Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Davy

Davy

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Krejčí
Šetření:02. 04. 2013 - 08. 04. 2013
Počet respondentů:119
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.03
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník pojednává o davech a davovém chování.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8974,79 %74,79 %  
Muž3025,21 %25,21 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-246857,14 %57,14 %  
25-343529,41 %29,41 %  
35-4486,72 %6,72 %  
45+43,36 %3,36 %  
13-1743,36 %3,36 %  

Graf

3. Jaká z následujících situací se vyznačuje davovým chováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Společné fandění fotbalovému týmu.11596,64 %96,64 %  
Zájezd do zahraničí s ostatními účastníky.32,52 %2,52 %  
Když větší skupina lidí spí pod jednou střechou.10,84 %0,84 %  

Graf

4. Vyberte správnou definici davu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dav je náhodné nebo úmyslné dočasné shromáždění většího počtu osob ve stejném prostoru, které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině.8672,27 %72,27 %  
Dav je náhodné nebo úmyslné dočasné shromáždění většího počtu osob ve stejném prostoru, které nespojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině.1512,61 %12,61 %  
Dav je náhodné nebo úmyslné trvalé shromáždění většího počtu osob, které spojuje postoj k určitému problému, osobě či skupině.1210,08 %10,08 %  
Žádná z uvedených.65,04 %5,04 %  

Graf

5. Odpovědí v přecházející otázce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpovědí jsem si byl spíše jistý.6756,3 %56,3 %  
Odpovědí jsem si rozhodně byl jistý.2924,37 %24,37 %  
Odpovědí jsem si nebyl spíše jistý.2016,81 %16,81 %  
Odpovědí jsem si rozhodně nebyl jistý.32,52 %2,52 %  

Graf

6. Jak Vy osobně vnímáte dav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše negativně.7260,5 %60,5 %  
Rozhodně negativně.2621,85 %21,85 %  
Spíše pozitivně.2016,81 %16,81 %  
Rozhodně pozitivně.10,84 %0,84 %  

Graf

7. Které z následujících slov Vám nejvíce evokuje pojem dav, možnost více odpovědí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ztráta individuality, nedobrovolná podřízenost, ztráta soukromí.7361,34 %61,34 %  
Nejistota, strach, pocit ohrožení, strach z konfliktu, pocit submisivnosti.6151,26 %51,26 %  
Klid, bezpečí, anonymita, beztrestnost.1815,13 %15,13 %  
Pocit sounáležitosti a harmonie, rodinného zázemí.1411,76 %11,76 %  

Graf

8. Myslíte si, že máte předpoklady pro to se stát součástí davu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5445,38 %45,38 %  
Nevím.3731,09 %31,09 %  
Ano.2823,53 %23,53 %  

Graf

9. Jaká z následujících situací nejlépe vystihuje Vaši povahu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rád se bavím s lidmi, trávím s nimi hodně času, a když mám problém, poradím se s nimi a následně se rozhodnu sám, i když se v některých situacích bojím reakce ostatních na moje rozhodnutí.5848,74 %48,74 %  
Nejradši trávím čas sám a mám svůj klid, trávení času s ostatními se vyhýbám a věci si dělám po svém, aniž by mě zajímaly názory ostatních.4638,66 %38,66 %  
Nejradši jsem součástí nějakého klubu/kroužku, kde máme s ostatními podobné zájmy, o věcech se společně radíme a vždy vymyslíme nejlepší řešení, podle kterého se řídíme.86,72 %6,72 %  
Jsem člověk otevřený všem dobrým nápadům a většinou, když si chci pořídit nový výrobek, například telefon, radím se s ostatními, co je nejlepší a následně si pořídím ten, který mi doporučí většina, aniž bych si o něm sám zjišťoval bližší informace.75,88 %5,88 %  

Graf

10. V jaké z následujících možností byste udělal/a něco v rozporu s pravidly za té situace, že byste věděl/a, že se to nikdo nedozví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V každém případě, kdy by mi to přineslo nějaký prospěch.4336,13 %36,13 %  
V žádném případě bych nic v rozporu s pravidly neudělal/a.4336,13 %36,13 %  
V případě, kdy by z toho měla užitek skupina, se kterou se často vídám.2319,33 %19,33 %  
V případě, pokud by mě o to někdo požádal.108,4 %8,4 %  

Graf

11. Která z následujících vět je manipulativní:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všichni tu kouříme, doufám, že ti to nebude vadit?9781,51 %81,51 %  
Chceš jít do kina nebo do divadla?1210,08 %10,08 %  
Prodávám lístky do kina, máš zájem?75,88 %5,88 %  
Nechceš se mnou zajít na oběd?32,52 %2,52 %  

Graf

12. Pokoušeli jste se někdy někoho v minulosti ovlivnit pro své cíle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, úspěšně.7966,39 %66,39 %  
Ne.2823,53 %23,53 %  
Ano, neúspěšně.1210,08 %10,08 %  

