Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Cyklistika a její vliv na řivotní prostředí

Cyklistika a její vliv na řivotní prostředí

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Vovsová
Šetření:11. 01. 2012 - 18. 01. 2012
Počet respondentů:118
Počet otázek (max/průměr):35 / 32.14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den jsem studentkou České zemědělské univerzity v Praze. Zpracovávám diplomovou práci na téma „ Cyklistika v přírodním parku Prokopského a Dalejského údolí v Praze 5: tento dotazník bude sloužit jako podklad pro DP

Odpovědi respondentů

1. Vlastníte kolo

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11294,92 %94,92 %  
ne65,08 %5,08 %  

Graf

2. Jak často jezdíte na kole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příležitostně4437,29 %37,29 %  
pouze v letních měsících4235,59 %35,59 %  
pravidelně1512,71 %12,71 %  
celoročně pouze za pěkného počasí1210,17 %10,17 %  
celoročně za každého počasí54,24 %4,24 %  

Graf

3. Využíváte kolo jako dopravní prostředek (například na cestu do zaměstnání, do školy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8067,8 %67,8 %  
ano3832,2 %32,2 %  

Graf

4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně často2128,38 %17,8 %  
Méně často1418,92 %11,86 %  
Několikrát do týdne1216,22 %10,17 %  
Několikrát do měsíce 1114,86 %9,32 %  
Několikrát do týdne810,81 %6,78 %  
Každý den45,41 %3,39 %  
Několikrát do měsíce 34,05 %2,54 %  
Každý den11,35 %0,85 %  

Graf

5. Jaké cyklistice dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreační8572,03 %72,03 %  
Aktivní v kombinaci s rekreační1210,17 %10,17 %  
Aktivní75,93 %5,93 %  
Aktivní v kombinaci s rekreační75,93 %5,93 %  
Aktivní32,54 %2,54 %  
Závodní terénní ( BMX, MTB, cyklokros)21,69 %1,69 %  
Závodní – silniční 10,85 %0,85 %  
Závodní terénní ( BMX, MTB, cyklokros)10,85 %0,85 %  

Graf

6. Jaký si myslíte, že má vliv cyklistika na životní prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je šetrná k životnímu prostředí6050,85 %50,85 %  
Je šetrná k životnímu prostředí4336,44 %36,44 %  
Neprodukuje skleníkové plyny3227,12 %27,12 %  
Je vhodná jako dopravní prostředek ve městě 2622,03 %22,03 %  
Neprodukuje skleníkové plyny2218,64 %18,64 %  
Je vhodná jako dopravní prostředek ve městě 1613,56 %13,56 %  
Není vhodná jako dopravní prostředek ve městě 65,08 %5,08 %  
Není vhodná jako dopravní prostředek ve městě 43,39 %3,39 %  
Poškozuje životní prostředí10,85 %0,85 %  

Graf

7. Jaký si myslíte, že má vliv terénní cyklistika na životní prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemá zásadní vliv na životní prostředí3227,12 %27,12 %  
Poškozuje částečně2823,73 %23,73 %  
Poškozuje částečně2622,03 %22,03 %  
Nemá zásadní vliv na životní prostředí2117,8 %17,8 %  
Nepoškozuje žádnou ze složek životního prostředí1512,71 %12,71 %  
Nepoškozuje žádnou ze složek životního prostředí54,24 %4,24 %  
Poškozuje zásadně43,39 %3,39 %  
Poškozuje zásadně10,85 %0,85 %  

Graf

8. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje pozitivně životní prostředí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6454,24 %54,24 %  
nevím3126,27 %26,27 %  
ne2319,49 %19,49 %  

Graf

9. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje negativně životní prostředí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6958,47 %58,47 %  
nevím2722,88 %22,88 %  
ano2218,64 %18,64 %  

Graf

10. Zapojujete aktivně do cyklistiky děti

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6360,58 %53,39 %  
ne4139,42 %34,75 %  

Graf

11. věnujete se v průběhu Vaší dovolené cyklistice

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano rekreačně6761,47 %56,78 %  
Ne3128,44 %26,27 %  
Ano aktivně1513,76 %12,71 %  

Graf

12. Uvítali byste rozšíření sítí cyklotras

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8874,58 %74,58 %  
nevím1815,25 %15,25 %  
ne1210,17 %10,17 %  

