Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Demonstrace ve Šluknovském výběžku

Demonstrace ve Šluknovském výběžku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Böhmova
Šetření:18. 09. 2011 - 25. 09. 2011
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):18 / 16.66
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.08:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení spoluobčané,
dovoluji si Vás tímto požádat o vyplnění dotazníku. Cílem dotazníkového šetření je zjištění míry spokojenosti či nespokojenosti se situací ve Šluknovském výběžku, zjištění Vašich individuálních názorů na eskalující sociální napětí mezi starousedlíky a nepřizpůsobivými občany a následné identifikování zásadních problémů.
Výsledky dotazníkového šetření budou, v případě zájmu, prezentovány zastupitelům města Varnsdorf a využity jako podněty k řešení stávající problematiky.
Veškeré získané informace týkající se Vaší osoby, budou zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5353 %53 %  
muž4747 %47 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2466 %6 %  
2155 %5 %  
4055 %5 %  
3855 %5 %  
3155 %5 %  
2255 %5 %  
2944 %4 %  
4244 %4 %  
3044 %4 %  
1733 %3 %  
ostatní odpovědi 26
41
19
23
37
48
34
47
43
25
39
35
50
36
15
16
46
60
20
27
32
28
18
68
53
44
69
66
49
58
5454 %54 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:32.66
Minimum:17
Maximum:53
Variační rozpětí:36
Rozptyl:90.41
Směrodatná odchylka:9.51
Medián:31
Modus:24

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4344,33 %43 %  
vysokoškolské3131,96 %31 %  
středoškolské bez maturity/vyučen/a 1212,37 %12 %  
základní (i neukončené)/nevyučen/a 66,19 %6 %  
vyšší odborné 55,15 %5 %  

Graf

4. Jaký je Váš současný status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnaný/á 5959 %59 %  
pouze studující2626 %26 %  
OSVČ44 %4 %  
důchodce 33 %3 %  
nezaměstnaný/á 22 %2 %  
na mateřské dovolené 22 %2 %  
nic11 %1 %  
Osvc11 %1 %  
zaměstnaná a studující VŠ11 %1 %  
nezaměstnaný částečně invalidní důchodce11 %1 %  

Graf

5. V současné době žiji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Šluknovsko 5252 %52 %  
Morava1414 %14 %  
střední Čechy 99 %9 %  
severní Čechy mimo Šluknovsko 66 %6 %  
západní Čechy 55 %5 %  
jižní Čechy 55 %5 %  
východní Čechy 33 %3 %  
Vysočina22 %2 %  
PRAHA22 %2 %  
nic11 %1 %  
hl.m.Praha11 %1 %  

Graf

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
získání zaměstnání a finančních prostředků 5555 %55 %  
systém poskytování sociálních dávek 2323 %23 %  
vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku 1616 %16 %  
žádné1616 %16 %  
obava ze ztráty zaměstnání 1515 %15 %  
nerozumím otázce11 %1 %  
jak u koho11 %1 %  

Graf

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnění pobírání soc. dávek před vzděláváním i následným zařazením pro pracovního procesu 6363 %63 %  
neochota se vzdělávat 6161 %61 %  
nabídka vzdělávání na trhu je ve Šluknovském výběžku nedostatečná1515 %15 %  
značné finanční zatížení99 %9 %  
malá motivace s mnoha příčinami11 %1 %  

Graf

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6262 %62 %  
ne2525 %25 %  
nevím1313 %13 %  

Graf

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6262 %62 %  
ne2424 %24 %  
nevím1414 %14 %  

Graf

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5252 %52 %  
ano4141 %41 %  
nevím77 %7 %  

Graf

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rostoucí kriminalita nepřizpůsobivých občanů 8686 %86 %  
zneužívání sociálních dávek 8181 %81 %  
špatná legislativa6565 %65 %  
množství výherních automatů ve městech 4848 %48 %  
vzrůstající užívání drog 4646 %46 %  
Neochota policistů zasahovat - vlastní zkušenost11 %1 %  
nevím11 %1 %  
Rádoby podnikatelé(obchodníci) s byty!11 %1 %  
rasismus, generalizace11 %1 %  
je to v prdeli všechno11 %1 %  
současná politika ČSSD, Kohout, Pražák, Němec, atd11 %1 %  

Graf

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7777 %77 %  
ne1717 %17 %  
nevím66 %6 %  

Graf

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7777,78 %77 %  
ano1616,16 %16 %  
nevím66,06 %6 %  

