Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Děti a sport

Děti a sport

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Žižka
Šetření:24. 10. 2009 - 12. 12. 2009
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
chtěl bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který se zabývá vlivem rodiny a sociálního prostředí na pohybovou aktivitu dětí.

Cílem dotazníku je zjistit, jaké jsou představy a názory lidí, o pohybové aktivitě dětí v mladším školním věku (1.stupeň základní školy, 6 – 10 let). Výsledky dotazníkového šetření mají důvěrnou povahu a budou souhrně použity pro bakalářskou práci na téma „Význam a vliv rodiny a sociálního prostředí na pohybovou aktivitu dětí.“


Pohybovou aktivitu“ lze definovat jako jakýkoli tělesný pohyb zabezpečovaný kosterním svalstvem vedoucí ke zvýšení celkového energetického výdeje.

Předem děkuji za Váš čas a pečlivé vyplnění dotazníku.
Jan Žižka
 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je pohybová aktivita pro dítě v mladším školním věku důležitá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9897,03 %97,03 %  
Ne32,97 %2,97 %  

Graf

2. V kolika letech by mělo dítě začít s aktivním pohybem či zájmovou činností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3-5 let6160,4 %60,4 %  
Více jak 5 let3332,67 %32,67 %  
0-3 roky76,93 %6,93 %  

Graf

3. Kolik času denně by mělo dítě věnovat pohybové aktivitě střední až vysoké intenzity (např. jízda na kole, plavání, fotbal)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 min.3534,65 %34,65 %  
60 min.3130,69 %30,69 %  
45 min.2827,72 %27,72 %  
Více jak 60 min.76,93 %6,93 %  

Graf

4. Myslíte si, že by se měli rodiče zúčastňovat pohybových aktivit dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - aktivně (spoluúčast rodič+dítě) 6665,35 %65,35 %  
Ano - pasivně (pozorování dítěte) 1918,81 %18,81 %  
Jiné 109,9 %9,9 %  
Ne65,94 %5,94 %  

Graf

5. Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pohybovou aktivitou získá dítě mnoho pozitivního9392,08 %92,08 %  
V dnešní době stále více dětí tráví svůj volný čas u televize nebo počítače9190,1 %90,1 %  
Dítě by si samo mělo vybrat to, co ho baví9089,11 %89,11 %  
Dobré přátelství a vzájemná pomoc je ve sportu pro dítě důležitá 8988,12 %88,12 %  
Trenér či pedagog formuluje osobnost dítěte svým chováním a jednáním8382,18 %82,18 %  
V pohybové aktivitě hrají také významnou roli genetické dispozice dítěte7473,27 %73,27 %  
Pohybová aktivita je ovlivněna příjmem rodičů 4645,54 %45,54 %  
Zájmová činnost by měla být zárukou, že dítě nezapadne do špatné party3736,63 %36,63 %  
Pochvala a povzbuzení dítěte při pohybové aktivitě nejsou důležité54,95 %4,95 %  
Pohybové aktivity by měly dítěti zaplňovat celý volný čas32,97 %2,97 %  
Podpora rodičů ve sportu není pro dítě důležitá21,98 %1,98 %  

Graf

6. Z jakého důvodu by mělo dítě provozovat pohybovou aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvíjení pohybových schopností a dovedností 9796,04 %96,04 %  
Navazování nových přátelství a začleňování do kolektivu9190,1 %90,1 %  
Psychický rozvoj7271,29 %71,29 %  
Předpoklad, že nebude mít čas na případná pozdější negativa (cigarety, alkohol, drogy…) 4544,55 %44,55 %  
Jiné 1211,88 %11,88 %  
Vidina slavného a bohatého sportovce43,96 %3,96 %  

Graf

7. Kdo nejvíce přiměje dítě k pohybové aktivitě v mladším školním věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče6160,4 %60,4 %  
Kamarádi 2726,73 %26,73 %  
Slavný vzor 76,93 %6,93 %  
Média (např. televize, časopisy)43,96 %3,96 %  
Škola21,98 %1,98 %  

