Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Děti jako cílová skupina mediální persvaze

Děti jako cílová skupina mediální persvaze

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Nováková
Šetření:25. 02. 2010 - 10. 03. 2010
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):20 / 20.09
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, jehož data budou sloužit jako podklad pro vypracování mé bakalářské práce na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jejíž oficiální téma zní: "Děti jako cílová skupina mediální persvaze".

Cílem dotazníku je specifikovat různé způsoby vnímání reklamy dětmi a jejich rodiči. Má reklama vliv na dětská přání? Do jaké míry ovlivňuje jejich přání a potřeby? Je reklama opravdu manipulací?

Dotazník je anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem vnímáte reklamu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Beru ji jako nutnost, nevadí mi10245,54 %45,95 %  
Sabotuji ji, např. přepínám televizní program nebo přetáčím stránky v časopise8437,5 %37,84 %  
Inspiruje mne, vůbec mi nevadí2310,27 %10,36 %  
Reklama mi přijde zajímavá, baví mne156,7 %6,76 %  

Graf

2. Jak na Vás působí postava dítěte v reklamě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklamu vnímám jako kteroukoliv jinou9643,05 %43,24 %  
Reklama se mi zdá manipulativní7734,53 %34,68 %  
Zpozorním, reklama s dětmi mne zajímá3314,8 %14,86 %  
Reklamu nesleduji177,62 %7,66 %  

Graf

3. Zaujala Vás některá z reklam, v nichž jsou hlavními účinkujícími děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15469,06 %69,37 %  
Ne6930,94 %31,08 %  

Graf

4. Vybavíte si, na který produkt je zaměřena reklama, v níž často zaznívá "Má mě rád, nemá mě rád....?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Granko15870,85 %71,17 %  
Nevybavím3616,14 %16,22 %  
Nemůžu si vzpomenout, ale reklamu určitě znám208,97 %9,01 %  
Kofola94,04 %4,05 %  

Graf

5. Která z forem reklamy dle Vašeho názoru k Vašemu dítěti nejčastěji promlouvá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televizní reklama20190,13 %90,54 %  
Reklama v časopisech198,52 %8,56 %  
Internetová reklama20,9 %0,9 %  
Reklama v rádiu10,45 %0,45 %  

Graf

6. Které z médií Vaše dítě upřednostňuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Televize17277,13 %77,48 %  
Časopisy pro děti a mládež2712,11 %12,16 %  
Internet2410,76 %10,81 %  

Graf

7. Jak často sleduje Vaše dítě televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 1 hodiny denně12053,81 %54,05 %  
2 - 4 hodiny denně8136,32 %36,49 %  
Dítě televizi nesleduje177,62 %7,66 %  
Více než 4 hodiny denně31,35 %1,35 %  
Dítě tráví u televize prakticky celý den20,9 %0,9 %  

Graf

8. Sleduje Vaše dítě reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale pouze v rámci dětských vysílacích bloků13058,3 %58,56 %  
Ano, dokonce je vyhledává5122,87 %22,97 %  
Ne4218,83 %18,92 %  

Graf

9. Vyžaduje Vaše dítě časopisy s motivy oblíbených postaviček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale jde spíše o nárazové potřeby11149,78 %50 %  
Ne, dítě tyto druhy časopisů nevyhledává8739,01 %39,19 %  
Ano, pravidelně, má své oblíbené hrdiny2511,21 %11,26 %  

Graf

10. Který prvek reklamy Vaše dítě zaujme zpravidla nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Průvodní melodie11752,47 %52,7 %  
Rychlý obrazový sled - děj4319,28 %19,37 %  
Aktéři reklamy3314,8 %14,86 %  
Dítě zaujme pouze samotný produkt, který reklama prezentuje3013,45 %13,51 %  

Graf

11. Zdá se Vašemu dítěti zboží zobrazované v reklamě lákavé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, dítěti se líbí spíše děj, který se na obrazovce odehrává8839,46 %39,64 %  
Ano, zdá,ale dítě nevyžaduje vše, co vidí7232,29 %32,43 %  
Ano, velmi lákavé, mají to jiní, chce to také3817,04 %17,12 %  
Ne, dítě ví, že ne vše, co reklama prezentuje, je to nejlepší2511,21 %11,26 %  

Graf

12. Myslíte si, že reklama ovlivňuje chování Vašeho dítěte v průběhu nákupu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dítě reaguje na známé věci11752,47 %52,7 %  
Ne, dítě se nenechá ovlivnit reklamou5323,77 %23,87 %  
Ano, dítě vyžaduje to, co zná z reklamy2812,56 %12,61 %  
Dítě se neúčastní nákupů ( z jakéhokoliv důvodu)2410,76 %10,81 %  
Ano, dítě vyžaduje to, co znhá z reklamy10,45 %0,45 %  

