Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dětská literatura pro čtenáře ZŠ a povinná četba

Dětská literatura pro čtenáře ZŠ a povinná četba

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iveta Drtinová
Šetření:06. 04. 2010 - 26. 04. 2010
Počet respondentů:314
Počet otázek (max/průměr):11 / 11.07
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění tohoto dotazníku. Za vyplnění děkujeme.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Dotazník byl vytvořen především pro žáky základních škol, proto u otázek najdete několik typů oslovení. První typ oslovení je vytvořen pro žáky ZŠ, druhý typ oslovení je pro rodiče žáků ZŠ a třetí typ oslovení je určen pro ostatní dotazované, kteří už nechodí na základní školu a nemají děti které by ji navštěvovaly  Prosím zvolte si to, které na Vás nejvíce pasuje. Děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena23875,32 %75,8 %  
muž7824,68 %24,84 %  

Graf

2. Čteš si doma? / Čte si Vaše dítě? / Četli jste si na ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27587,03 %87,58 %  
někdy4012,66 %12,74 %  
ne10,32 %0,32 %  

Graf

3. Čteš si každý den? / Čte si Vaše dítě každý den? / Četli jste si na ZŠ každý den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14244,94 %45,22 %  
někdy9730,7 %30,89 %  
ne7724,37 %24,52 %  

Graf

4. Co čteš? / Co čte? / Co jste četli na ZŠ(řazení)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
beletrie25981,96 %82,48 %  
naučná5718,04 %18,15 %  

Graf

5. Čteš / Čte Vaše dítě/ Četli jste na ZŠ i něco jiného než povinnou četbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano30395,89 %96,5 %  
ne134,11 %4,14 %  

Graf

6. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ je důležitá?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano26383,23 %83,76 %  
ne5316,77 %16,88 %  

Graf

7. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ ovlivnila Tvůj/Váš výběr literatura v té době?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20564,87 %65,29 %  
ano11135,13 %35,35 %  

Graf

8. Chodíš do knihovny? / Chodí Vaše dítě do knihovny?/ Chodili jste na ZŠ do knihovny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano21066,46 %66,88 %  
někdy8627,22 %27,39 %  
ne206,33 %6,37 %  

Graf

9. Kupují Ti rodiče knihy? / Kupujete svým dětem knihy?/ Kupovali Vám rodiče na ZŠ knihy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23173,1 %73,57 %  
někdy6620,89 %21,02 %  
ne196,01 %6,05 %  

Graf

10. Čteš rád / Čte Vaše dítě rádo/ Četli jste rádi na ZŠ povinnou četbu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17354,75 %55,1 %  
ne14345,25 %45,54 %  

Graf

11. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 3028790,82 %91,4 %  
31 – 50185,7 %5,73 %  
do 15 let51,58 %1,59 %  
51 – 7041,27 %1,27 %  
71 a více20,63 %0,64 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Čteš si doma? / Čte si Vaše dítě? / Četli jste si na ZŠ?

3. Čteš si každý den? / Čte si Vaše dítě každý den? / Četli jste si na ZŠ každý den?

4. Co čteš? / Co čte? / Co jste četli na ZŠ(řazení)?

5. Čteš / Čte Vaše dítě/ Četli jste na ZŠ i něco jiného než povinnou četbu?

6. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ je důležitá?

7. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ ovlivnila Tvůj/Váš výběr literatura v té době?

8. Chodíš do knihovny? / Chodí Vaše dítě do knihovny?/ Chodili jste na ZŠ do knihovny?

9. Kupují Ti rodiče knihy? / Kupujete svým dětem knihy?/ Kupovali Vám rodiče na ZŠ knihy?

10. Čteš rád / Čte Vaše dítě rádo/ Četli jste rádi na ZŠ povinnou četbu?

11. Jaký je Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Čteš si doma? / Čte si Vaše dítě? / Četli jste si na ZŠ?

3. Čteš si každý den? / Čte si Vaše dítě každý den? / Četli jste si na ZŠ každý den?

4. Co čteš? / Co čte? / Co jste četli na ZŠ(řazení)?

5. Čteš / Čte Vaše dítě/ Četli jste na ZŠ i něco jiného než povinnou četbu?

6. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ je důležitá?

7. Myslíš si, / Myslíte si, že povinná četba na ZŠ ovlivnila Tvůj/Váš výběr literatura v té době?

8. Chodíš do knihovny? / Chodí Vaše dítě do knihovny?/ Chodili jste na ZŠ do knihovny?

9. Kupují Ti rodiče knihy? / Kupujete svým dětem knihy?/ Kupovali Vám rodiče na ZŠ knihy?

10. Čteš rád / Čte Vaše dítě rádo/ Četli jste rádi na ZŠ povinnou četbu?

11. Jaký je Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Drtinová, I.Dětská literatura pro čtenáře ZŠ a povinná četba (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://detska-literatura-pro-ctenare-zs-a-povinna-cetba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.