Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další vzdělávání dospělých

Další vzdělávání dospělých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kašná
Šetření:08. 02. 2013 - 17. 02. 2013
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.46
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás tímto požádala o vyplnění dotazníku, který se zaměřuje na oblast vzdělávání dospělých v ČR.

Cílem průzkumu je zjistit postoje veřejnosti k problematice dalšího vzdělávání u dospělé populace.

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Souhlasíte, že další vzdělávání je v dnešní době nutností?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím13385,81 %85,81 %  
nevím138,39 %8,39 %  
nesouhlasím95,81 %5,81 %  

Graf

2. Jste dle Vašeho názoru dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání dospělých?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6441,29 %41,29 %  
ne5032,26 %32,26 %  
nevím4126,45 %26,45 %  

Graf

3. Odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z internetu12882,58 %82,58 %  
z médií (noviny, televize, rádio)5837,42 %37,42 %  
od kolegů, přátel5736,77 %36,77 %  
přímo ve vzdělávacích institucích2818,06 %18,06 %  
informace nesháním (nezajímám se o to)1710,97 %10,97 %  
na úřadu práce106,45 %6,45 %  
jiný53,23 %3,23 %  

Graf

4. Myslíte si, že v současnosti je nabídka vzdělávání pro dospělé dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím6038,71 %38,71 %  
ano5938,06 %38,06 %  
ne3623,23 %23,23 %  

Graf

5. Co by pro Vás bylo rozhodujícím impulzem k dalšímu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snaha zlepšit si možnosti pracovního uplatnění7145,81 %45,81 %  
snaha o osobní rozvoj3220,65 %20,65 %  
požadavek zaměstnavatele2314,84 %14,84 %  
možnost rozšíření a prohloubení znalostí159,68 %9,68 %  
zajímavým způsobem využít volný čas74,52 %4,52 %  
podnět od lidí z vašeho okolí21,29 %1,29 %  
snaha o osobní rozvoj kombinovaná s možností lepšího prac. uplatnění10,65 %0,65 %  
Zachránit svět10,65 %0,65 %  
získání nových kontaktů10,65 %0,65 %  
reálné a konkrétní uplatnění na trhu práce a ve vazbě na zvýšení mzdy10,65 %0,65 %  
všechny odpovědi kromě podnětu od lidí10,65 %0,65 %  

Graf

6. Co by bylo největší překážkou pro Vaši účast na dalším vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční náročnost6441,29 %41,29 %  
nedostatek času4830,97 %30,97 %  
nedostatek motivace1811,61 %11,61 %  
náročnost vzdělávání106,45 %6,45 %  
nízká informovanost o možnostech vzdělávání53,23 %3,23 %  
nutnost dojíždět do místa vzdělávání42,58 %2,58 %  
nevyhovující nabídka vzdělání10,65 %0,65 %  
žádná z uvedených překážek10,65 %0,65 %  
málo vhodných míst pro handicapované lidi a jejich dostupnost10,65 %0,65 %  
neuplatnění na trhu práce a u zaměstnavatele10,65 %0,65 %  
nedostatečná kvalita dostupného vzdělávání10,65 %0,65 %  
kombinace vzdálenosti, finanční náročnosti a náročnosti10,65 %0,65 %  

Graf

7. Kterou z uvedených oblastí byste si s největší pravděpodobností vybrali pro Vaše další vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cizí jazyky5736,77 %36,77 %  
vysokoškolské vzdělání2516,13 %16,13 %  
další profesní vzdělávání2214,19 %14,19 %  
rekvalifikace159,68 %9,68 %  
osobnostní rozvoj a všeobecný přehled138,39 %8,39 %  
komunikační a informační technologie127,74 %7,74 %  
volnočasové/zájmové aktivity (kultura, zdraví, sport)53,23 %3,23 %  
vse v oboru dusevniho zdravi10,65 %0,65 %  
prohloubení znalostí z oboru u vysoké školy10,65 %0,65 %  
vše uvedené se mi líbí10,65 %0,65 %  
Duchovní rozvoj10,65 %0,65 %  
vysokoškolské a další profesní vzdělávání10,65 %0,65 %  
teď nemohu říct10,65 %0,65 %  

Graf

8. Byli byste ochotni investovat do Vašeho dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11171,61 %71,61 %  
nevím3723,87 %23,87 %  
ne74,52 %4,52 %  

Graf

9. Uvažujete o tom, že byste se zapojili do dalšího vzdělávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9762,58 %62,58 %  
nevím3522,58 %22,58 %  
ne2314,84 %14,84 %  

Graf

10. Vzděláváte se v současné době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9863,23 %63,23 %  
ne5736,77 %36,77 %  