Graf

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změnou systému sociálních dávek 8383 %83 %  
změnou legislativy6565 %65 %  
zařazením nezaměstnaných, nepřizpůsobivých, zpět do pracovního procesu 6060 %60 %  
pravidelnou školní docházkou dětí z nepřizpůsobivých rodin5656 %56 %  
vzděláváním nezaměstnaných 3333 %33 %  
policejní ochranou 2828 %28 %  
odstoupením místních zastupitelů 77 %7 %  
Odpovědnost rodičů za činy svých nezletilých dětí.11 %1 %  
důsledným dodržováním stávajícich zákonných norem11 %1 %  
Odstěhování odkud přišly,11 %1 %  
Mateřská a přídavky jen na dvě děti.11 %1 %  
střelnou zbraní, ale to už v téhle době nejde11 %1 %  
školní docházkou podmínit dávky apod.11 %1 %  
hodně rychlá změna legislativy11 %1 %  
bod 1,2,6,7,11 %1 %  
zpacifikováním Jakubce a jeho kliky11 %1 %  

Graf

15. Stručně uveďte, kdo, podle Vás, nese hlavní vinu na eskalujícím sociálním napětí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-vládní činitelé a jejich špatná sociální politika

"Nepřizpůsobiví"

3patná legislativa

agentury, které vysidlují nepřizpůsobivé občany do předražených a dezolátních bytů (po privatizaci státních bytů)

Cigáni.

dlouhodobé neřešení situace z hlediska státu

ing. Petr Jakubec, místní ČSSD, Lukáš Kohout, státní správa (poslanci, senátoři, vláda)

Jednoznačně stát a jeho uřednícký aparát. Cikánům se pořád cpaly peníze, bolševik jim raději dával invalidní důchody, aby od nich měl klid. Dnes peněz není tak se jim ubere a takhle to dopadá. Velký podíl viny má Policie, která dělá, že nic nevidí a tvrdí, že jich je málo. Na to, aby stáli každé ráno u cesty a buzerovali slušné řidiče jedoucí do práce je jich dost.

legislativa

legislativní systém (nelze jmenovat konkrétní politiky či partaj.

Liknavost vlády, úřadů, policie a média.

Majitelé ubytoven, do kterých byli nepřizpůsobiví ve velmi krátké době a velmi hojném počtu nastěhováni.

media, policie, politici, obyvatele

Na Šluknovsko se od jak živa kašlalo,tat si typněte.Všechny velký továrny se nacpali do velkých měst, někdy to vypadá že Šluknovsko vůbec nepatří k této rebublice!

Nečinná vláda - stávající i předchozí

Nepřizpůsobiví a nemotivující systém sociálních dávek, kdy výplata peněz není podmínena prací.

nepřizpůsobiví občané

nepřizpůsobiví občané

nepřizpůsobivý lidé

Neschopnost našich volených zástupců v podstatě na všech úrovních řízení státu ať zprava či zleva.

Nezájem vlády a parlamentu na životě lidí s příjmem pod 23000 hrubého a absolutní neznalost životního prostředí, priorit, požadavků, potřeb občanů se středním a nižším příjmem, špatná politika sociální, pracovní a jejich nadutost a nadřazenost.

Nezaměstnaní cikáni, kteří místo práce terorizují ostatní pracující, kdyby pracovali tak na to nemájí čás.

nezaměstnanost a příliv dalších nepřizpůsobivých

nikdo

pachatelé trestných činů

parlament České republiky a severočecký kraj

Po listopadové vlády

Podnikatelé s nemovitostmi, kteří je sem sestěhovávají. Jiná města, které nepřispůsobivým občanům zaplatí nájmy v jiném městě, aby se odstěhovali z větších měst. Praha,Brno atd....

podnikatelé, co pronajímají domy ve městech a instituce, které tomuto nedokáží zabránit

politici

především "nepřizpůsobiví" občané

rasismus naruby.....pracující lidé jsou utlačování nepřizpůsobivými občany, kterých se většina obyvatel bojí....to je podle mě největší problém naší společnosti v tuto chvíli. Lidé, kteří nepracují a dělají problém mají paradoxně výhody ve formě různých sociálních dávek a příspěvků a ještě jim často města poskytují ubytování zdarma nebo s velmi nízkým nájmem....takto by se měly podporovat spíše mladé rodiny, jejichž členové pracují

Romové sami.

Romové se měli dobře za každého režimu.

