Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > společenská odpovědnost firem v regionu Kladno

společenská odpovědnost firem v regionu Kladno

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Wohlmut
Šetření:09. 02. 2014 - 20. 02. 2014
Počet respondentů:110
Počet otázek (max/průměr):17 / 14.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente.

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění jednoduhého dotazníku a prosím Vás, abyste odpovídal podle svého nejlepšího vědomí.

Dotazník je součástí mé bakalářské práce. Jeho cílem je zjistit využívání konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR) v regionu Kladno a jeho vliv na tento region.

O vyplnění tedy prosím ty respondenty, kteří mají k regionu Kladno nějaký vztah.

Dotazník obsahuje celkem 17 jednoduchých otázek a jeho vyplnění Vám zabere pouze několik málo minut Vašeho času.

Předem vám děkuji.

Martin Wohlmut, student 3. ročníku FSE UJEP Ústí nad Labem

 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že by měl být zisk jediným cílem podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7568,18 %68,18 %  
Ano1816,36 %16,36 %  
Nevím1715,45 %15,45 %  

Graf

2. Souhlasíte s tím, že by důležitým cílem firmy měli být také spokojení zaměstnanci, ochrana životního prostředí a ohleduplnost vůči regionu kde působí a společnosti obecně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Souhlasímotázka č. 3, Nevímotázka č. 3, Nesouhlasímotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím10999,09 %99,09 %  
Nesouhlasím10,91 %0,91 %  

Graf

3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5751,82 %51,82 %  
Ano5348,18 %48,18 %  

Graf

4. Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
OK55100 %50 %  

Graf

Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.

5. Odpovídá Vaše chápání pojmu CSR výše uvedenému vysvětlení nebo se mu alespoň blíží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5196,23 %46,36 %  
Ne23,77 %1,82 %  

Graf

6. Domníváte se, v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, že by se koncept CSR měl stát běžnou součástí firemní strategie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10595,45 %95,45 %  
Ne54,55 %4,55 %  

Graf

7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ochrana životního prostředí4.3640.922
Dodržování etických kodexů (pravdivá reklama, řádné plnění daňových povinností, korektní vztahy se spolupracujícími subjekty apod.)4.6550.317
Sponzoring sportovního klubu, nebo kulturního souboru2.3551.392
Finanční/materiálové příspěvky na charitu2.8821.541
Finanční nebo věcné dary školám/školkám2.8091.391
Finanční nebo věcné dary zdravotnickým zařízením, domovům pro seniory2.9551.407
Péče o své zaměstnance a odpovědné a slušné chování vůči nim4.5640.519
Finanční nebo jiná kompenzace dopadu svých podnikatelských aktivit obci, kde firma sídlí (např. výsadba stromů kolem areálu pro zachycení prachu, odhlučňovací bariéry …)3.7911.42
Výstavba dětských hřišť2.4821.595
Pořádání sportovních/kulturních akcí s cílem podpořit určitý projekt2.41.24
Dobrovolná účast zaměstnanců firem na veřejně prospěšných pracích2.11.617
Provozování nadace na podporu gramotnosti v zemích třetího světa1.8821.741

Graf

8. Víte, že by nějaká firma v kladenském regionu vyvíjela nějakou společensky odpovědnou aktivitu podle výše uvedeného? Vnímáte její působení buď přímo na sobě, nebo na kladenském regionu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10, Nevímotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím6357,27 %57,27 %  
Ano2522,73 %22,73 %  
Ne2220 %20 %  

Graf

9. Uveďte krátce o jakou aktivitu se jedná a která firma ji dělá

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Alpiq - podpora kulturních akcí v regionu, podpora vzdělávání (Gymnázium Kladno)

dětská hřiště - Lidl

firma Alpiq sponzoruje hokejbal na kladně

firma Halbos sponzoruje fotbalisty v Lidicích

kaufland podpořil montáž skleněných výplní balkonů v přilehlých domech pro snížení hluku a prašnosti

Lego - podpora zaměstnanců a sportovních aktivit na Kladně

Lego a jeho nadace, spolupráce s dětskými odděleními v nemocnicích

lego daruje stavebnice do nemocnice

lego financuje školku v Unhošti

Lidl - dětská hřiště, McDonalds - sbírky s vlastní účastí na charitu

Lidl - výstavba hřišť, Průmyslová zdravotní pojišťovna - sponzoring sportovních aktivit, Agnus Beránek - sponzoring sportovních aktivit, Rádio Relax - sponzoring a prezentace útulků na Kladensku, sponzor sportovních akcí, Lego - sponzor azylového domu a společenských akcí

Lidl staví dětská hřiště

Mládež Rytířů Kladno - úklid lesa

Nadační fond Veolia podporuje např. Letohrádek Vendula v Horním Bezděkově a zaměstnanci Středočeských vodáren, a.s. se aktivně podílejí na pomoci tomuto zařízení.