Graf

13. Zaznamenali jste někdy v minulosti, že by se Vás snažil někdo ovlivnit nebo přesvědčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10487,39 %87,39 %  
Nejsem si jistý.1310,92 %10,92 %  
Ne.21,68 %1,68 %  

Graf

14. Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtli ano, byla daná osoba/y úspěšná:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze částečně.5047,62 %42,02 %  
Ne.3028,57 %25,21 %  
Ano.2523,81 %21,01 %  

Graf

15. Zodpovězte, jakým způsobem se Vás snažili ovlivnit:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Daná osoba se mě snažila přesvědčit, tak že mi „hrála na city.5453,47 %45,38 %  
Vetší skupina, mi vyvracela můj názor a iracionálními argumenty, se mě snažila přesvědčit.2120,79 %17,65 %  
Rodiče se mě snažili ovlivnit tím, že mě přirovnávali k ostatním, ať v pozitivním či negativním smyslu.1716,83 %14,29 %  
nevím10,99 %0,84 %  
rozumné argumenty, pohled z jiné strany10,99 %0,84 %  
Byla jsem ovlivněna cizím, racionálním a argumentovaným názorem10,99 %0,84 %  
první 2 sedí10,99 %0,84 %  
nabídka služeb, pojištění10,99 %0,84 %  
jasnými fakty a argumenty a vlastním příkladem10,99 %0,84 %  
Každá z výše uvedených.10,99 %0,84 %  
všechny 3 možnosti10,99 %0,84 %  
proste vyjmenovali vyhody, ktery prevazovaly nad negativy10,99 %0,84 %  

Graf

16. Myslíte si, že v budoucnu budete vědomě někoho ovlivňovat pro své cíle či cíle skupiny, do které patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.4235,29 %35,29 %  
Nejsem si jistý.3731,09 %31,09 %  
Určitě ano.1915,97 %15,97 %  
Spíše ne.1512,61 %12,61 %  
Určitě ne.65,04 %5,04 %  

Graf

17. Na závěr budeme rádi, když napíšete své zkušenosti s davy, vaše pocity a názory na ně:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

"davům" se vyhýbám jak jen můžu.

DAF je auto.

dav je buď pro dobrou věc a má stejné cíle a nebo je to dav blbů, který se nechá snadno ovládat

dav je nebezpečný a zbavuje jednotlivce rozumu

Dav je něco, co ničí naši podstatu, ale je těžké s davem nejít. Pokud si člověk není 100% jistý sám sebou, radši se podívá po osotaních, než zvedne ruku sám za sebe (snad chápete, co myslím).

Dav je tupé, nemyslící stádo. Jako libertariánka uznávám jedinečnost individuální osobnosti.

dav reaguje jako jednotlivec

Davové chování vnímám spíše negativně, protože jsem se s ním setkala především při fotbalových utkání, kdy většina účastníků nevyznávala lásku k fotbalu jako takovému, ale spíše nevraživost k příslušníkům soupeře. V pozitivním slova smyslu davové chování někdy vnímám i ve smyslu solidarity, kdy se za účasti médií lidé snaží pomoci, ale bez přispění velkého množství lidí by sami o sobě asi nepomohli a mají tendenci pomoci více než ostatní.

Davům se vyhýbám, protože ve většině případů je jejich chování nevypočitatelné a tudíž pro mě představují bezpečnostní riziko.

DAVY JSOU SUPR ČUPR!

Davy nemám ráda. Ale co nesnáším ještě víc jsou lidi, kteří musí jít mermomocí proti němu a připadají si kvůli tomu lepší a dávají to každému na odiv. Např. častá věta "nemám facebook, protože nechci být součástí stáda (vadí mi ten důvod, ne to, že ho nemá)" nebo "no jo, my metalisti jsme lepší, protože máme narozdíl od tupého stáda svůj názor (PS: opravdu jsem toto slyšela nejednou)"

davy nesnašim, nesnašim tudiz prahu, tam clovek narazi at se hne kamkoliv...ovsem hokejove, fotbalove zapasy, tam je ten dav nejlepsi, vytvori to nejlepsi atmosferu

Davy nevyhledávám, jsem spíše introvertní typ

fajn :)

Jsem člověk, který se spíše rozhoduje a jedná dlě svého uvážení. Většina lidí, se drží davu, protože má pocit, že někam zapadne a všechna rozhodnutí nemusí náležet jen na jejich bedrech, ale myslím si, že takoví lidé se velmi často davem nechávají ovlivnit.

Když je člověk součástí davu, tak bohužel nedokáže normálně uvažovat a nechává se strhnout. Proto si myslím, že dav není dobrý.

lidi jsou ovce...

