Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dabing vs. titulky

Dabing vs. titulky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Řeholová
Šetření:25. 04. 2010 - 02. 05. 2010
Počet respondentů:168
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.84
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

V rámci své bakalářské práce jsem se rozhodla udělat menší průzkum týkající se preferení českého národa při rozhodování mezi dabingem a titulky. Názory na tuto problematiku se zcela jistě od člověka k člověku liší, a proto doufám, že mi tento dotazník pomůže získat více ucelený obraz o současné situaci.

Odpovědi respondentů

1. Na filmy, seriály, apod. se přednostně dívám

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v původním znění s titulkami11165,68 %66,07 %  
s dabingem4224,85 %25 %  
v původním znění169,47 %9,52 %  

Graf

2. Přáli byste si, aby české televizní stanice vysílaly v originálním znění s titulky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12372,78 %73,21 %  
ne4627,22 %27,38 %  

Graf

3. Myslíte si, že země, kde televizní stanice vysílají v původním znění mají výhodu oproti ostatním zemím po jazykové stránce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11065,09 %65,48 %  
nevím3621,3 %21,43 %  
ne2313,61 %13,69 %  

Graf

4. Myslíte si, že by vysílání v původním jazyce přispělo k prohlubování Vašich jazykových znalostí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15189,35 %89,88 %  
ne116,51 %6,55 %  
nevím74,14 %4,17 %  

Graf

5. Myslíte, že by v budoucnu z důvodu globalizace mohly titulky úplně nahradit dabing?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9355,36 %55,36 %  
nevím4124,4 %24,4 %  
ano3420,24 %20,24 %  

Graf

6. Co je podle Vás největší nevýhoda dabingu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatný či nepřesný překlad11975,32 %70,83 %  
zaměněné hlasy6843,04 %40,48 %  
kulturní adaptace v překladu6138,61 %36,31 %  
nic21,27 %1,19 %  

Graf

7. Co je podle Vás největší nevýhoda titulků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesoustředím se na obraz9665,31 %57,14 %  
zkrácené formy dialogů6242,18 %36,9 %  
nestíhám titulky číst3020,41 %17,86 %  
nic21,36 %1,19 %  

Graf

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední škola10965,66 %64,88 %  
vysoká škola4527,11 %26,79 %  
základní škola127,23 %7,14 %  

Graf

9. Jaká je Vaše znalost anglického jazyka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pokročilá9757,4 %57,74 %  
plynulá3218,93 %19,05 %  
základní3218,93 %19,05 %  
žádná84,73 %4,76 %  

Graf

10. Jaký je Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-2514183,43 %83,93 %  
26 a více2715,98 %16,07 %  
0-1510,59 %0,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Myslíte si, že země, kde televizní stanice vysílají v původním znění mají výhodu oproti ostatním zemím po jazykové stránce?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v původním znění na otázku 1. Na filmy, seriály, apod. se přednostně dívám

5. Myslíte, že by v budoucnu z důvodu globalizace mohly titulky úplně nahradit dabing?

  • odpověď ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Myslíte si, že by vysílání v původním jazyce přispělo k prohlubování Vašich jazykových znalostí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na filmy, seriály, apod. se přednostně dívám

2. Přáli byste si, aby české televizní stanice vysílaly v originálním znění s titulky?

3. Myslíte si, že země, kde televizní stanice vysílají v původním znění mají výhodu oproti ostatním zemím po jazykové stránce?

4. Myslíte si, že by vysílání v původním jazyce přispělo k prohlubování Vašich jazykových znalostí?

5. Myslíte, že by v budoucnu z důvodu globalizace mohly titulky úplně nahradit dabing?

6. Co je podle Vás největší nevýhoda dabingu?

7. Co je podle Vás největší nevýhoda titulků?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaká je Vaše znalost anglického jazyka?

10. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na filmy, seriály, apod. se přednostně dívám

2. Přáli byste si, aby české televizní stanice vysílaly v originálním znění s titulky?

3. Myslíte si, že země, kde televizní stanice vysílají v původním znění mají výhodu oproti ostatním zemím po jazykové stránce?

4. Myslíte si, že by vysílání v původním jazyce přispělo k prohlubování Vašich jazykových znalostí?

5. Myslíte, že by v budoucnu z důvodu globalizace mohly titulky úplně nahradit dabing?

6. Co je podle Vás největší nevýhoda dabingu?

7. Co je podle Vás největší nevýhoda titulků?

8. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

9. Jaká je Vaše znalost anglického jazyka?

10. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Řeholová, P.Dabing vs. titulky (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://dabing-vs-titulky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.