Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Daňový portál v ČR

Daňový portál v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Helena Hudcová
Šetření:06. 03. 2016 - 23. 03. 2016
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem mile potěšena, že Vás zaujal právě můj dotazník, který se týká služeb daňového portálu v České Republice. 

V současné "digitální" společnosti je stát, potažmo i Finanční správa nucena reagovat na neustále rostoucí potřeby moderního člověka a zároveň zohledňovat aktuální trendy v elektronické komunikaci. Mimo jiné i z tohoto důvodu nabízí Finanční správa daňovým subjektům možnost komunikovat se správcem daně prostřednictvím platformy "Daňový portál".

Cílem tohoto dotazníku je oslovit uživatele daňového portálu, resp. ty, kteří mají praktickou zkušenost s jeho fungováním. Zjistit, jaký přínos má tato služba v oblasti úspory času či finančních prostředků daňových subjektů, a jak hodnotí funkce, které portál poskytuje, případně jaké změny by uvítali.

Výsledky průzkumu využiji jako podklad pro komparativní analýzu, kterou se zabývám ve své bakalářské práci s názvem "E-government ve správě daní: Daňový portál České republiky a Německa".

Předem děkuji za Váš čas a názory, díky kterým budu moci vypracovat svoji bakalářskou práci!

S úctou 

Helena Hudcová, DiS.

Odpovědi respondentů

1. Máte praktickou zkušenost s daňovým portálem (www.daneelektronicky.cz)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mámotázka č. 2, Ne, nemám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mám5069,44 %69,44 %  
Ne, nemám2230,56 %30,56 %  

Graf

2. Jak často využíváte služeb daňového portálu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Minimálně jedenkrát za měsíc3468 %47,22 %  
Minimálně jedenkrát za rok1224 %16,67 %  
Méně často24 %2,78 %  
Využil/a jsem služeb daňového portálu pouze jednou24 %2,78 %  

Graf

3. Kterou ze služeb daňového portálu jste již využil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
EPO (elektronická podání pro Finanční správu)4998 %68,06 %  
Registr plátců DPH3060 %41,67 %  
Daňová informační schránka1530 %20,83 %  
Vrácení DPH v rámci EU (zahrnuje i službu Mini one stop shop)612 %8,33 %  
webové služby12 %1,39 %  
vytištění podání pro FU12 %1,39 %  

Graf

4. Využíváte služby EPO (především podání daňových přiznání atd.) dobrovolně či pouze proto, že ze zákona jste povinni činit podání pouze elektronickou formou? Nevyužíváte-li této služby vůbec, přejděte, prosím, k další otázce.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrovolně, vyhovuje mi to3264 %44,44 %  
Pouze proto, že mám zákonnou povinnost činit podání elektronicky1428 %19,44 %  
jako účetní OSVČ využívám jak kvůli povinnému podání za své klienty, tak i dobrovolně z aty ostatní co nemají zákonnou povinnost12 %1,39 %  
kontrola daň. tvrzení na chyby12 %1,39 %  
kontrola údajů v přiznání ze softwaru12 %1,39 %  
chtěl jsem vyzkoušet, jak to funguje12 %1,39 %  

Graf

5. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Váš čas? (například nemusíte vyplňovat formuláře ručně, nemusíte cestovat na finanční úřad, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, díky daňovému portálu mohu vše vyřídit rychleji a pohodlněji2958 %40,28 %  
Ano, daňový portál šetří můj čas, avšak nijak výrazně to nepociťuji918 %12,5 %  
Ne, daňový portál žádným způsobem nešetří můj čas918 %12,5 %  
Právě naopak, používání daňového portálu je velmi časově náročné48 %5,56 %  
kontrola12 %1,39 %  
Má kontrolní mechanismus12 %1,39 %  
EPO umí "zkontrolovat" podání - minimalizace chyb12 %1,39 %  
omezí chyby v DP12 %1,39 %  

Graf

6. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Vaše peníze? (například nemusíte cestovat na finanční úřad, neplatíte poštovné za dopisy odeslané finančnímu úřadu, ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale úsporu finančních prostředků nepociťuji nijak výrazně1938 %26,39 %  
Ne, mé finanční prostředky nejsou používáním daňového portálu ušetřeny1734 %23,61 %  
Ano, používání daňového portálu šetří mé peníze1122 %15,28 %  
Právě naopak, kvůli používání daňového portálu mám větší výdaje612 %8,33 %  
poštovné neušetřím, protože musím na FÚ doručit potvrzení o podání12 %1,39 %  
portál platíme všichni prostřednictvím daní12 %1,39 %  
kvůli daňovému portálu mi moji klienti přestali platit. Předtím si přišli pro papírové přiznání a zaplatili za služby. Teď to odešlu já, je vidím až za 3měsíce a v tu dobu i vidím své peníze. Navíc musím mít naprostý přehled o tom, komu jsem přiznání poslala. Pokud ho nepošlu, pak pokutu za nepodání samozřejmě hradím ze svého.12 %1,39 %  

Graf

7. Ohodnoťte, prosím, jak jste celkově spokojeni s daňovým portálem (služby, přehlednost, ...):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný2142 %29,17 %  
dobrý1632 %22,22 %  
výborný612 %8,33 %  
dostatečný48 %5,56 %  
nedostatečný36 %4,17 %  

Graf

8. Zde je prostor pro Vaše návrhy a připomínky - co se Vám na daňovém portále nelíbí a proč, jakou další funkci byste uvítali, jaká je pro Vás práce s daňovým portálem - zkrátka cokoliv, co byste chtěli (na základě svých zkušeností) sdělit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- nelíbí se mi nekonzistentnost jednotlivých formulářů EPO (např. jeden z nich napovídá emailovou adresu, na kterou chci posílat informace o stavu zpracování, kterou bere odněkud z mého Outlooku a na druhé straně jiný si zapamatuje poslední zadanou - zřejmě chyba programu - velmi slabý nebo žádný popis volání webových služeb - chybějící webová služba pro získání informací o daňovém subjektu při znalosti jeho DIČ - chybějící webová služba vracející DIČ (i DIČ podle Daňového řádu), pokud znám IČO - mimořádně důležité v souvislosti s kontrolním hlášením Jistě je toho daleko víc, ale na toto jsem si právě vzpomněl

Aplikace elektronického daňového přiznání byla naprogramovaná jako remediace papírového daňového přiznání, ovšem v elektronickém rozhraní jsou dnes daleko větší možnosti než v papírové podobě a bylo by správné jich využívat. Služba obsahuje velké UX chyby, které by se rychle odhalily uživatelským testováním. Se službou jsem bohužel byl velmi nespokojen. Moje očekávání bylo, že se identifikuji např. skrze datové schránky, poté vyplním pouze kolonky, které po mě stát nezbytně požaduje, vše odešlu a příjde mi na email potvrzení že podání bylo přijato, informace kolik mám na dani zaplatit, na jaký účet a do kdy je daň splatná. Namísto tohoto postupu jsem se nikde neregistroval, ale vždy jsem vyplnil moje osobní údaje jak u daňového přiznání, tak u souhrného hlášení (kvůli příjmům ze států EU mimo ČR). Poté mi průvoce nabídl 61 políček k vyplnění nějakou hodnotou. Ve skutečnosti jsem ale potřeboval pouze 6 políček pro základní přiznání. Ostatní políčka byla nadbytečná, a dala se primárně skrýt, aby uživatele nemátla. Dané políčka by se poté zobrazila pokud by uživatel zaškrtl co vše hodlá ve svém přiznání aplikovat.

Dlouhá doba odezvy, někdy nepřepočítá při změně údaje závislé údaje, malá variabilita některých formulářů a tím nutnost volné přílohy, u daně z příjmu nenabízí výpočtovou tabulku pro poskytnuté dary.

Formát vypadá jako vytvořený před 20 lety. Dost složité nastavení. Špatná podpora. Velmi pomalé zavádění novinek

Formuláře by mohly být přehlednější - konkrétní stránka by měla vypadat jako stránka papírového tiskopisu. S daňovou informační schránkou (dále jen "DIS") mám zkušenosti spíše z doslechu, ale myslím, že by měla být více použitelná při vyplňování elektronických formulářů pro Finanční správu (dále jen "FS") - automatizované vyplňování osobních údajů, kontrola s historickými údaji z informačního systému správce daně, samozřejmě po řádné autorizaci (přihlášení) konkrétního daňového subjektu. DIS též by měla nabízet větší škálu služeb. Například pokud vím, tak lze nahlížet do tiskových tvarů písemností, které daňový subjekt podal elektronicky Finanční správě (dále jen "FS"), ale už nelze nahlížet do tiskových tvarů písemností vydaných správcem daně. V soupisu písemností v DIS by také mohla být po rozkliknutí možnost přímo podat žádost FS o vydání jejího opisu s ověřovací doložkou - po uhrazení správního poplatku by v DIS mohl být daný autorizovaný tvar písemnosti trvale k dispozici daňovému subjektu. V DIS v sekci stavů osobních daňových účtů by měla být nabízena možnost "jedním kliknutí" podání žádosti o tolik žádané autorizované úřední potvrzení stavu osobních daňových (resp. potvrzení o bezdlužnosti) k určitému dni.

konečně nemusím tisknout a skladovat tuny papíru, stát hodiny fronty na poště nebo na FÚ.