Sami nepřizpůsobiví občané, neboť odmítají respektovat základní morální hodnoty a dále asi představitelé státu, kteří si je pěkně naučili na pobírání sociálních dávek za to, že budou krást, fetovat a jediným životním smyslem bude datum, kdy přijde složenka s dávkami. Není zde žádná motivace k pracovnímu zapojení, protože nepracovat je jednodušší.

současná a předchozí vlády

společnost

Společnost a vláda. Cikánská otázka se neřeší. Čím déle se s tím nebude nic dělat, tím více se společnost bude stávat rasistickou, až již nebude možné k nápravě cokoliv podniknout, protože předsudků a negativních zkušeností bude tolik, že lidé již nebudou věřit v úspěšné řešení.

společnost-stát

stát

stát

stát = legislativa

Stát a jeho zákony + systém sociálních dávek

stát za málo pracovních příležitostí nepřizpůsobiví za zločinnost soudy za dvojí metr, bílý a tmavý

Systém sociálních dávek. Strach pojemenovat problém, přiznat si pravdu o nepřizpůsobivém etniku.

ti, kteří vytvořili a schválili zákon o státní sociální podpoře a zákon o pomoci v hmotné nouzi

v širším národním měřítku jistě vládní politika a snaha dodržet sociální smír na úkor minorit, tedy nevyplatí se pracovat a vyplatí se být závislý na státu. V měřítku samosprávy pak neochota, v horším případě neschopnost a v nejhorším případě korupční jednání, které vede ke vzniku ghet a pak "překvapení" těch samých osob "co se to děje" . Neschopnost situaci řešit a přijmout odpovědnost, která se ovšem prolíná celým spektrem a která přináší politikaření místo řešení.

Vláda

vláda

vlada

vláda

vláda

Vláda - špatné zákony umožňujicí snadný život podvodníků a zločinců.

vláda - špatné zákony,

Vláda a celý soc.systém. Vedení města, které se nepostaví za slušné a pracovité lidi.

vláda České republiky

vláda ČR

Vláda Čr svými zákony, které chrání podnikatele-podvodníky, sociálně nepřizpůsobivé z důvodu rasismu, a kvůli menšinám je omezována většina pracujících občanů.

Vláda potažmo legislativa,místní zastupitelstvo,arogantní chování cigánů.

vláda potažmo stát, roky se tu nic nedělo

vláda, město

Všechny vlády od r. 89, které se Romské otázce vyhýbají a vůbec ji neřeší.

Všechny vlády, které alibisticky zavíraly oči před problémy s cikánskou menšinou, naprosto nevhodně nastavily podmínky a výši sociálních dávek a dosáhly toho, že se do ČR stáhli cikáni z okolních států, jejichž motto je: "ROBIC NETREBA - JEBAC TREBA" V našem městě a okolí máme cikány - potomky starousedlíků, S těmi problémy nebyly. Měli dokončenou základní školu, někteří byli vyučení nebo měli maturitu. Znám ty, kteří pracovali dlouhé roky v nepřetržitém provozu v místní sklárně. Pak se ve vedlejší vesnici objevila jedna nepřizpůsobivá, silně problémová romská rodina, které se jejich původní obec chtěla zbavit, na obecní náklady jim zakoupila dům a přestěhovala je. Získali si okamžitě oblibu jako morová nákaza a z původně tolerantních obyvatel se stala vesnice "rasistů". Obec problém vyřešila tím, že jim zakoupila dům (o několik okresů dál) a na obecní náklady je přestěhovala. Večer místní rozhlas slavnostně oznámil: "Dnes ... v 17 hodin ... opustil poslední Žiga naši obec ..."

Všichni - obě dvě strany.

Všichni,kdo od r.1990 byli u svých korýtek a k řešení této otázky byly hodně laxní, zákonodárci počínaje,přes krajská a okresní zastupitelstva a u městských a obecních úřadů konče.

Zákony, které umožňují nepřizpůsobivým nepřizpůsobit se; dále také předchozí vlády, které tomuto problému nevěnovaly dostatečou pozornost a dvojí metr při souzení Romů a neromů za útoky s rasovým podtextem

16. Stručně uveďte, z jakého důvodu, podle Vás, sociální napětí vzniklo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dlouhodobě nefungující tvrdé postihy ze strany soc. pracovníků MÚ, Policie ( MP+PČR)

současná nastolená legislativa

-nespokojenost občanů s permanentním "sosáním" nepřizpůsobivých z kapes daňových poplatníků, s jejich nepostižitelností v oblasti ti zákona

"Nepřizpůsobiví" nemají práci (ani o ní nemají zájem, ačkoli tvrdí, že ano a "jsou chudinky, protože jim ji nikdo nedá"), kradou, jsou násilní, zneužívají sociální dávky, jejich děti jsou nevychované... Ostatním občanům to pochopitelně vadí.

