Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Destinace Vrchlabí v regionu Krkonoše

Destinace Vrchlabí v regionu Krkonoše

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Nejedlá
Šetření:05. 03. 2012 - 11. 03. 2012
Počet respondentů:63
Počet otázek (max/průměr):24 / 18.84
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

dotazník je určen pro ty, kteří navštívili destinaci Vrchlabí v Krkonoších. Slouží jako podklad pro mou bakalářskou práci.

Odpovědi respondentů

1. Navštívil jste již někdy v minulosti Krkonoše?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5688,89 %88,89 %  
ne711,11 %11,11 %  

Graf

2. Navštívil jste již někdy v minulosti Vrchlabí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5089,29 %79,37 %  
ne610,71 %9,52 %  

Graf

3. Byl jste ve Vrchlabí nebo jeho okolí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vícekrát2244 %34,92 %  
pravidelně1734 %26,98 %  
jednou1122 %17,46 %  

Graf

4. Systém orientace ve městě považujete za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrný2652 %41,27 %  
dobrý2448 %38,1 %  

Graf

5. Využil jste informačního centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3978 %61,9 %  
ano918 %14,29 %  
nenalezl jsem ho24 %3,17 %  

Graf

6. Jak jste byl informován o městě před jeho první návštěvou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinu věcí jsem věděl z informačních zdrojů3876 %60,32 %  
nalezl jsem zde více, než jsem očekával918 %14,29 %  
informační kanály k mému zklamání vše zveličovaly36 %4,76 %  

Graf

7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování3060 %47,62 %  
turistika2142 %33,33 %  
jiný1836 %28,57 %  
relaxace1632 %25,4 %  
kultura a památky1224 %19,05 %  
cykloturistika612 %9,52 %  
sledování sportu (fandění)48 %6,35 %  
obchod24 %3,17 %  
letecká škola (termika)12 %1,59 %  

Graf

8. Byly zde pro tento Váš záměr dobré podmínky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4998 %77,78 %  
ne12 %1,59 %  

Graf

9. Tento hlavní cíl splnil vaše očekávání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
splnil nad očekávání2652 %41,27 %  
splnil částečně2346 %36,51 %  
nesplnil12 %1,59 %  

Graf

10. Pokud jste zde byl za účelem lyžování, jak byste hodnotil kvalitu sjezdovek?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá kvalita sjezdovek2160 %33,33 %  
na sjezdovce bylo příliš mnoho lidí a tvořily se fronty1131,43 %17,46 %  
špatně upravené sjezdovky38,57 %4,76 %  
dobrá kvalita25,71 %3,17 %  

Graf

11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
veřejné stravování3570 %55,56 %  
MHD1326 %20,63 %  
relaxační a wellness1326 %20,63 %  
nevyužil jsem714 %11,11 %  
půjčovny612 %9,52 %  
lyžařské školy510 %7,94 %  
jiné510 %7,94 %  

Graf

12. Pokud jste využil, jak byste hodnotil jejich úroveň?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná3681,82 %57,14 %  
vysoká613,64 %9,52 %  
nízká24,55 %3,17 %  

Graf

13. Absenci bazénů a koupališť vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
menší nedostatek2856 %44,44 %  
velký problém1326 %20,63 %  
nevnímám vůbec jako problém714 %11,11 %  
nevnímám jako problém24 %3,17 %  

Graf

14. Absenci cyklostezek vnímáte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký problém2142 %33,33 %  
menší nedostatek1632 %25,4 %  
nevnímám vůbec jako problém1020 %15,87 %  
nevnímám jako problém24 %3,17 %  
nedostatek12 %1,59 %  

Graf

15. Podmínky k nakupování jsou zde:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné3060 %47,62 %  
nemohu podsoudit1020 %15,87 %  
nedostačující612 %9,52 %  
velmi dobré48 %6,35 %  

Graf

16. Možnosti veřejného stravování jsou zde podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrné2958 %46,03 %  
velmi dobré1224 %19,05 %  
nemohu posoudit510 %7,94 %  
nedostačující48 %6,35 %  

Graf

17. Využitelnost místní dopravy (skibus, cyklobus, MHD) je zde podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrná2346 %36,51 %  
nevím1530 %23,81 %  
velmi dobrá1020 %15,87 %  
špatná24 %3,17 %  

Graf

18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
lyžování3264 %50,79 %  
turistické možnosti3162 %49,21 %  
přírodní krásy2958 %46,03 %  
příhodná vybavenost horského střediska2040 %31,75 %  
kulturní a historické zajímavosti1428 %22,22 %  
vynikající ubytovací a stravovací služby918 %14,29 %  
noční život (bary a kluby)918 %14,29 %  
jiný816 %12,7 %  
letecká škola (termika)36 %4,76 %  
množství doprovodných programů24 %3,17 %  

Graf

19. Co považujete za největší handicap destinace Vrchlabí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatek koupání2346 %36,51 %  
vysoké ceny v této destinaci1530 %23,81 %  
malá reklama a špatné informace1224 %19,05 %  
jiný1020 %15,87 %  
nedostatek kulturního vyžití714 %11,11 %  
organizace dopravy24 %3,17 %  
špatné sportovní vyžití12 %1,59 %  
ubytovací a stravovací služby12 %1,59 %  

Graf

20. Jaký jste měl celkový dojem z pobytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byl jsem spokojen3876 %60,32 %  
průměrný pobyt1122 %17,46 %  
nebyl jsem spokojen12 %1,59 %  

Graf

21. Plánujete v budoucnu další návštěvu do této destinace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3264 %50,79 %  
ještě nevím1632 %25,4 %  
ne24 %3,17 %  

Graf

22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příroda2461,54 %38,1 %  
za přáteli či rodinou2256,41 %34,92 %  
vynikající sportovní možnosti1641,03 %25,4 %  
celková vybavenost lyžařského střediska1435,9 %22,22 %  
kulturní památky615,38 %9,52 %  
jiný důvod512,82 %7,94 %  

Graf

23. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3162 %49,21 %  
muž1938 %30,16 %  

Graf

24. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let4080 %63,49 %  
15-20 let714 %11,11 %  
31-60 let24 %3,17 %  
61 a více12 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 10 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Využil jste informačního centra?

