Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtenářství a rodina

Čtenářství a rodina

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Krausova
Šetření:21. 04. 2010 - 06. 05. 2010
Počet respondentů:132
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro účely předmětu Knihovní systémy na ÚISK.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena10378,03 %78,03 %  
muž2921,97 %21,97 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let6045,45 %45,45 %  
25-35 let3022,73 %22,73 %  
35-45 let1712,88 %12,88 %  
45-60 let129,09 %9,09 %  
méně než 18 let129,09 %9,09 %  
více než 60 let10,76 %0,76 %  

Graf

3. Četli vám rodiče v dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravidelně6750,76 %50,76 %  
občas5944,7 %44,7 %  
vůbec64,55 %4,55 %  

Graf

4. Čtete / budete číst svým dětem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11284,85 %84,85 %  
nevím1612,12 %12,12 %  
ne43,03 %3,03 %  

Graf

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas8463,64 %63,64 %  
pravidelně3425,76 %25,76 %  
nikdy1410,61 %10,61 %  

Graf

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodičům8262,12 %62,12 %  
sourozencům5440,91 %40,91 %  
partnerovi4534,09 %34,09 %  
dětem3123,48 %23,48 %  
nikomu1612,12 %12,12 %  

Graf

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy osobně10579,55 %79,55 %  
rodiče7758,33 %58,33 %  
sourozenci5037,88 %37,88 %  
prarodiče4433,33 %33,33 %  
váš partner4332,58 %32,58 %  
děti2115,91 %15,91 %  
někdo jiný1410,61 %10,61 %  
nikdo43,03 %3,03 %  

Graf

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vy osobně9168,94 %68,94 %  
sourozenci4433,33 %33,33 %  
rodiče2921,97 %21,97 %  
váš partner1914,39 %14,39 %  
děti1612,12 %12,12 %  
prarodiče139,85 %9,85 %  
nikdo139,85 %9,85 %  

Graf

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
knihy beletristické9874,24 %74,24 %  
noviny7153,79 %53,79 %  
časopisy6952,27 %52,27 %  
knihy naučné4534,09 %34,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

  • odpověď dětem:
    • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi děti na otázku 7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

  • odpověď prarodiče:
    • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi prarodiče na otázku 8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Četli vám rodiče v dětství?

4. Čtete / budete číst svým dětem?

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Četli vám rodiče v dětství?

4. Čtete / budete číst svým dětem?

5. Dostáváte knihy od někoho z rodiny?

6. Kupujete někomu z rodiny knihy?

7. Kdo ve vaší rodině čte pravidelně knihy?

8. Kdo z vaší rodiny chodí do knihovny?

9. Co se u vás v rodině nejčastěji čte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krausova, E.Čtenářství a rodina (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://ctenarstvi-a-rodina.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.