Měl by být více uživatelsky příjemný. Pokud bych nemusel nevyužíval bych jej.

Nechapu, kdyz mi ucetni program vygeneruje informace pro podani, proc to musim znovu rucne prepisovat do EPO, aby se vygeneroval soubor, ktery pak musim poslat datovkou. To je jako drbat se pravou rukou za levym uchem...

Nepřivětivé uživatelské rozhraní, příšerný způsob verifikace EPO pokud není používána elektronický podpis či datová schránka, komunikace klienta se 2 subjekty (centrální úložiště a příjemce EPO), nepřipravenost EPO na provázání s nejběžnějšími ekonomickými systémy.

Použil jsem poprvé na podání daně z příjmů a jsem moc spokojený. Líbí se mi, že můžu poslat přiznání bez jakékoliv registrace - vyjelo mi potvrzení, které jsem pak hodil do obálky a poslal na FÚ. Paráda.

Používání bývalo spojeno s poměrně složitým nastavením počítače (instalace různých komponent softwaru).

Při vyplňování žádosti o vrácení zahraničního DPH bych uvítala možnost vkládání či kopírování řádků.

Služby dan.portálu jsou pro mnohe poplatniky složité na vyplnění . Často dochází k vypadkum tohoto portalu. Rozhodně v tom N eshledavam žádnou úlevu jak pro stranu poplatníků tak pro stranu pracovníků fu

Stále musím vyplňovat spoustu kolonek, které už stát zná - po přihlášení datovou schránkou by šlo spoustu věcí předvyplnit. Ocenil bych i lidštější popis jednotlivých kolonek, bohatší nápovědu a především odkazy na konkrétní a aktuálně platná znění zákonů.

Státní moc nám bez zmocnění v zákonech nařizuje, co je a není přípustné v rámci vyplňování daňových přiznání, řídí se to v podstatě tím, co umí naprogramovat programátoři systému. Např. je nepropustnou chybou pokud v adrese uvedu např. "c" u čísla popisného/orientačního, na což programátoři nepamatovali. Tím pádem je mi zamezeno vůbec podat své daňové přiznání, ačkoliv by mi to musela každá podatelna v písemné formě přijmout. Jen ještě jednou upozorňuji, že otázka o šetření peněz není relevantní, protože je to provozováno a placeno z daní, které každý z nás odvede státu.

uvítal bych možnost vyplňování v režimu tiskopisu - zejména u jednorázových podání je to přehlednější.

Uvítala bych, kdyby vygenerovaný kód podání nějakým způsobem korenspondoval s osobou (firmou), která podání učinila. Když mi totiž přijde na mail potvzení stylem "vaše podání č.j.5462813824 bylo přijato cílovým úřadem, tak naprosto nevím které podání vlastně přijali. Vzhledem k tomu, že účtuji okolo 30podnikatelů, nevymyslela jsem zatím žádný systém, který by mi umožnil mít přehled o tom, jestli je to podání Franty Kocourka nebo Josefa Nováka. Kdyby tam bylo jejich DIČ a pak teprve nějaký rozlišovací znak, hned by to bylo lepší. Např. OSSZ posílá oznámení označené VS organizace. Dohledat pak odeslané podání je otázkou pár vteřin. Zadáte dotaz do přijaté pošty a hned víte, kdy přesně OSSZ váš přehled přijal a jestli byl v pořádku.

vcelku nemám připomínky

Vzhled daňového portálu je "zastaralý"

Zadám svoje DIČ a vyjede mi rovnou co potřebuji- tedy jednoduché hlášení. Pokud potřebuji něco jiného než hlášení- opět heslo- dotaz- vzahující se k tomu co potřebuji. Takhle hledání je na portálu úplně mimo a celá stránka je chaotická.