Graf

13. Kde byste uvítali rozšíření cyklotras

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na okraji města2523,58 %21,19 %  
Kombinace předchozích možností2119,81 %17,8 %  
Ve volné krajině1917,92 %16,1 %  
Kombinace předchozích možností1816,98 %15,25 %  
V centru města 1716,04 %14,41 %  
V centru města 109,43 %8,47 %  
Na okraji města109,43 %8,47 %  
Ve volné krajině98,49 %7,63 %  
V městských parcích76,6 %5,93 %  
V městských parcích21,89 %1,69 %  

Graf

14. Myslíte si, že je dostatek cyklotras popřípadě vyžití pro cyklisty v místě, kde bydlíte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5849,15 %49,15 %  
ne4739,83 %39,83 %  
nevím1311,02 %11,02 %  

Graf

15. Jaké negativní stránky vidíte pro cyklisty

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné 97,63 %7,63 %  
nevim75,93 %5,93 %  
auta32,54 %2,54 %  
Automobilová doprava21,69 %1,69 %  
Nerozumím otázce21,69 %1,69 %  
nebezpečí úrazu21,69 %1,69 %  
vysoký provoz motorových vozidel10,85 %0,85 %  
nebezpečí na silnicích pro motorová vozidla10,85 %0,85 %  
velký provoz10,85 %0,85 %  
nejsem až tak aktivní cyklista, abych mohla soudit10,85 %0,85 %  
ostatní odpovědi není to bezpečné
může ho přejet auto
Špatný přístup automobilstů, málo cyklotras
špatné značení, nepřehlednost v dopravě
malá podpora veřejnosti
velký provoz autodopravy
praha neni pro cyklistiku vhodna, prilis clenita
velké nebezpečí od agresivních řidičů vozidel
při jízde ve měste inhaluji splodiny vyfukovych pl
nevidím
nepoužitelné cyklotrasy v centru,bezohlední řidiči
žádné nevidím
bezohlednost některých řidičů aut
bezohlednost řidičů motorových vozidel
nebezpečno na silnicích
je málo bezpečných cyklotras, hodně vede po silnic
Málo cyklotras
netolerantní řidiči; řídká sít cyklostezek
velmi špatná možnost jízdy centrem krajského města
v provozu nebezpečí úrazu
ohrožení osobní a nákladní dopravou
Neúplné cyklotrasy ve městě
Mnoho zákazů pro cyklisty především v horských obl
Dost bezohlední řidiči motorových vozidel,
vynucují si pozornost a finance na úkor ostatních
možnosti zranění v silničním provozu
nepřizpůsobení dopravy pro možnost cyklistiky
přehuštěný automobilový provoz
kde nejsou cyklostezky a musí se jezdit mezi auty
V Praze se na kole rozhodně necítím bezpečně
překážejí chodcům
hustý provoz ve městě a nebezpe, výfukové plyny ,
?
Silná doprava
vysoký počet aut
úrazy
nebezpečí ze silniční dopravy - auta nákladní
NEOHLEDNOST LIDI, NICENI ZANCEK
srážka s vozidlem nebo s lidmi (bruslaři)
riziko střetu s chodci (ve městech)
fyzická námaha
množství aut a agresivita některých řidičů
zbytečné a předražené cyklostezky
Nepokrytí některých frekvent.oblastí cyklotrasami
možný střet s vozidlem, výfukové plyny
nebezpečí zranění
.
bezpečnost provozu
Eroze půdy při závodech
setkávání s dopravou
nebezpeci stretu s vozidly nebo chodci
pouze letní využívání
neohleduplní řidiči ve městech
velký provoz, cyklotrasy nejsou odděleny od aut
střety s chodci
Jízda po rušných komunikacích.
Praha - bála bych se jet do práce na kole v běžném
přeplněnost cyklostezek, inline bruslaři
nedostatečná síť cyklostezek
silná automobilová doprava
Husty silniční provoz
hustota provozu
počasí
Negativní stránky čeho? Nevím ani v další otázce.
trasy na silničních komunikacích- nebezpečí nehody
chybějící trasy ve městech
hustá doprava
vytyčená trasa nemusí odpovídat chtěné destinaci
zvýšené nebezpečí úrazu při jízdě na kole městem
nic mě nenapadá
příliš mnoho automobilů ve městech
bezpečnost, bezhlavé upřednostňování automobilismu
propojení cyklotras
hustota provozu na silnicích
lokality bez vymezení jízdního pruhu pro cyklisty
auta - možnost sražení z kola
Zranění
auta, cyklotrasy po silnicích II třídy
bezohlední řidičí-jinak v poho
Neohleduplnost občanů na cyklostezkách.
bezpecnost
cyklotrasy vedoucí po silnicích
bezpečnost
Cesta po městě. Nefungují vyhrazené jízdní pruhy
špatná kvalita cyklostezek
nebezpečí střetu s vozidly
motoristé
Odpadky z občerstvení
neohleduplnost ze strany ostatních účastníků provo
8975,42 %75,42 % 

