Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > děi ve školních družinách

děi ve školních družinách

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kamila Daliborová
Šetření:02. 01. 2015 - 16. 01. 2015
Počet respondentů:108
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den

Ráda bych Vás poprosila o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé seminární práce.

Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Chodí vaše dítě do školní družiny ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10294,44 %94,44 %  
Ne65,56 %5,56 %  

Graf

2. Kam chodí vašě dítě do školy ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Městečko3330,56 %30,56 %  
Velé město3027,78 %27,78 %  
menší město2523,15 %23,15 %  
Vesnice2018,52 %18,52 %  

Graf

3. Jste spokojená/ý s denním režimem ve družině ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7064,81 %64,81 %  
Ano2523,15 %23,15 %  
Spíše ne76,48 %6,48 %  
Ne65,56 %5,56 %  

Graf

4. Chodí vaše dcera, syn do družiny ráda ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7266,67 %66,67 %  
Jak kdy2624,07 %24,07 %  
Ne109,26 %9,26 %  

Graf

5. Kolik máte ve vaší družině vychovatelek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvě4945,37 %45,37 %  
Tři2624,07 %24,07 %  
Jednu2119,44 %19,44 %  
Víc než tři1211,11 %11,11 %  

Graf

6. Dochází vaše dítě ze školní družiny na mimoškolní aktivyty v doprovodu vychovatele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4238,89 %38,89 %  
Někdy2926,85 %26,85 %  
Ne2624,07 %24,07 %  
Nechodí87,41 %7,41 %  
Vždy32,78 %2,78 %  

Graf

7. Mají ve vaší družině děti po obědě odpočinkový režim ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6459,26 %59,26 %  
Ne2725 %25 %  
Někdy1715,74 %15,74 %  

Graf

8. Mají děti ve vaší družině na každý den po odpočinku nějakou činnost, jako třeba vyrábění, dopravku, přírodní znalosti, zpívání a společné hdry a aktyvity.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý den4339,81 %39,81 %  
Ano4137,96 %37,96 %  
Někdy1412,96 %12,96 %  
Ne109,26 %9,26 %  

Graf

9. Platíte svému dítěti měsíční príspěvek na pomůcky k vyrábění.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10-50 Kč5248,15 %48,15 %  
Neplatím2119,44 %19,44 %  
50-100 Kč1816,67 %16,67 %  
100-150 Kč1513,89 %13,89 %  
více než 150 Kč21,85 %1,85 %  

Graf

10. Nosí Vám vaše dítě domů výrobky které vyrábí společně s vychovatelkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4137,96 %37,96 %  
Každý měsíc3835,19 %35,19 %  
Na konci roku1614,81 %14,81 %  
Nikdy1110,19 %10,19 %  
Každý týden76,48 %6,48 %  

Graf

11. Má vaše dítě rádo vychovatelku která je v družině ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4137,96 %37,96 %  
Spíše ano3936,11 %36,11 %  
Má jí moc rád/a1513,89 %13,89 %  
Ne87,41 %7,41 %  
Spíše ne76,48 %6,48 %  
záleží na vychovatelce která má zrovna službu10,93 %0,93 %  

Graf

12. Máte jinou možnost kam dát vaše dítě než do školní družiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5752,78 %52,78 %  
Ne5147,22 %47,22 %  

Graf

13. Podává Vám vaše vychovatelka informace o chovámí vašeho dítěte v družině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6459,26 %59,26 %  
Někdy3330,56 %30,56 %  
Ne65,56 %5,56 %  
Nikdy54,63 %4,63 %  

Graf

14. Chtěla by ste něco změnit ve vaší družině, jestli ano, tak proč.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem spokojená4137,96 %37,96 %  
NE4137,96 %37,96 %  
Ano3835,19 %35,19 %  
Návaznost dále na možnost pobývat ve školním klubu.10,93 %0,93 %  
větší podporu pro vychovatelky10,93 %0,93 %  
možná stojí10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Chodí vaše dcera, syn do družiny ráda ?

  • odpověď Ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má jí moc rád/a na otázku 11. Má vaše dítě rádo vychovatelku která je v družině ?

8. Mají děti ve vaší družině na každý den po odpočinku nějakou činnost, jako třeba vyrábění, dopravku, přírodní znalosti, zpívání a společné hdry a aktyvity.

  • odpověď Každý den:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Má jí moc rád/a na otázku 11. Má vaše dítě rádo vychovatelku která je v družině ?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Chodí vaše dítě do školní družiny ?

2. Kam chodí vašě dítě do školy ?

3. Jste spokojená/ý s denním režimem ve družině ?

4. Chodí vaše dcera, syn do družiny ráda ?

5. Kolik máte ve vaší družině vychovatelek?

6. Dochází vaše dítě ze školní družiny na mimoškolní aktivyty v doprovodu vychovatele?

7. Mají ve vaší družině děti po obědě odpočinkový režim ?

8. Mají děti ve vaší družině na každý den po odpočinku nějakou činnost, jako třeba vyrábění, dopravku, přírodní znalosti, zpívání a společné hdry a aktyvity.

9. Platíte svému dítěti měsíční príspěvek na pomůcky k vyrábění.

10. Nosí Vám vaše dítě domů výrobky které vyrábí společně s vychovatelkou?

11. Má vaše dítě rádo vychovatelku která je v družině ?

12. Máte jinou možnost kam dát vaše dítě než do školní družiny?

13. Podává Vám vaše vychovatelka informace o chovámí vašeho dítěte v družině?

14. Chtěla by ste něco změnit ve vaší družině, jestli ano, tak proč.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Chodí vaše dítě do školní družiny ?

2. Kam chodí vašě dítě do školy ?

3. Jste spokojená/ý s denním režimem ve družině ?

4. Chodí vaše dcera, syn do družiny ráda ?

5. Kolik máte ve vaší družině vychovatelek?

6. Dochází vaše dítě ze školní družiny na mimoškolní aktivyty v doprovodu vychovatele?

7. Mají ve vaší družině děti po obědě odpočinkový režim ?

8. Mají děti ve vaší družině na každý den po odpočinku nějakou činnost, jako třeba vyrábění, dopravku, přírodní znalosti, zpívání a společné hdry a aktyvity.

9. Platíte svému dítěti měsíční príspěvek na pomůcky k vyrábění.

10. Nosí Vám vaše dítě domů výrobky které vyrábí společně s vychovatelkou?

11. Má vaše dítě rádo vychovatelku která je v družině ?

12. Máte jinou možnost kam dát vaše dítě než do školní družiny?

13. Podává Vám vaše vychovatelka informace o chovámí vašeho dítěte v družině?

14. Chtěla by ste něco změnit ve vaší družině, jestli ano, tak proč.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Daliborová, K.děi ve školních družinách (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://dei-ve-skolnich-druzinach.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.