Např. počítače Beránek - podpora IT v Gymnáziu Kladno

Naše firma - podporuje sportovce a charitativní projekty

nemocnice dostávají stavebnice LEGO

Nevím z hlavy příklad, ale mám pocit o podílu firem na výstavbě dětsých hřišť

NKT cables třídí odpad

NKT cables, třídí odpad

Podpora dětských i dalších aktivit ve městě. LEGO

třídění odpadu, nkt cables Kladno

Vím, že firma LIDL staví dětská hřiště

Výsadba stromů, údržba arealu

zájem o své zaměstnance, podpora handicapovaných dětí v Kladenském regionu ( škola Korálek ) - pravidelně pro hadicapované děti z regionu pořádají soutěže a hry, zřejmě je podporují i finančně - firma LEGO

10. Mohlo by být dodržování konceptu CSR rozhodujícím faktorem pro výběr firmy, od které byste nakoupil/a zboží nebo služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Spíše anootázka č. 12, Nevímotázka č. 11, Spíše neotázka č. 11, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4339,09 %39,09 %  
Nevím3430,91 %30,91 %  
Spíše ne2119,09 %19,09 %  
Ano87,27 %7,27 %  
Ne43,64 %3,64 %  

Graf

11. Uveďte prosím heslovitě, co je pro vás rozhodujícím faktorem pro uzavření obchodu (nákupu zboží nebo služeb).

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cena

cena

cena

Cena

cena

cena

CENA

cena

cena

Cena a kvalita

cena a kvalita

cena a kvalita a příjemné prodavačky

cena a kvalita a příjemné prostředí

cena a kvalita zboží

cena, dostupnost, sleva, recenze, zákaznický servis

Cena, kvalita

cena, kvalita

cena, kvalita

cena, kvalita, chování personálu

Cena, kvalita, rychlost

cena, slušné jednání, kvalita

Cena, spolehlivost, kvalita.

cena/výkon/spolehlivot

Dostupnost, kvalita, cena

kolik to stojí

komunikace a zájem o zákazníka

komunikace,profesionalita, prolidský přístup

korektní jednání, cena

kvalita

kvalita

kvalita a slušná cena

kvalita produktu, cena, image firmy/značky, kvalita podpory (servisu), přístup prodejce

kvalita produktu, vstřícnost, cena

kvalita výrobku vs. cena

kvalita za odpovídající cenu

kvalita za rozumnou cenu

Kvalita zboží (služeb), cena, jednání.

kvalita zboží či služby, přístup a ochota prodávajícího

Kvalita zboží, obsluhy, potřebnost, cena, jméno firmy

kvalita, cena, značka, podpora dobré věci při koupi

kvalita, spolehlivost, přímost, jednání, cena, vystupování

kvalitní výrobek za nízkou cenu

kvalitní zboží za nízkou cenu

pověst firmy, vlastní zkušenost s firmou, cena, blízkost firmy

požadovaná kvalita za slušnou cenu a dostupnost

příznivá cena a kvalita

reference firmy cena zboží ochota prodejce obchodní podmínky

rozhodující je správný poměr kvality a ceny

rozsah, dostupnost a ceny služeb

Rychlost, kvalita

serioznost firmy, kvalita, cena

Spokojenost zákazníka i firmy, win win

vlastní zkušenost s firmou, pověst firmy, cena, blízkost firmy

výhodnost nákupu, chování zaměstnanců firmy ke mě, spolupráce

vzhled, kvalita, cena

12. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6760,91 %60,91 %  
Muž4339,09 %39,09 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 294339,09 %39,09 %  
40 – 493531,82 %31,82 %  
30 – 392018,18 %18,18 %  
Více než 6087,27 %7,27 %  
50 – 5943,64 %3,64 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou6357,27 %57,27 %  
Vysokoškolské3128,18 %28,18 %  
Střední1412,73 %12,73 %  
Základní21,82 %1,82 %  

Graf

15. Status

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec6962,73 %62,73 %  
Student1715,45 %15,45 %  
OSVČ1513,64 %13,64 %  
Důchodce76,36 %6,36 %  
Nezaměstnaný21,82 %1,82 %  

Graf

16. Jaký je váš vztah k regionu Kladno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bydlím a pracuji/studuji tam4440 %40 %  
Bydlím tam4238,18 %38,18 %  
Jezdím tam (mám tam příbuzné, známé, nakupuji tam apod.)1110 %10 %  
Pracuji/studuji tam109,09 %9,09 %  
Žádný32,73 %2,73 %  

Graf

17. Myslíte si, že (že by) uplatňování konceptu CSR firmami v regionu Kladno má (mělo by) smysl a činí (činilo, by) ho lepším místem pro život a pro práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6054,55 %54,55 %  
Ano4036,36 %36,36 %  
Nevím76,36 %6,36 %  
Spíše ne21,82 %1,82 %  
Ne10,91 %0,91 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Odpovídá Vaše chápání pojmu CSR výše uvedenému vysvětlení nebo se mu alespoň blíží?
 • odpověď Ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi OK na otázku 4. Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 1. Myslíte si, že by měl být zisk jediným cílem podnikání?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední na otázku 14. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.

