Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Čtyřdenní pracovní týden

Čtyřdenní pracovní týden

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Choděra
Šetření:28. 10. 2021 - 28. 11. 2021
Počet respondentů:178
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, vážení respondenti,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro moji absolventskou práci na téma „Čtyřdenní pracovní týden“.

Dovoluji si Vás rovněž požádat o co nejpřesnější a pravdivé odpovědi. Účast v průzkumu je anonymní a dobrovolná.

Předem děkuji za spolupráci. Student ekonomických studií na Vyšší odborné škole Podskalská.

Správné odpovědi zakroužkujte.                                                                                      Tomáš Choděra

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11665,17 %65,17 %  
muž6234,83 %34,83 %  

Graf

2. Váš dosažený věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30147,87 %7,87 %  
29147,87 %7,87 %  
33126,74 %6,74 %  
27116,18 %6,18 %  
31105,62 %5,62 %  
2884,49 %4,49 %  
2573,93 %3,93 %  
3473,93 %3,93 %  
2463,37 %3,37 %  
2663,37 %3,37 %  
ostatní odpovědi 36
45
32
39
37
22
51
38
35
47
48
40
56
49
55
66
23
41
43
50
42
67
65
57
18
61
52
19
17
60
20
8346,63 %46,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.09
Minimum:22
Maximum:56
Variační rozpětí:34
Rozptyl:64.84
Směrodatná odchylka:8.05
Medián:32
Modus:30

Graf

3. Typ vaší pracovní aktivity:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kancelářské profese6637,08 %37,08 %  
převážně duševní5631,46 %31,46 %  
kombinace duševní a fyzické práce4022,47 %22,47 %  
výroba95,06 %5,06 %  
převážně fyzická/manuální73,93 %3,93 %  

Graf

4. Jste spokojený/á s délkou Vaší pracovní doby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano8145,51 %45,51 %  
spíše ne4625,84 %25,84 %  
rozhodně ano3419,1 %19,1 %  
rozhodně ne179,55 %9,55 %  

Graf

5. Jste spokojený/á s počtem dnů dovolené, kterou máte k dispozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7843,82 %43,82 %  
rozhodně ano,4123,03 %23,03 %  
spíše ne3318,54 %18,54 %  
rozhodně ne2614,61 %14,61 %  

Graf

6. Jste spokojený/á s Vaší dosavadní výší mzdy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano9251,69 %51,69 %  
spíše ne4223,6 %23,6 %  
rozhodně ano2312,92 %12,92 %  
rozhodně ne2111,8 %11,8 %  

Graf

7. Vyhovoval by Vám čtyřdenní pracovní týden při snížení mzdy o pětinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne7240,45 %40,45 %  
spíše ne5028,09 %28,09 %  
spíše ano3620,22 %20,22 %  
rozhodně ano2011,24 %11,24 %  

Graf

8. Potencionálně nově vzniklý „volný“ den byste využil/a hlavně na:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odpočinek5128,65 %28,65 %  
rodinu3720,79 %20,79 %  
koníčky3318,54 %18,54 %  
péči o domácnost158,43 %8,43 %  
přivydělání si126,74 %6,74 %  
vzdělávání se105,62 %5,62 %  
sportování63,37 %3,37 %  
Objem práce je daný, co musím udělat10,56 %0,56 %  
K práci, ten by mi byl na nic10,56 %0,56 %  
od všeho trochu10,56 %0,56 %  
K ničemu10,56 %0,56 %  
plnění pracovních úkolů, pamatuji ještě pracovní soboty a bylo to dobře10,56 %0,56 %  
Chci pracovat 5 dní v týdnu10,56 %0,56 %  
rozvoj vlastního byznysu10,56 %0,56 %  
nevim10,56 %0,56 %  
kombinace výše uvedených10,56 %0,56 %  
- Na ot. č. 7 jsme odpověděl "NE"10,56 %0,56 %  
Nevím. Kombinace možností.10,56 %0,56 %  
péči o svoje zvířata10,56 %0,56 %  
Zabava, cestovani10,56 %0,56 %  
více možností, bohužel nelze označit10,56 %0,56 %  

Graf

9. Kdyby tento „benefit“ v podobě čtyřdenního pracovního týdne byl ve Vaší firmě volitelný, využil/a byste ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5933,15 %33,15 %  
spíše ano5430,34 %30,34 %  
rozhodně ano3720,79 %20,79 %  
rozhodně ne2815,73 %15,73 %  

