Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárcovství bankovních institucí v ČR

Dárcovství bankovních institucí v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:olina kožená
Šetření:18. 05. 2013 - 31. 05. 2013
Počet respondentů:268
Počet otázek (max/průměr):22 / 18.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,
jsem studentkou posledního ročníku Vysoké školy ekonomické v Praze a tento rok budu obhajovat svou závěrečnou práci týkající se firemní filantropie v bankovním sektoru. Chtěla bych Vás požádat o pár minut Vašeho času k vyplnění tohoto dotazníku, který je jedním z hlavních výstupů mé práce. Dotazník je zcela anonymní. Děkuji za Váš čas a ochotu.
Olga Kožená

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

(Společenská odpovědnost je jednoduše řečeno odpovědnost organizací za jejich dopady na společnost.)(Společenská odpovědnost je jednoduše řečeno odpovědnost organizací za jejich dopady na společnost.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18067,16 %67,16 %  
ne8832,84 %32,84 %  

Graf

2. Znáte pojem firemní filantropie?

(Filantropie z řeckého slova filein – milovat a anthrópos – láska k člověku, znamená dobročinnost, dárcovství, pomoc druhým, obvykle v delším časovém horizontu, za kterou zpravidla není požadováno žádné protiplnění. V souvislosti s rozvojem společenské odpovědnosti firem a dárcovství vznikl pojem firemní filantropie, který zahrnuje celou škálu aktivit a chování, které slouží k podpoře druhých a usilují o zvyšování kvality života jak jednotlivců, tak celé společnosti.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14754,85 %54,85 %  
ne12145,15 %45,15 %  

Graf

3. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výše poplatků20977,99 %77,99 %  
Dostupnost pobočky18167,54 %67,54 %  
Důvěryhodnost nebo solidnost instituce17264,18 %64,18 %  
Množství a úroveň nabízených služeb14252,99 %52,99 %  
Rodinná nebo osobní tradice3412,69 %12,69 %  
Doporučení přátel nebo známých3211,94 %11,94 %  
Příjemný personál176,34 %6,34 %  
Reklama103,73 %3,73 %  
Filantropické aktivity instituce72,61 %2,61 %  

Graf

4. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5= nejvíce)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
112647,01 %47,01 %  
27829,1 %29,1 %  
35018,66 %18,66 %  
4124,48 %4,48 %  
520,75 %0,75 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.75
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.63
Směrodatná odchylka:0.79
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15156,34 %56,34 %  
nevím10438,81 %38,81 %  
ano134,85 %4,85 %  

Graf

6. Pokud ne, uvítali byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13461,75 %50 %  
nevím5223,96 %19,4 %  
ne3114,29 %11,57 %  

Graf

7. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Webové stránky banky10868,35 %40,3 %  
Reklama v televizi, novinách, časopisech7748,73 %28,73 %  
Informační leták ve výpisu z účtu7346,2 %27,24 %  
Blog banky s informacemi o aktuálních filantropických aktivitách2113,29 %7,84 %  
Pravidelné CSR reporty53,16 %1,87 %  

Graf

8. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne17264,18 %64,18 %  
ano9635,82 %35,82 %  

Graf

9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ceska sporitelna

CSOB, KB, ERA,

Česká sporitelna

česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

Česká spořitelna

čESKÁ SPOŘITELNA

Česká spořitelna

Česká spořitelna

ČESKÁ SPOŘITELNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

ČESKÁ SPOŘITELNA

Česká spořitelna, ČSOB

Česká spořitelna, ČSOB, KB

Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka

Česká spořitelna, GE Money bank

Česká spořitelna, GE Money bank

Česká spořitelna, KB, ČSOB

Česká spořitelna, Komerční banka, Reiffeisenbank

Česká spořitelna, Reiffeisenbank, GE Money bank, KB, ČSOB

čESKÉ SPOŘITELNA

ČS

ČS, ČSOB

ČS, ČSOB, KB

ČS, ČSOB, KB, Era

ČS, KB

ČS, KB, ČSOB, GE Money Bank

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB

ČSOB, Česká spořitelna

ČSOB, ČS, GE Money bank

ČSOB, Poštovní spořitelna

GE Money bank, ČSOB, ČS

GE Money bank, Raiffeisenbank, ČS

KB

KB

KB,ČSOB

KB,ČSOB, GE Money bank

Komerční banka

Komerční banka

Komerční banka, ČSOB

Myslim si ze vsechny az na ty novejsi

No tak snad každá podporuje nějakou charitu

Poštovní a Česká spořitelna,Raiffeisenbank....

