Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dárovství vajíček - ženy, teré nikdy nedarovaly

Dárovství vajíček - ženy, teré nikdy nedarovaly

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Mrázková
Šetření:28. 10. 2012 - 03. 11. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):4 / 3.4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24-292946,77 %46,77 %  
18-232337,1 %37,1 %  
30-35711,29 %11,29 %  
36 a více34,84 %4,84 %  

Graf

2. byla byste ochotná darovat vajíčka?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím2641,94 %41,94 %  
ne2235,48 %35,48 %  
ano1422,58 %22,58 %  

Graf

3. Pokud byste vajíčka chtěla darovat, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro pomoc bezdětným párům2866,67 %45,16 %  
kvůli finanční odměně2150 %33,87 %  
ze zvědavosti511,9 %8,06 %  
protože to je "moderní"12,38 %1,61 %  

Graf

4. Pokud byste vajíčka nechtěla darovat, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
strach z bolesti, injekcí nebo narkózy1328,89 %20,97 %  
kvůli dlouhému trvání procedůry817,78 %12,9 %  
Důvodů je mnoho, např. podle mě vysoká zdravotní rizika procedury, nejsem až takový altruista, abych darovala své oocyty cizí ženě...12,22 %1,61 %  
jsem spíše pro adopci, než pro umělé oplodnění12,22 %1,61 %  
protože to dítě by bylo moje12,22 %1,61 %  
Z důvodu odmítání umělého narušování hormonů v těle bych se nechtěla jen tak podrobit tomuto procesu, ale udělala bych to, pokud bych měla dobrý důvod k dárcovství (pomoc blízkému nebo impulzivní pocit, že je to v tu chvíli pro mě vhodné)12,22 %1,61 %  
strach z vedlejších účinků - neplodnost12,22 %1,61 %  
příliš mnoho negativních účinků12,22 %1,61 %  
je to hnus12,22 %1,61 %  
Zdravotní rizika spojená s dárcovstvím.12,22 %1,61 %  
nemám důvod to podstupovat12,22 %1,61 %  
"moje" děti by vychovával někdo cizí12,22 %1,61 %  
neustále bych myslela na to, že po světě může chodit dítě s mými geny12,22 %1,61 %  
přijde mi, že to není objekt k darování. 12,22 %1,61 %  
zdravotní a etické důvody12,22 %1,61 %  
pozdější problémy s otěhotněním12,22 %1,61 %  
všeobecně ze zdravotních důvodů12,22 %1,61 %  
z morálních důvodů12,22 %1,61 %  
protože by z toho bylo moje dítě12,22 %1,61 %  
huntování těla, hormony atd..12,22 %1,61 %  
Protože bych nechtěla aby "moje dítě" nebylo moje.12,22 %1,61 %  
Kvůli zdraví12,22 %1,61 %  
moje DNA12,22 %1,61 %  
nedokázala bych žít s pocitem, že někde žije "mé" dítě, které nikdy nemůžu vidět..12,22 %1,61 %  
z náboženských důvodů12,22 %1,61 %  
Nutnost používat jinou formu antikoncepce, než-li HA12,22 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Pokud byste vajíčka chtěla darovat, proč?

  • odpověď pro pomoc bezdětným párům:
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 2. byla byste ochotná darovat vajíčka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je vám let?

2. byla byste ochotná darovat vajíčka?

3. Pokud byste vajíčka chtěla darovat, proč?

4. Pokud byste vajíčka nechtěla darovat, proč?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je vám let?

2. byla byste ochotná darovat vajíčka?

3. Pokud byste vajíčka chtěla darovat, proč?

4. Pokud byste vajíčka nechtěla darovat, proč?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Mrázková, M.Dárovství vajíček - ženy, teré nikdy nedarovaly (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://darovstvi-vajicek-zeny-tere.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.