Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárcovství z pohledu veřejnosti

Dárcovství z pohledu veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Poučová
Šetření:23. 01. 2012 - 06. 02. 2012
Počet respondentů:171
Počet otázek (max/průměr):20 / 15.82
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník poslouží k zmapování současné situace ohledně dárcovství a pomoci neziskovým organizacím (různé nadace, občanská sdružení apod) a bude použit v mé bakalářské práci, zabývající se neziskovými organizacemi.

Tímto bych Vás tedy ráda požádala o vyplnění mého dotazníku pro tyto účely a předem Vám poděkovala za čas strávený nad tímto dotazníkem.
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Jen pro upřesnění uvedu, které organizace se považují za neziskové:

občanská sdružení včetně odborových organizací (např. KČT, rybářské, sportovní spolky atd.),
registrované církve a náboženské společnosti,
nadace, nadační fondy (např. Naše dítě, Konto BARIÉRY)
obecně prospěšné společnosti,
veřejné vysoké školy,
obce,
organizační složky státu a územních samosprávných celků (do roku 2001 rozpočtové organizace),
příspěvkové organizace,
státní fondy

Odpovědi respondentů

1. Víte o nějaké neziskové organizaci (dále jen NO) ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12774,27 %74,27 %  
Ne4425,73 %25,73 %  

Graf

2. Máte nějaké informace o působení těchto NO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám ji z letáků, plakátů apod.5442,52 %31,58 %  
Ano, jsem členem (dobrovolníkem)2217,32 %12,87 %  
Ano, účastním se jejich akcí jako účastník1814,17 %10,53 %  
Ne1612,6 %9,36 %  
Ano, účastním se jejich akcí jako člen107,87 %5,85 %  
Ano, účastním se jejich akcí jako dobrovolník75,51 %4,09 %  

Graf

3. Přispěli jste (věcným, finančním darem, prací, …) nějaké NO?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano11667,84 %67,84 %  
Ne5532,16 %32,16 %  

Graf

4. Přispěl/a jsem, protože:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Činnost NO je potřebná pro společnost a je správné je podporovat5950,86 %34,5 %  
Daná NO mě oslovila svým cílem3025,86 %17,54 %  
Důvěřuji dané NO2723,28 %15,79 %  
Jsem dobrovolníkem, členem apod. dané NO2622,41 %15,2 %  
NO může díky své odbornosti pomoci lépe než jednotlivec2319,83 %13,45 %  
Daná NO se zaměřuje na problémy blízké mě, mé rodiny, přátel108,62 %5,85 %  
NO důvěřuji více než státu97,76 %5,26 %  
efekt "čistého svědomí"10,86 %0,58 %  
když můžu pomoci, pomůžu, třeba jednou budu v situaci, kdy budu potřebovat pomoci já10,86 %0,58 %  
vybírají na ulici a mě je blbé říci ne10,86 %0,58 %  
činnost, která mě baví10,86 %0,58 %  

Graf

5. Jaká je pravidelnost Vašich darů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dar poskytuji v nepravidelných intervalech náhodným NO3832,76 %22,22 %  
S konkrétní NO spolupracuji pravidelně3631,03 %21,05 %  
S konkrétní NO spolupracuji nepravidelně2218,97 %12,87 %  
Dar jsem poskytl/a méně než 3x1815,52 %10,53 %  
Dar poskytuji v nepravidelných intervalech jedné NO86,9 %4,68 %  
Dar poskytuji náhodně vybrané NO pravidelně65,17 %3,51 %  
jak mě to chytne10,86 %0,58 %  
Účastním se charitativních koncertů10,86 %0,58 %  
pracovní10,86 %0,58 %  

Graf

6. Jaká je forma Vašich darů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Finanční dar7362,93 %42,69 %  
Dobrovolnictví4337,07 %25,15 %  
Věcný dar2420,69 %14,04 %  
pracuji v NO10,86 %0,58 %  
Postoupení výdělku z koncertu NO10,86 %0,58 %  
práce10,86 %0,58 %  
zpívám ve sboru vystupujícím pro NO čímž jim vyděláváme peníze10,86 %0,58 %  