Raiffaisen

10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20074,63 %74,63 %  
ano6825,37 %25,37 %  

Graf

11. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Č.S,KB,ČSOB

ČSOB - starosta roku, iniciativa Druhá šance

dárcovství, nadace

dárcovství, peněžní sbírky

GE Money Bank - GE Volunteers /dobrovolnická činnost zaměstnanců banky/, Rozumíme penězům

GE Volunteers

GE Volunteers, dobrovolnické dny, Nadace Jistota

GE Volunteers, Nadace Jistota

NADACE

NADACE

nadace

NADACE

Nadace Jistota

NADACE, HANDIKEPOVANÍ OBČANÉ - PODPORA

nadace, peněžní dárcovství

nadace, peněžní dárcovství

NADACE, POMOC HANDICAPOVANÝM LIDEM

nadace, vzdělávání

nadační fondy

nadační fondy, dárcovství

nadační fondy, peněžní dárcovství

Národní divadlo, Pražská ZOO

Něco s postiženýma

ODBORNÁ POMOC, NADACE, SBÍRKY

peněžní dárcovství

peněžní dárcovství, sbírky

PODPORA HANDICAP. SPOLUOBČANŮ

podpora handicapováných lidí

podpora neziskovych orgazaci

podpora SOČ

podpora spoluobčanů se zdravotním postižením

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ, POMOC OBČANŮM S HANDICAPEM

POMOC SPOLUOBČANŮM S HANDICAPEM

Projekty Eurorebus, s náma na to máš

SBÍRKY

sbírky --peněžní, nadace

sbírky, darcovství

sbírky, nadace

SBÍRKY, NADACE

SBÍRKY, NADACE

SBÍRKY, NADAČNÍ FONDY

SBÍRKY, POMOC HANDICAP. LIDEM

sbírky, pomoc handicapovaným spoluobčanům

SBÍRKY, POMOC HANDICAPOVANÝM SPOLUOBČANŮM

SBÍRKY, ŠKOLENÍ, NADAČNÍ FONDY

VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLENÍ, NADACE, SBÍRKY

12. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější? (Vyberte maximálně 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadace nebo nadační fond založený bankou18267,91 %67,91 %  
Peněžní dárcovství17665,67 %65,67 %  
Poskytování školení, vzdělávání nebo odborné pomoci7026,12 %26,12 %  
Zaměstnanecké sbírky5721,27 %21,27 %  
Dobrovolnictví zaměstnanců banky4516,79 %16,79 %  
Poskytování zázemí banky124,48 %4,48 %  

Graf

13. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity? (Vyberte maximálně 3)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podpora znevýhodněných spoluobčanů (handicapovaní, děti z dětských domovů, senioři)18267,91 %67,91 %  
Podpora vzdělávání12044,78 %44,78 %  
Podpora rozvoje regionů8130,22 %30,22 %  
Podpora dobrovolnictví3814,18 %14,18 %  
Podpora sociálního podnikání3613,43 %13,43 %  

Graf

14. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12546,64 %46,64 %  
nevím9033,58 %33,58 %  
ne5319,78 %19,78 %  

Graf

15. Pokud ne, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Banka by měla v první řadě efektivně zhodnotit můj vklad, rozhodování o alokaci mých financí už banka neovlivní.

banky maji penez dost...nebudu pres banku podporovat aktivity, jen proto aby se oni zviditelnili a udelali si "filantropickou" reklamu

darovani penez resim jinak

daruji jinak

Daruji raději konkrétní insitutici, než prostřednictvím banky. Myslím, že banka může darovat sama z mých poplatků a nevybírat ode mne další prostředky.

daruji radši přímo

filantropie mě nezajímá

jde to i bez banky

ještě to tak

jsem nezaměstnaný

jsem student

jsem student

jsem student

Když chci někomu něco dát, tak to udělám přímo, banku potřebuju jen jako doručitele peněz. Nevidím důvod aby banka polkla část mého daru a pak předstírala jaká je dobročinná.

když budu chtět někomu finančně pomoci, zvolím přímou cestu a ne přes jakéhokoli sprostředkovatele, protože se tyto peníze čímdál častěji zneužívají

mám dost velké poplatky za vedení tak proč??at dá banka...učtujou si dost na to aby mohli darovat...