"podnikatelé" s nemovitostmi obchodují s lidskou bídou a toho dnes využívají politici, kteří si na rozdmýchávání nepokojů najímají zločince (Kohout, neonacisté). dalším problémem je (bylo) málo policistů a malý respekt některých občanů k nim a ke svým spoluobčanům.

1. jedna etnická skupina se před 700 lety přesunula do Evropy 2. druhý důvod napsat nemůžu, abych se nevystavil možnosti trestního stíhání

1. vyšší sociální dávky než mzda v regionu 2. nefunkční policie (nejsou pravidelné kontroly na drogy a sběračů kovů) 3. všichni úředníci se bojí proti Romům cokoliv podnikat, protože to je hned rasismus

Agresivita cigánů.

Arogantní chování cigánů,kradení za bílého dne.přepadávání cigánského obyvatelstva slušných lidí převážně bezbraných starých lidí a dětí.

Celá léta byli napřizpůsobiví občané podporováni v názoru, že pracovat není nutné.Zákony této země potažmo sociální dávky byly vytvořeny pro to, aby poctiví občané pracovali a nepřizpůsobiví je dostávali.

Dávají se jim peníze za nic, kdyby alespoň uklízeli město.

diskriminace majoritních obyvatel

dlouhodobá ignorace problému

Dlouhodobá tolerance obráceného rasismu a diskriminace bílé části obyvatelstva. Dvojí metr ve všem, zákony počínaje. Narůstající kriminalita atd, atd

dlouhotrvající šikana starousedlíků ze strany nepřizpůsobivých občanů

Domnívám , že zde ve Varnsdorfu se kombinuje neochota sizuaci řešit s tím že z provozování ubytoven a sestěhovaním do zkupvaných bytů lidivě řečeno "má něco " město a kamarádi" . viz poněkud křečovitá snaha o kontrolu ubytoven a náhlé zjištění že vlastně Sport nebyl kolaudován jako ubytovna... to se zjíšťuje nyní??? !!! Po jaké době a kdo za to může a jak je možné že se tedy vyplácel do nezkouladované ubytovy štědrý státní příspěvek...

Dopadla ta pověstná kapka nakonec a ucho se utrhlo.

Džbánek přetekl,nejsme žádné smetiště kam se organizavaně přestěhovávají ,,LIDÉ" kteří někomu někde překážejí a ještě se na tom někdo velice dobře nabalíkuje.Zjistit kdo jím nakecal že tu seženou práci a ihnet ho zavřít, žádná tu není! (špatné zákony,malé pravomoci měst a obcí,policie má méně pravomocí než lumpové,zavést domovské právo(svým chováním a dodržováním zákonů si ho musí zasloužit,o hodně spřísnít kriminalní a majetkovové delikty,za mladistvé trestat jejich zákonné zástupce a tak dále a tak dále.Nic nového,ale žádný zákonodárce ani strana nemá odvahu s tím něco udělat, zřejmě do té doby neš se to začne týkat jich a jejich rodin.Prejí hodně zdaru.

eskalace problémů

finanční problémy,kriminalita

hromadné nastěhování nepřizpůsobivých, kdyby byli rozptýleni a ne hromadně sestěhovány, nebyly by problémy tak okaté a možná by se řešily přirozeně

Imigracve nepřizpůsobivých a s tím související nárůst kriminality.

Jiskrou byly kriminální činy, avšak příčinou je přebujelý sociální systém , kdy se v podstatě voliči upláceli dávkami dokud bylo z čeho. V okamžiku krize přišla " kocovina", není z čeho rozdávat a vzrůst nezaměstnanosti dokončil tento proces. Navíc daňovým poplatníkům došla trpělivost, kdy stát jim na jedné straně zvyšuje daně, na druhé benevolentně rozdává.

kriminalitou

kumulací sociálně slabých občanů do ghett

Mizerná legislativa

narůstající fyzické konflikty

nepřizpůsobiví by se chtěli mít tak dobře, jako ostatní lidé, nicméně už se ze začarovaného kruhu nemají jak vymanit. Díky nevzdělanosti neznají jinou metodu upozornění než agresivitu, která je v nich zakořeněná.

