosím vypište jména všech firem, které Vás napadají.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3516,13 %16,13 %  
žádné115,07 %5,07 %  
žádná83,69 %3,69 %  
ČEZ52,3 %2,3 %  
žádná mě nenapadá52,3 %2,3 %  
KPMG 41,84 %1,84 %  
-41,84 %1,84 %  
vodafone31,38 %1,38 %  
Škoda auto31,38 %1,38 %  
Starbucks31,38 %1,38 %  
ostatní odpovědi ČSOB
.
Tesco
Kofola, ČEZ
Ja si ks do ks aj ja do kg so ks do kg
Telefonica O2, ArcelorMittal Ostrava, ČEZ,
vodafone, csob
ČEZ, ČD,
RWE
Vodafone, Nakladatelství Fraus
Plzeňský Prazdroj, Danone, Opavia, Avon
nevybavím si
Henkel
McDonalds, SAP
Česká spořitelna, Santé Network, Tmobile, Vodafone
Plzensky Prazdroj
ČEZ, Česká spořitelna ( i když ty o tom víc mluví, než že by něco opravdu dělali, Staropramen, Plzeňský Prazdroj, Coca Cola - je jich hodně...
plzeňský prazdroj, henkel, česká spořitelna
Coca-Cola, McDonald's, Staropramen, Henkel
countrylife, skoda-auto
Hollandia, ČSOB, RWE
T-Mobile, ČEZ
Microsoft, IBM, Toyota, Agrofert, PPF
Velká většina nadnárodních korporátu se k CSR hlásí. HP, IBM, Deloitte, Exxon Mobil..
m
xxx
Tesco, McD, Avon, Oriflame, H&M ...
Mobilní operátoři, banky
Vodafone,
Unilever, Vodafone, ČSOB, Plzeňský prazdroj.
Vodafone, O2, Microsoft
ČSOB, KPMG
lidl
Lidl, ČEZ
abb, starbucks, vodafone
dm drogerie, Kraft Foods
AVON, ŠKODA
Yves Rocher, Google,
allianz
tvoje máma
Konzum Ústí nad Orlicí, Telefónica, Škoda Auto
O2, Kofola
unilever, c und a, hm
nevybaví
IBM, O2
zadne, nevim, co znamena CSR, mate velmi slozite otazky pro lidi, kteri se v teto problematice nevyznaji, je potreba byt odbornikem
Vodafone, 02, T-Mobile, ČEZ, Unilever, Nestlé, MarksandSpencer
IBM, ČEZ
...
CMS Cameron McKenna, Starbucks, Mamacoffee
Škoda Auto,a.s., Google
Eko hotely
Google
Vodafone, Škoda Auto, Tesco, Hervis, Avon, ČEZ
ČEZ, CocaCola, firmy používající značku FairTrade
KPMG, Pwc, Dm drogerie, Ernst and Younge
ceske drahy
Citibank, IBM, Apple
Top hotel
ČSOB, Ahold,
velká čtyřka
O2, Vodafone, Komerční banka
nike
Pilsner Urquel, Škoda auto, ČEZ
všichni operátoři, RWE, Mc, Škoda auto, obch. řetězce, např. tesco, albert, penny,.....
telekomunikační, CocaCola, McDonalds..
žádné se mi momentálně nevybaví
Google, Avast, Raiffeisen bank, Ikea
čez, rwe
různé velké společnosti
ČEZ, T- Mobile, Colgate-Palmolive, Krušovice..
IBM, Skanska, McDonald's, Mama Coffee, Telefonica, Vodafone
Tesco, Globus
Albert, IBM, Avon, O2, Vodafone
Hp
O2, vodafone
Moc mě teď nenapadá - Avon, Mattoni, Albert
IBM, Oracle, HP
aaa taxi
Škoda auto, Marks & Spencer
Mixit
x
NWR, Czech Coal, Telefonica (avšak report přímo z centrály ve Španělsku) jakožto zástupci kvalitního CSR dle standardu GRI. Zbytek povětšinou PR paskvil bez standartní konstrukce a feedbacku od stakeholderů (Vodafone, česká Telefonica, Provident, ČEZ)
Dhl
google,
Apple, Oakley
Skoda Auto
asi ziadne momentalne
KPMG, Deloitte
Big four companies, CEZ
o žádné nevím
Mme
H&M, Vodafone, ČSOB
IBM, ČEZ, Seznam.cz
škoda auto, HM
Google, McDonalds,Starbucks, The Body Shop,Pedigree
Vodafone, Česká spořitelna, Fosfa
mcdonalds
mám pocit, že některé prací prostředky, ale bohužel v návalu reklam a propagací si nevzpomenu na konkrétní značku / firmu
ČSOB, Vodafone
Xertec, Lidl
Vodafone, Avon
Avon
Škoda
CEZ
PwC
bio
nenapadá
ikea, procter and gamble, kpmg, nivea
nevím :)
Marks & Spencer, Mamma Coffee
Tesco, Apple, Škoda
Tesco, Opavia
čsob, avon, pwc
Starbucks, Telefonica, Vodafone, Marks and Spencer, Provident
Starbucks, Allen & Overy, Hagen Dasz, Marks and Spencer, Škoda Auto, Time Out, Skanska, Pilsner Urquell
Airbus Industries, Škoda Auto, Electrolux
Česká spořitelna, KPMG, Vodafone
Škoda Auto, a.s., KPMG
Kraftfoods, Greenpan
IBM, Starbucks,
ziadna
Telefonica
Tetra Pak
právě že žádná
zadne
O2, Coca-cola, ČEZ
V dnešní době všechny
netusim
nn
shell
Kraft
neznám CSR
13662,67 %62,67 % 