 • odpověď OK:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 1. Myslíte si, že by měl být zisk jediným cílem podnikání?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Střední na otázku 14. Nejvyšší dosažené vzdělání

5. Odpovídá Vaše chápání pojmu CSR výše uvedenému vysvětlení nebo se mu alespoň blíží?

 • odpověď Ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?

7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

 • odpověď Ochrana životního prostředí=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výstavba dětských hřišť=4 na otázku 7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pracuji/studuji tam na otázku 16. Jaký je váš vztah k regionu Kladno?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finanční nebo jiná kompenzace dopadu svých podnikatelských aktivit obci, kde firma sídlí (např. výsadba stromů kolem areálu pro zachycení prachu, odhlučňovací bariéry …)=5 na otázku 7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

8. Víte, že by nějaká firma v kladenském regionu vyvíjela nějakou společensky odpovědnou aktivitu podle výše uvedeného? Vnímáte její působení buď přímo na sobě, nebo na kladenském regionu?

 • odpověď Nevím:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Finanční nebo věcné dary školám/školkám=1 na otázku 7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

13. Věk

 • odpověď 18 – 29:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 15. Status

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že by měl být zisk jediným cílem podnikání?

2. Souhlasíte s tím, že by důležitým cílem firmy měli být také spokojení zaměstnanci, ochrana životního prostředí a ohleduplnost vůči regionu kde působí a společnosti obecně?

3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?

4. Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.

5. Odpovídá Vaše chápání pojmu CSR výše uvedenému vysvětlení nebo se mu alespoň blíží?

6. Domníváte se, v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, že by se koncept CSR měl stát běžnou součástí firemní strategie?

7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

8. Víte, že by nějaká firma v kladenském regionu vyvíjela nějakou společensky odpovědnou aktivitu podle výše uvedeného? Vnímáte její působení buď přímo na sobě, nebo na kladenském regionu?

10. Mohlo by být dodržování konceptu CSR rozhodujícím faktorem pro výběr firmy, od které byste nakoupil/a zboží nebo služby?

12. Jste

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Status

16. Jaký je váš vztah k regionu Kladno?

17. Myslíte si, že (že by) uplatňování konceptu CSR firmami v regionu Kladno má (mělo by) smysl a činí (činilo, by) ho lepším místem pro život a pro práci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že by měl být zisk jediným cílem podnikání?

2. Souhlasíte s tím, že by důležitým cílem firmy měli být také spokojení zaměstnanci, ochrana životního prostředí a ohleduplnost vůči regionu kde působí a společnosti obecně?

3. Znáte pojem „Společenská odpovědnost firem“ (angl. zkr. CSR)?

4. Vysvětlení pojmu společenské odpovědnosti - CSR Koncept společenské odpovědnosti firem, dále jen CSR, je zcela dobrovolný závazek podnikatelských subjektů chovat se slušně, zodpovědně a poctivě vůči svým zaměstnancům, zákazníkům / klientům, dodavatelům, obchodním partnerům a společnosti obecně, chránit přírodu a životní prostředí, závazek poskytnout podporu projektům, které např. pomáhají sociálně slabším spoluobčanům, minimalizovat vliv svého podnikání na kvalitu života lidí v regionu, ve kterém působí, financovat výstavby dětských hřišť anebo podporovat sportovní a kulturní aktivity formou finančních dotací nebo nákupem vybavení apod.

5. Odpovídá Vaše chápání pojmu CSR výše uvedenému vysvětlení nebo se mu alespoň blíží?

6. Domníváte se, v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, že by se koncept CSR měl stát běžnou součástí firemní strategie?

7. Označte každou níže uvedenou aktivitu konceptu CSR čísly 0-5 podle toho, jak je považujete za důležité (5 – považuji za jednu z nejdůležitějších, 0 – nepovažuji vůbec za důležité)

8. Víte, že by nějaká firma v kladenském regionu vyvíjela nějakou společensky odpovědnou aktivitu podle výše uvedeného? Vnímáte její působení buď přímo na sobě, nebo na kladenském regionu?

10. Mohlo by být dodržování konceptu CSR rozhodujícím faktorem pro výběr firmy, od které byste nakoupil/a zboží nebo služby?

12. Jste

13. Věk

14. Nejvyšší dosažené vzdělání

15. Status

16. Jaký je váš vztah k regionu Kladno?

17. Myslíte si, že (že by) uplatňování konceptu CSR firmami v regionu Kladno má (mělo by) smysl a činí (činilo, by) ho lepším místem pro život a pro práci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Wohlmut, M.společenská odpovědnost firem v regionu Kladno (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://csrkladno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.