Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dětská hřiště

Dětská hřiště

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Švancarová
Šetření:12. 04. 2012 - 19. 04. 2012
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.19
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit názor české veřejnosti na bezpečnost dětských hřišť. Dotazník může vyplnit každý. Získané informace budou využity pro vytvoření preventivního programu pro děti na základních školách. Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že stav hřišť ve Vašem okolí je uspokojivý?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3462,96 %62,96 %  
Ne2037,04 %37,04 %  

Graf

2. Domnívám se, že k větší bezpečnosti hřišť mohou přispět:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Větší zájem rodičů o dění na hřištích3972,22 %72,22 %  
Zvýšené hlídky Městské Policie2750 %50 %  
Vyhlášky a přísné řády chování na hřištích1120,37 %20,37 %  
Kamerový systém11,85 %1,85 %  
Pravidelná kontrola bezpečnosti hřiště11,85 %1,85 %  

Graf

Uveďte nejdůležitější kritérium

3. Jak poznáte, že je hřiště bezpečné?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

Bez rozbitých či porouchaných prolézaček... a ty, které jsou stavěny podle přísných norem.

celkový stav hracích prvků

čisté prostředí

čisté, bez skupinek adolescentů požívající drogy

čisté, pevné vybavení, na noc zamykané a hlídané

čistota a funkční vybavení

čistý prostor, nerozbité klouzačky a další vybavení

dlouhodobější osobní zkušeností

dobrý technický stav

Je alepson nejak ohraniceno = plotek ci ohrádka například proti psům kočkach. Houpacky a prolezacky nejsou v zchatralem stavu.....

Je čisté, hezky upravené a hrají si tam děti.

je čisté, není zde ohrožení způsobené feťáky a nepřizpůsobivými

Je dobře udržované,čisté, neválí se naněm odpadky, injekční stříkačky, věci na něm vypadají udržované a pravidelně kontrolované!

je oplocené a uzavírá se na noc

Je schválené EU

Je v pořádku, nejsou poničené hračky a ostatní vybavení... Vše je na svém místě.

Je vždy uklizeno,houpačky a jiné atrakce na děských hřištích jsou v dobrém stavu...

jestli je čisté uklizené.

ne

Nejsou vidět rozpadlé prolézačky, je oplocené a jsou na něm děti, které hlídají rodiče.

Nepohybují se tam hluční a nebezpeční spoluobčané.

nepoškozené

nepoznám

Nepoznám to, bezpečnost dítěte se snažím zajistit především já sama tím, že věnuju dítěti pozornost a nespouštím ho z očí.

Nepoznám.

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím, za nás se to zas tak neřešilo

nevím. nějak to poznám

nikdo se kolem nepotuluje, apod.

oplocené

oplocené

oplocené, pravidelná údržba

oplocení, čistota, kvalitní průlezky

Oplocení, vysoký počet dětí, které si tam pod dozorem rodičů hrají.

oplocení, zákaz pobíhání psů, nejsou tam zbytečně vysoké prolézačky, málo šancí ke zranění

oploceno, měkký povrch

Pěkné, uklizené

plot proti psům

podľa stavu preliezok

podle materiálu

podle místa, kde se nachází, pokud je okolí nedůvěryhodné na hřiště nejdu

Podle přizpůsobení okolí hřiště a bezpečnosti skluzavek.

Podle stavu hřiště a kvalitě atrakcí

Povětšinou pokud tam je mnoho rodičů s dětmi, dá se kvalifikovaně předpokládat, že s bezpečností v minulosti nebyly problémy a hřišti se dá věřit.

pravidelně chodím jen na jedno hřiště, bylo vybudováno v loňském roce, a byla jsem i svědkem provádění údržby

přírodní materiály, odlehlá oblast dopravě, přehledné místo, vybavení dle směrnic EU

tak to netuším

v okoli se neobjevuji odpatky, nejsou časti hriste rozbité

všechny části jsou dobře zabezpečené ( dobrře připevněné šrouby, kulaté hrany atd.)

že je hlavně udržováno v čistotě

4. Jak by podle Vašeho názoru mělo být hřiště označeno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tabule upozorňující na zákaz vstupu zvířat3157,41 %57,41 %  
Telefonní čísla na Policii, Hasiče a Zdravotní záchrannou službu2851,85 %51,85 %  
Adresa a telefon provozovatele2546,3 %46,3 %  
Název, adresa hřiště2138,89 %38,89 %  
nic z výše uvedeného11,85 %1,85 %  
plot proti psům11,85 %1,85 %  
Pokyny, jak se zde chovat...11,85 %1,85 %  

Graf

5. Do kolika let věku dítěte je nutný doprovod dospělé osoby při návštěvě hřiště?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
101222,22 %22,22 %  
61018,52 %18,52 %  
5916,67 %16,67 %  
8916,67 %16,67 %  
1259,26 %9,26 %  
935,56 %5,56 %  
323,7 %3,7 %  
723,7 %3,7 %  
411,85 %1,85 %  
1311,85 %1,85 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.8
Minimum:4
Maximum:12
Variační rozpětí:8
Rozptyl:5.14
Směrodatná odchylka:2.27
Medián:8
Modus:10

Graf

6. Podle Vašeho názoru, jaký povrch je pro dětská hřiště nejbezpečnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tráva4277,78 %77,78 %  
Písek2851,85 %51,85 %  
Umělé, syntetické materiály1629,63 %29,63 %  
Dřevní šťepky35,56 %5,56 %  
Šterk23,7 %3,7 %  