9. Vzpomenete si, jakým způsobem jste se o službách daňového portálu dozvěděli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z médií1734 %23,61 %  
Na finančním úřadě1632 %22,22 %  
Na školení1122 %15,28 %  
Od známého816 %11,11 %  
nevím24 %2,78 %  
na internetových stránkách FÚ12 %1,39 %  
ne12 %1,39 %  
Jakpodnikat.cz12 %1,39 %  
V zamestnani12 %1,39 %  
Z webu MFČR12 %1,39 %  
při podání vytvořené účetním sw je odkaz na kontrolu či podání přes EPO12 %1,39 %  
součást profesních informací12 %1,39 %  
jako externí účetní jsem to dostala příkazem našich zákonodárců, moje volba to rozhodně nebyla12 %1,39 %  
internet12 %1,39 %  
objevila jsem ho sama na netu12 %1,39 %  

Graf

10. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daňový poplatník, který využívá daňový portál pouze pro vyřizování svých vlastních záležitostí2040 %27,78 %  
Účetní1836 %25 %  
Jiná osoba pověřená k jednání a úkonům vůči správci daně510 %6,94 %  
Daňový poradce24 %2,78 %  
student, portál využívám pro soukromé účely i v práci12 %1,39 %  
daňový poradce nejsem, jinak od všeho trochu12 %1,39 %  
referent Finanční správy12 %1,39 %  
kombinace - jsem OSVČ poskytující účetní služby - podávám přiznání za klienty i za sebe12 %1,39 %  
dcera daňového poplatníka12 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jak často využíváte služeb daňového portálu?

 • odpověď Minimálně jedenkrát za měsíc:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na školení na otázku 9. Vzpomenete si, jakým způsobem jste se o službách daňového portálu dozvěděli?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Účetní na otázku 10. Jste:

3. Kterou ze služeb daňového portálu jste již využil/a?

 • odpověď Registr plátců DPH:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na školení na otázku 9. Vzpomenete si, jakým způsobem jste se o službách daňového portálu dozvěděli?

4. Využíváte služby EPO (především podání daňových přiznání atd.) dobrovolně či pouze proto, že ze zákona jste povinni činit podání pouze elektronickou formou? Nevyužíváte-li této služby vůbec, přejděte, prosím, k další otázce.

 • odpověď Dobrovolně, vyhovuje mi to:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, používání daňového portálu šetří mé peníze na otázku 6. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Vaše peníze? (například nemusíte cestovat na finanční úřad, neplatíte poštovné za dopisy odeslané finančnímu úřadu, ...)

5. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Váš čas? (například nemusíte vyplňovat formuláře ručně, nemusíte cestovat na finanční úřad, ...)

 • odpověď Ano, díky daňovému portálu mohu vše vyřídit rychleji a pohodlněji:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, používání daňového portálu šetří mé peníze na otázku 6. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Vaše peníze? (například nemusíte cestovat na finanční úřad, neplatíte poštovné za dopisy odeslané finančnímu úřadu, ...)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte praktickou zkušenost s daňovým portálem (www.daneelektronicky.cz)?

2. Jak často využíváte služeb daňového portálu?

3. Kterou ze služeb daňového portálu jste již využil/a?

4. Využíváte služby EPO (především podání daňových přiznání atd.) dobrovolně či pouze proto, že ze zákona jste povinni činit podání pouze elektronickou formou? Nevyužíváte-li této služby vůbec, přejděte, prosím, k další otázce.

5. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Váš čas? (například nemusíte vyplňovat formuláře ručně, nemusíte cestovat na finanční úřad, ...)

6. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Vaše peníze? (například nemusíte cestovat na finanční úřad, neplatíte poštovné za dopisy odeslané finančnímu úřadu, ...)

7. Ohodnoťte, prosím, jak jste celkově spokojeni s daňovým portálem (služby, přehlednost, ...):

9. Vzpomenete si, jakým způsobem jste se o službách daňového portálu dozvěděli?

10. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte praktickou zkušenost s daňovým portálem (www.daneelektronicky.cz)?

2. Jak často využíváte služeb daňového portálu?

3. Kterou ze služeb daňového portálu jste již využil/a?

4. Využíváte služby EPO (především podání daňových přiznání atd.) dobrovolně či pouze proto, že ze zákona jste povinni činit podání pouze elektronickou formou? Nevyužíváte-li této služby vůbec, přejděte, prosím, k další otázce.

5. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Váš čas? (například nemusíte vyplňovat formuláře ručně, nemusíte cestovat na finanční úřad, ...)

6. Myslíte si, že používání daňového portálu šetří Vaše peníze? (například nemusíte cestovat na finanční úřad, neplatíte poštovné za dopisy odeslané finančnímu úřadu, ...)

7. Ohodnoťte, prosím, jak jste celkově spokojeni s daňovým portálem (služby, přehlednost, ...):

9. Vzpomenete si, jakým způsobem jste se o službách daňového portálu dozvěděli?

10. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hudcová, H.Daňový portál v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://danovy-portal-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.