Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > CSR v České Republice - její vnímání a vliv na spotřebitelské chování

CSR v České Republice - její vnímání a vliv na spotřebitelské chování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Stepankova
Šetření:16. 04. 2014 - 21. 04. 2014
Počet respondentů:165
Počet otázek (max/průměr):31 / 30.52
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.10:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

ráda bych vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se zabývá vnímáním společenské odpovědnosti firem v České republice a jejím vlivem na spotřebitelské chování. 

Děkuji. 

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem společenská odpovědnost firem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- neničení životního prostředí, vysoká zaměstnanost a vytváření pracovních míst, sociální zabezpečení zaměstnanců včasným vyplácením mezd, odvod daní...

6e existují určitě skutečnosti za které je firma odpovědná vůči společnosti.

aktivity ktore presahuju primarny ciel ziskovosti a sustreduju su napr. na podporu komunity, rozvoj vzdelavania alebo ekologiu atd.

aktivity společnosti, které vedou ke zlepšení goodwillu v očích veřejnosti / zaměstnanců

aktivity v oblasti udržování kvality života, vztah k okolí, ve kterém firma působí, ekologická odpovědnost firem, správný vztah k zaměstnancům, spravedlivá mzda apod.

aktivity, které nejsou přímo spojeny se společností, ale přinášejí veřejně prospěšný užitek

bevim

Budouvani firemnich hodnot na jinych nez vlastnich produktech a ziscich

co nabízí firma není společensky nebezpečné...nepodněcuje k protiprávnímu jednání

corporate social responsibility

Corporate social responsibility - socialni a eticke chovani firmy, ktera se nestara pouze a jedine o svuj profit, ale zaroven se zabyva blahobytem sveho okolniho prostredi (spolecnost, zivotni prostredi) a lidi, at uz zamestnancu ci person mimo firmu. Duraz se klade take na eticke chovani - ne korupci ci jinym neetickym druhum chovani.

činnosti firmy, které nesouvisí přímo se ziskem a hlavním účelem podnikání, ale pomáhají vytvářet lepší prostředí ze sociálního a ekologického hlediska

do jaké míry daná společnost dbá na pracovní podmínky všech lidí kterí se do produktu/služeb napojili, etické previdlá pri nákupe, správa život. prostredí, jestli pracují deti a pod.

Dobré vztahy ve firmě, dodržování lidských práv, ekologie (výroba), dodržování pracovních postupů..

Dobrovolné jednání podniku, který zásadním způsobem přispívá ke zvyšování důvěryhodnosti podniku v očích zákazníků, obchodních partnerů i společnosti jako celku.

Dobrovolne prispievanie k rozvoju komunity.

Dodržování zákonů a morálních norem jednání

dopad na životní prostředí, obec, kraj či místo podnikání, na lidi a jejich zdraví a životy

Dosahování potřebných výkonů a výsledků bez porušování morálních zásad, s ohledem na životní prostředí. Aby se zaměstnanci nestyděli uvádět kde pracují.

Dove a kampaň za opravdovou krásu

ekologie

ekologie

ekologie etika

ekologie, ochrana práv, etika, dobre jednani

ekologie, pomoc společnosti

Ethika firmy

Etické chování, odpovědnost ke společnosti i životnímu prostředí

Existence firem je predurcena tim, ze generuji zisk. Zalezi v jakem odvetvi firma operuje, ale obvykle dochazi k pozitivnim i negativnim externalitam (vyssi zamestnanost x znecisteni). Obzvlast pokud dochazi k negativnim externalitam, firma ma moznost cast penez investovat do zlepseni podminek (investice do zlepseni zivotniho prostredi, ale i zopdpovednost vuci lidem, zamestanncum atd.)

Fair trade apod.

férové jednání, kvalita služeb a výrobků firmy a 100% upřímnost ke klientům a zákazníkům

Firma bere ohledy na životní prostředí tzn. recyklace, spotřeba vody, alternativní zdroje energie atd.

Firma jedná s respektem se všemi, kdo jsou jakkoliv ovlivněni akcemi této firmy.

Firma odpovídá, za to, co lidem sdělí pomocí nějakého media. Jako např. poplašné zprávy, co je škodlivé a co ne. Reklama firmy, že firma produkuje nejkvalitnější výrobky.

Firma se chová odpovědně vůči společnosti.

Firma si uvědomuje, že má vliv na své okolí (ať už znečišťováním prostředí, tak filosofií apod.) a ví, že může nejen pro své klienty udělat něco dobrého, že může jít příkladem a dokázat, že jí nejde jen o zisk - do jisté míry si tím společnost dělá reklamu a dobré jméno. V tomto případě, když se firma chová odpovědně, ji neodsuzuji za takový marketingový tah.

