Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Společenská odpovědnost a komunikace

Společenská odpovědnost a komunikace

Pijete energetické nápoje?
Zúčastněte se prosím průzkumu k diplomové práci Daniela Svěchoty

(veřejné výsledky)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anežka Kührová
Šetření:27. 04. 2018 - 28. 04. 2018
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):21 / 17.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění mého dotazníku, který poslouží jako podklad pro mou

seminární práci na téma „Společenská odpovědnost podniku a web 2.0“.

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé vyplnění dotazníku. Účast ve výzkumu je anonymní a dobrovolná.

Předem velmi děkuji za Vaši spolupráci.

Studentka Vysoké školy ekonomie a managementu v Praze

Odpovědi respondentů

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8477,06 %77,06 %  
muž2522,94 %22,94 %  

Graf

2. Vyberte prosím Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let6761,47 %61,47 %  
27-353027,52 %27,52 %  
36-4454,59 %4,59 %  
44-5332,75 %2,75 %  
54 a výše32,75 %2,75 %  
méně než 1810,92 %0,92 %  

Graf

3. V jakém kraji bydlíte (může být i přechodné bydliště)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha5752,29 %52,29 %  
Středočeský kraj1311,93 %11,93 %  
Olomoucký kraj54,59 %4,59 %  
Jihočeský kraj54,59 %4,59 %  
Plzeňský kraj54,59 %4,59 %  
Zlínský kraj54,59 %4,59 %  
Královéhradecký kraj43,67 %3,67 %  
Pardubický kraj43,67 %3,67 %  
Liberecký kraj21,83 %1,83 %  
Ústecký kraj21,83 %1,83 %  
Moravskoslezský kraj21,83 %1,83 %  
Jihomoravský kraj21,83 %1,83 %  
Severomoravský kraj10,92 %0,92 %  
Kraj Vysočina10,92 %0,92 %  
Karlovarský kraj10,92 %0,92 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5954,13 %54,13 %  
vysokoškolské4541,28 %41,28 %  
vyšší odborné32,75 %2,75 %  
základní21,83 %1,83 %  

Graf

5. Jaká je Vaše hlavní činnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [zaměstnanecotázka č. 6, studentotázka č. 7, podnikatel (OSVČ)otázka č. 7, na mateřské dovolenéotázka č. 7, nezaměstnaný/áotázka č. 7, důchodce/invalidní důchodceotázka č. 7, v domácnostiotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec4944,95 %44,95 %  
student4743,12 %43,12 %  
na mateřské dovolené54,59 %4,59 %  
podnikatel (OSVČ)43,67 %3,67 %  
v domácnosti21,83 %1,83 %  
nezaměstnaný/á10,92 %0,92 %  
důchodce/invalidní důchodce10,92 %0,92 %  

Graf

6. Uvažujete o změně povolání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, nejsem se jistý/jistáotázka č. 7, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3367,35 %30,28 %  
nejsem se jistý/jistá1122,45 %10,09 %  
ano510,2 %4,59 %  

Graf

7. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Společenská odpovědnost firem (CSR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, nevímotázka č. 9, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5045,87 %45,87 %  
ano4743,12 %43,12 %  
nevím1211,01 %11,01 %  

Graf

8. Víte, co Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3574,47 %32,11 %  
ne1225,53 %11,01 %  

Graf

9. Znáte Buřinku (Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9688,07 %88,07 %  
ne1311,93 %11,93 %  

Graf

10. Slyšel/a jste někdy o společensky odpovědných aktivitách firmy Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, nejsem si jistý/jistáotázka č. 12, neotázka č. 12, neumím si pod pojmem společensky odpovědné aktivity nic představitotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5052,08 %45,87 %  
neumím si pod pojmem společensky odpovědné aktivity nic představit2425 %22,02 %  
nejsem si jistý/jistá1616,67 %14,68 %  
ano66,25 %5,5 %  

Graf

11. Z jakých zdrojů jste se o společensky odpovědných aktivitách Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.) dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální sítě583,33 %4,59 %  
média233,33 %1,83 %  
lidé233,33 %1,83 %  
internet233,33 %1,83 %  
jiné233,33 %1,83 %  

Graf

12. Chtěl/a byste vědět více o CSR aktivitách Buřinky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, nevímotázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4054,79 %36,7 %  
ano1723,29 %15,6 %  
nevím1621,92 %14,68 %  

Graf

13. Uveďte prosím, jakou formu byste k získání těchto informací preferoval/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
webové stránky Buřinky (www.burinka.cz)1645,71 %14,68 %  
sociální sítě (Facebook, Twitter, Linkedin,...)1645,71 %14,68 %  
internet obecně1645,71 %14,68 %  
e-mail514,29 %4,59 %  
tištěná média514,29 %4,59 %  

Graf

14. Používáte některé z níže uvedených sociálních sítí, webových stránek či multimédií?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Facebook10394,5 %94,5 %  
Internet obecně9889,91 %89,91 %  
Instragram4844,04 %44,04 %  
LinkedIn3027,52 %27,52 %  
Twitter1110,09 %10,09 %  

Graf

15. Jak často používáte Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji než jednou denně8275,23 %75,23 %  
jednou denně1614,68 %14,68 %  
nepoužívám65,5 %5,5 %  
několikrát týdně43,67 %3,67 %  
méně často10,92 %0,92 %  

Graf

16. Jak často používáte Instagram?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám5954,13 %54,13 %  
častěji než jednou denně3431,19 %31,19 %  
jednou denně76,42 %6,42 %  
několikrát týdně65,5 %5,5 %  
méně často32,75 %2,75 %  

Graf

17. Jak často používáte Twitter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám9688,07 %88,07 %  
méně často43,67 %3,67 %  
častěji než jednou denně43,67 %3,67 %  
několikrát týdně32,75 %2,75 %  
jednou denně21,83 %1,83 %  

Graf

18. Jak často používáte LinkedIn?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nepoužívám7669,72 %69,72 %  
méně často1917,43 %17,43 %  
několikrát týdně109,17 %9,17 %  
častěji než jednou denně21,83 %1,83 %  
jednou denně21,83 %1,83 %  

Graf

19. Jak často používáte internet obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
častěji než jednou denně10495,41 %95,41 %  
jednou denně32,75 %2,75 %  
méně často10,92 %0,92 %  
několikrát týdně10,92 %0,92 %  

Graf

20. Představte si situaci, že hledáte nové zaměstnání a NESOUHLASÍTE se CSR aktivitami společnosti, kam byste měl/a možnost nastoupit. Ovlivnilo by to Vaše rozhodnutí (v případě, že byste měl/a více pracovních nabídek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 21, nevímotázka č. 21, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4238,53 %38,53 %  
ne3633,03 %33,03 %  
ano3128,44 %28,44 %  

Graf

21. Uveďte prosím proč:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?

.

.

.

.

.

ano, protože, kdyby bylo nabídek více, půjdu tam, kde mi vyhovuje vše

Byla bych pak s tou firmou ztotožňována a i s tím konáním, které se mi nelíbí.

Dám přednost firmě, jejíž aktivity se s mými názory více shodují.

Chtěla bych podporovat společensky prospěšnou firmu, bez negativního dopadu na okolí.

kdybych s něčím nesouhlaila, nechtěla bych pro to pracovat logicky

Kdyz se mi firma z jakehokoli duvodu nelibi, tak tam nepujdu na pohovor.

Když bude jiná volba, v danou chvíli přijatelnější...

Mají jiné hodnoty

mali by sme sa zaujímať o svet okolo nás, je len jeden

Nechci nastupovat do firmy, kde s něčím nesouhlasím

Nechci pracovat ve firmě, se kterou nesouhlasím - ať už předmět podnikání, nabízejíccí produkty nebo CSR

Nechci se stydět za svou firmu

nechtěla bych pracovat někde, kde bych nesouhlasila s chováním zaměstnavatele, byla by to i moje osobní ostuda podporovat takovou společnost mojí prací

Nemám s těmito aktivitami zkušenost a nevím, co znamenají.

Nemohu pracovat pro firmu, kde nesouhlasím CSR aktivitami, které jsou pro ni důležité.

Nemůžu pracovat ve firmě, o které se například pochybuje z hlediska potírání korupce, dodržování zákoníku práce, atd.. V rámci správné politky by to měli dodržovat.

Nepodporuji některé levicové kroky firem, proto bych se na úspěchu takového podniku nechtěla podílet

nepoznám CSR

Netuším, co to je.

netuším, co to jsou CSR aktivity

Nevim

nevím ani o co jde

nevím co je CSR

Nevim co je csr

Nevím co je csr

Nevím co je CSR AKTIVITA

Nevím co je to CSR

Nevím co jsou CSR aktivity.

nevím jaké CSR bude daná společnost mít a jak moc mě budou ovlivňovat.

Nevím, co je společenská odpovědnost firem, takže nevím, jak bych odpověděla

Nevím, co je to CSR.

Nevím, co jsou to CSR aktivity společnosti.

Nevím, co jsou to CSR aktivity společnosti.

Nevím, co to je, ale když s tím nesouhlasím a mám více nabídek, je jasné, že si vyberu jinou.

nevím, o co jde

nevím, o co se jedná

Nevim,co jsou CSR aktivity.

Nevím.

Neznám CSR, nemůžu tedy objektivně posoudit otázku č. 20.

Neznám pojem Mimochodem tato otázka se Vám bude velmi špatně statisticky vyhodnocovat

nic o tom nevím

Nic si pod tím neumím představit jsem zatím jen student

Obecne nemohu soudit, zalezelo by to na spouste dalsich veci

Pokud bych mela vice pracovnich nabidek se srovnatelnym platem a benefity, rozhodovala bych se na zaklade toho, ktera firma je mi vice sympaticka, je mi blizsi jeji filozofie a aktivity.

Pokud bych měla více pracovních nabídek, vzala bych tu, která by mi ve všem nebo v převážné většině vyhovovala a splňovala moje požadavky. Nechtěla bych pracovat někde, kde bych nebyla šťastná.

Pokud s něčím nesouhlasím a mám možnost nastoupit jinam, nastoupím tam.

Prefervaně bych šla tam, kde s tím souhlasím. Už jen proto, že v té firmě budu.

Pro me osobne je dopad firmy, ve ktere pracuji nebo budu pracovat na zivotni prostredi velmi dulezity.

protože mou prioritou by byly zcela jiné věci, než CSR aktivity společnosti - jistou míru společenské angažovanosti považuji za samozřejmou

Protože nevím, co je CSR

protože si neumím pod pojmem CSR nic představit, tak nevím, v jakém směru bych s tím mohla nesouhlasit a jak by to ovlivnilo moje rozhodnutí

S firmou a produktem je nutne se pro dobre odvedenou praci ztotoznit

Se svým zaměstnavatelem se potřebuji ztotožnit. Nemohu svou osobu prezentovat pod něčím s čím nesouhlasím. Práce pro mě není pouze plat :)

Situaci nedokážu teď posoudit

Společnosti pro kterou pracuji musím 100% věřit a být o jejich aktivitách přesvědčen.

strategie a firemní kultura firmy je pro mě velice důležitá

Svědomí. A snižuje to prestiž pozice.

To záleží, co bych se dozvěděla.

V predchozim zamestnani to byl jeden z duvodu, proc jsem ukoncila pracovni pomer. Zejmena z duvodu, ze se firma v tomto ohledu prezentovala jinym zpusobem, nez to ve skutecnosti vypadalo.

