Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dar nebo investice?

Dar nebo investice?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:M Ceskova
Šetření:14. 02. 2013 - 22. 02. 2013
Počet respondentů:184
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník bude součástí diplomové práce na téma: Komunikace v dárcovství.

Cílem průzkumu je zmapovat, zda veřejnost vnímá pozitivně dárcovství a sponzoring velkých firem a to i s ohledem na to, že to nedělá z čirého altruismu. Další cíl je zmapovat do jaké míry je řešení sociálních problémú a jeho finacování  věcí státu, firem, nadací..., a jaké formě a odvětví dárcovství dává přednost většina respondentů.

 

 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

U otázky číslo 5 a 7 je možné zaškrtnout více odpovědí.

Odpovědi respondentů

1. Dokážete si vybavit jména několika klíčových nadací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12165,76 %65,76 %  
Ne2513,59 %13,59 %  
Ano, pravidelně některé přispívám2513,59 %13,59 %  
Ne, nezajímám se o to137,07 %7,07 %  

Graf

2. Dokážete si vybavit firmu, podporující nějakou z nadací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9350,54 %50,54 %  
Ne6434,78 %34,78 %  
Ne, nepřikládám tomu důležitost2111,41 %11,41 %  
Ne, vůbec nevím, že něco takového existuje63,26 %3,26 %  

Graf

3. Vadí Vám, že firmy využívají dobročinnosti pro budování dobrého obrazu firmy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, slouží to dobré věci9048,91 %48,91 %  
Ne, je to jejich věc2815,22 %15,22 %  
Ano, jedná se o vykalkulovanou sebepropagaci179,24 %9,24 %  
Ne168,7 %8,7 %  
Ano158,15 %8,15 %  
Ano, nemá to nic společného s dobročinností126,52 %6,52 %  
Ano, je to jen záplata špatného svědomí63,26 %3,26 %  

Graf

4. Při nákupu zboží dáváte přednost produktu, který zároveň podporuje částí výtěžku nějaký dobročinný projekt?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží o jaký projekt se jedná6535,33 %35,33 %  
Ano, pokud cena není přemrštěná3016,3 %16,3 %  
Ne, nevšímám si těchto akcí2513,59 %13,59 %  
Ano, rád/a přispěji2111,41 %11,41 %  
Ne1910,33 %10,33 %  
Ne, nemám záruku, že se peníze dostanou do správných rukou1910,33 %10,33 %  
Ne, jde o vydírání52,72 %2,72 %  

Graf

5. Pokud se rozhodnete přispět na nějaký dobročinný projekt, jakému odvětví dáte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotnictví a sociální služby10657,61 %57,61 %  
Humanitární projekty, katastrofy7942,93 %42,93 %  
Zvířata4826,09 %26,09 %  
Životní prostředí, ekologie, ochrana životního prostředí2915,76 %15,76 %  
Vzdělávání a výzkum2714,67 %14,67 %  
Kultura, umění2211,96 %11,96 %  
Je mi to jedno137,07 %7,07 %  
Sport63,26 %3,26 %  

Graf

6. Přispíváte na dobročinnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, výjimečně6535,33 %35,33 %  
Ano, nepravidelně6133,15 %33,15 %  
Ano, pravidelně3921,2 %21,2 %  
Ne, nikdy137,07 %7,07 %  
Ne, je to věc státu63,26 %3,26 %  

Graf

7. Jaké formě příspěvku dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Koupí výrobku, zboží (časopis pro bezdomovce, Bílá pastelka, Květina)7942,93 %42,93 %  
Dárcovské SMS (DMS)7339,67 %39,67 %  
Zasláním částky na účet nadace, sbírky6635,87 %35,87 %  
Sbírkám na ulici (př. Tříkrálová sbírka…)4423,91 %23,91 %  
Vlastní dobrovolnou prací168,7 %8,7 %  
Nepřispívám158,15 %8,15 %  
Adopci na dálku137,07 %7,07 %  
Jiné115,98 %5,98 %  