nepřizpůsobiví občané pouze využívají sociálních dávek, lidé je již nechtějí živit ze svých daní, navíc jsou časté útoky ze strany nepřizpůsob. občanů (krádeže, přepadení...)

neřešení situace a stavu nepřizpůsobivých

nespokojenost obyvatel

nespravedlností rozdávání sociálních dávek( Rom dostane a "bílý" ne nebo jen malou část), dvojím metrem pro hodnocení rasistických činů (pokud "bílý" na Romy - rasismus a vyjímečné tresty, pokud Romové na "bílé" - tresty mnohem mírnější), útoky Romů na ostatní

Nevím

Nezájem vedení státu o tuto problematiku; v současné době propagovaný multi-kulti životní styl, který v praxi fungovat nemůže

Nezájem vládních činitelů na řešení otázky tzv. "nepřizpůsobivých", systém pobírání sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti, důsledná práce s mládeží od útlého věku - docházka do školy, nepřebírání návyků od "nepřizpůsobivých" rodičů.

nezaměstnanost, rozdílné sociální postavení, závist

nezaměstnanost,nespokojenost

Pokud to budu brát ze svého pohledu, přijde mi stranšně nespravedlivé to, že slušný člověk musí každé ráno vstát, jít do práce, odvádět daně, zaplatit vše, co musí a navíc se bude celý den koukat na poflakující se nepřizpůsobivé občany, jejichž jediným cílem je ukrást majetek někomu, kdo zrovna sedí v práci a vydělává na to, aby měl stát peníze na jejich dávky. A když mě třeba vyhodí z práce, nikdo mi nic nedá, protože mám ještě manžela a bohužel jsem byla tak blbá, že jsem hned po škole začala pracovat a tudíž nemám nárok vůbec na nic.

Porodonost,negramota,výše soc.dávek,3 generace nepracujících.

Protože cikáni okrádají a beztresně mlátí slušné lidi a za to berou od státu peníze. Pro ty slušné má vodní děla a jiné vymoženosti.

protože se tímto problémem nikdo nezabýval od druhé světové války o romy se víc jak 60 let vždy postaral stát a je jedno zda dobře nebo špatně ono byli zvyklí jen natahovat ruku a brát a stát dával a dával.....

příchodem nových romů

příliv dalších nepřizpůsobivých a násilná trestná a majetková činnost

Přistěhování dalších "nepřizpůsobivých" občanů do Šluknovského výběžku...

přistěhováváním nepřizpůsobivých občanů

Sestěhováním velké spousty různých subetnických skupin Romů do stejné lokality. Stupňování kriminality.

sestěhovávání nepřizpůsobivých z daleka

špatná legislativa, štědré sociální dávky, šoatná práce policie a soudů

Špatné zákony, migrování nepřizpůsobivých.

špatnými zákony

To je na dlouho, ale opět prapůvodcem je starost vlády, parlamentu, senátu, soudců a pracovníků se soudnictvím vázaných, ale i dalších vysokopříjmových lidí jen o sebe, pak o sebe a nakonec zase jen o sebe.

Velmi štědrý sociální systém nenutí do práce, děti vidí rodiče, jak nic nedělají a to,co chtějí dostanou...jakýmkoliv způsobem

Viz bod 15.

viz odpověď u otázky č. 15

viz výše ot.15

vysoká kriminalita nepřizpůsobivých občanů, legislativa

Vysoké dávky.

Vyšší finanční potřeba na hazard, drogy apod. Velké množství lidí závislých na sociálních dávkách, kteří tuto potřebu mají.

Z černého rasizmu, sami sebe nepřepadávají.

z důvodu generalizace

z duvodu neprizpusobivosti nekterych lidi

zločinností nepřizpůsobivých

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4042,11 %40 %  
ne3637,89 %36 %  
nevím1920 %19 %  

Graf

18. Uveďte stručně Vaše další názory, podněty, stanoviska a možná konstruktivní řešení

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Jestliže se Romové nechtějí přizpůsobit společnosti, která jim nabízí rovné příležitosti jako pro všechny ostatní, navrhuji dát jim možnost navrátit se ke svým tradicím, zvykům: kočování, obživa-výdělek drobným řemeslem, bydlení v maringotkách na vyhrazených místech za městem. Dnešní špatná sociální politika bohužel potírá jejich "přirozenost" neustálým "vnucováním" jakýchkoli dávek - stala se jejich další tradicí, zvykem. Prioritou Romů nikdy nebylo vzdělání ani práce! Je potřeba, aby si tuto skutečnost naši zákonodárci, konečně uvědomili.

