Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Denní stacionáře v ČR - názory veřejnosti

Denní stacionáře v ČR - názory veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Nováková
Šetření:19. 04. 2015 - 03. 05. 2015
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o vyplnění doatzníku na téma Denní stacionáře v ČR - názory veřejnosti. 

Předem Vám děkuji za Váš čas a Vaší ochotu. 

Jana Nováková, studentka UJEP v Ústí nad Labem.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5882,86 %82,86 %  
muž1217,14 %17,14 %  

Graf

2. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
41- 502130 %30 %  
31- 401724,29 %24,29 %  
21- 301521,43 %21,43 %  
0 - 20710 %10 %  
51- 60710 %10 %  
61 a více34,29 %4,29 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou4158,57 %58,57 %  
vysokoškolské1927,14 %27,14 %  
vyučen811,43 %11,43 %  
základní vzdělání22,86 %2,86 %  

Graf

4. Víte k čemu slouží denní stacionáře?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2738,57 %38,57 %  
ne22,86 %2,86 %  
k obohacení umu klientů11,43 %1,43 %  
K dennimu pobytu postizenych11,43 %1,43 %  
Ve stacionáři se jejich pracovníci starají o mentálně,zdravotně postižené,a tím pomáhají rodině i postíženým.11,43 %1,43 %  
k péči o mentálně postižené11,43 %1,43 %  
slozi pro mentalne a zdravotne handicapovane11,43 %1,43 %  
lidem kteří potřebují každodenní péči11,43 %1,43 %  
Pro klienty se speciálním přístupem11,43 %1,43 %  
poháhajímentálně a zdravotně hadicapovaným lidem11,43 %1,43 %  
ostatní odpovědi Ne.
péče o seniory nebo postižené např. od 7 -16 hodin
k celodenní péči o klienty nějakým způsobem znevýhodněným
celodenní péče o klienta
peče o lidi
k denní péči o postižené či seniory
Pravidelné společné trávení času určité sociální komunity.
Sociální služba pro seniory, postižené osoby, které se samy nemohou o sebe postarat...
umístění dospělých osob, které se o sebe nedokáží postarat ve svém prostředí
K umístění osob s mentálním či zdravotním postižením, aby si mohly jejich rodiče odpočinout. Nebo pro seniory kteří jsou například dementní a potřebují dohled zatímco jejich rodiny jsou například v práci....
neco se zdravotnictvim
k hlídání různé sorty lidí s různým omezením
Pomáhá a stará se o mentálně postižené a radí jejich příbuzným v těžkých chvílích.
péče o handicapované lidi v době, kdy rodina např. pracuje
k dennimu pobytu
k trávení času lidí, kteří potřebují dohled, náplň, běžnou obsluhu a pomoc, např. s jídlem, hygienou apod.
ano, mateřská školka pro penzouše
pro smysluplné využití volného času pro osoby např. s postižením. Chodí tam většinou na odpoledne přes týden, o víkendu jsou doma
ano vím
ano,podpora a pomoc osobám se zdravotním postižením, seniorům,zajistit kvalitvní život
různě postižení lidé tak mají kontakt s dalšími lidmi, mohou se seznamovat, bavit, pracovat...
slouží jako zařízení pro osoby s mentálním, zdravotním, duševním nebo kombinovaným postižením, k trávení volného času, vzdělávacím aktivitám, ...
ano, v jednom jsem dobrovolnikem
aby tam ošetřovali legionáře
klienti tam docházejí jen přes den
Psychické pomoci lidem v depresi či trpícími nějakým jinými psychickými problémy. Terapie, zklidnění
k odkládání nepotřebných lidí, postižených a důchodců
K péči o nesamostatné osoby přes den.
péče o lidi, kteří nemohou být sami doma (potřebují péči, dozor) v době, kdy jsou členové rodiny v práci
k denní péči o staré, zdravotně a mentálně postižené lidi kteří se neobejdou bez pomoci jiné osoby
,,hlídání " různě postižených
Sociální služba, lidově řečeno "školka pro dospělé"
k denní péči o nějakou skupinu osob (tj. tito lidé v místě nebydlí, do stacionáře docházejí)
3347,14 %47,14 % 

