Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cyklistické helmy - bezpečnost na kole

Cyklistické helmy - bezpečnost na kole

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Votočková
Šetření:13. 10. 2013 - 24. 10. 2013
Počet respondentů:253
Počet otázek (max/průměr):5 / 5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky dotazníku budou použity pro zpracování seminární práce na téma "Cyklistické helmy".

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14858,5 %58,5 %  
Muž10541,5 %41,5 %  

Graf

2. Používáš cyklistickou helmu při jízdě na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano vždy10842,69 %42,69 %  
Občas, v závislosti na typu trasy7730,43 %30,43 %  
Ne nikdy6826,88 %26,88 %  

Graf

3. Jestliže helmu nepoužíváš, nebo jen občas, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nosím vždy10742,29 %42,29 %  
Nenosím i přesto, že jsem si vědom/a rizika úrazu4618,18 %18,18 %  
Nevlastním helmu3714,62 %14,62 %  
Protože jako plnoletý/á už nemám povinnost nosit helmu218,3 %8,3 %  
Nenosím helmu, protože jezdím pouze po bezpečných trasách207,91 %7,91 %  
S helmou nevypadám hezky197,51 %7,51 %  
Myslím, že to není důležité31,19 %1,19 %  

Graf

4. Pokud již helmu vlastníš co bylo rozhodující při výběru? V případě, že helmu nevlastníš co by pro Tebe bylo nejdůležitější při výběru helmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečnost16163,64 %63,64 %  
Vzhled13754,15 %54,15 %  
Cena12047,43 %47,43 %  
Značka72,77 %2,77 %  

Graf

5. Kde bys helmu kupoval/a, případně kde jsi ji koupil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autorizovaná prodejna10742,29 %42,29 %  
Sportovní řetězec (v obchodních centrech)8332,81 %32,81 %  
Nezáleží mi na typu prodejny5521,74 %21,74 %  
Internetový obchod83,16 %3,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Používáš cyklistickou helmu při jízdě na kole?

  • odpověď Ano vždy:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nosím vždy na otázku 3. Jestliže helmu nepoužíváš, nebo jen občas, proč?

3. Jestliže helmu nepoužíváš, nebo jen občas, proč?

  • odpověď Nosím vždy:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano vždy na otázku 2. Používáš cyklistickou helmu při jízdě na kole?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Používáš cyklistickou helmu při jízdě na kole?

3. Jestliže helmu nepoužíváš, nebo jen občas, proč?

4. Pokud již helmu vlastníš co bylo rozhodující při výběru? V případě, že helmu nevlastníš co by pro Tebe bylo nejdůležitější při výběru helmy?

5. Kde bys helmu kupoval/a, případně kde jsi ji koupil/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Používáš cyklistickou helmu při jízdě na kole?

3. Jestliže helmu nepoužíváš, nebo jen občas, proč?

4. Pokud již helmu vlastníš co bylo rozhodující při výběru? V případě, že helmu nevlastníš co by pro Tebe bylo nejdůležitější při výběru helmy?

5. Kde bys helmu kupoval/a, případně kde jsi ji koupil/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Votočková, I.Cyklistické helmy - bezpečnost na kole (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://cyklisticke-helmy-bezpecnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.