Graf

7. Kam nahlásíte závadu, kterou zjistíte při návštěvě hřiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Provozovateli3870,37 %70,37 %  
Majiteli1324,07 %24,07 %  
Nikam916,67 %16,67 %  
mestskemu straznikovi pro danou oblast11,85 %1,85 %  
policii11,85 %1,85 %  
nejspíš na město nebo městskou část11,85 %1,85 %  
obecní úřad11,85 %1,85 %  

Graf

8. Setkal/a jste se někdy na hřišti s odpadem od uživatelů drog?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3361,11 %61,11 %  
Ano2138,89 %38,89 %  

Graf

9. Jak často by měla probíhat výměna písku v pískovišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2krát ročně3055,56 %55,56 %  
1krát ročně2037,04 %37,04 %  
Nevyměňuje se59,26 %9,26 %  

Graf

10. Říká Vám něco pojem "Oranžové hřiště?"

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pojem jsem nikdy neslyšel/a4277,78 %77,78 %  
Pojem jsem slyšel/a a vím, o co se jedná611,11 %11,11 %  
Pojem jsem slyšel/a, ale nevím, o co přesně se jedná611,11 %11,11 %  

Graf

Např. WC, odpadkové koše, ....

11. Co by nemělo chybět na dětském hřišti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

kos na psi hovinka

koš

koše

Koše a WC v blízkosti 5-10 min. Prolézačka, pískoviště, houpačka, stěna, nebo branka na kopanou.

koše i wc, lavičky

koše, wc, oplocení

lavečky,odpadkové koše

lavička a oplocení

lavičky, odpadkový koš, tráva, oplocení, voda

lavičky, wc, koše

oddělená wc, umyvadlo, lavice se stolem - kulatý hrany, odpadkové koše, vtipnýmy obrázkami ukázané jak se chovat k přírodě a na silnici...

odpadkové koše

odpadkové koše

odpadkové koše

odpadkové koše

odpadkové koše

Odpadkové koše

odpadkové koše

odpadkové koše

odpadkové koše rozhodně

odpadkové koše včetně těch na psí exkrementy

Odpadkové koše, atrakce, ale lavičky bokem, pak to nebude vnoci nikoo přitahovat ...

Odpadkové koše, dostatečný počet laviček

odpadkové koše, informační tabule, bezpečnoststní prvky - zábradlí atd., průlezky pro děti, lavičky, trávník, přírodní materiály - dřevo, keře, stromy

odpadkové koše, lavečky

odpadkové koše, lavičky

odpadkové koše, lavičky

odpadkové koše, lavičky

Odpadkové koše, lavičky pro rodiče.

Odpadkové koše, lavičky.

Odpadkové koše, lavičky.

odpadkové koše, lékarnička

odpadkové koše, pískoviště, prolejzačky

Odpadkové koše, průlezky, lavičky, nějaká zeleň

Odpadkové koše, skluzavky a veřejné wc

Odpadkové koše, v letních horkých dnech možnost občerstvení a skrytí se před slunečním žárem (rizika jako je úpal a úžeh)

odpadkové koše, wc, přístup k čisté vodě, oplocení

Odpadkové koše, WC, přístup k pitné vodě, osvětlení, kamerový systém, pískoviště, houpačky,skluzavky, houpací koníci, dětský domeček, zeleň dekorativní.

odpadkový koš

odpadkový kôš

Odpadkový koš

Odpatkové koše

písek

posezení pro doprovod dětí, místo pro umytí rukou

Prostor pro doprovod.

Toalety,odpadkové koše,lavičky

určitě WC nebo alespon voda, kde je možné si umýt ruce

WC

wc

wc, koše, lavičky, hojdačky, preliezky...

wc, možnost umytí rukou

wc, odpad.koše,pitná voda

WC, odpadkové koše, lavičky

WC, pítko

12. Chtěl/a byste něco doplnit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

Ne

ne

ne

ne :)

ne vsechny hracky podle evropske unie jsou vhodne na detska hriste... napriklad klouzacky maji moc velke vzdalenosti mezi jednotlivyma spriclickama a trilete dite na ni samo nevyleze

nemám děti

nie

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že stav hřišť ve Vašem okolí je uspokojivý?

2. Domnívám se, že k větší bezpečnosti hřišť mohou přispět:

4. Jak by podle Vašeho názoru mělo být hřiště označeno?

5. Do kolika let věku dítěte je nutný doprovod dospělé osoby při návštěvě hřiště?

6. Podle Vašeho názoru, jaký povrch je pro dětská hřiště nejbezpečnější?

7. Kam nahlásíte závadu, kterou zjistíte při návštěvě hřiště?

8. Setkal/a jste se někdy na hřišti s odpadem od uživatelů drog?

9. Jak často by měla probíhat výměna písku v pískovišti?

10. Říká Vám něco pojem "Oranžové hřiště?"

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že stav hřišť ve Vašem okolí je uspokojivý?

2. Domnívám se, že k větší bezpečnosti hřišť mohou přispět:

4. Jak by podle Vašeho názoru mělo být hřiště označeno?

5. Do kolika let věku dítěte je nutný doprovod dospělé osoby při návštěvě hřiště?

6. Podle Vašeho názoru, jaký povrch je pro dětská hřiště nejbezpečnější?

7. Kam nahlásíte závadu, kterou zjistíte při návštěvě hřiště?

8. Setkal/a jste se někdy na hřišti s odpadem od uživatelů drog?

9. Jak často by měla probíhat výměna písku v pískovišti?

10. Říká Vám něco pojem "Oranžové hřiště?"

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švancarová, A.Dětská hřiště (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://detska-hriste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.