Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cvičení ve fitness centru

Cvičení ve fitness centru

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Gregor
Šetření:20. 04. 2012 - 26. 04. 2012
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je vytvořen proto, aby zjistil jaké názory mají lidé cvičící ve fitness centrech. Prosím vás o co největší upřímnost při jeho vyplňování - jedná se o vědecký výzkum, ve kterém mají pravdivé odpovědi cenu.

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8364,84 %64,84 %  
Muž4535,16 %35,16 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 258969,53 %69,53 %  
26 - 351612,5 %12,5 %  
méně než 18107,81 %7,81 %  
36 - 4597,03 %7,03 %  
45 a více43,13 %3,13 %  

Graf

3. Jak často navštěvujete fitness centrum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Více než 3x týdněotázka č. 4, Minimálně 2x týdněotázka č. 4, Alespoň 1x týdněotázka č. 4, Alespoň 1x měsíčněotázka č. 4, Méně než 1x měsíčněotázka č. 4, Nechodím do fitness centra → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechodím do fitness centra3527,34 %27,34 %  
Alespoň 1x týdně2519,53 %19,53 %  
Více než 3x týdně2015,63 %15,63 %  
Méně než 1x měsíčně1814,06 %14,06 %  
Minimálně 2x týdně1814,06 %14,06 %  
Alespoň 1x měsíčně129,38 %9,38 %  

Graf

4. Co je pro vás důležité při výběru fitness centra (1 má největší prioritu):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Cena1.9350.77
Vzdálenost1.8060.586
Kvalita poskytovaných služeb1.570.697
Prostředí ve fitness centru1.8710.844
Personál2.3010.684

Graf

5. V jakém čase chodíte cvičit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V podvečer (18 - 21)3638,71 %28,13 %  
Odpoledne (15 - 18)3234,41 %25 %  
Dopoledne (9 - 12)1415,05 %10,94 %  
V poledne (12 - 1588,6 %6,25 %  
Ráno (6 - 9)33,23 %2,34 %  

Graf

6. Jaký druh cvičení preferujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Běžné cvičení v posilovně5660,87 %43,75 %  
Jiné3335,87 %25,78 %  
Zumba1819,57 %14,06 %  
Spinning1314,13 %10,16 %  
Aerobik1314,13 %10,16 %  
Power plate44,35 %3,13 %  

Graf

7. Kde jste se dozvěděli o fitness centru, které navštěvujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přes známého4651,11 %35,94 %  
Na internetu2325,56 %17,97 %  
Jinak1718,89 %13,28 %  
V reklamním letáku22,22 %1,56 %  
V časopise, v novinách11,11 %0,78 %  
Na billboardu11,11 %0,78 %  

Graf

8. Jaká cena je podle Vás adekvátní za jednu lekci cvičení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
70 Kč2122,58 %16,41 %  
60 Kč2122,58 %16,41 %  
50 Kč1516,13 %11,72 %  
80 Kč1415,05 %10,94 %  
90 Kč1313,98 %10,16 %  
100 Kč99,68 %7,03 %  

Graf

9. Uvítal/la byste ve fitness centru nabídku na podávání různých iontových nápojů či proteinových nebo jiných koktejlů ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5161,45 %39,84 %  
ne1821,69 %14,06 %  
nevím1416,87 %10,94 %  

Graf

10. Koupil/la byste si ve fitness centru různé doplňky stravy za zvýhodněné ceny?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4453,01 %34,38 %  
ne3137,35 %24,22 %  
nevím89,64 %6,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Co je pro vás důležité při výběru fitness centra (1 má největší prioritu):

  • odpověď Kvalita poskytovaných služeb=1:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Personál=1 na otázku 4. Co je pro vás důležité při výběru fitness centra (1 má největší prioritu):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jak často navštěvujete fitness centrum?

4. Co je pro vás důležité při výběru fitness centra (1 má největší prioritu):

5. V jakém čase chodíte cvičit?

6. Jaký druh cvičení preferujete?

7. Kde jste se dozvěděli o fitness centru, které navštěvujete?

8. Jaká cena je podle Vás adekvátní za jednu lekci cvičení?

9. Uvítal/la byste ve fitness centru nabídku na podávání různých iontových nápojů či proteinových nebo jiných koktejlů ?

10. Koupil/la byste si ve fitness centru různé doplňky stravy za zvýhodněné ceny?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jak často navštěvujete fitness centrum?

4. Co je pro vás důležité při výběru fitness centra (1 má největší prioritu):

5. V jakém čase chodíte cvičit?

6. Jaký druh cvičení preferujete?

7. Kde jste se dozvěděli o fitness centru, které navštěvujete?

8. Jaká cena je podle Vás adekvátní za jednu lekci cvičení?

9. Uvítal/la byste ve fitness centru nabídku na podávání různých iontových nápojů či proteinových nebo jiných koktejlů ?

10. Koupil/la byste si ve fitness centru různé doplňky stravy za zvýhodněné ceny?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Gregor, J.Cvičení ve fitness centru (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cviceni-ve-fitness-centru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.