Graf

8. Myslíte si, že je dobré se zaměřit pouze na jeden sport?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7170,3 %70,3 %  
Nevím1716,83 %16,83 %  
Ano 1312,87 %12,87 %  

Graf

9. Myslíte si, že by dítě i přes nedostatek sportovního nadání mělo provozovat pohybovou aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8584,16 %84,16 %  
Nevím109,9 %9,9 %  
Ne65,94 %5,94 %  

Graf

10. Co podle Vás dává dítěti pohybová aktivita? Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Utváření pohybových dovedností 9796,04 %96,04 %  
Fyzickou zdatnost9190,1 %90,1 %  
Udržení tělesné hmotnosti, prevence obezity dítěte8685,15 %85,15 %  
Dobrý zdravotní stav8079,21 %79,21 %  
Utváření sociálních vztahů 7675,25 %75,25 %  
Soutěživost7473,27 %73,27 %  
Zlepšení nálady7372,28 %72,28 %  
Čestnost (fair play)7069,31 %69,31 %  
Sílu vůle6968,32 %68,32 %  
Sebedůvěra6665,35 %65,35 %  
Psychickou odolnost6362,38 %62,38 %  
Vzájemné uznání5453,47 %53,47 %  
Správné držení těla5049,5 %49,5 %  
Přivykání k zodpovědnosti4544,55 %44,55 %  
Namyšlenost, pýchu65,94 %5,94 %  
Popularitu54,95 %4,95 %  
Zanedbávání povinností 54,95 %4,95 %  
Přístup k alkoholu, cigaretám …32,97 %2,97 %  
Bohatství10,99 %0,99 %  

Graf

11. Jaký máte vztah k pohybové aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný7271,29 %71,29 %  
Neutrální1615,84 %15,84 %  
Negativní1312,87 %12,87 %  

Graf

12. Kdy jste začal/a s pohybovou aktivitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-10 let4847,52 %47,52 %  
0-5 let2928,71 %28,71 %  
10-20 let1312,87 %12,87 %  
Nevím1110,89 %10,89 %  

Graf

13. Kdo Vás nejvíce vedl, popřípadě přiměl k pohybové aktivitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rodiče5756,44 %56,44 %  
Jiné1716,83 %16,83 %  
Kamarádi1312,87 %12,87 %  
Škola1211,88 %11,88 %  
Média (např. televize, časopisy)21,98 %1,98 %  

Graf

14. Volil/a byste dítěti sportovní aktivitu podle své sportovní minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6665,35 %65,35 %  
Ano3534,65 %34,65 %  

Graf

15. Kam zařadíte místo, kde jste vyrůstal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Menší město (1 000 – 29 999 obyvatel)3231,68 %31,68 %  
Velké město (3130,69 %30,69 %  
Středně velké město (30 000 – 100 000 obyvatel) 2322,77 %22,77 %  
Malá obec/vesnice (1413,86 %13,86 %  
Nevím/nejsem si jistý/á10,99 %0,99 %  

Graf

16. Myslíte si, že dítě z malé obce či vesnice bude mít horší podmínky pro pohyb.aktivitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4948,51 %48,51 %  
Ano - malý výběr aktivit 3332,67 %32,67 %  
Ano - špatná dostupnost do větších měst 1413,86 %13,86 %  
Jiné32,97 %2,97 %  
Ano - finanční problémy 21,98 %1,98 %  

Graf

17. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let 5857,43 %57,43 %  
Méně než 20 let2524,75 %24,75 %  
31-40 let1211,88 %11,88 %  
41-50 let43,96 %3,96 %  
Více než 50 let21,98 %1,98 %  

Graf

18. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7271,29 %71,29 %  
Muž2928,71 %28,71 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. V kolika letech by mělo dítě začít s aktivním pohybem či zájmovou činností?

