Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > dětské násilí a jeho příčiny

dětské násilí a jeho příčiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Králíček
Šetření:21. 03. 2012 - 22. 03. 2012
Počet respondentů:84
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4958,33 %58,33 %  
muž3541,67 %41,67 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-255261,9 %61,9 %  
25-301416,67 %16,67 %  
30 a více1214,29 %14,29 %  
15-1967,14 %7,14 %  

Graf

3. Setkali jste se někdy s nějakou formou násilí u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5464,29 %64,29 %  
ne3035,71 %35,71 %  

Graf

4. O jakou formu násilí šlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obě3259,26 %38,1 %  
fyzické1425,93 %16,67 %  
psychické814,81 %9,52 %  

Graf

5. Byl(a) jste někdy jako dítě obětí násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5767,86 %67,86 %  
ano2732,14 %32,14 %  

Graf

6. Pokud ano, kde k násilí došlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole1965,52 %22,62 %  
na ulici1034,48 %11,9 %  
v rodinném kruhu620,69 %7,14 %  
jinde310,34 %3,57 %  

Graf

7. Jaký byl podle vás důvod útočníka k násilí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze pro jeho pobavení1950 %22,62 %  
psychické problémy1539,47 %17,86 %  
alkohol a jiné návykové látky1128,95 %13,1 %  
vyprovokování1026,32 %11,9 %  
potřeba získání peněz513,16 %5,95 %  
rorzpor názorů513,16 %5,95 %  
nevím410,53 %4,76 %  

Graf

8. Byl(a) jste někdy aktérem násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6982,14 %82,14 %  
ano1517,86 %17,86 %  

Graf

9. Pokud ano z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozpor názorů956,25 %10,71 %  
alkohol a jiné návykové látky531,25 %5,95 %  
pouze pro pobavení425 %4,76 %  
nevím425 %4,76 %  
špatné pochopení situace318,75 %3,57 %  

Graf

10. Z jaké pocházíte rodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplná (matka a otec žijí spolu)5869,05 %69,05 %  
neúplná( pouze otec nebo matka)2630,95 %30,95 %  

Graf

11. Měli jste výraznější problémy s rodiči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6779,76 %79,76 %  
ano1214,29 %14,29 %  
nevím55,95 %5,95 %  

Graf

12. Jaký má podle vás vliv společnost na násilí dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velký7184,52 %84,52 %  
malý1214,29 %14,29 %  
žádný11,19 %1,19 %  

Graf

13. Vnímáte dětské násilí ve společnosti jako velký problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7589,29 %89,29 %  
ne55,95 %5,95 %  
nevím44,76 %4,76 %  

Graf

14. Myslíte si, že se násilí u dětí vyvíjí spolu s dobou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6577,38 %77,38 %  
ne1011,9 %11,9 %  
nevím910,71 %10,71 %  

Graf

15. Kdo se častěji dopouští násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapci7589,29 %89,29 %  
dívky910,71 %10,71 %  

Graf

16. Jaká věková skupina má na svědomí nejvíce násilných činů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-204148,81 %48,81 %  
20-302529,76 %29,76 %  
6 – 151214,29 %14,29 %  
30-4067,14 %7,14 %  

Graf

17. Má na dítě a jeho rozvoj násilí vliv, jestli vyrůstá ve fungující rodině nebo v dětském domově či jiném ústavu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7589,29 %89,29 %  
ne67,14 %7,14 %  
nevím33,57 %3,57 %  

Graf

18. Co podle vás nejvíce patří do hlavních příčin dětského násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
špatná funkce rodiny6273,81 %73,81 %  
styl výchovy dětí5666,67 %66,67 %  
vliv médií4452,38 %52,38 %  
psychické poruchy3035,71 %35,71 %  
nevhodné normy dnešní společnosti2833,33 %33,33 %  
uspěchaná dnešní doba1720,24 %20,24 %  

Graf

19. Dopouští se násilných činů více romské děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4452,38 %52,38 %  
nevím3035,71 %35,71 %  
ne1011,9 %11,9 %  

Graf

20. Kdy by měla začínat správná a vhodná prevence násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v útlém věku6880,95 %80,95 %  
ve školním období1619,05 %19,05 %  

Graf

21. Které faktory mají vliv na vývoj násilí u dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
společnost ve,které se dítě pohybuje6982,14 %82,14 %  
nedostatečná péče rodičů6880,95 %80,95 %  
škola2934,52 %34,52 %  
průběh vývoje dítěte2833,33 %33,33 %  
dlouhé sledování televize ostatní děti2833,33 %33,33 %  
dědičné faktory2023,81 %23,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkali jste se někdy s nějakou formou násilí u dětí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi fyzické na otázku 4. O jakou formu násilí šlo?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi obě na otázku 4. O jakou formu násilí šlo?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyprovokování na otázku 7. Jaký byl podle vás důvod útočníka k násilí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Setkali jste se někdy s nějakou formou násilí u dětí?

4. O jakou formu násilí šlo?

5. Byl(a) jste někdy jako dítě obětí násilí?

6. Pokud ano, kde k násilí došlo?

7. Jaký byl podle vás důvod útočníka k násilí?

8. Byl(a) jste někdy aktérem násilí?

10. Z jaké pocházíte rodiny?

11. Měli jste výraznější problémy s rodiči?

12. Jaký má podle vás vliv společnost na násilí dětí?

13. Vnímáte dětské násilí ve společnosti jako velký problém?

14. Myslíte si, že se násilí u dětí vyvíjí spolu s dobou?

15. Kdo se častěji dopouští násilí?

16. Jaká věková skupina má na svědomí nejvíce násilných činů?

17. Má na dítě a jeho rozvoj násilí vliv, jestli vyrůstá ve fungující rodině nebo v dětském domově či jiném ústavu?

18. Co podle vás nejvíce patří do hlavních příčin dětského násilí?

19. Dopouští se násilných činů více romské děti?

20. Kdy by měla začínat správná a vhodná prevence násilí?

21. Které faktory mají vliv na vývoj násilí u dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Kolik je vám let?

3. Setkali jste se někdy s nějakou formou násilí u dětí?

4. O jakou formu násilí šlo?

5. Byl(a) jste někdy jako dítě obětí násilí?

6. Pokud ano, kde k násilí došlo?

7. Jaký byl podle vás důvod útočníka k násilí?

8. Byl(a) jste někdy aktérem násilí?

10. Z jaké pocházíte rodiny?

11. Měli jste výraznější problémy s rodiči?

12. Jaký má podle vás vliv společnost na násilí dětí?

13. Vnímáte dětské násilí ve společnosti jako velký problém?

14. Myslíte si, že se násilí u dětí vyvíjí spolu s dobou?

15. Kdo se častěji dopouští násilí?

16. Jaká věková skupina má na svědomí nejvíce násilných činů?

17. Má na dítě a jeho rozvoj násilí vliv, jestli vyrůstá ve fungující rodině nebo v dětském domově či jiném ústavu?

18. Co podle vás nejvíce patří do hlavních příčin dětského násilí?

19. Dopouští se násilných činů více romské děti?

20. Kdy by měla začínat správná a vhodná prevence násilí?

21. Které faktory mají vliv na vývoj násilí u dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Králíček, L.dětské násilí a jeho příčiny (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://detske-nasili-a-jeho-priciny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.