Graf

10. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne produktivnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5832,58 %32,58 %  
rozhodně ano5229,21 %29,21 %  
spíše ne4726,4 %26,4 %  
rozhodně ne2111,8 %11,8 %  

Graf

11. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne více motivováni pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5732,02 %32,02 %  
spíše ne5430,34 %30,34 %  
rozhodně ano4525,28 %25,28 %  
rozhodně ne2212,36 %12,36 %  

Graf

12. Býváte v práci přesčas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
málokdy9050,56 %50,56 %  
často4223,6 %23,6 %  
velmi často2715,17 %15,17 %  
nikdy1910,67 %10,67 %  

Graf

13. Máte kromě plného úvazku i jiné pracovní poměry v jiných firmách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne16089,89 %89,89 %  
ano1810,11 %10,11 %  

Graf

14. Jak často se během Vašeho typického pracovního týdne cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně9050,56 %50,56 %  
často6033,71 %33,71 %  
denně179,55 %9,55 %  
nikdy116,18 %6,18 %  

Graf

15. Máte obavu, že Vaší práci nahradí v blízké budoucnosti automatizovaný robot?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ne11765,73 %65,73 %  
spíše ne4726,4 %26,4 %  
spíše ano95,06 %5,06 %  
rozhodně ano52,81 %2,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Vyhovoval by Vám čtyřdenní pracovní týden při snížení mzdy o pětinu?

  • odpověď rozhodně ne:
    • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ne na otázku 9. Kdyby tento „benefit“ v podobě čtyřdenního pracovního týdne byl ve Vaší firmě volitelný, využil/a byste ho?

9. Kdyby tento „benefit“ v podobě čtyřdenního pracovního týdne byl ve Vaší firmě volitelný, využil/a byste ho?

  • odpověď rozhodně ano:
    • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně ano na otázku 7. Vyhovoval by Vám čtyřdenní pracovní týden při snížení mzdy o pětinu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš dosažený věk:

3. Typ vaší pracovní aktivity:

4. Jste spokojený/á s délkou Vaší pracovní doby?

5. Jste spokojený/á s počtem dnů dovolené, kterou máte k dispozici?

6. Jste spokojený/á s Vaší dosavadní výší mzdy?

7. Vyhovoval by Vám čtyřdenní pracovní týden při snížení mzdy o pětinu?

8. Potencionálně nově vzniklý „volný“ den byste využil/a hlavně na:

9. Kdyby tento „benefit“ v podobě čtyřdenního pracovního týdne byl ve Vaší firmě volitelný, využil/a byste ho?

10. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne produktivnější?

11. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne více motivováni pracovat?

12. Býváte v práci přesčas?

13. Máte kromě plného úvazku i jiné pracovní poměry v jiných firmách?

14. Jak často se během Vašeho typického pracovního týdne cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?

15. Máte obavu, že Vaší práci nahradí v blízké budoucnosti automatizovaný robot?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Váš dosažený věk:

3. Typ vaší pracovní aktivity:

4. Jste spokojený/á s délkou Vaší pracovní doby?

5. Jste spokojený/á s počtem dnů dovolené, kterou máte k dispozici?

6. Jste spokojený/á s Vaší dosavadní výší mzdy?

7. Vyhovoval by Vám čtyřdenní pracovní týden při snížení mzdy o pětinu?

8. Potencionálně nově vzniklý „volný“ den byste využil/a hlavně na:

9. Kdyby tento „benefit“ v podobě čtyřdenního pracovního týdne byl ve Vaší firmě volitelný, využil/a byste ho?

10. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne produktivnější?

11. Myslíte si, že byste byl/a po zavedení čtyřdenního pracovního týdne více motivováni pracovat?

12. Býváte v práci přesčas?

13. Máte kromě plného úvazku i jiné pracovní poměry v jiných firmách?

14. Jak často se během Vašeho typického pracovního týdne cítíte přepracovaný/á nebo ve stresu?

15. Máte obavu, že Vaší práci nahradí v blízké budoucnosti automatizovaný robot?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Choděra, T.Čtyřdenní pracovní týden (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://ctyrdenni-pracovni-tyden.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.