Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Daňové odpočty u DPFO - oblíbenost jejich použití

Daňové odpočty u DPFO - oblíbenost jejich použití

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Pičmanová
Šetření:02. 04. 2016 - 23. 04. 2016
Počet respondentů:113
Počet otázek (max/průměr):22 / 16.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:71,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník je určen především pracující populaci. Cílem je získat informace o povědomí daňových poplatníků u daně z příjmů fyzických osob o odpočtech, které mohou uplatnit proti základu daně a tím si snížit svou daňovou povinnost a také, které odpočty jsou nejčastěji využívány.

Výsledky použiji v mé bakalářské práci s názvem Daňové odpočty u daně z příjmů fyzických osob v ČR – oblíbenost jejich použití. Dotazník je zcela anonymní. Za další sdílení bude velice ráda.  

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž6658,41 %58,41 %  
Žena4741,59 %41,59 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 let4842,48 %42,48 %  
31 – 352522,12 %22,12 %  
Nad 50 let1916,81 %16,81 %  
41 – 501412,39 %12,39 %  
36 – 4076,19 %6,19 %  

Graf

3. Vaše vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠ i VOŠ6557,52 %57,52 %  
SŠ s maturitou3833,63 %33,63 %  
SŠ s výučním listem97,96 %7,96 %  
Základní10,88 %0,88 %  

Graf

4. Mám hlavní příjem z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze závislé činnosti (zaměstnanec)7869,03 %69,03 %  
Ze samostatné činnosti (živnostník)3228,32 %28,32 %  
Příjmy z nájmů (nájem nemovitých věcí nebo bytů, nájem movitých věcí)32,65 %2,65 %  

Graf

5. Využíváte placených služeb daňových poradců (člen komory daňových poradců ČR) k optimalizaci daňové povinnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne10088,5 %88,5 %  
Ano1311,5 %11,5 %  

Graf

6. Podáváte daňové přiznání ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8877,88 %77,88 %  
Ne2522,12 %22,12 %  

Graf

7. Jaké daňové odpočty znáte ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření (zaplacené příspěvky)9281,42 %81,42 %  
Životní pojištění8676,11 %76,11 %  
Bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely (dary)6053,1 %53,1 %  
Úroky z úvěrů na bytové potřeby4943,36 %43,36 %  
Daňová ztráta3228,32 %28,32 %  
Výdaje na podporu odborného vzdělání (na pořízení majetku pro odborné vzdělání, výdaje na studenta, žáka)2421,24 %21,24 %  
Výdaje na vývoj a výzkum1614,16 %14,16 %  
Ani jedno1210,62 %10,62 %  

Graf

8. Uplatňujete některý z uvedených odpočtů ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jedno4640,71 %40,71 %  
Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové spoření (zaplacené příspěvky)4539,82 %39,82 %  
Životní pojištění3833,63 %33,63 %  
Bezúplatná plnění na veřejně prospěšné účely (dary)1614,16 %14,16 %  
Úroky z úvěrů na bytové potřeby1513,27 %13,27 %  

Graf

9. Poskytl/a jste během posledních 5 let bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely (dary), které jste si uplatnil/a jako odpočet od daně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9785,84 %85,84 %  
Ano1614,16 %14,16 %  

Graf

10. Pokud ano, jaká byla průměrná roční výše těchto bezúplatných plnění na veřejně prospěšné účely ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 000 – 5 000952,94 %7,96 %  
5 001 – 10 000317,65 %2,65 %  
20 001 – 50 000211,76 %1,77 %  
10 001 – 20 00015,88 %0,88 %  
015,88 %0,88 %  
100 000015,88 %0,88 %  

Graf

11. Poskytujete dar pravidelně – kolikrát jste poskytl/a dar ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neotázka č. 13, Jednou ročněotázka č. 12, 2 – 3x ročněotázka č. 12, Častějiotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Častěji529,41 %4,42 %  
2 – 3x ročně529,41 %4,42 %  
Ne423,53 %3,54 %  
Jednou ročně317,65 %2,65 %  