Firmě nejde jen o zisk ale i o něco jiného, např. životní prostředí, recyklace materiálů, snižování materiálové náročnosti atd

Firmu, které záleží na lidech (zákaznících, zaměstnancích). Starající se o okolí, ve kterém vyrábí i prodává své produkty, a o životní prostředí. Prodávající kvalitní a nezávadné výrobky.

firmy i jednotlivci zodpovídají za své jednání hromadně

Firmy se zabivaj nejenom ziskami, ale taky spolecnosti, rozvijej a doplnuji spolecnost.

firmy se zajímají např. o to, jak poškozují živ. prostředí

Charita

Charita, filantropie, rozvoj mistniho prostredi, transparentni vlastnicka struktura firem, negativni vymezeni se proti offshorove danove politice, podpora kulturnich aktivit, tvorba harmonickeho pracovniho prostredi a kolektivu, ochrana a diskretni nakladani s osobnimi udaji/zakaznickymi daty, vymahatelnost spotrebitelskych prav (reklamace...), pozitivni postoj vuci ochrane zivotniho prostredi, pouziti marketingovych a reklamnich metod v souladu s etickym mezinarodnim kodexem ICC (International Chamber of Commerce)

charitativní podpora např. chráněných dílen s mentálně postiženými zaměstnanci, podpora domovů pro seniory, podpora nemocných dětí apod.

Chování firmy v souvislosti s jejím působením na společnost.

Chování firmy vůči okolí, lidem, přírodě.

chovani se firem společensky odpovědně k lidem a přírodě a taky být etický

chrání životní prostředí v oblast, zlepšují životní úroveň svých pracovníků

jak se firma chova k zamestnancum i spolecnosti jako takove; vztahy na pracovisti, k zamestnancum, atd.

jak se chovají ke svým zaměstnancům uvnitř i vně. Počítá se do toho i například nějaká humanitní pomoc (nejen při přírodních katastrofách) např. zaměstnávání postižených lidí, aj., také ekologická umírněnost

Jakou funkci maji firmy vuci obcanum, jestli je spravne ovlivnuji (napr motivace k recyklaci apod.)

Je to odpovědnost vůči životnímu prostředí-neničit přírodu při podnikání, výrobě. Dále odpovědnost vůči zaměstnancům-jsou fyzicky přetěžování, a psychicky "zneužívaní" tím, že při výkonu práce prožívají stres z ukonč. pracovního poměru např. bez možnosti odstupného. Dále odpovědnost vůči zdraví zaaměstnanců-financovat ozdravné a rekreační pobyty, sportovní vyžití. Odpov. za vzdělávání-kurzy podle výběru zaměstnanců placené firmou...

Jednání společnosti v rámci společenských a environmentálních hledisek

každá společnost by se měla nějakým způsobem reprezentovat

Keď firme nezáleži len na zisku, ale stará sa o záujmy a spokojnosť svojích zamestnancov, a klientov.

Kvalitní a bezpečné produkty a služby, obchodní etika, péče o zaměstnance, vytváření zisku, poctivá a transparentní obchodní politika, péče o inovaci, nezhoršování životního prostředí

měly by dbát na ochranu životního prostředí

Myslím, že firmy žádnou společenskou odpovědnost dneska v podstatě nemají... ovšem až na drobné výjimky

N/A

nám představu ale nevím jak to popsat

Neco, cim muze prispet svemu okoli, svym zamestnancum, spolecnosti celkove...

nedokážu formulovat ale ponětí mám

Nemám tušení. Nikdy jsem se s tímto termínem nesetkala.

Netuším...

nevím

nevim

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

NEVIM

nevim

nevim

nevim

nevim

nevím asi nic

nic

nic

Not poisonong your consumers, employees or the environment

odpovědné chování firem vůči jejich okolí

odpovědné chování firmy k zaměstnancům, životnímu prostředí, obchodním partnerům, dodavatelům, dodržování morálních a etických kodexů, budování dobré pověsti, získávání důvěry lidí

odpovědné chování firmy vzhledem k jejímu okolí

odpovědné chování ke komunitám a životnímu prostředí které by mělo vést k udržitelnosti

odpovědné chování vuci komunite

odpovědnost firem např. za poskytování pravdivých informací společnosti / zákazníkům

odpovědnost firem za jejíchování k ŽP, k zaměstnnacům, šetrná výroba, kvalitní výrobky (služby) - tedy odpovědnost ke spolešnosti

Odpovednost firem za to co a jakym zpusobem produkuji, prodavaji a nabizeji a vliv na spotrebitele.