Graf

8. Aktuální sociální problémy (zdravotnictví, sociální sféry, kultury, umění, sportu, vzdělávání…) má řešit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všichni koordinovaně8546,2 %46,2 %  
převážně stát7339,67 %39,67 %  
pouze stát2211,96 %11,96 %  
podnikatelská sféra21,09 %1,09 %  
převážně nezsiková sféra10,54 %0,54 %  
pouze neziskový sektor10,54 %0,54 %  

Graf

9. Jaké mají být zdroje financování sociálních problémů:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všichni koordinovaně8244,57 %44,57 %  
převážně stát7842,39 %42,39 %  
pouze stát189,78 %9,78 %  
podnikatelská sféra31,63 %1,63 %  
převážně nezisková sféra10,54 %0,54 %  
fyzické osoby10,54 %0,54 %  
pouze neziskový sektor10,54 %0,54 %  

Graf

10. Kolik je vám, prosím, let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
60 a více4826,09 %26,09 %  
18 – 30 let4122,28 %22,28 %  
41-50 let3720,11 %20,11 %  
31 – 40 let3217,39 %17,39 %  
51-60 let2614,13 %14,13 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12467,39 %67,39 %  
muž6032,61 %32,61 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské (i pokud ještě studujete)9350,54 %50,54 %  
střední s maturitou7741,85 %41,85 %  
vyučen, střední bez maturity126,52 %6,52 %  
základní21,09 %1,09 %  

Graf

13. Vaše bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha8546,2 %46,2 %  
5.001-20.000 obyvatel3217,39 %17,39 %  
20.001-100.000 obyvatel1910,33 %10,33 %  
do 1.000 obyvatel189,78 %9,78 %  
1.001-5.000 obyvatel179,24 %9,24 %  
více než 100.000 obyvatel mimo Prahu137,07 %7,07 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vadí Vám, že firmy využívají dobročinnosti pro budování dobrého obrazu firmy?

  • odpověď Ne, slouží to dobré věci:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, rád/a přispěji na otázku 4. Při nákupu zboží dáváte přednost produktu, který zároveň podporuje částí výtěžku nějaký dobročinný projekt?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dokážete si vybavit jména několika klíčových nadací?

2. Dokážete si vybavit firmu, podporující nějakou z nadací?

3. Vadí Vám, že firmy využívají dobročinnosti pro budování dobrého obrazu firmy?

4. Při nákupu zboží dáváte přednost produktu, který zároveň podporuje částí výtěžku nějaký dobročinný projekt?

5. Pokud se rozhodnete přispět na nějaký dobročinný projekt, jakému odvětví dáte přednost?

6. Přispíváte na dobročinnost?

7. Jaké formě příspěvku dáváte přednost?

8. Aktuální sociální problémy (zdravotnictví, sociální sféry, kultury, umění, sportu, vzdělávání…) má řešit:

9. Jaké mají být zdroje financování sociálních problémů:

10. Kolik je vám, prosím, let?

11. Vaše pohlaví

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Vaše bydliště

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dokážete si vybavit jména několika klíčových nadací?

2. Dokážete si vybavit firmu, podporující nějakou z nadací?

3. Vadí Vám, že firmy využívají dobročinnosti pro budování dobrého obrazu firmy?

4. Při nákupu zboží dáváte přednost produktu, který zároveň podporuje částí výtěžku nějaký dobročinný projekt?

5. Pokud se rozhodnete přispět na nějaký dobročinný projekt, jakému odvětví dáte přednost?

6. Přispíváte na dobročinnost?

7. Jaké formě příspěvku dáváte přednost?

8. Aktuální sociální problémy (zdravotnictví, sociální sféry, kultury, umění, sportu, vzdělávání…) má řešit:

9. Jaké mají být zdroje financování sociálních problémů:

10. Kolik je vám, prosím, let?

11. Vaše pohlaví

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

13. Vaše bydliště

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ceskova, M.Dar nebo investice? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://dar-nebo-investice.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.