Graf

16. Jaké pozitivní stránky vidíte pro cyklisty

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím75,93 %5,93 %  
Zdraví32,54 %2,54 %  
šetří životní prostředí21,69 %1,69 %  
Nerozumím otázce21,69 %1,69 %  
sportovní vyžití21,69 %1,69 %  
vyhnu se dopravním zácpám10,85 %0,85 %  
narůstající počet cyklostezek10,85 %0,85 %  
nejsem až tak aktivní cyklista, abych mohla soudit10,85 %0,85 %  
dobré pro zdraví10,85 %0,85 %  
cyklotrasy10,85 %0,85 %  
ostatní odpovědi rychlý a levný dopravní prostředek
časová a prostorová nenáročnost
je do ní zapojeno spousta lidí
rozvoj výstavby cyklotras
cyklistika je relax...
rychlejší doprava ucpaným městem
pohyb prospiva tělu, zdraví
víco prostoru pro bězpečnou jízdu
zlepšování fyzické kondice
zlepší si fyzickou kondici, nepřejede-li je automo
zlepšení oproti minulosti
zvyšování fyzické i psychické odolnosti
vliv na zdraví, psychiku; nezávislost na MHD
Šetrnost k životnímu prostředí
mimo město prospěšný pohyb na čerstvém vzduchu
údržba tělesné kondice
ušetří, jezdí v přírodě, sportují
že se začínají budovat i když jsou finančně nákla
pohyb
fyzické zdraví; lepší pracovní výkon
kladný vliv na zdraví a psychickou pohodu
zvyšování kondice
udržování kondice a zdraví
šetrná k životnímu prostředí
Přece jen se něco dělá
nárust počtu cyklotras
Sport, zdraví, nezávislost na MHD
-
pohyb v přírodě,nezávislost na dopr.prostředcích
ekologie a rozvoj zdraví
zdravý životní styl
cyklostojany, cyklomapy
Trénink, spojení aktivní rekreace s užitečností
pohyb na zdravém vzuchu
zvyšování kondice, pobyt na zdravém vzduchu,
?
bezpečnější provoz, větší motivace
stavbu cyklotras
lepší fyzická zdatnost
využití volného času - rekreace
KOCHANI SE KRAJINOU
aktivní doprava
vlastní pohon
hubnutí
zdraví, posilování, cena
aktivní pohyb
Možnost vyhnout se automob.dopravě
apon se hybaji a netloustnou
pobyt v přírodě, sport
ve zdravém těle, zdravý duch
.
hodně cyklotras
Šetrnost k ŽP a prospěšnost k lidskému zdraví
aktivní odpočinek, sport,
rozšiřování a výstavba cyklotras
snadna doprava v preplnenych ulicich
síť cyklostezek
začínájí zájem o rozšiřování cyklistiky
jsou budovány nové cyklostezky
ekologie, flexibilita
Aktivní pohyb.
zdravější životní styl, nezatěžuje ŽP
pohyb, čerstvý vzduch (když nejezdím v Pze), úspor
dobře značené stezky
aktivní pohyb v přírodě
dostatek tras
kondice, zdravý životní styl
měkký turismus šetrný k životnímu prostředí
jízda v přírodě uvolnění
zdraví, šetření žp
dostatek cyklistických stezek v okolí
Větší možnost vyžití pro rodiny s dětmi
pobyt v přírodě, zdraví
dobré značení tras
udržování tělesné kondice
bezpečnost při jízdě
rychlá přeprava do práce či školy
nic mě nenapadá
zdravý sport
ekologie, úspora času, samostatnost
výlety do přírody
nespalují se pohonné hmoty
nově vznikající cyklotrasy
dobré cyklostezky
relaxace, uvolnění
pohyb pro celé tělo,
bohužel žádné
Aktivní pohyb v přírodě.
sport v přírodě
přibývající cyklostezky
pohyb, rychlost dopravy
Pobyt v přírodě, pohyb, poznávání vlasti
životní prostředí, zdraví
dostupnost zvolených cílů
uvolnění
Aktivní odpočinek
levná, rychlá a zdravá doprava po městě
9782,2 %82,2 % 