Odpovědnost firmy za kvalitu svých výrobků, neohrožování životního prostředí.

odpovednost firmy ve vztahu s jejimi zamestanci v ramci dodrzovani smluv a smluvnich pracovnich podminek, take pak kontrola vlivu cinnosti na jeji bezprostredni okoli a komunitu ve ktere se nachazi

Odpovědnost firmy vůči ekologické zátěži, sociální odpovědnost vůči zaměstnancům

Odpovědnost firmy vůči jejím stakeholderům nad rámec zákonem daných pravidel. Účast firmy na aktivním rozvoji společnosti.

Odpovědnost firmy vůči životnímu prostředí.

odpovědnost firmy za její vliv na společnost a prostředí

Odpovědnost v oblasti životního prostředí a sociálního dopadu jejího fungování

odpovednost voci okoli

Odpovědnost vůči zaměstnancům, životnímu prostředí...

odpovědnost vůči životnímu prostředí, společnosti

Odpovědnost vznikající z titulu toho, že jsem se stal velkým hráčem na trhu, který by neměl mít jako jediné kritérium zisk, ale také jak přispět společnosti, když ji byla dána šance něco změnit. To právě díky společnosti, díky obyčejným lidem, životnímu prostředí, ve kterém žiju, zaměstnancům a mnoha dalšímu jsem se stal velkým hráčem a to by měl každý úspěšný podnikatel cítit jako jakýsi morální dluh.

Odpovědnost za dopad činnosti firmy na okolí, společnost, životní prostředí, obyvatelstvo, z hlediska dlouhodobého rozvoje

odpovědnost za dopady na společnost

ohleduplnost vůči životnímu prostředí, vůči zaměstnancům apod.

Ochrana životního prostředí, ekologické aktivity

ochrana životního prostředí, podpora rozvoje města a aktivit obyvatel, odpovědné chování vůči zaměstnancům

pece o zamestnance, okoli a komunity..

pece o zivotni prostreti a komunity ze strany firem

péče o životní prostředí, a etické chování

Pod pojmem CSR si představuji

podpora zivotni prostredi, komunit, minorit, charitativni akce, pece o sve zamestnane i zakazniky

pochybné nadační fondy

pomáhání při ochraně životního prostředí

pomahani spolecnosti, rozdpovednost, environmentalismus

pomoc komunitám a životnímu prosrředí

pomoc komunitám, chování se zodpovědně

pomoc komunitám, životnímu prostředí, chování se odpovedně aby to vedlo k udrzitelnosti

pomoc při rozvoji komunit a péče o životní prostředí

pomoc při společenských problémech a etické chování

pomoc životnímu prostředí

popravdě, nevím

Postoj firmy k otazkam ktore nie su nutne spojene s privatnym rozvojom alebo vyhodou pre firmu samotnu ale na rozdiel pre spolocnost per se.

Práce mojí přítelkyně

pravdivost, etika, rovnoprávnost

predstavím si pod tým produkciu výrobkov, ktoré sú pre ľudí bezpečné a pri výrobe ktorých sa čo najmenej zaťažuje životné prostredie

průhlednost firem, odpovědnost za poskytované služby

Představuji si, že firma by měla brát ohled na kulturu a okolí ve kterém podniká.

Přesnou představu nemám - např. aby firmy zbytečně neničily životní prostředí, zaměřovaly se ve svých regionech na podporu zaměstnanosti, podporovaly české výrobky...

Řízení firmy takovým způsobem, aby byla prospěšná pro své okolí nejen ekonomicky.

Slušnost k zákazníkovi

snaha dospet k trvale udrzitelnemu rozvoji

Snažit se, co nejlépe zlepšovat lidský život ve všech oblastech

solidní jednání, dodržování smluv, platební morálka

Spolupráci, zisk, vztah se zaměstnanci, zákazníky, kvalitu

Spravny pristup firem k prirode a lidem a ruzne druhy darcovstvi.

starost o životní prostředí,

strategie firmy

Súhrn morálneho prístupu spoločnosti k ostatným členom spoločnosti a životnému prostrediu

sustainability

to, že se starají o svoje okolí - životní prostředí, lidi okolo a i o svoje zaměstnance

Uvedomeni firmy, ze je soucast vetsiho celku, a snaha byt zodpovedna v tomto konextu.

uvedomeni si plneho dopadu sveho cinnosti na spolecnost, snaha vratit ji zpet vic nez podle zakona musi; marketing

v oblasti životního prostředí, jsou firmy zodpovědné,jaké zplodiny a odpady produkují

v podstatě dobrovolný závazek vytvářet lepší zítřky určitým chováním a politikou, např. v oblasti životního prostředí

Využití profitu společnosti do nejen platů a dividend, ale i do vylepšení firmy samotného, jejího růstu, investice do okolí a životního prostředí, ve kterém působí, do lepších pracovních podmínek zaměstnanců, případně další aktivity jako charita atd.

vztah firem k jejich dopadu na životní prostředí a bezpečnost a nezávadnost své produkce

Vztah firmy k sociálním a kulturním tématům.