Graf

12. Na jaký účel jste poskytl/a bezúplatné plnění (dar) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Charita758,33 %6,19 %  
Ochrana a podpora dětí a mládeže433,33 %3,54 %  
Vzdělávání216,67 %1,77 %  
Zvířata216,67 %1,77 %  
Kultura18,33 %0,88 %  
podpora činnosti církve nebo círevní organizace (ne ale na charitu!)18,33 %0,88 %  
taky dárcovství krve, ale to nevím, kam zahrnout18,33 %0,88 %  
obecně pomoc lidem (skrze osobně známé církevní organizace)18,33 %0,88 %  
sport18,33 %0,88 %  
Duha, Amnesty International, Auto*mat, ekologie právní poradenství18,33 %0,88 %  
na děti18,33 %0,88 %  

Graf

13. Máte nebo měl/a jste hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9281,42 %81,42 %  
Ano2118,58 %18,58 %  

Graf

14. Pokud ano, uplatňoval/la jste zaplacené úroky proti základu daně ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1664 %14,16 %  
Ne936 %7,96 %  

Graf

15. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 001 – 15 000834,78 %7,08 %  
0 – 5 000834,78 %7,08 %  
15 001 – 50 000521,74 %4,42 %  
Více než 50 00028,7 %1,77 %  

Graf

16. Přispíváte si na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková penzijní spoření ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 17, Neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7667,26 %67,26 %  
Ne3732,74 %32,74 %  

Graf

17. Pokud si přispíváte nebo přispíval/a na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková spoření, máte (měl/a jste) nárok na odpočet ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4051,95 %35,4 %  
Ne3748,05 %32,74 %  

Graf

18. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 6 0006787,01 %59,29 %  
6 001 – 12 0001012,99 %8,85 %  

Graf

19. Platíte si pojistné na soukromé životní pojištění ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 22].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6658,41 %58,41 %  
Ano4741,59 %41,59 %  

Graf

20. Na jakou dobu máte uzavřenou smlouvu ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 15 let s pevnou částkou minimálně 70 000 Kč3268,09 %28,32 %  
5 – 15 let s pevnou částkou minimálně 40 000 Kč1531,91 %13,27 %  

Graf

21. Pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění, máte nárok na odpočet ve výši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 – 6 0003778,72 %32,74 %  
6 001 – 12 0001021,28 %8,85 %  

Graf

22. Jaký je Váš názor na daňové odpočty ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to skvělý nástroj, jak snížit základ daně4842,48 %42,48 %  
Příliš složité, nerozumím tomu4237,17 %37,17 %  
Nesouhlasím s tímto nástrojem, stát přichází o příjmy do státního rozpočtu43,54 %3,54 %  
Odpočet nemá vliv na moje rozhodování10,88 %0,88 %  
zbytečně komplikované10,88 %0,88 %  
moc se v odpočtech nevyznám10,88 %0,88 %  
když už jsou je dobre je vyuzit10,88 %0,88 %  
bez názoru10,88 %0,88 %  
Nastroj, kterym lze motivovat lidi pro nekterou z cinnosti, ktera vede k danovym odpoctum.10,88 %0,88 %  
tak lepší než drátem do oka...10,88 %0,88 %  
Některé jsou účelným směrováním prostředků místo přerozdělení přes vybrané daně, jiné jen ochuzují státní rozpočet10,88 %0,88 %  
je to slabý nástroj, jak snížit základ daně10,88 %0,88 %  
Je to nástroj, jak snížit základ daně (nikoli skvělý)10,88 %0,88 %  
Je to skvely nastroj, ale nerozumim tomu10,88 %0,88 %  
Danove odpocty jsou vyhodne individiualne a v kontextu s aktualni situaci dane osoby10,88 %0,88 %  
nesouhlasím, ale pokud mi to zákon umožňuje, tak to využiji10,88 %0,88 %  
je to fajn, ale žádný zázrak to není10,88 %0,88 %  
Nemám názor.10,88 %0,88 %  
to existuje?10,88 %0,88 %  
Uznávám výhody odpočtu, přesto jsem o této možnosti, pro budouci danove priznani, začal uvažovat az před nedávnem. 10,88 %0,88 %  
Až budu mít co odpočítat, tak jistě nějaký z odpočtů budu hodnotit kladně. 10,88 %0,88 %  
odpočet je nutno brát v komtextu aktuální situací každého... rozlišujme.... jinak pro10,88 %0,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Jaké daňové odpočty znáte ?