Mám ráda hopsající dav před pódiem ("v kotli") na metalovém koncertě. :)

mé pocity z davu vystihuje povídka od Raye Bradburyho - Zástup

nemam davy rada, vyjimecne treba na festivalu je zkousnu, ale mam radsi samotna mista jen s par prateli, hodne cizich lidi mi nahani strach, ze se muze neco stat

nemám je rád

Nemám rád davy.

nemám ráda davy, kdy mi hrozí například okradení, stejně tak nemám ráda davy fanoušků různých sportovních utkání, kdy dochází k výtržnictví

Nemám ráda davy.

Nemám zkušenosti a ani názory.

nemám..

nesnasim davy lidi v obchodaku

s davem jdou akorat ovce

Tato anketa mě totálně mate, půlka otázek je na malé sociální skupiny a půlka na davy. Davy skutečně vždy nespojuje společný postoj. Jsou třeba i davy unikající.

těžko říct zda davy vnímám pozitivně či negativně, záleží o jakou věc se jedná, a do jaké míry s nimi souhlasím.

Určitě je dobře, když se lidé rozhodnou řešit své oprávněné požadavky. Nemohu však souhlasit s tím, pokud dav (často bez konkrétního cíle) omezuje svobodu, životy a majetek ostatních (fanoušci sportovních klubů apod.)

V místech s velkou koncentrací lidí (tak, že se nedá zcela volně pohybovat tak, jak by člověk chtěl) se cítím ztísněně, ohroženě a v nebezpečí, jsem napjatá a pociťuji značný stres; v některých extrémních případech, kdy se nemohu téměř doslova ani pohnout, pociťuji vnitřní vztek a agresi (což se ale ven nedostane, minimálně agrese ne)

v některých věcech mě vyloženě baví jít proti davu ;) ale samozřejmě v některých jsem stádová ovce, při slovu dav si vždycky vybavím nápis u nás na nádraží "Všichni jste owce", na tom místě je vážně trefný...jinak kdo by měl rád dav? mačkající se lidi kdekoli...ne!

Z dotazníku je asi patrné, že davy na mě působí spíše negativně, v destruktivním smyslu, kde se ztrácí individualita a aktivuje se pudové chování. CHci jen dodat, že to tak určitě nemusí být vždy a někdy dav může svou atmosférou sounáležitosti být i nápomocen...

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Pokoušeli jste se někdy někoho v minulosti ovlivnit pro své cíle?

  • odpověď Ano, úspěšně.:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Určitě ano. na otázku 16. Myslíte si, že v budoucnu budete vědomě někoho ovlivňovat pro své cíle či cíle skupiny, do které patříte?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká z následujících situací se vyznačuje davovým chováním?

4. Vyberte správnou definici davu:

5. Odpovědí v přecházející otázce:

6. Jak Vy osobně vnímáte dav:

7. Které z následujících slov Vám nejvíce evokuje pojem dav, možnost více odpovědí:

8. Myslíte si, že máte předpoklady pro to se stát součástí davu?

9. Jaká z následujících situací nejlépe vystihuje Vaši povahu:

10. V jaké z následujících možností byste udělal/a něco v rozporu s pravidly za té situace, že byste věděl/a, že se to nikdo nedozví:

11. Která z následujících vět je manipulativní:

12. Pokoušeli jste se někdy někoho v minulosti ovlivnit pro své cíle?

13. Zaznamenali jste někdy v minulosti, že by se Vás snažil někdo ovlivnit nebo přesvědčit?

14. Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtli ano, byla daná osoba/y úspěšná:

15. Zodpovězte, jakým způsobem se Vás snažili ovlivnit:

16. Myslíte si, že v budoucnu budete vědomě někoho ovlivňovat pro své cíle či cíle skupiny, do které patříte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaká z následujících situací se vyznačuje davovým chováním?

4. Vyberte správnou definici davu:

5. Odpovědí v přecházející otázce:

6. Jak Vy osobně vnímáte dav:

7. Které z následujících slov Vám nejvíce evokuje pojem dav, možnost více odpovědí:

8. Myslíte si, že máte předpoklady pro to se stát součástí davu?

9. Jaká z následujících situací nejlépe vystihuje Vaši povahu:

10. V jaké z následujících možností byste udělal/a něco v rozporu s pravidly za té situace, že byste věděl/a, že se to nikdo nedozví:

11. Která z následujících vět je manipulativní:

12. Pokoušeli jste se někdy někoho v minulosti ovlivnit pro své cíle?

13. Zaznamenali jste někdy v minulosti, že by se Vás snažil někdo ovlivnit nebo přesvědčit?

14. Pokud jste v předchozí odpovědi zaškrtli ano, byla daná osoba/y úspěšná:

15. Zodpovězte, jakým způsobem se Vás snažili ovlivnit:

16. Myslíte si, že v budoucnu budete vědomě někoho ovlivňovat pro své cíle či cíle skupiny, do které patříte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Krejčí, L.Davy (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://davy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.