Graf

7. Neposkytl/a jsem dar, protože

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lidem v nouzi je lepší pomoci přímo1730,91 %9,94 %  
Žádná NO mě zatím neoslovila1730,91 %9,94 %  
NO nevěřím – malá kontrola peněz1323,64 %7,6 %  
O lidi, kteří potřebují pomoc, se má postarat stát. Proto platíme daně.1018,18 %5,85 %  
V NO se lidé sdružují, aby pěstovali své zájmy. Proto by si měli svou činnost financovat sami.59,09 %2,92 %  
Financovat by je měli firmy a podnikatelé47,27 %2,34 %  
NO možná pomohou v konkrétním případě, ale nedokážou vyřešit nějaký problém systémově23,64 %1,17 %  
nemám nadbyteční finanční prostředky11,82 %0,58 %  
NO jsou „amatéři“11,82 %0,58 %  
Dobročinnosti není v moderní době zapotřebí11,82 %0,58 %  

Graf

8. Poskytl (a) bych v případě:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

/

hovno

katastrofy

Kdyby měli zajímavou myšlenku ve vzdělávání mladých

kdybych měla čím

Kdybych věděla, že peníze půjdou tam, kam mají.

Kdybych viděl účelnost vynaložených peněz.

neposkytl bych dar vůbec

nikdy

peníze bych neposkytla, ale zapojila bych se např. jako doborovolnice

plně prokazatelného použití peněz na předem určený účel

Pokud bych na 100% věděl, kam peníze jdou a měl bych možnost kontroly.

přesné kontroly peněz

že bych byla jejím členem

Že bych byla oslovena, že by se mě to osobně týkalo (nebo mých blízkých).

Že bych věděla, komu se dostane dar/ pomoc konkrétně.

živelné katatrofy

9. Jaká oblast by se podle Vás měla podporovat

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

zvířata . postižení

/

Afrika, Indie

dárcovství (krve, kostní dřeně, apod.)

děti

děti

děti

děti

děti

děti

děti

děti

děti a zvířata

děti bez domova

děti, nemocní, staří lidé

Děti.

Ekologie, děti z ohrožených rodin

hladomor v africe, nemoci, opuštěné děti a staří lídé

K otázce 10: nevyhovují mi ty možnosti - chybí zde možnosti internetu, reklama na internetu, formou DMS, internetovými stránkami s možností "Donate", na svých stránkách formy fin. daru atd.

kultura, sport

lidská práva

mentálně postižení

mládež

mládež

mládež, zdravotně postižení, staří lidé

např. matky samoživitelky bydlící v azylových domech

nemocné děti a týrané děti

nemocní, postižení, staří lidé

nezáleží na oblasti, ale na konkrétním záměru

Oblast Šluknovska....

Oblasti, které pomáhají lidem a zvířatům v nouzi

ochrana lidských práv v různém pojetí

ochrana přírody, ekologie

péče o děti

péče o opuštěné děti, péče o seniory, péče o vážně nemocné, bezbariérovost veřejných prostranství, sportovní a umělecké aktivity dětí a mládeže, pomoc obětem domácího násilí a jiné trestné činnosti, aktivity pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené

Péče o postižené.

pěstounská péče, ekologie, vzdělávání v rozvojových zemích

Pomoc lidem s psychickými poruchami. Narozdíl od lidí s tělesným postižením není jejich problém vidět, přitom může být mnohem závažnější a přijímání od zdravých lidí je často velmi negativní.