Graf

13. Která z reklam, dle Vašeho názoru, může mít na Vaše dítě největší vliv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama na hračky11149,78 %50 %  
Reklama se známou melodií4017,94 %18,02 %  
Reklama s veselým dějem2913 %13,06 %  
Reklama, v níž účinkují děti2712,11 %12,16 %  
Reklama na sladkosti167,17 %7,21 %  

Graf

14. Myslíte si, že reklama může mít pozitivní vliv na Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne11250,22 %50,45 %  
Nevím5826,01 %26,13 %  
Ano, ale záleží na konkrétní reklamě5022,42 %22,52 %  
Ano, jsem o tom přesvědčen/a31,35 %1,35 %  

Graf

15. Je Vaše dítě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dívka11551,57 %51,8 %  
Chlapec10848,43 %48,65 %  

Graf

16. Kolik let je Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 3 roky10044,84 %45,05 %  
4 - 6 let7935,43 %35,59 %  
7 - 12 let3716,59 %16,67 %  
13 let a více73,14 %3,15 %  

Graf

17. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena21094,17 %94,59 %  
Muž135,83 %5,86 %  

Graf

18. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 - 39 let14565,02 %65,32 %  
20 - 29 let6428,7 %28,83 %  
40 - 49 let114,93 %4,95 %  
50 let a více31,35 %1,35 %  

Graf

19. Jaké máte vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné střední s maturitou11953,36 %53,6 %  
Vysokoškoleské/jste studentem VŠ9140,81 %40,99 %  
Vyučen104,48 %4,5 %  
Základní31,35 %1,35 %  

Graf

20. Bydlíte v obci o počtu obyvatel.........

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 000 obyvatel8638,57 %38,74 %  
bydlíte v Praze4821,52 %21,62 %  
nad 100 000 obyvatel3314,8 %14,86 %  
50 000 - 100 000 obyvatel2913 %13,06 %  
20 000 - 50 000 obyvatel2712,11 %12,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Který prvek reklamy Vaše dítě zaujme zpravidla nejvíce?

  • odpověď Průvodní melodie:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Reklama se známou melodií na otázku 13. Která z reklam, dle Vašeho názoru, může mít na Vaše dítě největší vliv?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem vnímáte reklamu?

2. Jak na Vás působí postava dítěte v reklamě?

3. Zaujala Vás některá z reklam, v nichž jsou hlavními účinkujícími děti?

4. Vybavíte si, na který produkt je zaměřena reklama, v níž často zaznívá "Má mě rád, nemá mě rád....?"

5. Která z forem reklamy dle Vašeho názoru k Vašemu dítěti nejčastěji promlouvá?

6. Které z médií Vaše dítě upřednostňuje?

7. Jak často sleduje Vaše dítě televizi?

8. Sleduje Vaše dítě reklamy?

9. Vyžaduje Vaše dítě časopisy s motivy oblíbených postaviček?

10. Který prvek reklamy Vaše dítě zaujme zpravidla nejvíce?

11. Zdá se Vašemu dítěti zboží zobrazované v reklamě lákavé?

12. Myslíte si, že reklama ovlivňuje chování Vašeho dítěte v průběhu nákupu?

13. Která z reklam, dle Vašeho názoru, může mít na Vaše dítě největší vliv?

14. Myslíte si, že reklama může mít pozitivní vliv na Vaše dítě?

15. Je Vaše dítě

16. Kolik let je Vašemu dítěti?

17. Jste:

18. Kolik Vám je let?

19. Jaké máte vzdělání?

20. Bydlíte v obci o počtu obyvatel.........

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem vnímáte reklamu?

2. Jak na Vás působí postava dítěte v reklamě?

3. Zaujala Vás některá z reklam, v nichž jsou hlavními účinkujícími děti?

4. Vybavíte si, na který produkt je zaměřena reklama, v níž často zaznívá "Má mě rád, nemá mě rád....?"

5. Která z forem reklamy dle Vašeho názoru k Vašemu dítěti nejčastěji promlouvá?

6. Které z médií Vaše dítě upřednostňuje?

7. Jak často sleduje Vaše dítě televizi?

8. Sleduje Vaše dítě reklamy?

9. Vyžaduje Vaše dítě časopisy s motivy oblíbených postaviček?

10. Který prvek reklamy Vaše dítě zaujme zpravidla nejvíce?

11. Zdá se Vašemu dítěti zboží zobrazované v reklamě lákavé?

12. Myslíte si, že reklama ovlivňuje chování Vašeho dítěte v průběhu nákupu?

13. Která z reklam, dle Vašeho názoru, může mít na Vaše dítě největší vliv?

14. Myslíte si, že reklama může mít pozitivní vliv na Vaše dítě?

15. Je Vaše dítě

16. Kolik let je Vašemu dítěti?

17. Jste:

18. Kolik Vám je let?

19. Jaké máte vzdělání?

20. Bydlíte v obci o počtu obyvatel.........

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Nováková, P.Děti jako cílová skupina mediální persvaze (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://deti-jako-cilova-skupina-medialni-persvaze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.