Mám spoustu jiných možností, jak přispět na mnou preferované aktivity.

Me taky nikdo nic neda

Mně taky nikdo nic nedaruje

můžu darovat i tak

Nedostačující důvěrihodnost bankovnímu sektoru jako celku při nakládání s mnou darovanými financemi

nedůvěra

nechci nikomu darovat peníze

nechci nikomu nic darovat

Nejsem filantrop. Peníze si poctivě vydělávám, tak proč je rozhazovat na hovadiny.

nemám peníze

Nemm moc peněz, zatím jsem studentka.

Neni potreba banky jako prostrednika

Nevěřím jim.

Nevidím smysl v darování prostřednictvím banky. Čím více prostředníku, tím větší transakční náklady.

Nevím, proč bych to měl dělat prostřednictvím někoho, kdo mě jen zneužívá/využívá... bez klientů by byli bynky v pr**li. Ať se věnují svému a klientům sníží poplatky, pak budou lidi samy podporovat co je oslovuje.

Nevydělavám jako poslanec.Takže nemůžu rozhazovat

ona mi taky nic nedava

Peníze nedaruji, pomáhám vlastní prací a činností postiženým

Podle toho na co

Pohled na to, co a jak je potřeba podporovat, je u bank a u mě diametrálně rozdílný.

Pokud bych chtěl někomu něco darovat, nepotřebuji k tomu prostředníka, který se na tom přiživí.

Proč ano? Nemám na rozhazování.

prostrednictvim banky? wtf, vetsi pokrytectvi si nedokazu predstavit

přispívám jinou formou

Sama si vybírám, jakým směrem a koho podporuji

Spíše ne, velká část sbírek supluje funkci státu, který často dost nehospodárně nakládá s daněmi, proti jejichž placení bych naopak nic neměla, pokud by byly řádně a účelně použity. Působení na city mi přijde jako jistá forma vydírání laskavých lidí.

studuji

upřednostňuji jiné formy darování peněz než skrz banku

16. Pokud ano, jakou částku jste maximálně ochotný/a věnovat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 100 Kč9258,97 %34,33 %  
Do 500 Kč3925 %14,55 %  
Do 50 Kč2012,82 %7,46 %  
Do 1000 Kč42,56 %1,49 %  
Více než 1000 Kč10,64 %0,37 %  

Graf

17. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na druhu akce12546,64 %46,64 %  
Nevím6423,88 %23,88 %  
Ne4918,28 %18,28 %  
Ano3011,19 %11,19 %  

Graf

18. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena16260,45 %60,45 %  
Muž10639,55 %39,55 %  

Graf

19. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-24 let10137,69 %37,69 %  
25-34 let6223,13 %23,13 %  
35-44 let4215,67 %15,67 %  
45-54 let4014,93 %14,93 %  
55 a více let197,09 %7,09 %  
méně než 18 let41,49 %1,49 %  

Graf

20. Dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8330,97 %30,97 %  
Bakalářský titul7026,12 %26,12 %  
Magisterský titul6825,37 %25,37 %  
Vyšší odborná škola259,33 %9,33 %  
Střední176,34 %6,34 %  
Vyšší51,87 %1,87 %  

Graf

21. Současná situace

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracuji15156,34 %56,34 %  
Studuji5922,01 %22,01 %  
Studuji a pracuji5219,4 %19,4 %  
Nezaměstnaný/á62,24 %2,24 %  