 • odpověď Bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely (dary):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výdaje na vývoj a výzkum na otázku 7. Jaké daňové odpočty znáte ?
 • odpověď Úroky z úvěrů na bytové potřeby:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úroky z úvěrů na bytové potřeby na otázku 8. Uplatňujete některý z uvedených odpočtů ?

8. Uplatňujete některý z uvedených odpočtů ?

 • odpověď Ani jedno:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani jedno na otázku 7. Jaké daňové odpočty znáte ?
 • odpověď Penzijní pojištění, penzijní připojištění, doplňkové spoření (zaplacené příspěvky):
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 001 – 12 000 na otázku 18. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

13. Máte nebo měl/a jste hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření ?

 • odpověď Ano:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 14. Pokud ano, uplatňoval/la jste zaplacené úroky proti základu daně ?

18. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

 • odpověď 0 – 6 000:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Pokud si přispíváte nebo přispíval/a na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková spoření, máte (měl/a jste) nárok na odpočet ?

19. Platíte si pojistné na soukromé životní pojištění ?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 – 15 let s pevnou částkou minimálně 40 000 Kč na otázku 20. Na jakou dobu máte uzavřenou smlouvu ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Více jak 15 let s pevnou částkou minimálně 70 000 Kč na otázku 20. Na jakou dobu máte uzavřenou smlouvu ?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 – 6 000 na otázku 21. Pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění, máte nárok na odpočet ve výši:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 001 – 12 000 na otázku 21. Pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění, máte nárok na odpočet ve výši:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Mám hlavní příjem z:

5. Využíváte placených služeb daňových poradců (člen komory daňových poradců ČR) k optimalizaci daňové povinnosti ?

6. Podáváte daňové přiznání ?

7. Jaké daňové odpočty znáte ?

8. Uplatňujete některý z uvedených odpočtů ?

9. Poskytl/a jste během posledních 5 let bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely (dary), které jste si uplatnil/a jako odpočet od daně ?

13. Máte nebo měl/a jste hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření ?

14. Pokud ano, uplatňoval/la jste zaplacené úroky proti základu daně ?

16. Přispíváte si na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková penzijní spoření ?

17. Pokud si přispíváte nebo přispíval/a na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková spoření, máte (měl/a jste) nárok na odpočet ?

18. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

19. Platíte si pojistné na soukromé životní pojištění ?

20. Na jakou dobu máte uzavřenou smlouvu ?

21. Pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění, máte nárok na odpočet ve výši:

22. Jaký je Váš názor na daňové odpočty ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Váš věk:

3. Vaše vzdělání:

4. Mám hlavní příjem z:

5. Využíváte placených služeb daňových poradců (člen komory daňových poradců ČR) k optimalizaci daňové povinnosti ?

6. Podáváte daňové přiznání ?

7. Jaké daňové odpočty znáte ?

8. Uplatňujete některý z uvedených odpočtů ?

9. Poskytl/a jste během posledních 5 let bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely (dary), které jste si uplatnil/a jako odpočet od daně ?

13. Máte nebo měl/a jste hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření ?

14. Pokud ano, uplatňoval/la jste zaplacené úroky proti základu daně ?

16. Přispíváte si na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková penzijní spoření ?

17. Pokud si přispíváte nebo přispíval/a na penzijní připojištění, penzijní pojištění nebo doplňková spoření, máte (měl/a jste) nárok na odpočet ?

18. Jaká byla výše tohoto odpočtu ?

19. Platíte si pojistné na soukromé životní pojištění ?

20. Na jakou dobu máte uzavřenou smlouvu ?

21. Pokud si platíte pojistné na soukromé životní pojištění, máte nárok na odpočet ve výši:

22. Jaký je Váš názor na daňové odpočty ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pičmanová, H.Daňové odpočty u DPFO - oblíbenost jejich použití (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://danove-odpocty-u-dane-z-prij.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.