- nepřizpůsobivé, kteří se přistěhovali za vyššími dávkami ze Slovenska, okamžitě deportovat - snížit dávky - vytvořit pár desítek pracovních příležitostí a ty nabízet - hned bude vidět, kdo dělat nechce a nebude, takové nepracující osoby pak zbavit dávek

- občané na soc. dávkách musí odvádět práci jako v každém jiném zaměstnání ( základní fond prac. hodin) -v rámci možností potlačit další sestěhovávání nepřizpůsobivých do určitých lokalit-ubytoven - současná gheta a ubytovny v rámci možností rozdrobit do různých lokalit, kde by se našla pro nepřizpůsobivé práce a zamezit soustředění většího počtu nepřzpůsobivých - převážně cigánů na ubytovnách a v lokalitách , kde je velká nezaměstnanost. - děti nepřizpůsobivých by měli mít možnost vyrůstat v normálních podmínkách a né na soc. ubytovnách a v getech, kam se ze škol vracejí zpět a to co se naučily je nenávratně pryč.

- podle mého je nutná změna legislativy v poskytování dávek a funkční systém represí

1. Jednoduchý a přehledný systém sociálních dávek. 2. Systém " něco za něco" - chceš dávky , dobrá ale odpracuješ určitý počet hodin měsíčně pro své město. 3. Přehledný daňový systém - ideálně systém tří daní - dph, sociální a zdravotní. 4. Odpovědnost politických zástupců a státních úředníků za své činy viz Island.

Ať s demonstracemi pokračují dál, možná to někoho ve vládě vyburcuje k tomu, že je potřeba něco udělat.

Byli bychom rádi, kdyby měli nepřizpůsobivý svůj stát. Tam pracovali, sami si vládli a starali se sami o sebe. Bohužel však využívají jen toho, co jim stát umožní. Nechceme je v našem městě, nezmění se, nenaučí se vážit si majetku.

Demonstrace jsou účinné, vláda si nás už všimla a hledá řešení. Řešení že navýší o 100 míst veřejné práce je nesmysl! Město neuhlídalo 20 míst,pracující se opírají o lopaty,popíjí alkohol atd....Jak tedy chtějí uhlídat dalších 100 lidí.

dokud nebudou všichni dodržovat zákony nic se nezmění . Někteřé znají pouze svá práva , ale už je nezajímají povinosti .

Já bych ty cikány nechal vystěhovat tam, odkud přišli.

je jich mnoho, sem se to nevejde

Jenom bych se opakoval...

k tomu bych potreboval vedet jaka je skutecna situace, ne co nam prezentuji media

kdyby ti chytří věděli co stím, tak už to dávno udělali

Konstruktivní řešení neexistuje ... (aspoň žádné "humánní") - Parazitů se nelze zbavit, pokud z něj uděláte chráněný druh a vytvoříte mu ideální podmínky pro přemnožení. - Dědeček se ve svém statku nezbavil myší tím, že by vyházel pastičky, zrušil kočky a po dvoře nasypal zrní, sýr atd. Židé si vytvořili Izrael. Kdyby si "Římani" vytvořili svůj stát, mohli by si chodit na svoji sociálku, kde by nebyl žádný gádžo a jiný rom by jim vyplácel dávky jaké by chtěli, Zaměstnávali by je romové, léčili romští lékaři, učili romští profesoři, romští architekti by jim navrhovali nové domy a sociálka by jim přidělila byt - každý rok nový a nevybývaný. :-))

musí řešit vláda České republiky

Nebudovat nové Chánovy, každá rodina 3 děti a dost.