Záruky za reklamace, storno poplatky, odpovědnost k dodavatelům i odběratelům, odpovědnost za vztahy na pracovišti, odpovědnost vůči komunitě

Znám význam.

zodpovědné chování společností vůči okolí:-)

Zodpovednosť firiem za spoločnosť, v ktorej žijeme. A následná investícia do určitej oblasti spoločenského života, ktorá pomôže skvalitneniu prostredia a životných podmienok ľudí a celej spoločnosti.

zodpovednost vuci zivotnimu prostredi a lidem

zodpovednost za dosledky voci okoliu(sirokemu i blizkemu), vytvorene ich (firemnym) konanim

Zodpovednost za ekonomicke podnikanie firiem, s tym, ze podnik pri riadeni dba aj na environmentalnu a socialnu oblast v ramci svojej politiky.

Že firmy se zajímají o společenský dopad své činnosti a snaží se pomáhat tam, kde je to možné, např. charitativními projekty nebo podporou komunit.

2. Zlepšování kvality života společnosti a našeho životního prostředí by měla být zodpovědnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Státu14587,88 %87,88 %  
Obyvatel, včetně mě13581,82 %81,82 %  
Firem11267,88 %67,88 %  
Nevím21,21 %1,21 %  

Graf

3. Které z uvedených témat společenské odpovědnosti jsou podle vás nejdůležitější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní a bezpečné výrobky12676,36 %76,36 %  
Podpora životního prostředí11972,12 %72,12 %  
Transparentnost/obchodní etika10060,61 %60,61 %  
Vztahy se zaměstnanci9758,79 %58,79 %  
Vztahy se zákazníky8551,52 %51,52 %  
Podpora komunity8450,91 %50,91 %  
Pravdivá reklama7143,03 %43,03 %  
Zisk a návratnost investice firmy5935,76 %35,76 %  
Firemní filantropie4728,48 %28,48 %  
Nevím, nezajímám se.31,82 %1,82 %  

Graf

4. Nejdůležitější pro firmu by mělo být navyšování zisku. Odpovědnost firem by se neměla vztahovat na ochranu životního prostředí a kvalitu života společnosti. Zisk je jediné, o čem obchod je.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím9155,15 %55,15 %  
spíše nesouhlasím4024,24 %24,24 %  
souhlasím2414,55 %14,55 %  
spíše souhlasím84,85 %4,85 %  
nevím21,21 %1,21 %  

Graf

5. Firmy mají povinnost přispět k dobru komunit a prostředí, ve kterém fungují a měly by být ze zákonu povinné tak činit.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím6237,58 %37,58 %  
spíše souhlasím5332,12 %32,12 %  
spíše nesouhlasím3219,39 %19,39 %  
nesouhlasím106,06 %6,06 %  
nevím84,85 %4,85 %  

Graf

6. Podpora společenské odpovědnosti je důležitou nutností ze strany firem, ale měla by být dobrovolná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7545,45 %45,45 %  
spíše souhlasím4627,88 %27,88 %  
spíše nesouhlasím1810,91 %10,91 %  
nesouhlasím1710,3 %10,3 %  
nevím95,45 %5,45 %  

Graf

7. Jediná zodpovědnost firmy je chování v rámci zákonů a regulací. Nic víc by nemělo být po firmách vyžadováno.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím6338,18 %38,18 %  
nesouhlasím4627,88 %27,88 %  
souhlasím3320 %20 %  
spíše souhlasím1710,3 %10,3 %  
nevím63,64 %3,64 %  

Graf

8. Stát je jediná instituce, která by se měla starat o kvalitu života společnosti a životního prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím10362,42 %62,42 %  
spíše nesouhlasím3521,21 %21,21 %  
souhlasím1710,3 %10,3 %  
spíše souhlasím84,85 %4,85 %  
nevím21,21 %1,21 %  

Graf

9. Společenskou odpovědnost českých firem chápu jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako účinnou pomoc v oblastech, které stát často neřeší/nezvládá řešit.10161,21 %61,21 %  
Marketingový nástroj firem pro vlastní prospěch.7243,64 %43,64 %  
Nejsem informovaný o situaci v České republice.4829,09 %29,09 %  
Toto téma mě nezajímá.53,03 %3,03 %  

Graf

10. O tématech společenské odpovědnosti se dozvídáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše náhodně.11972,12 %72,12 %  
Získáváním informací z tisku a médií.5130,91 %30,91 %  
Toto téma mě nezajímá.169,7 %9,7 %  
Sám si vyhledávám informace.169,7 %9,7 %  