Graf

16. O kterých z následujících konkrétních příkladech CSR aktivit jste již někdy slyšel/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neslyšel/a jsem o žádném z nich10146,54 %46,54 %  
Na pivo s rozumem9242,4 %42,4 %  
Rok jinak/Vpohybu3415,67 %15,67 %  
Rainforest Alliance198,76 %8,76 %  
Suspended Coffee koncept146,45 %6,45 %  
Plantbottle™ (PET láhev vyrobená z cukrové třtiny)135,99 %5,99 %  
Dobronožky125,53 %5,53 %  
UTZ Certified73,23 %3,23 %  

Graf

17. Dokážete určit s jakými firmami jsou výše uvedené příklady spojeny?

Prosím vypište název příkladu a název firmy.

Suspended Coffee koncept

Plantbottle™ (PET láhev vyrobená z cukrové třtiny)

Rok jinak/Vpohybu

UTZ Certified

Dobronožky

Rainforest Alliance

Na pivo s rozumem

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

-

-

,Rok jinak/Vpohybu - vodafone Rainforest Alliance - pojišťovna na pivo s rozumem - gabrinus?

.

..

Allianz

bohuželi si nevzpomínám

Coffee Costa nebo Starbucks Nepamatuji si Nevim Nevim Nevim Asi Alliance pojist'ovna Gambac nebo nevim

Dobronožky - Kofola Na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj

Dobronožky - Kofola

Dobronožky - Kofola, Na pivo s rozumem - Pilsner Urquell

Gambrinus

Jen v jaké oblasti se dané firmy pohybují. Konkrétiní firmy nikoli.

konkrétně nevím

m

Na pivo s rozume - Plzensky Prazdroj

Na pivo s rozumem - Bernard?

Na pivo s rozumem - gambrinus

Na pivo s rozumem - Pillsner Urquell

na pivo s rozumem - pilsner

Na pivo s rozumem - Pilsner Urqell (?)

na pivo s rozumem - Pilsner Urquel

Na pivo s rozumem - Pilsner Urquell

Na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj

Na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj Dobronožky - Kofola Rok jinak/Vpohybu - Vodafone

Na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj Jinak netuším...

na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj zbytek netuším

Na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj

Na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj

Na pivo s rozumem - Plzeňský prazdroj

Na pivo s rozumem - plzensky prazdroj

Na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj

Na pivo s rozumem - Prazdroj, ostatní nevím

Na pivo s rozumem - většina českých velkých pivovarů = Plzeňský prazdroj, Staropramen, Bernard a další...

Na pivo s rozumem - Výrobci piva a jiných lihovin

na pivo s rozumem – Prazdroj

Na pivo s rozumem Pilsner Urquel, Pivovary Staropramen

Na pivo s rozumem Staropramen

Na pivo s rozumem- Gambrinus, Kozel..?

Na pivo s rozumem-Plzeňský prazdroj

na pivo s rozumem-plzensky prazdroj

na pivo s rozumem: Pilsner Urqell? nevim.

Na pivo s rozumem: Plzeňský Prazdroj, Staropramen, ...

na pivo s rozumem..birell

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

Ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

NE

ne

ne

nedokazu

Nedokazu

nedokáži

nedokáži

nedokáži určit

nedokáži určit

Nedokáži.

nedokážu

Nedokážu

nedokážu

nedokážu

nedokážu

Nedokážu

Nedovedu určit

nemohu určit

Nerozumim otazce

netuším

netuším

netuším

neumím

neumím určit

neviem

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím :)

nevím žádnou společnost

Nevybavím si.