Nedávat příspěvky na bydlení do rukou majitelů bytů, nesestěhovávat všechny do jedněch míst, dávat sociální dávky s návazností na minulou činnost - tj. kolik kdo odpracoval a odvedl státu - proč by např. porodné měli dostávat jen lidi s návazností na příjem? Buď nikdo nebo všichni. A jen na první dítě. Dohlížení na vyplácení dávek, řešit to např. stravenkama a jen po určitou dobu "nečinnosti".

nediskriminovat nikoho, jít tvrdě po dodržování zákonů.

nepřizpůsobiví se musí vrátit odkud přišli

netvořit takzvaná ghetta, kontrolovat pečlivě, aby v malém bytě nežilo víc lidí než je povoleno, začlenit trpělivě děti nepřizpůsobivých do společnosti a škol a mezi ostatní skupiny obyvatel, potom se situace zklidní a hlavně se lidi přirozeně sžijí

Nezačínat u dětí ale začít s převýchovou dospělých a ti následně převychovají své děti, pro které jsou vzorem, jako každý rodič pro své dítě.

nižší sociální dávky, více pracovních nabídek, pravidelné studium na ZŠ a jeho kontrola

postupné začleňování nepřizpůsobivých do normálního života a pracovního procesu a postupné rozbití ghetta (což je samozřejmě velmi dlouhodobý proces)

Pro všechny stejný metr za nedodržování platných zákonů a pravidel slušného chování.

přesunout všechny problémové do Prahy, snížit dávky na bydlení, zajistit těmto občanům stravu

revoluce, občanská válka začínající další Pražskou defenestrací, ale komplexní

Řešení je velmi jednoduché a znají ho všichni. Stačí aby vláda ČR nepodporovala rasismus proti bílé většině. Všechny stejným metrem. Stačí seříznout výhody nepřizpůsobivým tak, aby měli stejná práva jako bílá většina.

řešení je známe a účinné, tedy nulová tolerance vůči nezákonnému jednání a důsledné dodržování zákonných norem pro všechny občany...

Řešení? Pokud se někdo nebude chtít začlenit, tak se nezačlení - jak dlouho tu jsou a začleňují se? 150 let? A pokud prostě nebudou chtít, tak s nimi nic nehne a do práce nepůjdou. A radši budo nadávat jaký jsou bílí rasisti, nedivím se. Vždycky je jednodušší svůj problém na někoho přehodit než ho začít řešit. Všechno je o samotných lidech a když někdo prostě ty hodnoty vybudovány nemá, tak je dost těžko získá. Je to i o výchově v dětství - když dítě vidí, že táta s mámou sedí celý den u bedny a kouří místo aby chodili do práce a vydělávali peníze, tak co bude dělat v dospělosti - sedět u bedny a kouřit.

sebrat dávky,nahnat do práce a děti do školy

sebrat sociální dávky, ty pak ve formě např. poukazů na jídlo pouze těm, co jsou ochotni pracovat (veřejně prospěšné práce atd), posílat děti pravidelně do školy atd.; odstranit hrací automaty (nejlépe v celé ČR, ale toho se asi nedočkáme); policejní ochrana hlavně pro "bílé" (zatím Policie brání hlavně Romy)

snažit se vyjednávat a vzájemně se pochopit - mediace

snížení dávek

Snížení soc. dávek, nějakým způsoben donutit nepřizpůsobivý občany pracovat.

snížit sociální dávky pod minimální mzdu snížit trestní odpovědnost na 13 let snížit finanční hranici pro trestný čin a ryhlé soudy

Tvrdší postihy častější kontroly přistěhovalců žijících zde "na černo", začlenit nepřizpůsobivé do společnosti (naučit je posílat děti do školy), nedávat jim nic zadarmo ("Chceš byt? Vydělej si na něj!") - musí se naučit, že mají nějakou zodpovědnost, a že svoboda jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého

Věřím, že mladý člověk nezasažen špatnými vlivy společnosti, vyrůstající v sociálně stabilním zázemí, se snahou dosáhnout dobrého vzdělání a následně i zaměstnání je schopen stát se slušným občanem. Dávky bych vyplácel až podle toho, jak byli romové úspěšní při vychovávání svých dětí. Tzn. podle prospěchu a docházky do škol, podle trestní bezúhonnosti apod. Ať romové žijí v gethech a udělají si tam pořádek a řád sami, ale getha ať opouští slušní a civilizovaní občané, které bude společnost respektovat. Znám slušnou romskou rodinu. Otec dělá léta v pekárně kde rozváží zboží. Matka je dělnice, která je slušná a pracovitá a měl jsem možnost jí dělat vedoucího. Děti se snaží ve škole - učilišti a jsou šikovní, vzorní a pracovitostí předčí mnoho ostatních spolužáků. Ale je to jen zrnko písku. Ve svém životě jsem poznal cca. 10 slušných romů, ale stovky, možná tisíce romů nepřizpůsobivých.