Graf

5. Které tipy denních stacionářů znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro mentálně postižené34,29 %4,29 %  
Nevim34,29 %4,29 %  
neznám22,86 %2,86 %  
šance Lovosice11,43 %1,43 %  
Pro děti11,43 %1,43 %  
Neznam zadny11,43 %1,43 %  
mentálně hendicapovaní,zdravotně postižení,pro dospělé a zvlášť pero děti11,43 %1,43 %  
211,43 %1,43 %  
Stacionáře pro osoby s mentálním postižením a pro osoby s kombinovaným postižením11,43 %1,43 %  
pro mentalne a zdravotne handicapovane,pro duchodce11,43 %1,43 %  
ostatní odpovědi pro mentálně postižené, pro seniory, pro handicapované, pro děti
pro ruzne klienty
neviim
Dechový ( školka), pro mentálně postižené a pro seniory.
pomoc pro mentálně postižené
ne
Neznám.
pro mentálně postižené, pro seniory
pro děti, pro seniory, podle druhu postižení
mentálne a zdravotne handicap. ob.
pro mentálně postižené, pro tělesně postižené, pro postižené s kombinovanými vadami, pro seniory
Třeba pro psychicky nemocné, ohrožené drogami...
Hospic
denní a týdenní
Stacionáře pro mentálně, tělesně nebo psychicky nemocné, pak ještě rozdělené na dětské a pro dospělé
asi 4
pro seniory, pro osoby s psychickými nebo zdravotními problémy
Diakonie
pro mentálně a zdravotně handicapované děti i dospělé, pro seniory
zadny
pro hendikepované, pro seniory, pro bezdomovce
pro děti, handicapované, seniory
Nevím, že se rozděluje na typy.
??
nevím, že se dělí na typy
pro osoby s mentálním a zdravotním postižením, pro seniory
pro děti se zdravotním postižením
dětské a pro dospělé
pro seniory, postizene
pro seniory, pro zdravotně, mentálně postižené atd.
typ se píše tvrdé y nebo ne ?
to neznám
dva
dům s pečovatelskou službou
tak různé....pro děti, neurol.pacienty, seniory a pod.
denní stacionáře pro seniory, pro osoby se zdr. potižením nad 50 let a pak pro děti a mládež 3-26 let
nechápu? co mám tipovat?
Denní stacionář pro mentálně postižené, zdravotně postižené, duševně nemocné.
pro osoby se zdravotnim, mentalnim postizenim v ruznych stupnich zavislosti, pro osoby v seniorskem veku
noční a denní
pro mentálně postižené, důchodce, zdravotně handicapované
pro tělesně a mentálně postižené a pro lidi s psychickou poruchou
pro postižené, pro seniory...
denni, tydenni
pro dementní, jinak postižené
psychologické, drogové
pro postižené, pro staré, pro nechtěné děti
Dětské (vč. jeslí a mateřských školek), nemocniční, pro nemohoucí (zdravotní důvody), pro seniory. Tipy mají být typy.
Péče o nezletilé, péče o dospělé. Poskytují také cvičné byty a pořádají tábory atd.
žádné
stacionář pro tělesně postižené děti, pro mentálně postižené lidi, pro důchodce
mentálně nebo fyzicky postižení
pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením ať mentálním nebo kombinovaným
nevím jistě, znám stacionáře pro handicapované, pro důchodce...
v Praze 6 - Řepích
5578,57 %78,57 % 

Graf

6. Víte kolik je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6795,71 %95,71 %  
ano34,29 %4,29 %  

Graf

7. Myslíte si, že je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR dostatek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím3144,29 %44,29 %  
ne3042,86 %42,86 %  
ano811,43 %11,43 %  
nev11,43 %1,43 %  

Graf

8. Myslíte si, že jsou denní stacionáře pro mentálně a zdravotně handicapované občany prospěšné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6390 %90 %  
nevím57,14 %7,14 %  
ne22,86 %2,86 %  

Graf

9. Myslíte si, že by mělo být zařízení tipu denní či týdenní stacionář v každém městě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5578,57 %78,57 %  
nevím1014,29 %14,29 %  
ne57,14 %7,14 %  

Graf

10. Myslíte si, že by měly být denní stacionáře finančně podporovány státem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5882,86 %82,86 %  
nevím710 %10 %  
ne57,14 %7,14 %  

Graf

11. Je ve vašem městě kde žijete, nebo v nejblíže Vaší obci ve které žijete zařízení tipu denní stacionář pro mentálně a zdravotně handicapované občany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5477,14 %77,14 %  
nevím912,86 %12,86 %  
ne710 %10 %  

Graf

12. Myslíte si, že by měla města finančně a i jinak podporovat vznik a chod denních stacionářů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6288,57 %88,57 %  
nevím57,14 %7,14 %  
ne34,29 %4,29 %  

Graf

13. Myslíte si, že by měli uživatelé denních stacionářů z příspěvků, které jsou určeny na péči platit za služby v těchto zařízeních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4057,14 %57,14 %  
nevím1622,86 %22,86 %  
ne1420 %20 %  

Graf

14. Byl/byla jste někdy osobně v zařízení tipu denní stacionář?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4462,86 %62,86 %  
ne2637,14 %37,14 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte k čemu slouží denní stacionáře?

6. Víte kolik je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR?

7. Myslíte si, že je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR dostatek?

8. Myslíte si, že jsou denní stacionáře pro mentálně a zdravotně handicapované občany prospěšné?

9. Myslíte si, že by mělo být zařízení tipu denní či týdenní stacionář v každém městě?

10. Myslíte si, že by měly být denní stacionáře finančně podporovány státem?

11. Je ve vašem městě kde žijete, nebo v nejblíže Vaší obci ve které žijete zařízení tipu denní stacionář pro mentálně a zdravotně handicapované občany?

12. Myslíte si, že by měla města finančně a i jinak podporovat vznik a chod denních stacionářů?

13. Myslíte si, že by měli uživatelé denních stacionářů z příspěvků, které jsou určeny na péči platit za služby v těchto zařízeních?

14. Byl/byla jste někdy osobně v zařízení tipu denní stacionář?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik Vám je let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Víte k čemu slouží denní stacionáře?

6. Víte kolik je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR?

7. Myslíte si, že je denních stacionářů pro mentálně a zdravotně handicapované občany v ČR dostatek?

8. Myslíte si, že jsou denní stacionáře pro mentálně a zdravotně handicapované občany prospěšné?

9. Myslíte si, že by mělo být zařízení tipu denní či týdenní stacionář v každém městě?

10. Myslíte si, že by měly být denní stacionáře finančně podporovány státem?

11. Je ve vašem městě kde žijete, nebo v nejblíže Vaší obci ve které žijete zařízení tipu denní stacionář pro mentálně a zdravotně handicapované občany?

12. Myslíte si, že by měla města finančně a i jinak podporovat vznik a chod denních stacionářů?

13. Myslíte si, že by měli uživatelé denních stacionářů z příspěvků, které jsou určeny na péči platit za služby v těchto zařízeních?

14. Byl/byla jste někdy osobně v zařízení tipu denní stacionář?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nováková, J.Denní stacionáře v ČR - názory veřejnosti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://denni-stacionare-v-cr-nazory.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.