Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dělba domácích prací - ženy versus muži

Dělba domácích prací - ženy versus muži

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Pecková
Šetření:08. 03. 2016 - 25. 03. 2016
Počet respondentů:322
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážené respondentky, Vážení respondenti,

tento průzkum je určen pro ty z Vás, kteří žiji ve společné domácnosti s partnerem/partnerkou.

Výsledky použiji pro svou seminární práci a současně budou veřejně přístupné na těchto stránkách.

 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena24676,4 %76,4 %  
muž7623,6 %23,6 %  

Graf

2. Žijete v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [manželstvíotázka č. 3, nesezdaném partnerstvíotázka č. 3, nežiji s partnerem (sám/a nebo s rodiči) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
manželství12839,75 %39,75 %  
nesezdaném partnerství12739,44 %39,44 %  
nežiji s partnerem (sám/a nebo s rodiči)6720,81 %20,81 %  

Graf

3. Jak dlouho žijete spolu ve společné domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 3 roky7629,8 %23,6 %  
3-5 let5120 %15,84 %  
6-10 let4718,43 %14,6 %  
21 a více let4618,04 %14,29 %  
11-20 let3513,73 %10,87 %  

Graf

4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny10541,18 %32,61 %  
max. 1 hodinu7127,84 %22,05 %  
3-4 hodiny4618,04 %14,29 %  
7 a více hodin155,88 %4,66 %  
5-6 hodin114,31 %3,42 %  
nevěnuji72,75 %2,17 %  

Graf

5. Kolik hodin průměrně denně o víkendu se věnujete domácím pracím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny8834,51 %27,33 %  
3-4 hodiny7429,02 %22,98 %  
5-6 hodin3413,33 %10,56 %  
max. 1 hodinu3112,16 %9,63 %  
7 a více hodin2610,2 %8,07 %  
nevěnuji20,78 %0,62 %  

Graf

6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Jste spokojen/a s dělbou domácích prací ve Vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a8432,94 %26,09 %  
spokojen/a6826,67 %21,12 %  
velmi spokojen/a4517,65 %13,98 %  
spíše nespokojen/a3212,55 %9,94 %  
velmi nespokojen/a176,67 %5,28 %  
nespokojen/a93,53 %2,8 %  

Graf

8. Je rozdělení domácích prací u Vás ve stejném poměru jako v rodině Vašich rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
odlišný - muž se podílí více9938,82 %30,75 %  
přibližně stejný poměr8031,37 %24,84 %  
odlišný - muž se podílí méně3312,94 %10,25 %  
nevím3212,55 %9,94 %  
stejný poměr114,31 %3,42 %  

Graf

9. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let8131,76 %25,16 %  
do 25 let7328,63 %22,67 %  
36-45 let6123,92 %18,94 %  
46-55 let2610,2 %8,07 %  
56 a více145,49 %4,35 %  

Graf

10. Počet dětí v domácnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
013452,55 %41,61 %  
26425,1 %19,88 %  
14818,82 %14,91 %  
362,35 %1,86 %  
4 a více31,18 %0,93 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný15761,57 %48,76 %  
student5822,75 %18,01 %  
na mateřské nebo rodičovské dovolené3312,94 %10,25 %  
OSVČ3212,55 %9,94 %  
nezaměstnaný103,92 %3,11 %  
důchodce93,53 %2,8 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou10942,75 %33,85 %  
vysokoškolské10340,39 %31,99 %  
vyučen/a155,88 %4,66 %  
vyšší odborné114,31 %3,42 %  
vyučen/a s maturitou103,92 %3,11 %  
základní72,75 %2,17 %  

Graf

13. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou9035,29 %27,95 %  
vysokoškolské8232,16 %25,47 %  
vyučen/a5220,39 %16,15 %  
vyučen/a smaturitou187,06 %5,59 %  
vyšší odborné72,75 %2,17 %  
základní62,35 %1,86 %  