V případě že nesouhlasím s aktivitami mého zaměstnavatele, ta to pro mne nebude vhodný zaměstnavatel.

vybrala bych si firmu, s jejimiz CSR aktivitami souhlasim

X

xxxx

Zalezelo by na naplni prace a financnich a dalsich podminkach

záleželo by na konkrétní situaci a na tom, jaké by ty jiné pracovní nabídky byly...

Záleželo by na tom zda bych jako zaměstnanec byl přímo spojen s onou nevyhovující aktivitou a na tom jak vysoko by se tento čin umistil v morálním žebříčku oproti ostatním kvalitám zaměstnání.

Záleží jak moc by se názor firmy rozchazel s mym nazorem

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Vyberte prosím Váš věk

 • odpověď 18-26 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 5. Jaká je Vaše hlavní činnost?

5. Jaká je Vaše hlavní činnost?

 • odpověď zaměstnanec:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Uvažujete o změně povolání?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nejsem se jistý/jistá na otázku 6. Uvažujete o změně povolání?

7. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Společenská odpovědnost firem (CSR)?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Víte, co Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Víte, co Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená?

14. Používáte některé z níže uvedených sociálních sítí, webových stránek či multimédií?

 • odpověď Instragram:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi častěji než jednou denně na otázku 16. Jak často používáte Instagram?
 • odpověď LinkedIn:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi několikrát týdně na otázku 18. Jak často používáte LinkedIn?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

2. Vyberte prosím Váš věk

3. V jakém kraji bydlíte (může být i přechodné bydliště)?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jaká je Vaše hlavní činnost?

6. Uvažujete o změně povolání?

7. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Společenská odpovědnost firem (CSR)?

8. Víte, co Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená?

9. Znáte Buřinku (Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s.)?

10. Slyšel/a jste někdy o společensky odpovědných aktivitách firmy Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.)?

12. Chtěl/a byste vědět více o CSR aktivitách Buřinky?

13. Uveďte prosím, jakou formu byste k získání těchto informací preferoval/a.

14. Používáte některé z níže uvedených sociálních sítí, webových stránek či multimédií?

15. Jak často používáte Facebook?

16. Jak často používáte Instagram?

17. Jak často používáte Twitter?

18. Jak často používáte LinkedIn?

19. Jak často používáte internet obecně?

20. Představte si situaci, že hledáte nové zaměstnání a NESOUHLASÍTE se CSR aktivitami společnosti, kam byste měl/a možnost nastoupit. Ovlivnilo by to Vaše rozhodnutí (v případě, že byste měl/a více pracovních nabídek)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte prosím Vaše pohlaví.

2. Vyberte prosím Váš věk

3. V jakém kraji bydlíte (může být i přechodné bydliště)?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Jaká je Vaše hlavní činnost?

6. Uvažujete o změně povolání?

7. Setkal/a jste se již někdy s pojmem Společenská odpovědnost firem (CSR)?

8. Víte, co Společenská odpovědnost firem (CSR) znamená?

9. Znáte Buřinku (Stavební spořitelnu České spořitelny, a. s.)?

10. Slyšel/a jste někdy o společensky odpovědných aktivitách firmy Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.)?

12. Chtěl/a byste vědět více o CSR aktivitách Buřinky?

13. Uveďte prosím, jakou formu byste k získání těchto informací preferoval/a.

14. Používáte některé z níže uvedených sociálních sítí, webových stránek či multimédií?

15. Jak často používáte Facebook?

16. Jak často používáte Instagram?

17. Jak často používáte Twitter?

18. Jak často používáte LinkedIn?

19. Jak často používáte internet obecně?

20. Představte si situaci, že hledáte nové zaměstnání a NESOUHLASÍTE se CSR aktivitami společnosti, kam byste měl/a možnost nastoupit. Ovlivnilo by to Vaše rozhodnutí (v případě, že byste měl/a více pracovních nabídek)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kührová, A.Společenská odpovědnost a komunikace (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://csr2-komunikace-socialni-sit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.