Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtenářské klima v rodině

Čtenářské klima v rodině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Mamulová
Šetření:01. 12. 2013 - 31. 12. 2013
Počet respondentů:509
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění krátkého dotazníku věnujícího se čtenářskému klimatu v rodině. Dotazník obsahuje 12 otázek a všechny odpovědi jsou anonymní. Dotazník je sestaven pro potřeby předmětu Statistika v sociálním výzkumu. Předem děkuji za jeho vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Odhadněte prosím počet knih v domácnosti v dětství.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-10011923,38 %23,38 %  
101-20011422,4 %22,4 %  
201-30010320,24 %20,24 %  
více než 5008717,09 %17,09 %  
301-4006111,98 %11,98 %  
401-500254,91 %4,91 %  

Graf

2. Jak často se ve volném čase věnujete četbě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně nebo téměř každý den19939,1 %39,1 %  
několikrát týdně (3-4x)16231,83 %31,83 %  
několikrát měsíčně (4-8x)8316,31 %16,31 %  
jednou měsíčně a méně407,86 %7,86 %  
jednou ročně a méně163,14 %3,14 %  
nikdy81,57 %1,57 %  
několikrát měsíčně (4-8x)10,2 %0,2 %  

Graf

3. Jak často Vám rodiče v dětství četli (či jiná osoba – prarodiče, sourozenci)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
denně nebo téměř každý den20039,29 %39,29 %  
několikrát týdně (3-4x)17935,17 %35,17 %  
několikrát měsíčně (4-8x)7113,95 %13,95 %  
jednou měsíčně nebo méně285,5 %5,5 %  
nikdy214,13 %4,13 %  
jednou ročně a méně101,96 %1,96 %  

Graf

4. Rodiče se mnou v dětství diskutovali o knihách:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát měsíčně (4-8x)14428,29 %28,29 %  
několikrát týdně (3-4x)13927,31 %27,31 %  
jednou měsíčně nebo méně8216,11 %16,11 %  
nikdy5210,22 %10,22 %  
denně nebo téměř každý den5210,22 %10,22 %  
jednou ročně a méně407,86 %7,86 %  

Graf

5. Čtu především:

Zaškrtněte prosím jednu nebo více variant

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beletrie41982,32 %82,32 %  
studijní materiály30760,31 %60,31 %  
odborná literatura27754,42 %54,42 %  
časopisy23345,78 %45,78 %  
denní tisk18836,94 %36,94 %  

Graf

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola s maturitou21041,26 %41,26 %  
vysokoškolské20640,47 %40,47 %  
základní5911,59 %11,59 %  
vyšší odborné214,13 %4,13 %  
vyučení132,55 %2,55 %  

Graf

7. Zaškrtněte prosím Váš obor studia (ukončeného, probíhajícího):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
humanitní18135,56 %35,56 %  
ekonomické/služby11622,79 %22,79 %  
bez zaměření (gymnázium)6813,36 %13,36 %  
technické (IT, doprava, strojírenství, stavebnictví))5711,2 %11,2 %  
přírodovědné (chemie, potravinářství)499,63 %9,63 %  
zdravotnické275,3 %5,3 %  
zemědělské, veterinářské112,16 %2,16 %  

Graf

8. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 3034868,37 %68,37 %  
31 – 426813,36 %13,36 %  
méně než 18 let448,64 %8,64 %  
43 – 54356,88 %6,88 %  
55 - 66132,55 %2,55 %  
67 a více10,2 %0,2 %  

Graf

9. Jak velké je město, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obec / maloměsto ( do 40 000 obyvatel)20740,67 %40,67 %  
Praha13726,92 %26,92 %  
velkoměsto (nad 100 000 obyvatel)9518,66 %18,66 %  
střední město (40 000 - 100 000 obyvatel)7013,75 %13,75 %  

Graf

10. Jaké je vzdělání matky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou21842,83 %42,83 %  
vysokoškolské13526,52 %26,52 %  
vyučení11522,59 %22,59 %  
vyšší odborné224,32 %4,32 %  
základní193,73 %3,73 %  

Graf

11. Jaké vzdělání otce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou17434,18 %34,18 %  
vyučení16031,43 %31,43 %  
vysokoškolské15229,86 %29,86 %  
vyšší odborné152,95 %2,95 %  
základní81,57 %1,57 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena40880,16 %80,16 %  
muž10119,84 %19,84 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Odhadněte prosím počet knih v domácnosti v dětství.

2. Jak často se ve volném čase věnujete četbě?

3. Jak často Vám rodiče v dětství četli (či jiná osoba – prarodiče, sourozenci)?

4. Rodiče se mnou v dětství diskutovali o knihách:

5. Čtu především:

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Zaškrtněte prosím Váš obor studia (ukončeného, probíhajícího):

8. Kolik je Vám let?

9. Jak velké je město, ve kterém žijete?

10. Jaké je vzdělání matky?

11. Jaké vzdělání otce?

12. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Odhadněte prosím počet knih v domácnosti v dětství.

2. Jak často se ve volném čase věnujete četbě?

3. Jak často Vám rodiče v dětství četli (či jiná osoba – prarodiče, sourozenci)?

4. Rodiče se mnou v dětství diskutovali o knihách:

5. Čtu především:

6. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

7. Zaškrtněte prosím Váš obor studia (ukončeného, probíhajícího):

8. Kolik je Vám let?

9. Jak velké je město, ve kterém žijete?

10. Jaké je vzdělání matky?

11. Jaké vzdělání otce?

12. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mamulová, T.Čtenářské klima v rodině (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ctenarske-klima-v-rodine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.