Pomoc postiženým a dětem

postižení

postižení, děti, senioři

práce s dětmi

Práce s rizikovou mládeží.

prevence (drogy, rodinné vztahy, partnerské vztahy), handicapovaní, senioři

Především školství, veřejné služby města - jako úklid apod.

příspěvkové organizace města zajišťující úklid, popř. více financovat tuto oblast.

psí útulky

Riziková mládež

rodina

rodiny se zdravotně potiženými dětmi

rozvoj dětí, organizace pracující s dětmi

rumburk

sociálně slabí

Sociální politika

sociální služby

sociální služby

sport (mládež) , kultura

sport mládeže

Sport mládeže, ekonomické poradny, sdružení spotřebitelů, právní poradny

školství - aktivity volného času dětí

tvoření s ve volných chvílích

volnočasové aktivity dětí

všechny oblasti jsou důležité, proto je pluralita NO důležitá

Všechny oblasti, kde stát přenáší svou sociální politiku na NO

Všechny, jako dosud

výchova mládeže

výzkum léčby nemocí, pomoc dětem

Výzkum ve zdravotnictví

Vzdělání

Vzdělání mládeže

vzdělávání

vzdělávání

vzdělávání

vzdělávání v jakékoliv podobě, školení

Zájmová činnost dětí a adolescentů a jejich mimoškolní vzdělávání

zdraví

zdravotnictví

zdravotnictví

zdravotnictví

zdravotnictví, děti, senioři

zdravotnictví, sociální zabezpečení dětí

zvířata

životní prosředí, staří, děti

životní prostředí

10. Jaká metoda oslovování, za účelem získání finančních prostředků, dobrovolníků, věcných darů, sympatizantů, členů, apod. je pro Vás nejpřijatelnější?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
inzerát4.4623.254
veřejná sbírka3.3272.828
veřejná akce (benefice, koncert, mikulášská, apod.)2.3982.941
korespondence4.7082.347
telefonické oslovení5.7782.676
členství3.623.031
osobní setkání3.7083.798

Graf

11. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9857,31 %57,31 %  
Muž7342,69 %42,69 %  

Graf

12. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-24 let7845,61 %45,61 %  
25-343721,64 %21,64 %  
35-493721,64 %21,64 %  
50-59105,85 %5,85 %  
60 a více95,26 %5,26 %  

Graf

13. Vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské9253,8 %53,8 %  
Vysokoškolské4325,15 %25,15 %  
Vyučen1911,11 %11,11 %  
Základní105,85 %5,85 %  
Vyučen s maturitou74,09 %4,09 %  

Graf

14. Rodinný stav

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/á10058,48 %58,48 %  
Ženatý/vdaná5330,99 %30,99 %  
Rozvedený/á158,77 %8,77 %  
Vdovec/vdova31,75 %1,75 %  

Graf

15. Náboženská příslušnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevěřící10863,16 %63,16 %  
Nechci odpovědět2615,2 %15,2 %  
Věřící2212,87 %12,87 %  
Nevím158,77 %8,77 %  

Graf

16. Počet obyvatel Vaší obce/Vašeho města

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10 000-49 9994727,49 %27,49 %  
1 000-4 9994425,73 %25,73 %  
100 000 a více2816,37 %16,37 %  
do 9992414,04 %14,04 %  
5 000-9 999169,36 %9,36 %  
50 000-99 999116,43 %6,43 %  
50 000-99 999              50 000-99 999      end_of_the_skype_highlighting10,58 %0,58 %  

Graf

17. Povolání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student7745,03 %45,03 %  
Pracovní poměr5632,75 %32,75 %  
Důchodce137,6 %7,6 %  
Mateřská (rodičovská) dovolená105,85 %5,85 %  
Podnikatel63,51 %3,51 %  
Nezaměstnaný31,75 %1,75 %  
student, průvodce, herec10,58 %0,58 %  
pracující a podnikající student10,58 %0,58 %  
Student + pracovník DPP v NO10,58 %0,58 %  
student a pracovní poměr 10,58 %0,58 %  
pracující student10,58 %0,58 %  
služení poměr10,58 %0,58 %  

Graf

18. Pracuji ve sféře

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Veřejné5454,55 %31,58 %  
Soukromé4545,45 %26,32 %  

