Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtenářství a rodina

Čtenářství a rodina

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Krausova
Šetření:21. 04. 2010 - 06. 05. 2010
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro účely předmětu Knihovní systémy na ÚISK.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10378,03 %78,03 %  
muž2921,97 %21,97 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6045,45 %45,45 %  
25-35 let3022,73 %22,73 %  
35-45 let1712,88 %12,88 %  
45-60 let129,09 %9,09 %  
méně než 18 let129,09 %9,09 %  
více než 60 let10,76 %0,76 %  

Graf

3. Četli vám rodiče v dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně6750,76 %50,76 %  
občas5944,7 %44,7 %  
vůbec64,55 %4,55 %  

Graf

4. Čtete / budete číst svým dětem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11284,85 %84,85 %  
nevím1612,12 %12,12 %  
ne43,03 %3,03 %  

Graf

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8463,64 %63,64 %  
pravidelně3425,76 %25,76 %  
nikdy1410,61 %10,61 %  

Graf

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodičům8262,12 %62,12 %  
sourozencům5440,91 %40,91 %  
partnerovi4534,09 %34,09 %  
dětem3123,48 %23,48 %  
nikomu1612,12 %12,12 %  

Graf

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy osobně10579,55 %79,55 %  
rodiče7758,33 %58,33 %  
sourozenci5037,88 %37,88 %  
prarodiče4433,33 %33,33 %  
váš partner4332,58 %32,58 %  
děti2115,91 %15,91 %  
někdo jiný1410,61 %10,61 %  
nikdo43,03 %3,03 %  

Graf

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy osobně9168,94 %68,94 %  
sourozenci4433,33 %33,33 %  
rodiče2921,97 %21,97 %  
váš partner1914,39 %14,39 %  
děti1612,12 %12,12 %  
prarodiče139,85 %9,85 %  
nikdo139,85 %9,85 %  

Graf

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy beletristické9874,24 %74,24 %  
noviny7153,79 %53,79 %  
časopisy6952,27 %52,27 %  
knihy naučné4534,09 %34,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

  • odpověď dětem:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti na otázku 7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

  • odpověď prarodiče:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prarodiče na otázku 8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Četli vám rodiče v dětství?

4. Čtete / budete číst svým dětem?

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Četli vám rodiče v dětství?

4. Čtete / budete číst svým dětem?

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Krausova, E.Čtenářství a rodina (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ctenarstvi-a-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.