Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dětské soutěže krásy

Dětské soutěže krásy

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Blechová
Šetření:13. 10. 2023 - 30. 10. 2023
Počet respondentů:121
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jak jistě víte, dětské soutěže krásy (děti ve věku 5-12 let) jsou již delší dobu kontroverzním tématem ve veřejné debatě. Tato otázka vyvolává různé názory a emoce ve společnosti a ovlivňuje děti různých věkových skupin. Cílem mého anonymního průzkumu je porozumět různým perspektivám a postojům k této problematice prostřednictvím sběru názorů korespondentů všech kategorií. Výsledky tohoto dotazníku budou použity v mé odborné práci zaměřené na toto téma.

 

 

 

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7360,33 %60,33 %  
Muž4738,84 %38,84 %  
Jiné10,83 %0,83 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-40 let5847,93 %47,93 %  
15-18 let2419,83 %19,83 %  
41-60 let1814,88 %14,88 %  
19-25 let1310,74 %10,74 %  
Pod 15 let64,96 %4,96 %  
Nad 60 let21,65 %1,65 %  

Graf

3. Jak vnímáte účast dětí v soutěžích krásy z etického hlediska?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepodporuji ji9276,03 %76,03 %  
Nemám stanovisko2117,36 %17,36 %  
Podporuji ji86,61 %6,61 %  

Graf

4. Souhlasíte, že účast dětí v soutěžích krásy může pozitivně ovlivnit jejich sebevědomí a sebeúctu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše nesouhlasím4537,19 %37,19 %  
Nesouhlasím3226,45 %26,45 %  
Souhlasím2621,49 %21,49 %  
Spíše souhlasím1814,88 %14,88 %  

Graf

5. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy může způsobit nadměrný stres a psychický tlak na děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8469,42 %69,42 %  
Spíše ano2923,97 %23,97 %  
Spíše ne64,96 %4,96 %  
Ne21,65 %1,65 %  

Graf

6. Dětské soutěže krásy podporují nerealistické standardy krásy u dětí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím9175,21 %75,21 %  
Spíše souhlasím2218,18 %18,18 %  
Spíše nesouhlasím54,13 %4,13 %  
Nesouhlasím32,48 %2,48 %  

Graf

7. Myslíte si, že soutěže krásy mohou podněcovat nerovnosti a diskriminaci mezi dětmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6655,46 %54,55 %  
Spíše ano3731,09 %30,58 %  
Spíše ne119,24 %9,09 %  
Ne54,2 %4,13 %  

Graf

8. Myslíte si, že dětské soutěže krásy přispívají k sexualizaci dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přispívají4738,84 %38,84 %  
Ano, spíše přispívají4436,36 %36,36 %  
Ne, spíše nepřispívají2016,53 %16,53 %  
Ne, nepřispívají108,26 %8,26 %  

Graf

9. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy omezuje jejich schopnost zažívat bezstarostné dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4940,5 %40,5 %  
Spíše ano4738,84 %38,84 %  
Spíše ne1814,88 %14,88 %  
Ne75,79 %5,79 %  

Graf

10. Souhlasíte, že soutěže krásy mohou být platformou pro děti k prezentaci svých talentů a uměleckých schopností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím4033,06 %33,06 %  
Spíše nesouhlasím4033,06 %33,06 %  
Ne, nejsem toho názoru3024,79 %24,79 %  
Ano, souhlasím119,09 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak vnímáte účast dětí v soutěžích krásy z etického hlediska?

4. Souhlasíte, že účast dětí v soutěžích krásy může pozitivně ovlivnit jejich sebevědomí a sebeúctu?

5. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy může způsobit nadměrný stres a psychický tlak na děti?

6. Dětské soutěže krásy podporují nerealistické standardy krásy u dětí:

7. Myslíte si, že soutěže krásy mohou podněcovat nerovnosti a diskriminaci mezi dětmi?

8. Myslíte si, že dětské soutěže krásy přispívají k sexualizaci dětí?

9. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy omezuje jejich schopnost zažívat bezstarostné dětství?

10. