Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti

Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Rounová
Šetření:12. 10. 2014 - 18. 10. 2014
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):24 / 24
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2863,64 %63,64 %  
Muž1636,36 %36,36 %  

Graf

2. Kolik je Vám let ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let3477,27 %77,27 %  
40-50 let511,36 %11,36 %  
30-40 let511,36 %11,36 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2352,27 %52,27 %  
Vysokoškolské1636,36 %36,36 %  
Střední bez maturity49,09 %9,09 %  
Základní12,27 %2,27 %  

Graf

4. Kolik příjmů připadne na Vaši domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dva1534,09 %34,09 %  
Tři a více1534,09 %34,09 %  
Pouze jeden1431,82 %31,82 %  

Graf

5. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát2250 %50 %  
Ne, přešel jsem z jedné pozice na druhou1227,27 %27,27 %  
Jednou1022,73 %22,73 %  

Graf

6. Zařadil byste sám/sama sebe do jedné z těchto skupin obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nespadám ani do jedné kategorie1738,64 %38,64 %  
Absolventi bez praxe1738,64 %38,64 %  
Občané s nedostatečnou kvalifikací49,09 %9,09 %  
Zdravotně postižení24,55 %4,55 %  
Muži a ženy ve věku 40 - 50 let24,55 %4,55 %  
Matky samoživitelky24,55 %4,55 %  

Graf

7. Kterou z těchto skupin obyvatelstva byste označil/a jako nejohroženější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zdravotně postižení1125 %25 %  
Matky samoživitelky920,45 %20,45 %  
Absolventi bez praxe818,18 %18,18 %  
Občané s nedostatečnou kvalifikací818,18 %18,18 %  
Muži a ženy ve věku 40 - 50 let511,36 %11,36 %  
Národnostní menšiny36,82 %6,82 %  

Graf

8. Myslíte si, že máte trhu práce co nabídnout?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4090,91 %90,91 %  
ne49,09 %9,09 %  

Graf

9. Vnímáte nezaměstnanost jako negativní jev?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4090,91 %90,91 %  
Ne49,09 %9,09 %  

Graf

10. Byl/a jste někdy bez práce déle než dva měsíce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2965,91 %65,91 %  
ne1534,09 %34,09 %  

Graf

11. Vyjádřete na stupnici 1-10 souhlas s tímto tvrzením: Přijít momentálně o zaměstnání je pro mne velmi stresující myšlenka.

1= ne, 10=velmi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102045,45 %45,45 %  
5613,64 %13,64 %  
8613,64 %13,64 %  
949,09 %9,09 %  
149,09 %9,09 %  
624,55 %4,55 %  
212,27 %2,27 %  
312,27 %2,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.83
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.58
Směrodatná odchylka:2.75
Medián:9
Modus:10

Graf

12. Dobu, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á, dnes s odstupem vyjádříte jako

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejistota1329,55 %29,55 %  
Stres1227,27 %27,27 %  
Nutná změna818,18 %18,18 %  
pracovat se dá i jinak než v zaměstnaneckém poměru12,27 %2,27 %  
nezaměstnaný stále jsem12,27 %2,27 %  
nebyl jsem nezaměstnaný12,27 %2,27 %  
konečně jsem měla čas na lidi a činnosti na kterých mi záleželo12,27 %2,27 %  
velká nejistota12,27 %2,27 %  
bylo to jen 5 měsíců po ukončení mateřské,byla jsem zcela bez praxe (otěhotněla jsem před maturitou). Těžké bylo sehnat jen tu první práci,protože jsem neměla praxi.12,27 %2,27 %  
Šance na lepší životní úroveň12,27 %2,27 %  
jsem student12,27 %2,27 %  
stres a beznaděj12,27 %2,27 %  
je mi to jedno, mám příjem i bez práce12,27 %2,27 %  
Zvyšování kvalifikace12,27 %2,27 %  

Graf

13. Stanovil/a jste si dobu, po kterou budete hledat práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3170,45 %70,45 %  
Ano, asi jeden měsíc715,91 %15,91 %  
Ano, 4 - 6 měsíců49,09 %9,09 %  
Ano, více než 6 měsíců24,55 %4,55 %  

Graf

14. Souhlasíte s tvrzením, že nezaměstnaný se musí nejdříve adaptovat na trhu práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2659,09 %59,09 %  
ne1840,91 %40,91 %  