Graf

17. Domníváte se, že je kvalitní značení cyklotras

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5950 %50 %  
nevím3227,12 %27,12 %  
ne2722,88 %22,88 %  

Graf

18. Domníváte se, že jsou v Praze z hlediska provozu bezpečné cyklotrasy

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5449,09 %45,76 %  
ne4137,27 %34,75 %  
ano1513,64 %12,71 %  

Graf

19. Myslíte si, že je ve městě dostatek stojanů na kola

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7866,1 %66,1 %  
nevím3227,12 %27,12 %  
ano86,78 %6,78 %  

Graf

20. Kolik najezdíte průměrně km/ rok

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1002016,95 %16,95 %  
2000119,32 %9,32 %  
1000108,47 %8,47 %  
50086,78 %6,78 %  
5075,93 %5,93 %  
30075,93 %5,93 %  
20065,08 %5,08 %  
1054,24 %4,24 %  
154,24 %4,24 %  
2043,39 %3,39 %  
ostatní odpovědi 1500
400
5
600
2500
4000
30
3500
6000
1400
3000
9000
40
2
26000
35
120
3
800
320
60
5500
5000
15
10000
3529,66 %29,66 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:736.53
Minimum:2
Maximum:5000
Variační rozpětí:4998
Rozptyl:1048390.76
Směrodatná odchylka:1023.91
Medián:300
Modus:100

Graf

21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značeným cyklotrasám mimo město5849,15 %49,15 %  
Přírodním stezkám3933,05 %33,05 %  
Jízdnímu pruhu pro cyklisty odděleného od komunikace pro motorová vozidla 3529,66 %29,66 %  
Přírodním stezkám3025,42 %25,42 %  
Cyklotrasám s asfaltovým povrchem ve městě2521,19 %21,19 %  
Značeným cyklotrasám ve městě2319,49 %19,49 %  
Komunikacím pro motorová vozidla s vyznačeným jízdním pruhem pro cyklisty1411,86 %11,86 %  
V městských parcích119,32 %9,32 %  
V městských parcích97,63 %7,63 %  
Komunikacím pro motorová vozidla bez vyznačeného pruhu pro cyklisty75,93 %5,93 %  

Graf

22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Značeným cyklotrasám mimo město4336,44 %36,44 %  
Přírodním stezkám3731,36 %31,36 %  
Přírodním stezkám2924,58 %24,58 %  
Komunikacím pro motorová vozidla bez vyznačeného pruhu pro cyklisty2622,03 %22,03 %  
Značeným cyklotrasám ve městě2016,95 %16,95 %  
Jízdnímu pruhu pro cyklisty odděleného od komunikace pro motorová vozidla 1815,25 %15,25 %  
Cyklotrasám s asfaltovým povrchem ve městě1815,25 %15,25 %  
V městských parcích119,32 %9,32 %  
Komunikacím pro motorová vozidla s vyznačeným jízdním pruhem pro cyklisty97,63 %7,63 %  
V městských parcích32,54 %2,54 %  

Graf

23. Jezdíte na kole po lesních stezkách a polních cestách

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5748,31 %48,31 %  
Občas5244,07 %44,07 %  
Ne97,63 %7,63 %  

Graf

24. Jezdíte na kole v Prokopském a Dalejském údolí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9378,81 %78,81 %  
Občas1815,25 %15,25 %  
Ano pravidelně75,93 %5,93 %  

Graf

25. V Prokopském a Dalejském údolí

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jezdím po označených cyklotrasách1436,84 %11,86 %  
Jezdím po označených cyklotrasách1436,84 %11,86 %  
Jezdím po lesních stezkách923,68 %7,63 %  
Jezdím po lesních stezkách821,05 %6,78 %  
Jezdím po polních cestách 821,05 %6,78 %  
Jezdím po polních cestách 718,42 %5,93 %  
Provozuji terénní cyklistiku410,53 %3,39 %  
nic37,89 %2,54 %  

Graf

26. Účastníte se nějakých cyklistických závodů

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9286,79 %77,97 %  
ano1413,21 %11,86 %  