Graf

11. Setkali jste se někdy osobně s příkladem společenské odpovědnosti firem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10060,61 %60,61 %  
Ne6539,39 %39,39 %  

Graf

12. Jestli ANO, prosím specifikujte:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

charita pro děti s leukémií

-

ano, z vlastní zkušenosti z mé práce, v pozitivním zmyslu

bertici

bertici albert

bertíci v albertu

BERTÍCI V ALBERTU

bertici v albertu

bertika albert

BIO vyrobky

bio výrobky

CSOB - osobni zkusenost z meho okoli- spolecnost se zabiva financni gramotnosti

den země, recyklování na pracovišti

den země:-)

dobrovolné akce na podporu životního prostředí v podobě teambuildingu

Dobrým příkladem a aktuálním tématem je například projekt Fair Trade.

Dove, Avon, Coca Cola, Nike

firemní aktivity

Firma, ve ktere pracuji se snazi setrit zivotni prostredi, neplytva materialy, recykluje, stara se o zamestnance a jejich balance v zivote.

Heineken - Bakalářka - CSR ohledně alkoholismu

charita

charita

charita v prácí

charitativní akce ve firme

charitativní projekty

charitativní sbírky

charitativní sbírky, komunitní práce

chození sbírat odpadky na den země

I have worked in an advertising agency and have read the codes of ethics of my client companies.

jistý pan XY měl firmu, podporoval zaměstnance, vzdělával je, budoval dobré vztahy s dodavateli, přátelil se s konkurencí, vždy každému vyhověl - zemřel, přišli dědicové a vše skončilo na úkor ..... zisku.

Mnohokrát u mnoha firem, nelze vypsat vše. Pokud firmy CSR praktikují, patřičně to marketingově využívají.

Nadace, ekologické projekty atd.

např fair trade výrobky

Například svoz odpadů od zákazníků a jejich následná recyklace.

například Vodafone.

nesetkala jsem se

nestle, okd, skoda, dick smith

nevím

nevím

nevím

Nike dela maratony, Velke firmy podpory chudym statum. atd

Papírové tašky v obchodě namísto igelitových. Produkty fair trade,animal friendly, organické produkty atd. Johnson&Johnson aplikuje politiku zaměstnanosti tím, že zachovává neziskové útvary společnosti,aby nemuseli propouštět zaměstnance atp.

péče o zaměstnance, péče o okolí firmy, na vlastní náklady výpomoc obcím ve kterých fungují apod.

podpora charitativních projektů ve skolečenosti

podpora charitativních projektů, péče o životní prostředí, den země

podpora charity

podpora chráněné dílny v mém zaměstnání a odběr výrobků z této dílny

podpora kulturního a sportovního života města

Podpora lokalnich spolecenskych a sportovnich akci mistnimi podnikately

Pokud jsem správně pochopila náplň testu-slevy na výrobky pro zaměstnance, příspěvky na důchod zaměstnancům, fin. "odměny" podle odprac. let, jazykový kurs

Pomoc zamestnancov v domove dochodcov, strihanie krikov v okoli firmy...

Pracuji ve firmě, která je společensky zodpovědná

pracuji ve společnosti, která ač nemá ochranu životního prostředí ve své činnosti, tak životní prostředí šetříme, třídí se odpad, používají se ekologické prostředky, dále se zabýváme a pomáháme zdravotně znevýhodněným lidem, i je zaměstnáváme

Pracuji ve společnosti, která se zabývá zlepšováním kvality výroby elektrické energie s ohledem na životní prostředí

sbírky na děti, zaměstnanecké benefity, zákaznické vztahy, den země

sbírky obnošeného šatstva ve firme pro uprchlicke tabory

sbírky pro děti

sbírky pro děti na vánoce, konání akcí pro děti v domovech a ve školách

sbírky pro děti na vánoce, zamestnanecne benefity

sbírky pro deti z detského domova na vánoce

sbírky pro děti, a na různé charitativní projekty

sbírky starého oblečení pro děti, zaměstnanecké benefity...poukázky na jídlo u nás ve firmě, podpora charitativních projektů

skoda auto

skoda auto

skoda auto vysadba stromu

skoda auto vysazovani stromu, sbírky pro deti, sbírky starého obleceni

Společnost kde pracuji založila fond na rozvoj sousedství apodporuje kulturní rozvoj města, ve kterém sídlí.

Spolupracoval jsem na projektu implementace CSR jako marketingoveho nastroje aktivace

Starbucks

Starbucks - hodnota "Naše okolí"

Starbucks - pomahananie roznym neziskovym organizaciam, dobrovolnicke prace, vztah ku zamestnancom & zakaznikom..

