Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dark tourism - nový trend cestovního ruchu

Dark tourism - nový trend cestovního ruchu

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Gründlerová
Šetření:17. 03. 2011 - 28. 03. 2011
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem této práce je získaní informací pro praktickou část mé bakalářské práce.

Pro ty, kteří tento termín neznají, dark tourism je typ cestovního ruchu, který probíhá na místech nějaké tragické události. Patří sem například hřbitovy, domy, bojiště, konc.tábory atd.

Odpovědi respondentů

1. Víte, co znamená pojem "dark tourism" ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5468,35 %68,35 %  
ne2531,65 %31,65 %  

Graf

2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ve školeotázka č. 3, Na internetuotázka č. 3, V novinách, časopise či jiných médiíchotázka č. 3, Sám se o toto téma zajímámotázka č. 3, Dnes to slyším poprvé → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole3139,24 %39,24 %  
Dnes to slyším poprvé2835,44 %35,44 %  
Na internetu1215,19 %15,19 %  
Sám se o toto téma zajímám45,06 %5,06 %  
V novinách, časopise či jiných médiích45,06 %5,06 %  

Graf

3. Zajímá vás, co se děje na místech, která se pojí k " dark tourismu"? (Osvětim, Pearl Harbour...)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4486,27 %55,7 %  
ne713,73 %8,86 %  

Graf

4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3568,63 %44,3 %  
ne1631,37 %20,25 %  

Graf

5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Terezín1337,14 %16,46 %  
Osvětim38,57 %3,8 %  
Terezín, Lidice25,71 %2,53 %  
Kostnice12,86 %1,27 %  
Lidice12,86 %1,27 %  
Osvětim, Dachau, Mauthausen, Terezín, Lidice12,86 %1,27 %  
Terezín, památník bitvy u Lipan, 12,86 %1,27 %  
Terezín, Osvětim12,86 %1,27 %  
vyloďovací pláže spojenců-Normandie12,86 %1,27 %  
Terezín, NY ground zero...12,86 %1,27 %  
ostatní odpovědi Bitva u Lipan
koncentrační tábor
Terezín, Srebrenica
Koncentrační tábory:Terezín, Osvětim, Březinka...
Osvětim, Lidice
Vězení Tuol sleng, Phnom Penh (Kambodža)
koncentrační tábor Osvětim, Březinka
černobyl
Terezín, Památník Holocaustu v Berlíně
Osvětim, Birkenau
1028,57 %12,66 % 

Graf

6. Myslíte si, že se dark tourism bude dál rozvíjet a lidé budou tyto místa i nadále vyhledávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano51100 %64,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?

 • odpověď Dnes to slyším poprvé:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Víte, co znamená pojem "dark tourism" ?

3. Zajímá vás, co se děje na místech, která se pojí k " dark tourismu"? (Osvětim, Pearl Harbour...)

 • odpověď ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terezín na otázku 5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terezín na otázku 5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

6. Myslíte si, že se dark tourism bude dál rozvíjet a lidé budou tyto místa i nadále vyhledávat?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Na internetu na otázku 2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ve škole na otázku 2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Zajímá vás, co se děje na místech, která se pojí k " dark tourismu"? (Osvětim, Pearl Harbour...)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terezín na otázku 5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co znamená pojem "dark tourism" ?

2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?

3. Zajímá vás, co se děje na místech, která se pojí k " dark tourismu"? (Osvětim, Pearl Harbour...)

4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?

5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

6. Myslíte si, že se dark tourism bude dál rozvíjet a lidé budou tyto místa i nadále vyhledávat?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co znamená pojem "dark tourism" ?

2. Kde jste se s pojmem "dark tourism" setkali?

3. Zajímá vás, co se děje na místech, která se pojí k " dark tourismu"? (Osvětim, Pearl Harbour...)

4. Navštívili jste již nějaké místo, které má s tímto termínem spojitost?

5. Pokud jste nějaké navštívili, můžete mi prosím napsat, které to bylo?

6. Myslíte si, že se dark tourism bude dál rozvíjet a lidé budou tyto místa i nadále vyhledávat?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gründlerová, T.Dark tourism - nový trend cestovního ruchu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://dark-tourism-novy-trend-cest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.