Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Další vzdělávání

Další vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Reimerová
Šetření:22. 03. 2014 - 31. 03. 2014
Počet respondentů:139
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro ekonomické subjekty ve Zlínském kraji

Odpovědi respondentů

1. Poptávala Vaše organizace v uplynulých 24 měsících nové zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9971,22 %71,22 %  
Ne4028,78 %28,78 %  

Graf

2. V jaké oblasti působí Vaše organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Služby4431,65 %31,65 %  
Ostatní3525,18 %25,18 %  
Technické obory (strojařství, stavebnictví, elektrotechnika)2820,14 %20,14 %  
Marketing a obchod2316,55 %16,55 %  
Oblast IT96,47 %6,47 %  

Graf

3. Osvědčují případní zájemci o práci ve Vaší organizaci svou kvalifikaci také doklady o absolvování kurzů dalšího profesního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9064,75 %64,75 %  
Ne4935,25 %35,25 %  

Graf

4. Zohledňujete při rozhodování o výběru nového zaměstnance jeho další absolvované profesní vzdělávání formou kurzů, přednášek a e-learningů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8762,59 %62,59 %  
Ne5237,41 %37,41 %  

Graf

5. Jaká oblast vzdělávání by mohla být pro Vaše potencionální nové zaměstnance přínosná při jejich působení ve Vaší organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazyky3323,74 %23,74 %  
Sociální a komunikační dovednosti2618,71 %18,71 %  
Obsluha strojů a zařízení1611,51 %11,51 %  
Řemeslné práce128,63 %8,63 %  
IT128,63 %8,63 %  
Ostatní117,91 %7,91 %  
Marketing107,19 %7,19 %  
Práce ve sféře služeb85,76 %5,76 %  
Management75,04 %5,04 %  
Účetnictví42,88 %2,88 %  

Graf

6. Požadujete po nových zaměstnancích jazykové znalosti v úrovni pokročilý a vyšší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9266,19 %66,19 %  
Ano4733,81 %33,81 %  

Graf

7. Je na trhu práce ve Zlínském kraji dostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti činnosti Vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8863,31 %63,31 %  
Ne5136,69 %36,69 %  

Graf

8. Existuje ve Zlínském kraji dostatečná nabídka dalšího profesního vzdělávání v oblasti činnosti vaší organizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7856,12 %56,12 %  
Ano6143,88 %43,88 %  

Graf

9. Je dostačující kvalifikace pro přijetí nového zaměstnance do Vaší organizace absolvování vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu (pořádaného např. vzdělávací agenturou) v požadovaném oboru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8057,55 %57,55 %  
Ne5942,45 %42,45 %  

Graf

10. Využíváte nabídky kurzů dalšího profesního vzdělávání i pro Vaše stávající zaměstnance?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9064,75 %64,75 %  
Ne4935,25 %35,25 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Je dostačující kvalifikace pro přijetí nového zaměstnance do Vaší organizace absolvování vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu (pořádaného např. vzdělávací agenturou) v požadovaném oboru?

  • odpověď Ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Marketing na otázku 5. Jaká oblast vzdělávání by mohla být pro Vaše potencionální nové zaměstnance přínosná při jejich působení ve Vaší organizaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Poptávala Vaše organizace v uplynulých 24 měsících nové zaměstnance?

2. V jaké oblasti působí Vaše organizace?

3. Osvědčují případní zájemci o práci ve Vaší organizaci svou kvalifikaci také doklady o absolvování kurzů dalšího profesního vzdělávání?

4. Zohledňujete při rozhodování o výběru nového zaměstnance jeho další absolvované profesní vzdělávání formou kurzů, přednášek a e-learningů?

5. Jaká oblast vzdělávání by mohla být pro Vaše potencionální nové zaměstnance přínosná při jejich působení ve Vaší organizaci?

6. Požadujete po nových zaměstnancích jazykové znalosti v úrovni pokročilý a vyšší?

7. Je na trhu práce ve Zlínském kraji dostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti činnosti Vaší organizace?

8. Existuje ve Zlínském kraji dostatečná nabídka dalšího profesního vzdělávání v oblasti činnosti vaší organizace?

9. Je dostačující kvalifikace pro přijetí nového zaměstnance do Vaší organizace absolvování vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu (pořádaného např. vzdělávací agenturou) v požadovaném oboru?

10. Využíváte nabídky kurzů dalšího profesního vzdělávání i pro Vaše stávající zaměstnance?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Poptávala Vaše organizace v uplynulých 24 měsících nové zaměstnance?

2. V jaké oblasti působí Vaše organizace?

3. Osvědčují případní zájemci o práci ve Vaší organizaci svou kvalifikaci také doklady o absolvování kurzů dalšího profesního vzdělávání?

4. Zohledňujete při rozhodování o výběru nového zaměstnance jeho další absolvované profesní vzdělávání formou kurzů, přednášek a e-learningů?

5. Jaká oblast vzdělávání by mohla být pro Vaše potencionální nové zaměstnance přínosná při jejich působení ve Vaší organizaci?

6. Požadujete po nových zaměstnancích jazykové znalosti v úrovni pokročilý a vyšší?

7. Je na trhu práce ve Zlínském kraji dostatek kvalifikovaných pracovních sil v oblasti činnosti Vaší organizace?

8. Existuje ve Zlínském kraji dostatečná nabídka dalšího profesního vzdělávání v oblasti činnosti vaší organizace?

9. Je dostačující kvalifikace pro přijetí nového zaměstnance do Vaší organizace absolvování vzdělávacího nebo rekvalifikačního kurzu (pořádaného např. vzdělávací agenturou) v požadovaném oboru?

10. Využíváte nabídky kurzů dalšího profesního vzdělávání i pro Vaše stávající zaměstnance?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Reimerová, I.Další vzdělávání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://dalsi-vzdelavani-dotaznik-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.