Graf

19. Zaměření povolání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižší administrativní pracovníci (úředníci)1920 %11,11 %  
Techničtí, zdravotničtí, pedagogičtí pracovníci 1717,89 %9,94 %  
Zákonodárci, vedoucí a řídící pracovníci 99,47 %5,26 %  
Provozní pracovníci ve službách a obchodě88,42 %4,68 %  
Vědečtí a odborní duševní pracovníci77,37 %4,09 %  
Řemeslníci a kvalifikovaní výrobci, zpracovatelé, opraváři66,32 %3,51 %  
Obsluha strojů a zařízení66,32 %3,51 %  
nic55,26 %2,92 %  
Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci33,16 %1,75 %  
student22,11 %1,17 %  
nikde nepracuji11,05 %0,58 %  
obchodní činnost11,05 %0,58 %  
Kadeřnice11,05 %0,58 %  
divadlo11,05 %0,58 %  
právník11,05 %0,58 %  
služby11,05 %0,58 %  
-11,05 %0,58 %  
komunikace a PR11,05 %0,58 %  
Nezaměstnaný11,05 %0,58 %  
úředník 11,05 %0,58 %  
zdravotnické lyceum - studium11,05 %0,58 %  
sociální služby11,05 %0,58 %  
Kvalifikovaní dělníci v zemědělství, lesnictví a příbuzných oborech11,05 %0,58 %  

Graf

20. Čistý příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-14.99912170,76 %70,76 %  
15.000-24.9993922,81 %22,81 %  
25.000 a více116,43 %6,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Přispěli jste (věcným, finančním darem, prací, …) nějaké NO?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lidem v nouzi je lepší pomoci přímo na otázku 7. Neposkytl/a jsem dar, protože
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi NO nevěřím – malá kontrola peněz na otázku 7. Neposkytl/a jsem dar, protože
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi O lidi, kteří potřebují pomoc, se má postarat stát. Proto platíme daně. na otázku 7. Neposkytl/a jsem dar, protože
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádná NO mě zatím neoslovila na otázku 7. Neposkytl/a jsem dar, protože

11. Pohlaví

 • odpověď Žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřská (rodičovská) dovolená na otázku 17. Povolání

14. Rodinný stav

 • odpověď Svobodný/á:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student na otázku 17. Povolání
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 15-24 let na otázku 12. Věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte o nějaké neziskové organizaci (dále jen NO) ve Vašem okolí?

2. Máte nějaké informace o působení těchto NO?

3. Přispěli jste (věcným, finančním darem, prací, …) nějaké NO?

4. Přispěl/a jsem, protože:

5. Jaká je pravidelnost Vašich darů?

6. Jaká je forma Vašich darů?

7. Neposkytl/a jsem dar, protože

10. Jaká metoda oslovování, za účelem získání finančních prostředků, dobrovolníků, věcných darů, sympatizantů, členů, apod. je pro Vás nejpřijatelnější?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

14. Rodinný stav

15. Náboženská příslušnost

16. Počet obyvatel Vaší obce/Vašeho města

17. Povolání

18. Pracuji ve sféře

19. Zaměření povolání

20. Čistý příjem

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte o nějaké neziskové organizaci (dále jen NO) ve Vašem okolí?

2. Máte nějaké informace o působení těchto NO?

3. Přispěli jste (věcným, finančním darem, prací, …) nějaké NO?

4. Přispěl/a jsem, protože:

5. Jaká je pravidelnost Vašich darů?

6. Jaká je forma Vašich darů?

7. Neposkytl/a jsem dar, protože

10. Jaká metoda oslovování, za účelem získání finančních prostředků, dobrovolníků, věcných darů, sympatizantů, členů, apod. je pro Vás nejpřijatelnější?

11. Pohlaví

12. Věk

13. Vzdělání

14. Rodinný stav

15. Náboženská příslušnost

16. Počet obyvatel Vaší obce/Vašeho města

17. Povolání

18. Pracuji ve sféře

19. Zaměření povolání

20. Čistý příjem

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poučová, I.Dárcovství z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://darcovstvi-z-pohledu-verejno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.