Graf

27. Jezdíte na kole v městských parcích

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5748,31 %48,31 %  
Občas4941,53 %41,53 %  
Ano často1210,17 %10,17 %  

Graf

28. Myslíte si, že v městských parcích je cyklistika oblíbená

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5445,76 %45,76 %  
ano5042,37 %42,37 %  
ne1411,86 %11,86 %  

Graf

29. Domníváte se, že cyklistika v městských parcích může škodit životnímu prostředí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 35, Neotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10992,37 %92,37 %  
Ano 97,63 %7,63 %  

Graf

30. Myslíte si, že jsou dobře zajištěné podmínky pro cyklistiku v Praze

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7568,81 %63,56 %  
ano3431,19 %28,81 %  

Graf

31. Byl/a by jste ochotný/á přispět jednorázovou částkou na zlepšení podmínek pro cyklisty ( např. rozvoj cyklotras a cyklostezek a jejich značení, oddělování cyklistických jízdních pruhů od automobilové dopravy, zajištění stojanů apod

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 32, Neotázka č. 32].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6963,3 %58,47 %  
Ano4036,7 %33,9 %  

Graf

32. Prosím uveďte, zda jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující7972,48 %66,95 %  
Student1816,51 %15,25 %  
Na mateřské popř. rodičovské dovolené98,26 %7,63 %  
Důchodce32,75 %2,54 %  

Graf

33. Prosím uveďte, zda jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6357,8 %53,39 %  
muž4642,2 %38,98 %  

Graf

34. Prosím uveďte Váš věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3387,34 %6,78 %  
2676,42 %5,93 %  
3565,5 %5,08 %  
3865,5 %5,08 %  
3065,5 %5,08 %  
3454,59 %4,24 %  
3754,59 %4,24 %  
4854,59 %4,24 %  
2543,67 %3,39 %  
2843,67 %3,39 %  
ostatní odpovědi 27
22
20
40
36
44
57
43
16
65
19
24
32
29
51
52
55
56
63
50
49
21
45
54
41
47
67
42
46
39
12
23
17
5348,62 %44,92 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:34.59
Minimum:19
Maximum:57
Variační rozpětí:38
Rozptyl:82.69
Směrodatná odchylka:9.09
Medián:34
Modus:33

Graf

35. Uveďte prosím jak

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jízda na terénních kolech mimo oficiální cesty - eroze a poškození podrostu na "populárních" místech (atraktivní sjezdy, zkratky).

otřesy půdy, prach, vydýchávání CO2, odhazování odpadků

plaší veverky

Přejížděním batolících se malých dětí a psů

střety s chodci

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Využíváte kolo jako dopravní prostředek (například na cestu do zaměstnání, do školy)

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do týdne na otázku 4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často

6. Jaký si myslíte, že má vliv cyklistika na životní prostředí

 • odpověď Je šetrná k životnímu prostředí:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepoškozuje žádnou ze složek životního prostředí na otázku 7. Jaký si myslíte, že má vliv terénní cyklistika na životní prostředí
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na okraji města na otázku 13. Kde byste uvítali rozšíření cyklotras
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Několikrát do měsíce na otázku 4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kombinace předchozích možností na otázku 13. Kde byste uvítali rozšíření cyklotras
 • odpověď Neprodukuje skleníkové plyny:
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi V městských parcích na otázku 22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte
 • odpověď Je šetrná k životnímu prostředí:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jezdím po označených cyklotrasách na otázku 25. V Prokopském a Dalejském údolí
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemá zásadní vliv na životní prostředí na otázku 7. Jaký si myslíte, že má vliv terénní cyklistika na životní prostředí
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně často na otázku 4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V městských parcích na otázku 21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

 • odpověď Přírodním stezkám:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přírodním stezkám na otázku 22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte
 • odpověď Značeným cyklotrasám mimo město:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Značeným cyklotrasám mimo město na otázku 22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte

22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte

 • odpověď Přírodním stezkám:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přírodním stezkám na otázku 21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

31. Byl/a by jste ochotný/á přispět jednorázovou částkou na zlepšení podmínek pro cyklisty ( např. rozvoj cyklotras a cyklostezek a jejich značení, oddělování cyklistických jízdních pruhů od automobilové dopravy, zajištění stojanů apod