Graf

11. Uveďte, prosím, v jaké oblasti se právě vzděláváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogika33,53 %1,94 %  
ekonomie33,53 %1,94 %  
cizí jazyk22,35 %1,29 %  
jazyk22,35 %1,29 %  
Gymnázium22,35 %1,29 %  
andragogika22,35 %1,29 %  
22,35 %1,29 %  
zdravotnictví22,35 %1,29 %  
veřejná správa 22,35 %1,29 %  
stavebnictví22,35 %1,29 %  
ostatní odpovědi vzdělávání dospělých
Učím se cizí jazyk
grafika a obsluha osobního počítače
výuka
vysoká škola
psychoterapie
elektro
Kultura, cizí jazyky
Informačně řídící technologie
Manazerska studia řízení lidských zdroju
doktorské studium, studium cizích jazyků a další vzdělávací akce v rámci zaměstnání i vlastní iniciativa.
IT technologie
technická oblast
chemie a technologie materiálů
Chemie a farmacie
studium na utb
Marketing
samostudium svého oboru - finance korporací, optimalizace (ale ne finanční poradenství!!!)
Strojirenství
EVVO
Chemicko - technologická
informatika
aplikovaná informatika
Chemický průmysl
Oblast sociální práce.
Mediální komunikace
Jsem student VUT Brno, FEKT, obor Elektroenergetika (magisterský navazující)
marketing management, cizí jazyky
právo
Vysoká škola, andragogika a personální řízení
technická oblast - podpora po pracovníky dokumentačních prací
Geografie biologie
školství
v chemické oblasti
kurz
přírodovědná sféra
profesní vzdělávání
ekonomická studia
jazyk, kultura, technika,...
porodní asistence
humanitní oblast
studium VŠ
studuji vysokou školu
Osobnostní a duchovní rozvoj
střední vzdělání
rozšiřování kvalifikace
jazyky
dálkové studium
vzdělávání
vysokoškolské vzdělávání
IT
speciální pedagogika
Ekonomika
Humanitní studia - vysoká škola
cestovní ruch
vysokoškolské vzdělání
vysoká škola - pedagogický obor
Studuji ekonomku na VŠ
ekonomie a právo
počítačové programy
Bankovnictví
Vysoká škola - bakalářský titul
6374,12 %40,65 % 

Graf

12. Považujete další vzdělávání za důležitou součást Vašeho života?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10775,35 %69,03 %  
nevím2215,49 %14,19 %  
ne139,15 %8,39 %  

Graf

13. Váš současný ekonomický status:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec8957,42 %57,42 %  
student5636,13 %36,13 %  
nezaměstnaný95,81 %5,81 %  
rodičovská dovolená74,52 %4,52 %  
jiné (uveďte)42,58 %2,58 %  
podnikatel31,94 %1,94 %  

Graf

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou6944,52 %44,52 %  
vysokoškolské5132,9 %32,9 %  
střední s vyučením149,03 %9,03 %  
vyšší odborné138,39 %8,39 %  
základní85,16 %5,16 %  

Graf

15. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 25 let7347,1 %47,1 %  
26 - 35 let4730,32 %30,32 %  
36 - 45 let2516,13 %16,13 %  
46 - 55 let106,45 %6,45 %  

Graf

16. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9863,23 %63,23 %  
muž5736,77 %36,77 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Souhlasíte, že další vzdělávání je v dnešní době nutností?

2. Jste dle Vašeho názoru dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání dospělých?

3. Odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

4. Myslíte si, že v současnosti je nabídka vzdělávání pro dospělé dostatečná?

5. Co by pro Vás bylo rozhodujícím impulzem k dalšímu vzdělávání?

6. Co by bylo největší překážkou pro Vaši účast na dalším vzdělávání?

7. Kterou z uvedených oblastí byste si s největší pravděpodobností vybrali pro Vaše další vzdělávání?

8. Byli byste ochotni investovat do Vašeho dalšího vzdělávání?

9. Uvažujete o tom, že byste se zapojili do dalšího vzdělávání?

10. Vzděláváte se v současné době?

12. Považujete další vzdělávání za důležitou součást Vašeho života?

13. Váš současný ekonomický status:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

15. Váš věk:

16. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Souhlasíte, že další vzdělávání je v dnešní době nutností?

2. Jste dle Vašeho názoru dostatečně informován/a o možnostech vzdělávání dospělých?

3. Odkud nejčastěji získáváte tyto informace?

4. Myslíte si, že v současnosti je nabídka vzdělávání pro dospělé dostatečná?

5. Co by pro Vás bylo rozhodujícím impulzem k dalšímu vzdělávání?

6. Co by bylo největší překážkou pro Vaši účast na dalším vzdělávání?

7. Kterou z uvedených oblastí byste si s největší pravděpodobností vybrali pro Vaše další vzdělávání?

8. Byli byste ochotni investovat do Vašeho dalšího vzdělávání?

9. Uvažujete o tom, že byste se zapojili do dalšího vzdělávání?

10. Vzděláváte se v současné době?

12. Považujete další vzdělávání za důležitou součást Vašeho života?

13. Váš současný ekonomický status:

14. Nejvyšší dosažené vzdělání:

15. Váš věk:

16. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašná, L.Další vzdělávání dospělých (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dalsi-vzdelavani-dospelych.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.