Graf

22. Jsem klientem následující banky:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká spořitelna5420,15 %20,15 %  
ČSOB5319,78 %19,78 %  
KB3814,18 %14,18 %  
ČS155,6 %5,6 %  
GE money bank114,1 %4,1 %  
mBank93,36 %3,36 %  
Airbank93,36 %3,36 %  
Komerční Banka82,99 %2,99 %  
Air Bank51,87 %1,87 %  
GEmoneybank51,87 %1,87 %  
ostatní odpovědi CSOB
Poštovní spořitelna
ČS, Air Bank
ČSOB, AIR Bank
komercni banka
Uni credit bank
ČESKÁ SPOŘITELNA, AIR BANK
mBank, Fio
čeká spořitelna,komerční banka,čsob
Cs
Komerční bankq
FIO
-
Česká spořitelna, ZUNO
ČS, KB, AXA
Ceska Sporitelna a GE money
mBank, Ceska Sporitelna, Raiffeisenbank, CSOB
Fio banka, KB, Air Bank, mBank, Equa bank, Zuno, GE Money Bank, ČS
CSOB, mBank
mBank, Zuno; plus služebně jsem majitelem a jediným disponentem účtu u Poštovní spořitelny a České spořitelny
nechci sdělovat
ČSAS, MBANK
Raiffeisen
KB, mBank, AirBank
ING, mBank
GEMB
mBank - tam konečně trochu šetřím a až budu moci, sám si pošlu nějaký dar třeba psímu útulku nebo dětskému domovu dle své vlastní úvahy.
česká spořitelna, FIO, GE
UniCredit
Spořitelna
ČESKÁ SPOŘITELNA, AIRBANK
žádné
4eská spořitelna
Raiffeisen, BP Bari
Česká spořitelna, Komerční banka
Česká spořitelna, LBBW, ING
ČS, Poštovní spořitelna -ČSOB
ceska sporitelna
KB, mBank
KB, Air Bank
Air Bank
česká spořitelna, KB, AXA
ČSOB a GE Money Bank
Raiffeisen Bank
Raiffeisenbank
Zuno
ING banka
KB bank
Reiffeisenbank
ING
GEMANEYBANK
Česká spořitelna, mBank
ČS, Uni credit bank
6122,76 %22,76 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Znáte pojem firemní filantropie?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká spořitelna na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na otázku 3. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

5. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

 • odpověď ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama v televizi, novinách, časopisech na otázku 7. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítali?

6. Pokud ne, uvítali byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 4. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5= nejvíce)
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

8. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

 • odpověď ano:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi česká spořitelna na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?
 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama na otázku 3. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

 • odpověď ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

12. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější? (Vyberte maximálně 3)

 • odpověď Peněžní dárcovství:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

14. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

17. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

 • odpověď Záleží na druhu akce:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

18. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

21. Současná situace

 • odpověď Pracuji:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ČSOB na otázku 9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 35-44 let na otázku 19. Věk
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 45-54 let na otázku 19. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

2. Znáte pojem firemní filantropie?

3. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

4. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5= nejvíce)

5. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

6. Pokud ne, uvítali byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

7. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítali?

8. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

12. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější? (Vyberte maximálně 3)

13. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity? (Vyberte maximálně 3)

14. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

16. Pokud ano, jakou částku jste maximálně ochotný/a věnovat?

17. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Dosažené vzdělání

21. Současná situace

22. Jsem klientem následující banky:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste o společenské odpovědnosti firem (CSR)?

2. Znáte pojem firemní filantropie?

3. Jaká kritéria jsou pro Vás rozhodující při volbě bankovní instituce?

4. Jak moc je pro Vás při volbě bankovní instituce důležité, že je firemním filantropem? (Zvolte na škále 1-5, kdy 5= nejvíce)

5. Myslíte si, že bankovní instituce své filantropické aktivity dostatečně prezentují?

6. Pokud ne, uvítali byste, kdyby banky o svých filantropických aktivitách veřejnost více informovaly?

7. Pokud ano, jaký způsob sdělování informací byste uvítali?

8. Znáte nějaké bankovní instituce v České republice, které se aktivně věnují firemní filantropii?

9. Pokud ano, jmenujte alespoň jednu.

10. Znáte nějaké konkrétní filantropické aktivity bank v ČR?

12. Které formy firemní filantropie jsou podle Vás v České republice mezi bankovními institucemi nejčastější? (Vyberte maximálně 3)

13. Kterým směrem banky na českém trhu podle Vás nejvíce soustředí své filantropické aktivity? (Vyberte maximálně 3)

14. Byl/a byste ochotný/a prostřednictvím Vaší banky darovat peníze na konkrétní filantropickou aktivitu?

16. Pokud ano, jakou částku jste maximálně ochotný/a věnovat?

17. Byl/a byste ochoten/na se zúčastnit nějaké dobrovolnické akce pořádané Vaší bankovní institucí?

18. Pohlaví

19. Věk

20. Dosažené vzdělání

21. Současná situace

22. Jsem klientem následující banky:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

kožená, o.Dárcovství bankovních institucí v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://darcovstvi-bankovnich-instit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.