Nevzpomenu si

nic

nie

nie

nie

Nree.,.

o žádném jsem neslyšela

Pilsner

pivo - gambrinus?

pivo s rozumem = plzen

Plantbottle

Plantbottle - Coca cola

plantbottle- Coca Cola

Plantbottle-Coca-Cola Dobronožky-Kofola

Plzeňský pivovar

Plzeňský Prazdroj

plzeňský prazdroj

Plzeňský prazdroj

Poslední - pivovary

Rainforest Alliance - McDonald's, Jacobs, MARKS&SPENCER Na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj

Rainforest Alliance/Starbucks

Roj jinak - Vodafone

Rok jinak - Vodafone

Rok jinak - Vodafone, Dobronožky - Kofola

ROk Jinak - Vodafone; Na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj; Rainforest Alliance (Chicquita, Jacobs); Suspended Coffee - Starbucks; plantbottle - Coca-Cola

Rok jinak byl Vodafone pro neziskovky, Na pivo s rozumem Plzeňský prazdroj

Rok jinak je spojen s Vodafone a spočívá v možnosti pracovat rok v neziskovém sektoru, kdy Vodafone kryje rozdíl v příjmu dané osoby. Na pivo s rozumem bude spojeno s Pillsner Urquell? A Suspended Coffee koncept se Starbucks? Rainforest Alliance environmentalistika??

rok jinak vodafone dobronožky kofola? na pivo s rozumem gambrinus?

rok jinak/vpohybu - vodafone na pivo s rozumem - Plzeňský Prazdroj

Rok jinak/Vpohybu - Vodafone

Rok jinak/Vpohybu vodafone

Rok jinak=Vodafone Dobronozky=Kofola Na pivo s rozumem=Plzeňský prazdroj

Starbucks

Starbucks, CocaCola, nevím, nevím, nevím, nevím, nějaká automobilka

Starbucks? ostatní nevím

Staropramen

staropramen

sturbuck, pepsi, o2 nebo vodafone, ... , bernard nebo staropramen

Suspended Coffee - Starbucks, Rok Jinak/Vpohybu - Vodafone, Na pivo s rozumem - pivovary (Plzeňský prazdroj, resp. SAB Miller, Staropramen atd.)

suspended coffee concept starbucks plantbottle - coca cola rok jinak - vodafone utz certified - nevim dobronožky - kofola rainforest alliance - nevim na pivo s rozumem - plzensky prazdroj

Suspended Coffee koncept - Starbucks Rok jinak/Vpohybu - Vodafone Na pivo s rozumem Pilsner Urquell

Suspended Coffee koncept - costa coffee, Na pivo s rozumem - staropramen

Suspended Coffee koncept - např Starbucks Rainforest Alliance - Magnum

Suspended Coffee koncept - Starbucks Plantbottle - Coca Cola Rok jinak - Vodafone UTZ - Kakao, káva, čaj - Lidl, Ikea Dobronožky - kofola Rainforest alliance - Starbucks, Marks & Spencer Na pivo s rozumem - Prazdroj

Suspended Coffee koncept - Starbucks

Suspended Coffee koncept - Starbucks Na pivo s rozumem - Pilsner Urquell, Staropramen

Suspended Coffee koncept - Starbucks Na pivo s rozumem - Radegast

Suspended Coffee koncept - U zavěšenýho kafe Rainforest Alliance - McCafe

Suspended Coffee koncept - U zavěšenýho kafe

Suspended Coffee koncept -> Tchibo Plantbottle™ (PET láhev vyrobená z cukrové třtiny) -> nevim Rok jinak/Vpohybu -> tak třeba Škoda auto UTZ Certified -> třeba ČEZ Dobronožky -> těžko říct Rainforest Alliance -> hm papírna? :D Na pivo s rozumem -> Pilsner urquiel? nebo Gambrinus? něco na ten způsob

Suspended Coffee koncept Starbucks Na pivo s rozumem Bernard

Suspended Coffee koncept- starbucks Plantbottle™ (PET láhev vyrobená z cukrové třtiny)- Rok jinak/Vpohybu- UTZ Certified- Dobronožky Rainforest Alliance- Na pivo s rozumem- pilsner urquel

tyto aktivity neznám

utz - ikea

UTZ Certified - Lidl

Vodafone Kofola

xxx

Děkuji za vyplnění hlavní části dotazníku. Již zbývá jen pár demografických otázek.

18. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14365,9 %65,9 %  
Muž7434,1 %34,1 %  

Graf

19. Studium:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji bakalářský program14566,82 %66,82 %  
studuji magisterský program5525,35 %25,35 %  
momentálně nestuduji146,45 %6,45 %  
studuji doktorský nebo jiný vyšší program31,38 %1,38 %  

Graf

20. Jsem z fakulty:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikohospodářské6228,57 %28,57 %  
Národohospodářské5424,88 %24,88 %  
Financí a účetnictví4018,43 %18,43 %  
Mezinárodních vztahů3214,75 %14,75 %  
Informatiky a statistiky2511,52 %11,52 %  
Managementu v JH10,46 %0,46 %  
Národohospodářská + fakulta managementu10,46 %0,46 %  
žádné10,46 %0,46 %  
nejsem z VSE10,46 %0,46 %  

Graf

21. Zaměstnání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem/Byl/a jsem někdy zaměstnaný/a (full time, part time, brigády)19790,78 %90,78 %  
Podnikám/Podnikal/a jsem, Jsem/Byl/a jsem OSVČ2712,44 %12,44 %  
Nikdy jsem ještě nepracoval/a167,37 %7,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte co znamená pojem Corporate Social Responsibility (CSR)?

  • odpověď Nevím:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nyní o něm čtu poprvé na otázku 2. Kde jste poprvé slyšel/a pojem CSR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte co znamená pojem Corporate Social Responsibility (CSR)?

2. Kde jste poprvé slyšel/a pojem CSR?

3. Které typy aktivit, v rámci chování firem, hodnotíte jako nejdůležitější?

4. Jsem ochotný/a si připlatit za produkt, který je přátelský k životnímu prostředí.

5. Při nákupu mne ovlivňuje zdali produkt pochází od společnosti, která komunikuje svou sociální zodpovědnost.

6. Zapojení se do aktivit CSR je pro podniky konkurenční výhodou.

7. Kde si nejčastěji všímáte informací o aktivitách společnosti, které jsou spojené se CSR?

8. Se kterým výrokem souhlasíte nejvíce?

9. Souhlasíte s tím, že obecně společnosti v ČR komunikují své aktivity CSR dostatečně?

10. Co považujete za hlavní důvody proč společnosti zavádějí CSR do svého podnikání?

11. Jaké firmy podle Vašeho názoru prokazují nejvíce úsilí v souvislosti s péčí o společnost a životní prostředí?

12. Když uvažujete o pozitivním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejdůležitější?

13. Když uvažujete o negativním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejrizikovější?

14. Myslíte si, že za 5 let budou firmy v ČR:

15. Které firmy se Vám vybaví v souvislosti s aktivitami CSR?

16. O kterých z následujících konkrétních příkladech CSR aktivit jste již někdy slyšel/a?

17. Dokážete určit s jakými firmami jsou výše uvedené příklady spojeny?

18. Pohlaví:

19. Studium:

20. Jsem z fakulty:

21. Zaměstnání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte co znamená pojem Corporate Social Responsibility (CSR)?

2. Kde jste poprvé slyšel/a pojem CSR?

3. Které typy aktivit, v rámci chování firem, hodnotíte jako nejdůležitější?

4. Jsem ochotný/a si připlatit za produkt, který je přátelský k životnímu prostředí.

5. Při nákupu mne ovlivňuje zdali produkt pochází od společnosti, která komunikuje svou sociální zodpovědnost.

6. Zapojení se do aktivit CSR je pro podniky konkurenční výhodou.

7. Kde si nejčastěji všímáte informací o aktivitách společnosti, které jsou spojené se CSR?

8. Se kterým výrokem souhlasíte nejvíce?

9. Souhlasíte s tím, že obecně společnosti v ČR komunikují své aktivity CSR dostatečně?

10. Co považujete za hlavní důvody proč společnosti zavádějí CSR do svého podnikání?

11. Jaké firmy podle Vašeho názoru prokazují nejvíce úsilí v souvislosti s péčí o společnost a životní prostředí?

12. Když uvažujete o pozitivním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejdůležitější?

13. Když uvažujete o negativním vlivu firem, které z následujících možností považujete za nejrizikovější?

14. Myslíte si, že za 5 let budou firmy v ČR:

15. Které firmy se Vám vybaví v souvislosti s aktivitami CSR?

16. O kterých z následujících konkrétních příkladech CSR aktivit jste již někdy slyšel/a?

17. Dokážete určit s jakými firmami jsou výše uvedené příklady spojeny?

18. Pohlaví:

19. Studium:

20. Jsem z fakulty:

21. Zaměstnání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Genttnerová, K.CSR pohledem studentů VŠE (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://csr-pohledem-studentu-vse.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.