Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtení v dnešní době

Čtení v dnešní době

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Václav Tušla
Šetření:18. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:150
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych Vás požádat o vyplnění mého dotazníku zaměřeného na četbu. Cílem mého průzkumu je zjistit jak lidé nahlížejí na čtení a jaké má čtení vyhlídky do budoucnosti.

Celý dotazník je anonymní. Informace mi poslouží k zhotovení a následné prezentaci úkolu, který nám byl zadán ve škole.

Za spolupráci předem děkuji,

Václav Tušla

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Od šesté otázky myslím čtení pro vlastní zábavu, ne všeobecně.

Odpovědi respondentů

1. Jakou zábavu z uvedených preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
počítač 7852 %52 %  
čtení5033,33 %33,33 %  
žádná z uvedených117,33 %7,33 %  
televize117,33 %7,33 %  

Graf

2. Jak dlouho denně čtete? (obecně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2h.4328,67 %28,67 %  
10-30min.4026,67 %26,67 %  
0,5-1h.3523,33 %23,33 %  
3-4h.1610,67 %10,67 %  
0-10min.149,33 %9,33 %  
5h. a více21,33 %1,33 %  

Graf

3. Kolik procent z toho, co jste za den přečetli, bylo dobrovolně? (pro vlastní potřebu nebo zálibu; například: čtení článků ve škole z donucení se nepočítá:))

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
90-100%4328,67 %28,67 %  
75-90%3825,33 %25,33 %  
50-75%3020 %20 %  
20-50%2214,67 %14,67 %  
0-20%1711,33 %11,33 %  

Graf

4. Jaké možnosti čtení preferujete? (jako trávení volného času)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klasické knihy10268 %68 %  
internet3322 %22 %  
časopisy74,67 %4,67 %  
noviny32 %2 %  
e-čtečky21,33 %1,33 %  
nerozlišuji- cokoliv, co mě zajímá10,67 %0,67 %  
klasické knihy i inetrnet10,67 %0,67 %  
noviny,knihy,internet,časopisy10,67 %0,67 %  

Graf

5. Četli lidé více v minulých letech? (cca před 40 -ti lety) (čtení jako trávení volného času)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8254,67 %54,67 %  
spíše souhlasím4731,33 %31,33 %  
stejně jako nyní85,33 %5,33 %  
spíše nesouhlasím74,67 %4,67 %  
nevím42,67 %2,67 %  
nesouhlasím21,33 %1,33 %  

Graf

6. Budou lidé číst více v budoucnu? (čtení jako trávení volného času)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím7046,67 %46,67 %  
nesouhlasím3020 %20 %  
stejně jako nyní2617,33 %17,33 %  
nevím117,33 %7,33 %  
spíše souhlasím85,33 %5,33 %  
souhlasím53,33 %3,33 %  

Graf

7. Myslíte, že je čtení důležité? (čtení jako trávení volného času)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím11375,33 %75,33 %  
spíše souhlasím3020 %20 %  
nevím64 %4 %  
spíše nesouhlasím10,67 %0,67 %  

Graf

8. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12885,33 %85,33 %  
muž2214,67 %14,67 %  

Graf

9. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-2510268 %68 %  
25-503221,33 %21,33 %  
13-18138,67 %8,67 %  
50 a více21,33 %1,33 %  
méně než 1310,67 %0,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou zábavu z uvedených preferujete?

2. Jak dlouho denně čtete? (obecně)

3. Kolik procent z toho, co jste za den přečetli, bylo dobrovolně? (pro vlastní potřebu nebo zálibu; například: čtení článků ve škole z donucení se nepočítá:))

4. Jaké možnosti čtení preferujete? (jako trávení volného času)

5. Četli lidé více v minulých letech? (cca před 40 -ti lety) (čtení jako trávení volného času)

6. Budou lidé číst více v budoucnu? (čtení jako trávení volného času)

7. Myslíte, že je čtení důležité? (čtení jako trávení volného času)

8. Jste?

9. Kolik je vám let?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou zábavu z uvedených preferujete?

2. Jak dlouho denně čtete? (obecně)

3. Kolik procent z toho, co jste za den přečetli, bylo dobrovolně? (pro vlastní potřebu nebo zálibu; například: čtení článků ve škole z donucení se nepočítá:))

4. Jaké možnosti čtení preferujete? (jako trávení volného času)

5. Četli lidé více v minulých letech? (cca před 40 -ti lety) (čtení jako trávení volného času)

6. Budou lidé číst více v budoucnu? (čtení jako trávení volného času)

7. Myslíte, že je čtení důležité? (čtení jako trávení volného času)

8. Jste?

9. Kolik je vám let?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tušla, V.Čtení v dnešní době (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://cteni-v-dnesni-dobe.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.