Starbucks sám vyhledává příležitosti, kde by jeho pomoc mohla být potřebná a podle toho jedná. Nákup fairtrade kávy a její prezentace.

ŠA výsadba stromů

ŠA vysadí za každé prodané auto v ČR jeden strom.

škoda auto

Škoda auto, sázení stromů

Škoda auto, vysazování stromů za každé prodané auto

škoda vysadí strom za každé prodané auto

V základní míře v americké společnosti Starbucks, kde můžete vymyslet projekt, který pomůže okolí a oni ho dokáží zrealizovat. Berou to zároveň jako vlastní reklamu a nevydávají veliké částky na reklamu.

V zamestnani.

ve firme delame charitativni projekty

Vodafone, zelená energie

zamestnanecke benefity

zaměstnanecké benefity, eticke kodexy na pracovisti, recyklování, různé akce typu den země atd

zapojení v jak interních tak externích csr v naší firmě:-)

13. Jak často kupujete výrobky, které jsou spojené se společenskou odpovědností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zřídka11670,3 %70,3 %  
Pravidelně2716,36 %16,36 %  
Nikdy2213,33 %13,33 %  

Graf

14. Za výrobek od společensky odpovědné firmy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám ponětí a výrobcích od společensky odpovědných firem ale kupuji je jen občas. Cena je pro mě hlavním kritériem.7143,03 %43,03 %  
Jsem ochoten si připlatit4527,27 %27,27 %  
Nezajímám se o společensky odpovědné firmy a jejich produkty2816,97 %16,97 %  
Jsem ochoten změnit lokalitu a jít do jiného obchodu než kde běžně nakupuji2112,73 %12,73 %  

Graf

15. Jsem ochotný si připlatit za produkt, který je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je spojen se společenským problémem, který se shoduje s mým přesvědčením nebo se mě přímo dotýká9960 %60 %  
Spojen s ochranou životního prostředí.9658,18 %58,18 %  
Spojen s charitativním projektem pomoci dětem/starým lidem/nemocným,9054,55 %54,55 %  
Je od společnosti, která má dobrou pověst a je známá svým odpovědným chováním6841,21 %41,21 %  
Spojen s podporou rozvoje komunit,3521,21 %21,21 %  
Spojen s organizací společenských/sportovních/kulturních událostí,3320 %20 %  
Nekupuji společensky odpovědné výrobky.2012,12 %12,12 %  

Graf

16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Cena vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-54.0731.073
Kvalita vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-54.5580.598
Potřeba vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-54.3091.014
Šetrnost k životnímu prostředí vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-53.2120.967
Podpora charitativního projektu spojená s výrobkem vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-52.7521.362
Reputace společnosti od které výrobek pochází vs. 5 - nejdůležitější1-2-3-4-53.2061.121

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

17. Společenská odpovědnost ovlivňuje moje mínění o dané firmě/značce.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12475,15 %75,15 %  
nevím2816,97 %16,97 %  
nesouhlasím137,88 %7,88 %  

Graf

18. Mám dobré mínění o firmách, které se zapojují do aktivit společenské odpovědnosti.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12978,18 %78,18 %  
nevím2816,97 %16,97 %  
nesouhlasím84,85 %4,85 %  

Graf

19. Společensky nezodpovědné chování firem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativně ovlivní mé vnímání a reputaci firmy.9054,55 %54,55 %  
Mi vadí, ale neodradí mě od nákupu jejich výrobku, pokud splňuje moje očekávání ohledně ceny a kvality.6539,39 %39,39 %  
Mě odradí od nákupu jejich výrobku.5533,33 %33,33 %  
Mi nevadí a nepřikládám jí zvláštní důležitost.1710,3 %10,3 %  
Bez odpovědi.106,06 %6,06 %  

Graf

20. Je pro mě důležité, aby firma, od které kupuji výrobky, měla obecně dobré veřejné mínění a znepokojilo by mě, kdyby se zapojila do nezodpovědných praktik.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11670,3 %70,3 %  
nevím3219,39 %19,39 %  
nesouhlasím1710,3 %10,3 %  

Graf

21. Zakoupení výrobku od společensky odpovědné firmy, mi přináší pocit dobrého skutku a věřím, že podporuji dobrou věc.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12273,94 %73,94 %  
nevím2816,97 %16,97 %  
nesouhlasím159,09 %9,09 %  

Graf

22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoměrem kvality a ceny výrobku12575,76 %75,76 %  
Znečišťováním životního prostředí11368,48 %68,48 %  
Lživou reklamou9960 %60 %  
Testováním výrobků na zvířatech9155,15 %55,15 %  
Netransparentním chováním/korupcí8450,91 %50,91 %  
Špatným zákaznickým servisem8249,7 %49,7 %  
Porušováním právních zákonů7947,88 %47,88 %  
Špatným chováním vůči zaměstnancům5633,94 %33,94 %  
Nezapojováním do společensky odpovědných aktivit148,48 %8,48 %  
Při nákupu se nestarám se o tyto faktory84,85 %4,85 %  

