Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Datové schránky - reakce uživatelů

Datové schránky - reakce uživatelů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marketa Kyvalova
Šetření:20. 04. 2010 - 28. 04. 2010
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):10 / 6.17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Krátký dotazník o veřejném mínění, spokojenosti či nespokojenosti, s datovými schránkami.

Žádáme o vyplnění pouze podnikatele, živnostníky.

Bude sloužit jako podklad k seminární práci na téma Datové schránky.

Odpovědi respondentů

1. Jste fyzická nebo právnická ooba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [fyzickáotázka č. 2, právnickáotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
právnická350 %50 %  
fyzická350 %50 %  

Graf

2. Používáte datovou schránku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne266,67 %33,33 %  
Ano133,33 %16,67 %  

Graf

3. Jak probíhala aktivace datové schránky? Bylo to složité?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Složité, zabralo mi to hodně času1100 %16,67 %  

Graf

4. Co si myslíte o bezpečnosti datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující, nedůvěřuji tomuto systému1100 %16,67 %  

Graf

5. Zjednodušila Vám datová schránka práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, zatěžuje mě to víc než klasická pošta1100 %16,67 %  

Graf

6. Jaký je Váš celkový názor na datové schránky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záporný, celkově nejsem spokojen/a1100 %16,67 %  

Graf

7. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž466,67 %66,67 %  
Žena233,33 %33,33 %  

Graf

8. Věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30-506100 %100 %  

Graf

9. Územní diferenciace - bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy466,67 %66,67 %  
Slezsko116,67 %16,67 %  
Morava116,67 %16,67 %  

Graf

10. Územní diferenciace - místo podnikání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Čechy466,67 %66,67 %  
Slezsko116,67 %16,67 %  
Morava116,67 %16,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kyvalova, M.Datové schránky - reakce uživatelů (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://datove-schranky-reakce-uzivatelu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.