Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dětská kriminalita

Dětská kriminalita

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Zelenková
Šetření:11. 01. 2012 - 18. 01. 2012
Počet respondentů:106
Počet otázek (max/průměr):9 / 7.58
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jsem studentkou VOŠ Most a pro svou seminární práci bych Vás poprosila o vyplnění krátkého dotazníku, který se týká dětské kriminality, Děkuji za Váš čas. Lucka

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7671,7 %71,7 %  
Muž3028,3 %28,3 %  

Graf

2. Váš status

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5450,94 %50,94 %  
Pracující3129,25 %29,25 %  
Na mateřské dovolené1211,32 %11,32 %  
OSVČ ( Osoba samostatně činná ) 54,72 %4,72 %  
Nezaměstnaná/ý43,77 %3,77 %  

Graf

3. Váš věk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30ti let6460,38 %60,38 %  
nad 30 let2523,58 %23,58 %  
do 20ti let1615,09 %15,09 %  
do 15cti let10,94 %0,94 %  

Graf

4. V jakém kraji bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha3028,85 %28,3 %  
Ústecký kraj1514,42 %14,15 %  
Jihomoravský kraj1110,58 %10,38 %  
Moravskoslezký kraj109,62 %9,43 %  
Jihočeská kraj98,65 %8,49 %  
Zlínský kraj76,73 %6,6 %  
Olomoucký kraj76,73 %6,6 %  
Liberecký kraj65,77 %5,66 %  
Královohradecký kraj54,81 %4,72 %  
Pardubický kraj32,88 %2,83 %  
Karlovarský kraj10,96 %0,94 %  

Graf

5. V jakém městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nad 70 000 tis. obyvatel4946,67 %46,23 %  
Do 10 000 tis. obyvatel3028,57 %28,3 %  
Do 70 000 tis. obyvatel2624,76 %24,53 %  

Graf

6. Setkal/a jste s dětskou kriminalitou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku ) → konec dotazníku, Nevím ( Děkuji za vyplnění dotazníku ) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano 5753,77 %53,77 %  
Ne ( Děkuji za vyplnění dotazníku ) 3936,79 %36,79 %  
Nevím ( Děkuji za vyplnění dotazníku )109,43 %9,43 %  

Graf

7. V jaké věku byli násilníci

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15cti let3866,67 %35,85 %  
Do 18cti let1526,32 %14,15 %  
Do 10ti let47,02 %3,77 %  

Graf

8. Jaké bylo jejich pohlaví?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapec5494,74 %50,94 %  
Dívka35,26 %2,83 %  

Graf

9. V jaké národnosti byli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Romské3968,42 %36,79 %  
České1729,82 %16,04 %  
Jiné11,75 %0,94 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Váš status

 • odpověď Student:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 20ti let na otázku 3. Váš věk?

5. V jakém městě?

 • odpověď Nad 70 000 tis. obyvatel:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hlavní město Praha na otázku 4. V jakém kraji bydlíte?

6. Setkal/a jste s dětskou kriminalitou?

 • odpověď Ano :
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 15cti let na otázku 7. V jaké věku byli násilníci
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 18cti let na otázku 7. V jaké věku byli násilníci
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chlapec na otázku 8. Jaké bylo jejich pohlaví?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi České na otázku 9. V jaké národnosti byli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Romské na otázku 9. V jaké národnosti byli?

8. Jaké bylo jejich pohlaví?

 • odpověď Chlapec:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 18cti let na otázku 7. V jaké věku byli násilníci
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Romské na otázku 9. V jaké národnosti byli?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 6. Setkal/a jste s dětskou kriminalitou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Do 15cti let na otázku 7. V jaké věku byli násilníci

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Váš status

3. Váš věk?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. V jakém městě?

6. Setkal/a jste s dětskou kriminalitou?

7. V jaké věku byli násilníci

8. Jaké bylo jejich pohlaví?

9. V jaké národnosti byli?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Váš status

3. Váš věk?

4. V jakém kraji bydlíte?

5. V jakém městě?

6. Setkal/a jste s dětskou kriminalitou?

7. V jaké věku byli násilníci

8. Jaké bylo jejich pohlaví?

9. V jaké národnosti byli?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelenková, L.Dětská kriminalita (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://detska-kriminalita.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.