Graf

15. Jak dlouho byste mohl/a odložit hledání práce, udělat si volno a čerpat ze svych úspor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani jeden měsíc1329,55 %29,55 %  
Dva měsíce1022,73 %22,73 %  
Asi půl roku613,64 %13,64 %  
Jeden rok511,36 %11,36 %  
nesmyslná otázka12,27 %2,27 %  
záleží na míře uskromnění, snad víc než rok12,27 %2,27 %  
-12,27 %2,27 %  
víc než rok12,27 %2,27 %  
více jak jeden rok12,27 %2,27 %  
stěží 1 měsíc12,27 %2,27 %  
nevim12,27 %2,27 %  
20 let, možná více12,27 %2,27 %  
partner mě uživí, kvůli penězům práci nehledám12,27 %2,27 %  
1 mesic12,27 %2,27 %  

Graf

16. Myslíte si, že můžete vykonávat práci s vyšším platovým ohodnocením než v současném zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3579,55 %79,55 %  
ne920,45 %20,45 %  

Graf

17. Po jak dlouhé době nezaměstnanosti byste byl/a ochoten/a přijmout práci na nižší kvalifikační úrovni než doposud.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ihned, práci bych potřeboval co nejdříve1431,82 %31,82 %  
Po 4-6 měsících1125 %25 %  
Po měsíci1022,73 %22,73 %  
Po jednom roce511,36 %11,36 %  
Nikdy49,09 %9,09 %  

Graf

18. Máte přehled o svých právech a povinnostech v době nezaměstnanosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2352,27 %52,27 %  
ne2147,73 %47,73 %  

Graf

19. Informoval/a jste se nějakým způsobem v době nezaměstnanosti o způsobech, jak snadněji získat zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na internetu2965,91 %65,91 %  
Na úřadu práce2761,36 %61,36 %  
Ne511,36 %11,36 %  
ze zkušeností známých12,27 %2,27 %  
Knihy o nezaměstnanosti12,27 %2,27 %  
hledám sám12,27 %2,27 %  
Nebyl jsem v té situaci12,27 %2,27 %  
aktivně hledám práci sama, bohužel jako studenta VŠ (kombinovaná forma) mě nikdo nechce12,27 %2,27 %  
úřad práce se nezajímá, jen zaeviduje...12,27 %2,27 %  
kurzy12,27 %2,27 %  
Neinformovala12,27 %2,27 %  
od známých 12,27 %2,27 %  

Graf

20. Uvažoval/a byste v době nezaměstnanosti o nějakém z rekvalifikačních kurzů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %88,64 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

21. Pokusil/a byste se v době nezaměstnanosti samovzdělávat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3988,64 %88,64 %  
ne511,36 %11,36 %  

Graf

22. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dodržovat pravidelný časový režim dne? Vyjádřete důležitost na stupnici od 1 do 10.

1= vůbec, 10= velmi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101534,09 %34,09 %  
5613,64 %13,64 %  
3511,36 %11,36 %  
949,09 %9,09 %  
836,82 %6,82 %  
636,82 %6,82 %  
436,82 %6,82 %  
136,82 %6,82 %  
724,55 %4,55 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:7.85
Směrodatná odchylka:2.8
Medián:7.5
Modus:10

Graf

23. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dbát o svůj fyzický, zdravotní a psychický stav?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2761,36 %61,36 %  
spíše souhlasím1636,36 %36,36 %  
nevím12,27 %2,27 %  

Graf

24. Jaké nástroje politiky zaměstnanosti považujete za přínosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekvalifikace3477,27 %77,27 %  
Cílené programy k řešení nezaměstnanosti (např. krajové)1943,18 %43,18 %  
Společensky účelná pracovní místa1738,64 %38,64 %  
Podpora v nezaměstnanosti1636,36 %36,36 %  
Veřejně prospěšné práce1227,27 %27,27 %  
Chráněné pracovní místa1022,73 %22,73 %  
Příspěvek na zapracování818,18 %18,18 %  
Překlenovací příspěvek613,64 %13,64 %  
podpora v nezaměstnanosti, rekvalifikace. Ačkoliv to tak nevypadá, chráněná pracovní místa nebo místa pouze pro OZP fungují i diskriminačně - zdravotně nepostižení uchazeči jsou odmítáni. 12,27 %2,27 %  
zákony nutící zaměstnavatele chovat se slušně12,27 %2,27 %  
práce pro práci, např.po půl roce nezaměstnanosti bych dala aspoň veřejně prospěšné práce, které je všude dost a nikdo jí nedělá. Pokud by ji dotyčný nechtěl, pak by nedostal podporu ani soc.příspěvky!12,27 %2,27 %  
nedávat peníze jen cikánům, stát má jiný metr, špatný12,27 %2,27 %  
vlastní aktivní přístup. Každý je zodpovědný sám za sebe, nemůže spolehat, že bude problémy řešit někdo jiný12,27 %2,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste

  • odpověď Žena:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stres na otázku 12. Dobu, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á, dnes s odstupem vyjádříte jako

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Kolik je Vám let ?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kolik příjmů připadne na Vaši domácnost?

5. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á ?

6. Zařadil byste sám/sama sebe do jedné z těchto skupin obyvatelstva?

7. Kterou z těchto skupin obyvatelstva byste označil/a jako nejohroženější?

8. Myslíte si, že máte trhu práce co nabídnout?

9. Vnímáte nezaměstnanost jako negativní jev?

10. Byl/a jste někdy bez práce déle než dva měsíce?

11. Vyjádřete na stupnici 1-10 souhlas s tímto tvrzením: Přijít momentálně o zaměstnání je pro mne velmi stresující myšlenka.

12. Dobu, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á, dnes s odstupem vyjádříte jako

13. Stanovil/a jste si dobu, po kterou budete hledat práci?

14. Souhlasíte s tvrzením, že nezaměstnaný se musí nejdříve adaptovat na trhu práce?

15. Jak dlouho byste mohl/a odložit hledání práce, udělat si volno a čerpat ze svych úspor?

16. Myslíte si, že můžete vykonávat práci s vyšším platovým ohodnocením než v současném zaměstnání?

17. Po jak dlouhé době nezaměstnanosti byste byl/a ochoten/a přijmout práci na nižší kvalifikační úrovni než doposud.

18. Máte přehled o svých právech a povinnostech v době nezaměstnanosti?

19. Informoval/a jste se nějakým způsobem v době nezaměstnanosti o způsobech, jak snadněji získat zaměstnání?

20. Uvažoval/a byste v době nezaměstnanosti o nějakém z rekvalifikačních kurzů?

21. Pokusil/a byste se v době nezaměstnanosti samovzdělávat?

22. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dodržovat pravidelný časový režim dne? Vyjádřete důležitost na stupnici od 1 do 10.

23. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dbát o svůj fyzický, zdravotní a psychický stav?

24. Jaké nástroje politiky zaměstnanosti považujete za přínosné?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Kolik je Vám let ?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Kolik příjmů připadne na Vaši domácnost?

5. Byl/a jste někdy nezaměstnaný/á ?

6. Zařadil byste sám/sama sebe do jedné z těchto skupin obyvatelstva?

7. Kterou z těchto skupin obyvatelstva byste označil/a jako nejohroženější?

8. Myslíte si, že máte trhu práce co nabídnout?

9. Vnímáte nezaměstnanost jako negativní jev?

10. Byl/a jste někdy bez práce déle než dva měsíce?

11. Vyjádřete na stupnici 1-10 souhlas s tímto tvrzením: Přijít momentálně o zaměstnání je pro mne velmi stresující myšlenka.

12. Dobu, kdy jste byl/a nezaměstnaný/á, dnes s odstupem vyjádříte jako

13. Stanovil/a jste si dobu, po kterou budete hledat práci?

14. Souhlasíte s tvrzením, že nezaměstnaný se musí nejdříve adaptovat na trhu práce?

15. Jak dlouho byste mohl/a odložit hledání práce, udělat si volno a čerpat ze svych úspor?

16. Myslíte si, že můžete vykonávat práci s vyšším platovým ohodnocením než v současném zaměstnání?

17. Po jak dlouhé době nezaměstnanosti byste byl/a ochoten/a přijmout práci na nižší kvalifikační úrovni než doposud.

18. Máte přehled o svých právech a povinnostech v době nezaměstnanosti?

19. Informoval/a jste se nějakým způsobem v době nezaměstnanosti o způsobech, jak snadněji získat zaměstnání?

20. Uvažoval/a byste v době nezaměstnanosti o nějakém z rekvalifikačních kurzů?

21. Pokusil/a byste se v době nezaměstnanosti samovzdělávat?

22. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dodržovat pravidelný časový režim dne? Vyjádřete důležitost na stupnici od 1 do 10.

23. Myslíte si, že je důležité v době nezaměstnanosti dbát o svůj fyzický, zdravotní a psychický stav?

24. Jaké nástroje politiky zaměstnanosti považujete za přínosné?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rounová, D.Psychologické a sociální aspekty nezaměstnanosti (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://denisky-dotaznicek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.