Graf

23. Znepokojilo by mě, kdyby firma, od které kupuji výrobky, byla zapojena do nezodpovědného chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12575,76 %75,76 %  
nevím2313,94 %13,94 %  
nesouhlasím1710,3 %10,3 %  

Graf

24. Zakoupení produktu od společensky nezodpovědné firmy, nevidím jako přímou podporu jejího nesprávného chování.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7444,85 %44,85 %  
souhlasím5533,33 %33,33 %  
nevím3621,82 %21,82 %  

Graf

25. Věřím, že zakoupením výrobku od společensky odpovědné firmy přispívám ke zlepšení kvality života naší společnosti a prostředí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím12475,15 %75,15 %  
nevím2414,55 %14,55 %  
nesouhlasím1710,3 %10,3 %  

Graf

26. Společenská odpovědnost je jedním z faktorů, který do jisté míry ovlivňuje mé nákupní rozhodnutí.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9758,79 %58,79 %  
ne4024,24 %24,24 %  
nevím2816,97 %16,97 %  

Graf

27. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10362,42 %62,42 %  
Muž6237,58 %37,58 %  

Graf

28. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 308652,12 %52,12 %  
46 - 605935,76 %35,76 %  
31 - 45159,09 %9,09 %  
61 - více53,03 %3,03 %  

Graf

29. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VOŠ/VŠ10764,85 %64,85 %  
5332,12 %32,12 %  
Vyučený31,82 %1,82 %  
dva falosne cervene diplomy10,61 %0,61 %  
Ph.D.10,61 %0,61 %  

Graf

30. Jaké je vaše povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec v privátním sektoru5835,15 %35,15 %  
Student4728,48 %28,48 %  
Zaměstnanec ve veřejném sektoru2414,55 %14,55 %  
OSVČ2213,33 %13,33 %  
Nezaměstnaný95,45 %5,45 %  
V důchodu53,03 %3,03 %  

Graf

31. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha10664,24 %64,24 %  
Středočeský kraj106,06 %6,06 %  
Moravskoslezský kraj95,45 %5,45 %  
Ústecký kraj74,24 %4,24 %  
Liberecký kraj74,24 %4,24 %  
Plzeňský kraj53,03 %3,03 %  
Jihomoravský kraj53,03 %3,03 %  
Královéhradecký kraj42,42 %2,42 %  
Jihočeský kraj31,82 %1,82 %  
Olomoucký kraj31,82 %1,82 %  
Vysočina21,21 %1,21 %  
Pardubický kraj21,21 %1,21 %  
Zlínský kraj21,21 %1,21 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Jsem ochotný si připlatit za produkt, který je:

 • odpověď Spojen s ochranou životního prostředí.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezapojováním do společensky odpovědných aktivit na otázku 22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:

 • odpověď Cena [1-2-3-4-5] 5 - nejdůležitější: 5:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 8. Stát je jediná instituce, která by se měla starat o kvalitu života společnosti a životního prostředí.

22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

 • odpověď Lživou reklamou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 7. Jediná zodpovědnost firmy je chování v rámci zákonů a regulací. Nic víc by nemělo být po firmách vyžadováno.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Potřeba [1-2-3-4-5] 5 - nejdůležitější: 3 na otázku 16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:
 • odpověď Testováním výrobků na zvířatech:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezapojováním do společensky odpovědných aktivit na otázku 22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

26. Společenská odpovědnost je jedním z faktorů, který do jisté míry ovlivňuje mé nákupní rozhodnutí.

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Šetrnost k životnímu prostředí [1-2-3-4-5] 5 - nejdůležitější: 5 na otázku 16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:

28. Váš věk:

 • odpověď 18 - 30:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 30. Jaké je vaše povolání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co si představíte pod pojmem společenská odpovědnost firem?

2. Zlepšování kvality života společnosti a našeho životního prostředí by měla být zodpovědnost:

3. Které z uvedených témat společenské odpovědnosti jsou podle vás nejdůležitější?

4. Nejdůležitější pro firmu by mělo být navyšování zisku. Odpovědnost firem by se neměla vztahovat na ochranu životního prostředí a kvalitu života společnosti. Zisk je jediné, o čem obchod je.

5. Firmy mají povinnost přispět k dobru komunit a prostředí, ve kterém fungují a měly by být ze zákonu povinné tak činit.

