Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Děti, kniha a televize

Děti, kniha a televize

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Kábrtová
Šetření:18. 03. 2014 - 24. 03. 2014
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):8 / 8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, prosím rodiče předškolních dětí o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který je vytvořen za účelem zjištění hypotézy: Děti předškolního věku, které sledují televizi, se méně zabývají knihami.

Předem moc děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Má vaše dítě volný přístup k televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11274,17 %74,17 %  
ne3925,83 %25,83 %  

Graf

2. Vyžaduje vaše dítě četbu před spaním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 3, neotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10267,55 %67,55 %  
ne4932,45 %32,45 %  

Graf

3. Jak často vaše dítě sleduje televizi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [více než hodinu denněotázka č. 4, každý druhý denotázka č. 4, jednou týdněotázka č. 4, televizi nesledujeotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než hodinu denně10166,89 %66,89 %  
každý druhý den3925,83 %25,83 %  
jednou týdně74,64 %4,64 %  
televizi nesleduje42,65 %2,65 %  

Graf

4. Kolikrát týdně si vaše dítě ,,hraje,, s knihou z vlastní vůle?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [každý denotázka č. 5, každý druhý denotázka č. 5, jednou týdněotázka č. 5, nehraje si s knihouotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den5133,77 %33,77 %  
každý druhý den4932,45 %32,45 %  
jednou týdně3120,53 %20,53 %  
nehraje si s knihou2013,25 %13,25 %  

Graf

5. Kolik let je vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [2-3otázka č. 6, 4-5otázka č. 6, 6 (7)otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-55939,07 %39,07 %  
6 (7)5435,76 %35,76 %  
2-33825,17 %25,17 %  

Graf

6. Jakou literaturu upřednostňujete vy (rodiče)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pohádkyotázka č. 7, dětské encyklopedieotázka č. 7, říkanky a básničkyotázka č. 7, leporela a obrázkové knihyotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohádky9361,59 %61,59 %  
dětské encyklopedie2717,88 %17,88 %  
říkanky a básničky1912,58 %12,58 %  
leporela a obrázkové knihy127,95 %7,95 %  

Graf

7. sleduje vaše sítě pořady určené dětem? Pokud ano, na jakém programu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [déčkootázka č. 8, smíchovotázka č. 8, barrandovotázka č. 8, televizi nesledujeotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
déčko9361,59 %61,59 %  
barrandov2717,88 %17,88 %  
smíchov2617,22 %17,22 %  
televizi nesleduje53,31 %3,31 %  

Graf

8. Jakou literaturu upřednostňuje vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pohádky → konec dotazníku, dětské encyklopedie → konec dotazníku, říkanky a básničky → konec dotazníku, leporela a obrázkové knihy → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pohádky7851,66 %51,66 %  
dětské encyklopedie3422,52 %22,52 %  
leporela a obrázkové knihy2315,23 %15,23 %  
říkanky a básničky1610,6 %10,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Má vaše dítě volný přístup k televizi?

2. Vyžaduje vaše dítě četbu před spaním?

3. Jak často vaše dítě sleduje televizi?

4. Kolikrát týdně si vaše dítě ,,hraje,, s knihou z vlastní vůle?

5. Kolik let je vašemu dítěti?

6. Jakou literaturu upřednostňujete vy (rodiče)

7. sleduje vaše sítě pořady určené dětem? Pokud ano, na jakém programu?

8. Jakou literaturu upřednostňuje vaše dítě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Má vaše dítě volný přístup k televizi?

2. Vyžaduje vaše dítě četbu před spaním?

3. Jak často vaše dítě sleduje televizi?

4. Kolikrát týdně si vaše dítě ,,hraje,, s knihou z vlastní vůle?

5. Kolik let je vašemu dítěti?

6. Jakou literaturu upřednostňujete vy (rodiče)

7. sleduje vaše sítě pořady určené dětem? Pokud ano, na jakém programu?

8. Jakou literaturu upřednostňuje vaše dítě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kábrtová, N.Děti, kniha a televize (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://deti-kniha-a-televize.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.