Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1

Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Jaroš
Šetření:19. 02. 2009 - 19. 03. 2009
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test bude použit jako přezkoušení rybářských znalostí...

Odpovědi respondentů

1. Kolik kusů ušlechtilé ryby si rybář smí v jednom dni ponechat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22086,96 %86,96 %  
128,7 %8,7 %  
414,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.95
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.05
Směrodatná odchylka:0.22
Medián:2
Modus:2

Graf

2. Kolik kg ryb si může rybář v jednom dni ponechat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71878,26 %78,26 %  
1028,7 %8,7 %  
414,35 %4,35 %  
814,35 %4,35 %  
514,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.1
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:7
Modus:7

Graf

3. Kdy je hájen pstruh obecný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.září - 15.duben1356,52 %56,52 %  
16.březen - 15.červen626,09 %26,09 %  
1.leden - 15.červen417,39 %17,39 %  

Graf

4. Kdy je hájen sumec velký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.leden - 15.červen1669,57 %69,57 %  
1.prosinec - 15.červen521,74 %21,74 %  
16.březen - 15.červen28,7 %8,7 %  

Graf

5. Kdy je hájena hlavatka obecná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.leden - 30.září1460,87 %60,87 %  
1.prosinec - 15.červen521,74 %21,74 %  
1.leden - 15.červen417,39 %17,39 %  

Graf

6. Kdy máte největší možnost ulovit cejna velkého? (přibližně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duben-říjen1773,91 %73,91 %  
únor-květen417,39 %17,39 %  
říjen-leden28,7 %8,7 %  

Graf

7. Jak se řekne německy cejn velký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brassen1773,91 %73,91 %  
braxen417,39 %17,39 %  
abramide28,7 %8,7 %  

Graf

8. Původní volně žijící forma kapra obecného žije v povodí...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dunaje, Moravy, Dyje1669,57 %69,57 %  
Vltavy,Labe,Dunaje417,39 %17,39 %  
Dunaje,Dyje,Berounky313,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jaroš, D.Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1 (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://czech-fishing-rybarske-znalosti-test-c-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.