Vrátit cigány odkud přišli,změnit sociální dávky pro všechny stejně,nejen uplácení cigánských rodin za to že jejich děcka budou chodit do školy.Za to nás nikdo také neodměnuje a je to prostě samozřejmostí.

Výplata jakýchkoli dávek musí být vázána na práci. I kdyby měly stovky a tisíce nepřizpůsobivých kolem dokola uklízet města a okolí. Musí přestat motivace k "výrobě" dětí pro peníze, tj. stát by měl vyplácet rodičovské plřídavky za 2-3 děti a konec. Část nepřizpůsobivých se novým pravidlům nikdy nepodřídí. Je proto třeba zvýšit vězeňskou kapacitu, tak aby po zločinu přišel (mohl přijít) trest vzápětí. Je-li na výkon trestu pořadník a nástup výkonu trestu se odkládá o celé měsíce, pak trest odnětí svobody neplní svůj účel. Je třeba upravit legislativu tak, aby se na sociálně slabých nedal založit výdělečný business - viz. příspěvky na bydlení. Je třeba zabránit tomu, aby se ve společnosti pohybovali jedinci, kteří za sebou mají desítky výkonů trestu. Co takhle recidivu odměňovat tím, že dolní i horní sazba podle trestního zákoníku bude s každým dalším trestným činem zvyšována u ručitý koefecient? Např 1,3?

Z krátkodobého hlediska není možné situaci řešit. Z dlouhodobého hlediska je především třeba změnit legislativu. Za komunistického režimu museli pracovat všichni občané, jinak by šli do vězení, v dnešní době bych lidem, kteří nikdy nepracovali nepřiznala žádné dávky. Všechny tyto nepřizpůsobivé lidi bych tedy zapojila do pracovního procesu v rámci veřejně prospěšných prací a za tuto práci bych zvýšila odměny. Tyto peníze by v podstatě byly peníze ušetřené za sociální dávky těmto stejným lidem.

změna legislativy a změna systému sociálních dávek

změna legislativy, zaměstnanost nepřizpůsobivých občanů, zrušení ubytoven

zmena legislativy, zmena výplat soc. dávek, možnost získat zamestnani, vzdelavani......

Změnit cokoli v tomto státě, kde zloději mají pré bude velmi těžké, neřkuli nemožné. Bude potřeba změnit myšlení nás všech a proto : "Držme si palce, ať se dílo podaří."

změny zákonů

ŽÁDNÁ NEJSOU.NIKOMU NA SVĚTĚ SE TO NEPODAŘILO.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

 • odpověď neochota se vzdělávat :
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Morava na otázku 5. V současné době žiji:

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

 • odpověď rostoucí kriminalita nepřizpůsobivých občanů :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku na otázku 6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi změnou systému sociálních dávek na otázku 14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

 • odpověď pravidelnou školní docházkou dětí z nepřizpůsobivých rodin:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzděláváním nezaměstnaných na otázku 14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?
 • odpověď zařazením nezaměstnaných, nepřizpůsobivých, zpět do pracovního procesu :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vzděláváním nezaměstnaných na otázku 14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?
 • odpověď změnou systému sociálních dávek :
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi vysoká nezaměstnanost ve Šluknovském výběžku na otázku 6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Kolik je Vám let?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je Váš současný status?

5. V současné době žiji:

6. Dle Vašeho názoru, hlavní motivy k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

7. Dle Vašeho názoru, hlavní bariéry k účasti na dalším vzdělávání nezaměstnaných osob, jsou:

8. Domníváte se, že vzdělávání má vliv na snížení nezaměstnanosti v regionu?

9. Domníváte se, že další vzdělávání má vliv na snížení kriminality v regionu?

10. Cítíte se, ve svém městě, bezpečně?

11. Uveďte, jaké jsou současné zásadní problémy na Šluknovsku?

12. Většina nepřizpůsobivých občanů Šluknovska má status nezaměstnaného. Domníváte se, že nezaměstnanost je přímo úměrná s rostoucí kriminalitou v tomto regionu?

13. Problémy s nepřizpůsobivými občany, převážně z řad nezaměstnaných, strmě stoupají. Domníváte se, že snížení těchto problémů lze dosáhnout v krátkém časovém úseku?

14. Jakým způsobem, podle Vás, lze eskalující situaci ve Šluknovském výběžku, úspěšně řešit?

17. Domníváte se, že demonstrace občanů Šluknovska, budou účinné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Böhmova, M.Demonstrace ve Šluknovském výběžku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://demonstrace-ve-sluknovskem-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.