Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1

Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominik Jaroš
Šetření:19. 02. 2009 - 19. 03. 2009
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento test bude použit jako přezkoušení rybářských znalostí...

Odpovědi respondentů

1. Kolik kusů ušlechtilé ryby si rybář smí v jednom dni ponechat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22086,96 %86,96 %  
128,7 %8,7 %  
414,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.95
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.05
Směrodatná odchylka:0.22
Medián:2
Modus:2

Graf

2. Kolik kg ryb si může rybář v jednom dni ponechat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71878,26 %78,26 %  
1028,7 %8,7 %  
414,35 %4,35 %  
814,35 %4,35 %  
514,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.1
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:7
Modus:7

Graf

3. Kdy je hájen pstruh obecný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.září - 15.duben1356,52 %56,52 %  
16.březen - 15.červen626,09 %26,09 %  
1.leden - 15.červen417,39 %17,39 %  

Graf

4. Kdy je hájen sumec velký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.leden - 15.červen1669,57 %69,57 %  
1.prosinec - 15.červen521,74 %21,74 %  
16.březen - 15.červen28,7 %8,7 %  

Graf

5. Kdy je hájena hlavatka obecná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1.leden - 30.září1460,87 %60,87 %  
1.prosinec - 15.červen521,74 %21,74 %  
1.leden - 15.červen417,39 %17,39 %  

Graf

6. Kdy máte největší možnost ulovit cejna velkého? (přibližně)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
duben-říjen1773,91 %73,91 %  
únor-květen417,39 %17,39 %  
říjen-leden28,7 %8,7 %  

Graf

7. Jak se řekne německy cejn velký?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
brassen1773,91 %73,91 %  
braxen417,39 %17,39 %  
abramide28,7 %8,7 %  

Graf

8. Původní volně žijící forma kapra obecného žije v povodí...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dunaje, Moravy, Dyje1669,57 %69,57 %  
Vltavy,Labe,Dunaje417,39 %17,39 %  
Dunaje,Dyje,Berounky313,04 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Jaroš, D.Czech Fishing - rybářské znalosti - test č.1 (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://czech-fishing-rybarske-znalosti-test-c-1.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.