Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Datové schránky - reakce uživatelů

Datové schránky - reakce uživatelů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marketa Kyvalova
Šetření:20. 04. 2010 - 28. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký dotazník o veřejném mínění, spokojenosti či nespokojenosti, s datovými schránkami.

Žádáme o vyplnění pouze podnikatele, živnostníky.

Bude sloužit jako podklad k seminární práci na téma Datové schránky.

Odpovědi respondentů

1. Jste fyzická nebo právnická ooba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [fyzickáotázka č. 2, právnickáotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právnická350 %50 %  
fyzická350 %50 %  

Graf

2. Používáte datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %33,33 %  
Ano133,33 %16,67 %  

Graf

3. Jak probíhala aktivace datové schránky? Bylo to složité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složité, zabralo mi to hodně času1100 %16,67 %  

Graf

4. Co si myslíte o bezpečnosti datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující, nedůvěřuji tomuto systému1100 %16,67 %  

Graf

5. Zjednodušila Vám datová schránka práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatěžuje mě to víc než klasická pošta1100 %16,67 %  

Graf

6. Jaký je Váš celkový názor na datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporný, celkově nejsem spokojen/a1100 %16,67 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž466,67 %66,67 %  
Žena233,33 %33,33 %  

Graf

8. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-506100 %100 %  

Graf

9. Územní diferenciace - bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy466,67 %66,67 %  
Slezsko116,67 %16,67 %  
Morava116,67 %16,67 %  

Graf

10. Územní diferenciace - místo podnikání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy466,67 %66,67 %  
Slezsko116,67 %16,67 %  
Morava116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Kyvalova, M.Datové schránky - reakce uživatelů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://datove-schranky-reakce-uzivatelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.