Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Davové chování

Davové chování

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Kašparová
Šetření:02. 02. 2014 - 07. 02. 2014
Počet respondentů:135
Počet otázek (max/průměr):7 / 7.01
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:54
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro výzkum v rámci středoškolské seminární práci.

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena9972,79 %73,33 %  
muž3727,21 %27,41 %  

Graf

2. Je mi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-25 let8260,29 %60,74 %  
25-50 let4029,41 %29,63 %  
13-17 let96,62 %6,67 %  
nad 50 let32,21 %2,22 %  
do 13 let21,47 %1,48 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy se změnou chování lidí v rámci davu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, i u mé osoby.6144,85 %45,19 %  
Ano, u jiného člověka.5741,91 %42,22 %  
Ne.1712,5 %12,59 %  
Když jsem protestoval v 1989, tak se to trochu zvrhlo.10,74 %0,74 %  

Graf

4. V davu se cítím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesvůj/nesvá.7454,41 %54,81 %  
neutrálně (ani dobře, ani zle).4734,56 %34,81 %  
klidný/klidná.1511,03 %11,11 %  

Graf

5. Do jaké míry podle vás dokáže dav změnit chování člověka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do velké míry.10073,53 %74,07 %  
Částečně - nejde o závažné změny.3324,26 %24,44 %  
Vůbec/jen málo.32,21 %2,22 %  

Graf

6. Myslíte si, že podlehnutí davovému chování, může být nebezpečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.12088,24 %88,89 %  
Jen částečně.1410,29 %10,37 %  
Ne.21,47 %1,48 %  

Graf

7. Myslíte si, že byste se vy osobně dali strhnout k jinému chování než je pro vás běžné v rámci davu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5844,27 %42,96 %  
spíše ano4735,88 %34,81 %  
ano107,63 %7,41 %  
ne96,87 %6,67 %  
záleží na situaci (a na její vážnosti)10,76 %0,74 %  
Tehdy v 1989 to fakt bralo.10,76 %0,74 %  
Co je to běžné chování v rámci davu? Pokud hodně lidí něco vykřikuje nebo se nějakým způsobem chová, nelze to přehlédnout. Ovlivní mě to. Musím tedy považovat za běžné, že mé chování nepřekročí určité hranice. Určité zásady musí mít každý v sobě.10,76 %0,74 %  
Obecně spíše NE, ale záležele by na mnoha okolnostech, co je to za dav, proč jsem v davu, apod.10,76 %0,74 %  
nevím10,76 %0,74 %  
Mám zkušenosti, že ne.10,76 %0,74 %  
jde o to k jakému konkrétně, jsou věci které bych nikdy neudělala10,76 %0,74 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Setkali jste se někdy se změnou chování lidí v rámci davu?

4. V davu se cítím:

5. Do jaké míry podle vás dokáže dav změnit chování člověka?

6. Myslíte si, že podlehnutí davovému chování, může být nebezpečné?

7. Myslíte si, že byste se vy osobně dali strhnout k jinému chování než je pro vás běžné v rámci davu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Je mi:

3. Setkali jste se někdy se změnou chování lidí v rámci davu?

4. V davu se cítím:

5. Do jaké míry podle vás dokáže dav změnit chování člověka?

6. Myslíte si, že podlehnutí davovému chování, může být nebezpečné?

7. Myslíte si, že byste se vy osobně dali strhnout k jinému chování než je pro vás běžné v rámci davu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kašparová, L.Davové chování (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://davove-chovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.