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 14. Myslíte si, že je dostatek cyklotras popřípadě vyžití pro cyklisty v místě, kde bydlíte

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vlastníte kolo

2. Jak často jezdíte na kole

3. Využíváte kolo jako dopravní prostředek (například na cestu do zaměstnání, do školy)

4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často

5. Jaké cyklistice dáváte přednost

6. Jaký si myslíte, že má vliv cyklistika na životní prostředí

7. Jaký si myslíte, že má vliv terénní cyklistika na životní prostředí

8. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje pozitivně životní prostředí

9. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje negativně životní prostředí

10. Zapojujete aktivně do cyklistiky děti

11. věnujete se v průběhu Vaší dovolené cyklistice

12. Uvítali byste rozšíření sítí cyklotras

13. Kde byste uvítali rozšíření cyklotras

14. Myslíte si, že je dostatek cyklotras popřípadě vyžití pro cyklisty v místě, kde bydlíte

17. Domníváte se, že je kvalitní značení cyklotras

18. Domníváte se, že jsou v Praze z hlediska provozu bezpečné cyklotrasy

19. Myslíte si, že je ve městě dostatek stojanů na kola

20. Kolik najezdíte průměrně km/ rok

21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte

23. Jezdíte na kole po lesních stezkách a polních cestách

24. Jezdíte na kole v Prokopském a Dalejském údolí

25. V Prokopském a Dalejském údolí

26. Účastníte se nějakých cyklistických závodů

27. Jezdíte na kole v městských parcích

28. Myslíte si, že v městských parcích je cyklistika oblíbená

29. Domníváte se, že cyklistika v městských parcích může škodit životnímu prostředí

30. Myslíte si, že jsou dobře zajištěné podmínky pro cyklistiku v Praze

31. Byl/a by jste ochotný/á přispět jednorázovou částkou na zlepšení podmínek pro cyklisty ( např. rozvoj cyklotras a cyklostezek a jejich značení, oddělování cyklistických jízdních pruhů od automobilové dopravy, zajištění stojanů apod

32. Prosím uveďte, zda jste

34. Prosím uveďte Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vlastníte kolo

2. Jak často jezdíte na kole

3. Využíváte kolo jako dopravní prostředek (například na cestu do zaměstnání, do školy)

4. V případě, že využíváte kolo jako dopravní prostředek jak často

5. Jaké cyklistice dáváte přednost

6. Jaký si myslíte, že má vliv cyklistika na životní prostředí

7. Jaký si myslíte, že má vliv terénní cyklistika na životní prostředí

8. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje pozitivně životní prostředí

9. Myslíte si, že výstavba cyklotras a cyklostezek ovlivňuje negativně životní prostředí

10. Zapojujete aktivně do cyklistiky děti

11. věnujete se v průběhu Vaší dovolené cyklistice

12. Uvítali byste rozšíření sítí cyklotras

13. Kde byste uvítali rozšíření cyklotras

14. Myslíte si, že je dostatek cyklotras popřípadě vyžití pro cyklisty v místě, kde bydlíte

17. Domníváte se, že je kvalitní značení cyklotras

18. Domníváte se, že jsou v Praze z hlediska provozu bezpečné cyklotrasy

19. Myslíte si, že je ve městě dostatek stojanů na kola

20. Kolik najezdíte průměrně km/ rok

21. Jakým cyklotrasám dáváte přednost

22. Jaké cyklotrasy nejčastěji využíváte

23. Jezdíte na kole po lesních stezkách a polních cestách

24. Jezdíte na kole v Prokopském a Dalejském údolí

25. V Prokopském a Dalejském údolí

26. Účastníte se nějakých cyklistických závodů

27. Jezdíte na kole v městských parcích

28. Myslíte si, že v městských parcích je cyklistika oblíbená

29. Domníváte se, že cyklistika v městských parcích může škodit životnímu prostředí

30. Myslíte si, že jsou dobře zajištěné podmínky pro cyklistiku v Praze

31. Byl/a by jste ochotný/á přispět jednorázovou částkou na zlepšení podmínek pro cyklisty ( např. rozvoj cyklotras a cyklostezek a jejich značení, oddělování cyklistických jízdních pruhů od automobilové dopravy, zajištění stojanů apod

32. Prosím uveďte, zda jste

34. Prosím uveďte Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vovsová, P.Cyklistika a její vliv na řivotní prostředí (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://cyklistika-a-jeji-vliv-na-ri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.