Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Detaily produktů na e-shopech

Detaily produktů na e-shopech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Zdiarský
Šetření:06. 08. 2020 - 07. 09. 2020
Počet respondentů:244
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:61,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Výsledky výzkumu použijeme při zlepšování obsahu českých e-shopů tak, aby online nakupování bylo pro zákazníky co nejjednodušší a nejpřívětivější.

Odpovědi respondentů

1. Najdete na typickém e-shopu dostatek informací o daném produktu, abyste se o jeho koupi mohli s jistotou rozhodnout hned?

t.j. bez nutnosti dohledávat informace kdekoliv jinde než na daném e-shopu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11446,72 %46,72 %  
Ano,10442,62 %42,62 %  
Nevím249,84 %9,84 %  
Ano20,82 %0,82 %  

Graf

2. Pokud na e-shopu nenajdete dostatek informací (a s daným produktem zatím nemáte osobní zkušenost), jak se zachováte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace si vyhledám jinde a poté možná produkt na tomto e-shopu koupím19479,51 %79,51 %  
Produkt koupím jinde, kde budu mít potřebné informace k dispozici4217,21 %17,21 %  
Nevím52,05 %2,05 %  
Produkt i přesto na tomto e-shopu koupím31,23 %1,23 %  

Graf

3. Pokud je na e-shopu dostatek informací, jsou podle vás obvykle přehledně strukturované?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zpravidla vše potřebné zjistím okamžitě14057,38 %57,38 %  
Ne, většinou potřebné informace musím na stránce/v textu hledat9237,7 %37,7 %  
Nevím124,92 %4,92 %  

Graf

4. Která úvodní fotografie by vás spíše přesvědčila o nákupu tohoto produktu (antiparazitní pipeta pro psy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Klasická produktová fotografie

Fotografie doplněná o ikonky, texty, apod.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotografie doplněná o ikonky, texty, apod.21186,48 %86,48 %  
Klasická produktová fotografie3313,52 %13,52 %  

Graf

5. Pokud se všechny potřebné informace o produktu dozvíte hned ve fotogalerii, je podle vás pravděpodobnost, že produkt koupíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší14961,07 %61,07 %  
Stejná8334,02 %34,02 %  
Nižší124,92 %4,92 %  

Graf

6. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (řeznický nůž)?

Náhledy byly kvůli úspoře místa oříznuty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Textový popisek

Multimediální popisek

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Textový popisek16768,44 %68,44 %  
Multimediální popisek7731,56 %31,56 %  

Graf

7. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (kojenecké mléko)?

Náhledy byly kvůli úspoře místa oříznuty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Textový popisek

Multimediální popisek

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Multimediální popisek15463,11 %63,11 %  
Textový popisek9036,89 %36,89 %  

Graf

8. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (přípravek na nádobí)?

Náhledy byly kvůli úspoře místa oříznuty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Textový popisek

Multimediální popisek

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Multimediální popisek14659,84 %59,84 %  
Textový popisek9840,16 %40,16 %  

Graf

9. Která stránka značky na e-shopu na vás působí důvěryhodněji (kuchyňské stroje)?

Náhledy byly kvůli úspoře místa oříznuty.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

Multimediální soubory v této otázce:


Textová stránka značky

Multimediální stránka značky

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Multimediální stránka značky18174,18 %74,18 %  
Textová stránka značky6325,82 %25,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Najdete na typickém e-shopu dostatek informací o daném produktu, abyste se o jeho koupi mohli s jistotou rozhodnout hned?

2. Pokud na e-shopu nenajdete dostatek informací (a s daným produktem zatím nemáte osobní zkušenost), jak se zachováte?

3. Pokud je na e-shopu dostatek informací, jsou podle vás obvykle přehledně strukturované?

4. Která úvodní fotografie by vás spíše přesvědčila o nákupu tohoto produktu (antiparazitní pipeta pro psy)?

5. Pokud se všechny potřebné informace o produktu dozvíte hned ve fotogalerii, je podle vás pravděpodobnost, že produkt koupíte:

6. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (řeznický nůž)?

7. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (kojenecké mléko)?

8. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (přípravek na nádobí)?

9. Která stránka značky na e-shopu na vás působí důvěryhodněji (kuchyňské stroje)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Najdete na typickém e-shopu dostatek informací o daném produktu, abyste se o jeho koupi mohli s jistotou rozhodnout hned?

2. Pokud na e-shopu nenajdete dostatek informací (a s daným produktem zatím nemáte osobní zkušenost), jak se zachováte?

3. Pokud je na e-shopu dostatek informací, jsou podle vás obvykle přehledně strukturované?

4. Která úvodní fotografie by vás spíše přesvědčila o nákupu tohoto produktu (antiparazitní pipeta pro psy)?

5. Pokud se všechny potřebné informace o produktu dozvíte hned ve fotogalerii, je podle vás pravděpodobnost, že produkt koupíte:

6. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (řeznický nůž)?

7. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (kojenecké mléko)?

8. Který popisek by vás spíše přesvědčil o nákupu tohoto produktu (přípravek na nádobí)?

9. Která stránka značky na e-shopu na vás působí důvěryhodněji (kuchyňské stroje)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zdiarský, R.Detaily produktů na e-shopech (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://detaily-produktu-na-e-shopec.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.