 • odpověď 3-5 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Škola na otázku 13. Kdo Vás nejvíce vedl, popřípadě přiměl k pohybové aktivitě?

6. Z jakého důvodu by mělo dítě provozovat pohybovou aktivitu?

 • odpověď Předpoklad, že nebude mít čas na případná pozdější negativa (cigarety, alkohol, drogy…) :
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31-40 let na otázku 17. Váš věk:

14. Volil/a byste dítěti sportovní aktivitu podle své sportovní minulosti?

 • odpověď Ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Negativní na otázku 11. Jaký máte vztah k pohybové aktivitě?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 12. Kdy jste začal/a s pohybovou aktivitou?

17. Váš věk:

 • odpověď 21-30 let :
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano - špatná dostupnost do větších měst na otázku 16. Myslíte si, že dítě z malé obce či vesnice bude mít horší podmínky pro pohyb.aktivitu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je pohybová aktivita pro dítě v mladším školním věku důležitá?

2. V kolika letech by mělo dítě začít s aktivním pohybem či zájmovou činností?

3. Kolik času denně by mělo dítě věnovat pohybové aktivitě střední až vysoké intenzity (např. jízda na kole, plavání, fotbal)?

4. Myslíte si, že by se měli rodiče zúčastňovat pohybových aktivit dětí?

5. Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

6. Z jakého důvodu by mělo dítě provozovat pohybovou aktivitu?

7. Kdo nejvíce přiměje dítě k pohybové aktivitě v mladším školním věku?

8. Myslíte si, že je dobré se zaměřit pouze na jeden sport?

9. Myslíte si, že by dítě i přes nedostatek sportovního nadání mělo provozovat pohybovou aktivitu?

10. Co podle Vás dává dítěti pohybová aktivita? Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

11. Jaký máte vztah k pohybové aktivitě?

12. Kdy jste začal/a s pohybovou aktivitou?

13. Kdo Vás nejvíce vedl, popřípadě přiměl k pohybové aktivitě?

14. Volil/a byste dítěti sportovní aktivitu podle své sportovní minulosti?

15. Kam zařadíte místo, kde jste vyrůstal/a?

16. Myslíte si, že dítě z malé obce či vesnice bude mít horší podmínky pro pohyb.aktivitu?

17. Váš věk:

18. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je pohybová aktivita pro dítě v mladším školním věku důležitá?

2. V kolika letech by mělo dítě začít s aktivním pohybem či zájmovou činností?

3. Kolik času denně by mělo dítě věnovat pohybové aktivitě střední až vysoké intenzity (např. jízda na kole, plavání, fotbal)?

4. Myslíte si, že by se měli rodiče zúčastňovat pohybových aktivit dětí?

5. Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

6. Z jakého důvodu by mělo dítě provozovat pohybovou aktivitu?

7. Kdo nejvíce přiměje dítě k pohybové aktivitě v mladším školním věku?

8. Myslíte si, že je dobré se zaměřit pouze na jeden sport?

9. Myslíte si, že by dítě i přes nedostatek sportovního nadání mělo provozovat pohybovou aktivitu?

10. Co podle Vás dává dítěti pohybová aktivita? Přečtěte si pozorně následující tvrzení a zaškrtněte prosím jen ty, se kterými souhlasíte.

11. Jaký máte vztah k pohybové aktivitě?

12. Kdy jste začal/a s pohybovou aktivitou?

13. Kdo Vás nejvíce vedl, popřípadě přiměl k pohybové aktivitě?

14. Volil/a byste dítěti sportovní aktivitu podle své sportovní minulosti?

15. Kam zařadíte místo, kde jste vyrůstal/a?

16. Myslíte si, že dítě z malé obce či vesnice bude mít horší podmínky pro pohyb.aktivitu?

17. Váš věk:

18. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Žižka, J.Děti a sport (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://deti-a-sport.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.