Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtete více elektronické nebo tištěné knihy?

Čtete více elektronické nebo tištěné knihy?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Palka
Šetření:15. 01. 2013 - 19. 01. 2013
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):9 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:94,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den!
Jsem student maturitního ročníku Gymnázia Rumburk a v rámci semináře Sociologie každodennosti píšu seminární práci, při níž zkoumám, kolik procent čtenářů čte více elektronické než tištěné knihy. Prosím vás o vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je ANONYMNÍ, doufám, že budete odpovídat podle svého vlastního uvážení a žádná z otázek vás nebude pohoršovat či diskriminovat. Prosím, abyste zakroužkovali jen jednu možnost u každé otázky. Přeji vám příjemně strávenou chvíli u vyplňování tohoto dotazníku!                         Tomáš Palka
   
 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10575,54 %75,54 %  
Muž3424,46 %24,46 %  

Graf

2. Čtete knihy v jakékoliv podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10071,94 %71,94 %  
Ne3928,06 %28,06 %  

Graf

3. V jaké formě čtení knih preferujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [elektronickéotázka č. 4, tištěnéotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tištěné8181 %58,27 %  
elektronické1919 %13,67 %  

Graf

4. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více elektronické než tištěné knihy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nižší cenaotázka č. 5, Lepší manipulace (větší pohodlnost a komfort se zacházením)otázka č. 5, Otevřenost novým věcemotázka č. 5, Jiný důvodotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší manipulace (větší pohodlnost a komfort se zacházením)1263,16 %8,63 %  
Nižší cena421,05 %2,88 %  
Jiný důvod210,53 %1,44 %  
Otevřenost novým věcem15,26 %0,72 %  

Graf

5. Jak nejčastěji získáváte elektronické knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Stahováním z internetu zdarmaotázka č. 6, Stahováním z internetu za poplatekotázka č. 6, Jiným způsobemotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stahováním z internetu zdarma1789,47 %12,23 %  
Stahováním z internetu za poplatek210,53 %1,44 %  

Graf

6. Jaký přístroj nejčastěji používáte ke čtení elektronických knih?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Notebook, počítač, tabletotázka č. 9, Mobilní telefon, IPadotázka č. 9, Čtečka elektronických knihotázka č. 9, Jinýotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čtečka elektronických knih1368,42 %9,35 %  
Mobilní telefon, IPad421,05 %2,88 %  
Notebook, počítač, tablet210,53 %1,44 %  

Graf

7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Uzavřenost novým věcemotázka č. 8, Pocit vlastnictví knihy (soukromá sbírka, speciální vztah ke knihám)otázka č. 8, Odpočinek od digitálních technologiíotázka č. 8, Jiný důvodotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pocit vlastnictví knihy (soukromá sbírka, speciální vztah ke knihám)4150,62 %29,5 %  
Odpočinek od digitálních technologií3037,04 %21,58 %  
Jiný důvod1012,35 %7,19 %  

Graf

8. Jak si nejčastěji sháníte tištěné knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Vypůjčením z veřejné knihovnyotázka č. 9, Nákupemotázka č. 9, Půjčením od blízkých nebo známých lidí ze svého okruhuotázka č. 9, Jiným způsobemotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vypůjčením z veřejné knihovny4454,32 %31,65 %  
Nákupem3340,74 %23,74 %  
Půjčením od blízkých nebo známých lidí ze svého okruhu44,94 %2,88 %  

Graf

9. Myslíte si, že v budoucnu elektronické knihy úplně vytlačí z trhu knihy tištěné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8687,76 %61,87 %  
ano1212,24 %8,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. V jaké formě čtení knih preferujete?

 • odpověď elektronické:
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lepší manipulace (větší pohodlnost a komfort se zacházením) na otázku 4. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více elektronické než tištěné knihy.
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stahováním z internetu zdarma na otázku 5. Jak nejčastěji získáváte elektronické knihy?
  • 7.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtečka elektronických knih na otázku 6. Jaký přístroj nejčastěji používáte ke čtení elektronických knih?
 • odpověď tištěné:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiný důvod na otázku 7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpočinek od digitálních technologií na otázku 7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pocit vlastnictví knihy (soukromá sbírka, speciální vztah ke knihám) na otázku 7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupem na otázku 8. Jak si nejčastěji sháníte tištěné knihy?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vypůjčením z veřejné knihovny na otázku 8. Jak si nejčastěji sháníte tištěné knihy?

5. Jak nejčastěji získáváte elektronické knihy?

 • odpověď Stahováním z internetu zdarma:
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Čtečka elektronických knih na otázku 6. Jaký přístroj nejčastěji používáte ke čtení elektronických knih?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Čtete knihy v jakékoliv podobě?

3. V jaké formě čtení knih preferujete?

4. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více elektronické než tištěné knihy.

5. Jak nejčastěji získáváte elektronické knihy?

6. Jaký přístroj nejčastěji používáte ke čtení elektronických knih?

7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.

8. Jak si nejčastěji sháníte tištěné knihy?

9. Myslíte si, že v budoucnu elektronické knihy úplně vytlačí z trhu knihy tištěné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Čtete knihy v jakékoliv podobě?

3. V jaké formě čtení knih preferujete?

4. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více elektronické než tištěné knihy.

5. Jak nejčastěji získáváte elektronické knihy?

6. Jaký přístroj nejčastěji používáte ke čtení elektronických knih?

7. Zvolte možnost, která nejlépe vystihuje důvod, proč čtete více tištěné než elektronické knihy.

8. Jak si nejčastěji sháníte tištěné knihy?

9. Myslíte si, že v budoucnu elektronické knihy úplně vytlačí z trhu knihy tištěné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palka, T.Čtete více elektronické nebo tištěné knihy? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://ctete-vice-elektronicke-nebo.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.