 • odpověď ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi průměrný pobyt na otázku 20. Jaký jste měl celkový dojem z pobytu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi menší nedostatek na otázku 14. Absenci cyklostezek vnímáte jako:

6. Jak jste byl informován o městě před jeho první návštěvou?

 • odpověď většinu věcí jsem věděl z informačních zdrojů:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi menší nedostatek na otázku 14. Absenci cyklostezek vnímáte jako:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi relaxační a wellness na otázku 11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:

 • odpověď lyžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi celková vybavenost lyžařského střediska na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi příhodná vybavenost horského střediska na otázku 18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?

11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

 • odpověď veřejné stravování:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi kultura a památky na otázku 7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi na sjezdovce bylo příliš mnoho lidí a tvořily se fronty na otázku 10. Pokud jste zde byl za účelem lyžování, jak byste hodnotil kvalitu sjezdovek?

15. Podmínky k nakupování jsou zde:

 • odpověď průměrné:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi MHD na otázku 11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

16. Možnosti veřejného stravování jsou zde podle Vás:

 • odpověď průměrné:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi relaxační a wellness na otázku 11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?

 • odpověď lyžování:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi celková vybavenost lyžařského střediska na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi malá reklama a špatné informace na otázku 19. Co považujete za největší handicap destinace Vrchlabí?
 • odpověď přírodní krásy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi relaxace na otázku 7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi kulturní a historické zajímavosti na otázku 18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?
 • odpověď turistické možnosti:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi příroda na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:

20. Jaký jste měl celkový dojem z pobytu?

 • odpověď byl jsem spokojen:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi velmi dobré na otázku 16. Možnosti veřejného stravování jsou zde podle Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi za přáteli či rodinou na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi příhodná vybavenost horského střediska na otázku 18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi velký problém na otázku 13. Absenci bazénů a koupališť vnímáte jako:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Plánujete v budoucnu další návštěvu do této destinace?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi turistika na otázku 7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:

21. Plánujete v budoucnu další návštěvu do této destinace?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi pravidelně na otázku 3. Byl jste ve Vrchlabí nebo jeho okolí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi vynikající sportovní možnosti na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi celková vybavenost lyžařského střediska na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi velký problém na otázku 13. Absenci bazénů a koupališť vnímáte jako:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi za přáteli či rodinou na otázku 22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:

24. Váš věk:

 • odpověď 21-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou na otázku 3. Byl jste ve Vrchlabí nebo jeho okolí:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívil jste již někdy v minulosti Krkonoše?

2. Navštívil jste již někdy v minulosti Vrchlabí?

3. Byl jste ve Vrchlabí nebo jeho okolí:

4. Systém orientace ve městě považujete za:

5. Využil jste informačního centra?

6. Jak jste byl informován o městě před jeho první návštěvou?

7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:

8. Byly zde pro tento Váš záměr dobré podmínky?

9. Tento hlavní cíl splnil vaše očekávání:

10. Pokud jste zde byl za účelem lyžování, jak byste hodnotil kvalitu sjezdovek?

11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

12. Pokud jste využil, jak byste hodnotil jejich úroveň?

13. Absenci bazénů a koupališť vnímáte jako:

14. Absenci cyklostezek vnímáte jako:

15. Podmínky k nakupování jsou zde:

16. Možnosti veřejného stravování jsou zde podle Vás:

17. Využitelnost místní dopravy (skibus, cyklobus, MHD) je zde podle Vás:

18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?

19. Co považujete za největší handicap destinace Vrchlabí?

20. Jaký jste měl celkový dojem z pobytu?

21. Plánujete v budoucnu další návštěvu do této destinace?

22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:

23. Vaše pohlaví:

24. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívil jste již někdy v minulosti Krkonoše?

2. Navštívil jste již někdy v minulosti Vrchlabí?

3. Byl jste ve Vrchlabí nebo jeho okolí:

4. Systém orientace ve městě považujete za:

5. Využil jste informačního centra?

6. Jak jste byl informován o městě před jeho první návštěvou?

7. Hlavním cílem Vaší návštěvy bylo:

8. Byly zde pro tento Váš záměr dobré podmínky?

9. Tento hlavní cíl splnil vaše očekávání:

10. Pokud jste zde byl za účelem lyžování, jak byste hodnotil kvalitu sjezdovek?

11. Které doprovodné službyste při svém pobytu využil?

12. Pokud jste využil, jak byste hodnotil jejich úroveň?

13. Absenci bazénů a koupališť vnímáte jako:

14. Absenci cyklostezek vnímáte jako:

15. Podmínky k nakupování jsou zde:

16. Možnosti veřejného stravování jsou zde podle Vás:

17. Využitelnost místní dopravy (skibus, cyklobus, MHD) je zde podle Vás:

18. Co považujete za největší klad destinace Vrchlabí?

19. Co považujete za největší handicap destinace Vrchlabí?

20. Jaký jste měl celkový dojem z pobytu?

21. Plánujete v budoucnu další návštěvu do této destinace?

22. Pokud ano, je to zejména z tohoto důvodu:

23. Vaše pohlaví:

24. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nejedlá, B.Destinace Vrchlabí v regionu Krkonoše (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://destinace-vrchlabi-v-regionu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.