Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtete informace na obalech?

Čtete informace na obalech?

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karel Šipka
Šetření:04. 03. 2013 - 13. 03. 2013
Počet respondentů:243
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:93,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Chtěl bych zjistit, zda lidé čtou informace na obalech potravin a zda se podlě nich rozhodují během svého nákupu.

 

Vyplňovat může každý, jedná se krátký dotazník.

 

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Čtete informace na obalech potravin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13655,97 %55,97 %  
občas9739,92 %39,92 %  
ne104,12 %4,12 %  

Graf

2. Co Vás nejčastěji zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
údaj o trvanlivosti19580,25 %80,25 %  
složení výrobku19178,6 %78,6 %  
země původu výrobce12451,03 %51,03 %  
výživová tvrzení6225,51 %25,51 %  
obsažené alergeny208,23 %8,23 %  
jiné124,94 %4,94 %  

Graf

3. Považujete informace na obalech potravin za dobře čitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16266,67 %66,67 %  
ano8133,33 %33,33 %  

Graf

4. Považujete informace na obalech potravin za srozumitelné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12551,44 %51,44 %  
ne11848,56 %48,56 %  

Graf

5. Jak často ovlivní informace na obalech potravin to, zda si výrobek nakonec koupíte nebo ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas, např. u neznámých výrobků16266,67 %66,67 %  
vždy, rozhoduji se pouze na základě informací na obalu6928,4 %28,4 %  
nikdy, informace na obalech neřeším124,94 %4,94 %  

Graf

6. Je-li výrobek označen datem použitelnosti (spotřebujte do) může jej prodávající dále nabízet po vypršení této lhůty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud je označen informací o překročení data12149,79 %49,79 %  
ne, musí být stažen z oběhu11446,91 %46,91 %  
ano, pokud je výrobek zdravotně nezávadný83,29 %3,29 %  

Graf

7. Údaje o surovinovém složení výrobku mají být správně řazeny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
podle jejich množství20684,77 %84,77 %  
podle abecedy2610,7 %10,7 %  
náhodně114,53 %4,53 %  

Graf

8. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19881,48 %81,48 %  
muž4518,52 %18,52 %  

Graf

9. Věková kategorie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 3016065,84 %65,84 %  
0 - 204016,46 %16,46 %  
31 - 40249,88 %9,88 %  
41 - 50145,76 %5,76 %  
51 +52,06 %2,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Čtete informace na obalech potravin?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy, rozhoduji se pouze na základě informací na obalu na otázku 5. Jak často ovlivní informace na obalech potravin to, zda si výrobek nakonec koupíte nebo ne?

3. Považujete informace na obalech potravin za dobře čitelné?

  • odpověď ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Čtete informace na obalech potravin?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Čtete informace na obalech potravin?

2. Co Vás nejčastěji zajímá?

3. Považujete informace na obalech potravin za dobře čitelné?

4. Považujete informace na obalech potravin za srozumitelné?

5. Jak často ovlivní informace na obalech potravin to, zda si výrobek nakonec koupíte nebo ne?

6. Je-li výrobek označen datem použitelnosti (spotřebujte do) může jej prodávající dále nabízet po vypršení této lhůty?

7. Údaje o surovinovém složení výrobku mají být správně řazeny:

8. Vaše pohlaví?

9. Věková kategorie?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Čtete informace na obalech potravin?

2. Co Vás nejčastěji zajímá?

3. Považujete informace na obalech potravin za dobře čitelné?

4. Považujete informace na obalech potravin za srozumitelné?

5. Jak často ovlivní informace na obalech potravin to, zda si výrobek nakonec koupíte nebo ne?

6. Je-li výrobek označen datem použitelnosti (spotřebujte do) může jej prodávající dále nabízet po vypršení této lhůty?

7. Údaje o surovinovém složení výrobku mají být správně řazeny:

8. Vaše pohlaví?

9. Věková kategorie?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šipka, K.Čtete informace na obalech? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ctete-informace-na-obalech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.