6. Podpora společenské odpovědnosti je důležitou nutností ze strany firem, ale měla by být dobrovolná.

7. Jediná zodpovědnost firmy je chování v rámci zákonů a regulací. Nic víc by nemělo být po firmách vyžadováno.

8. Stát je jediná instituce, která by se měla starat o kvalitu života společnosti a životního prostředí.

9. Společenskou odpovědnost českých firem chápu jako:

10. O tématech společenské odpovědnosti se dozvídáte:

11. Setkali jste se někdy osobně s příkladem společenské odpovědnosti firem?

13. Jak často kupujete výrobky, které jsou spojené se společenskou odpovědností?

14. Za výrobek od společensky odpovědné firmy:

15. Jsem ochotný si připlatit za produkt, který je:

16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:

17. Společenská odpovědnost ovlivňuje moje mínění o dané firmě/značce.

18. Mám dobré mínění o firmách, které se zapojují do aktivit společenské odpovědnosti.

19. Společensky nezodpovědné chování firem:

20. Je pro mě důležité, aby firma, od které kupuji výrobky, měla obecně dobré veřejné mínění a znepokojilo by mě, kdyby se zapojila do nezodpovědných praktik.

21. Zakoupení výrobku od společensky odpovědné firmy, mi přináší pocit dobrého skutku a věřím, že podporuji dobrou věc.

22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

23. Znepokojilo by mě, kdyby firma, od které kupuji výrobky, byla zapojena do nezodpovědného chování.

24. Zakoupení produktu od společensky nezodpovědné firmy, nevidím jako přímou podporu jejího nesprávného chování.

25. Věřím, že zakoupením výrobku od společensky odpovědné firmy přispívám ke zlepšení kvality života naší společnosti a prostředí.

26. Společenská odpovědnost je jedním z faktorů, který do jisté míry ovlivňuje mé nákupní rozhodnutí.

27. Jste:

28. Váš věk:

29. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

30. Jaké je vaše povolání?

31. Kde bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co si představíte pod pojmem společenská odpovědnost firem?

2. Zlepšování kvality života společnosti a našeho životního prostředí by měla být zodpovědnost:

3. Které z uvedených témat společenské odpovědnosti jsou podle vás nejdůležitější?

4. Nejdůležitější pro firmu by mělo být navyšování zisku. Odpovědnost firem by se neměla vztahovat na ochranu životního prostředí a kvalitu života společnosti. Zisk je jediné, o čem obchod je.

5. Firmy mají povinnost přispět k dobru komunit a prostředí, ve kterém fungují a měly by být ze zákonu povinné tak činit.

6. Podpora společenské odpovědnosti je důležitou nutností ze strany firem, ale měla by být dobrovolná.

7. Jediná zodpovědnost firmy je chování v rámci zákonů a regulací. Nic víc by nemělo být po firmách vyžadováno.

8. Stát je jediná instituce, která by se měla starat o kvalitu života společnosti a životního prostředí.

9. Společenskou odpovědnost českých firem chápu jako:

10. O tématech společenské odpovědnosti se dozvídáte:

11. Setkali jste se někdy osobně s příkladem společenské odpovědnosti firem?

13. Jak často kupujete výrobky, které jsou spojené se společenskou odpovědností?

14. Za výrobek od společensky odpovědné firmy:

15. Jsem ochotný si připlatit za produkt, který je:

16. Při nákupu jsou pro mě důležité následující faktory:

17. Společenská odpovědnost ovlivňuje moje mínění o dané firmě/značce.

18. Mám dobré mínění o firmách, které se zapojují do aktivit společenské odpovědnosti.

19. Společensky nezodpovědné chování firem:

20. Je pro mě důležité, aby firma, od které kupuji výrobky, měla obecně dobré veřejné mínění a znepokojilo by mě, kdyby se zapojila do nezodpovědných praktik.

21. Zakoupení výrobku od společensky odpovědné firmy, mi přináší pocit dobrého skutku a věřím, že podporuji dobrou věc.

22. Od nákupu mě dokáže odradit chování firmy spojeno s:

23. Znepokojilo by mě, kdyby firma, od které kupuji výrobky, byla zapojena do nezodpovědného chování.

24. Zakoupení produktu od společensky nezodpovědné firmy, nevidím jako přímou podporu jejího nesprávného chování.

25. Věřím, že zakoupením výrobku od společensky odpovědné firmy přispívám ke zlepšení kvality života naší společnosti a prostředí.

26. Společenská odpovědnost je jedním z faktorů, který do jisté míry ovlivňuje mé nákupní rozhodnutí.

27. Jste:

28. Váš věk:

29. Jaké je vaše nejvyšší ukončené vzdělání?

30. Jaké je vaše povolání?

31. Kde bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Stepankova, Z.CSR v České Republice - její vnímání a vliv na spotřebitelské chování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://csr-v-ceske-republice-25.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.