Graf

14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné5621,96 %17,39 %  
služby4116,08 %12,73 %  
energetika2710,59 %8,39 %  
státní zaměstnanec249,41 %7,45 %  
školství239,02 %7,14 %  
obchod187,06 %5,59 %  
zdravotnictví166,27 %4,97 %  
automobilový průmysl103,92 %3,11 %  
bankovnictví a pojišťovnictví93,53 %2,8 %  
strojírenský průmysl83,14 %2,48 %  
kultura62,35 %1,86 %  
stavebnictví51,96 %1,55 %  
zemědělství41,57 %1,24 %  
potravinářský průmysl31,18 %0,93 %  
hutnictví31,18 %0,93 %  
chemický průmysl20,78 %0,62 %  

Graf

15. Kolik obyvatel žije ve Vašem bydlišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 100 tis. obyvatel7731,43 %23,91 %  
do 1000 obyvatel4618,78 %14,29 %  
1001- 5000 obyvatel3614,69 %11,18 %  
20001-50 tis. obyvatel3213,06 %9,94 %  
5001-20 tis. obyvatel2711,02 %8,39 %  
50001-100 tis. obyvatel2711,02 %8,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Žijete v:

 • odpověď manželství:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 a více let na otázku 3. Jak dlouho žijete spolu ve společné domácnosti?
 • odpověď nesezdaném partnerství:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Styk s úřady=Nevykonáváme na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?

6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?

 • odpověď Drobné opravy=Muž:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nákupy=Muž na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vaření=Muž na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi energetika na otázku 14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)
 • odpověď Hospodaření s penězi=Oba společně:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Styk s úřady=Nevykonáváme na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 46-55 let na otázku 9. Jaký je Váš věk?
 • odpověď Nákupy=Oba společně:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56 a více na otázku 9. Jaký je Váš věk?
 • odpověď Péče o děti=Nevykonáváme:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Styk s úřady=Nevykonáváme na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
 • odpověď Péče o děti=Oba společně:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-6 hodin na otázku 4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)
 • odpověď Praní=Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi automobilový průmysl na otázku 14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na mateřské nebo rodičovské dovolené na otázku 11. Jste:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi zdravotnictví na otázku 14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 a více hodin na otázku 4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vynášení odpadků=Žena na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
 • odpověď Žehlení=Žena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 a více let na otázku 3. Jak dlouho žijete spolu ve společné domácnosti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 56 a více na otázku 9. Jaký je Váš věk?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5-6 hodin na otázku 4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)

10. Počet dětí v domácnosti:

 • odpověď 0:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Péče o děti=Nevykonáváme na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Styk s úřady=Nevykonáváme na otázku 6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi stejný poměr na otázku 8. Je rozdělení domácích prací u Vás ve stejném poměru jako v rodině Vašich rodičů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 let na otázku 9. Jaký je Váš věk?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Žijete v:

3. Jak dlouho žijete spolu ve společné domácnosti?

4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)

5. Kolik hodin průměrně denně o víkendu se věnujete domácím pracím?

6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?

7. Jste spokojen/a s dělbou domácích prací ve Vaší domácnosti?

8. Je rozdělení domácích prací u Vás ve stejném poměru jako v rodině Vašich rodičů?

9. Jaký je Váš věk?

10. Počet dětí v domácnosti:

11. Jste:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho partnera?

14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)

15. Kolik obyvatel žije ve Vašem bydlišti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Žijete v:

3. Jak dlouho žijete spolu ve společné domácnosti?

4. Kolik hodin průměrně denně v pracovní dny se věnujete domácím pracím? (vaření, mytí nádobí, praní, žehlení, úklid, nákup, drobné opravy, styk s úřady, péče o děti)

5. Kolik hodin průměrně denně o víkendu se věnujete domácím pracím?

6. Kdo vykonává jednotlivé práce ve Vaší domácnosti?

7. Jste spokojen/a s dělbou domácích prací ve Vaší domácnosti?

8. Je rozdělení domácích prací u Vás ve stejném poměru jako v rodině Vašich rodičů?

9. Jaký je Váš věk?

10. Počet dětí v domácnosti:

11. Jste:

12. Jaké je Vaše nejvyšší dokončené vzdělání?

13. Jaké je nejvyšší ukončené vzdělání Vašeho partnera?

14. V jakém odvětví pracujete? (pokud jste v již v důchodu, vyplňte, prosím, poslední odvětví, ve kterém jste pracoval/a)

15. Kolik obyvatel žije ve Vašem bydlišti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pecková, A.Dělba domácích prací - ženy versus muži (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://delba-domacich-praci-zeny-mu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.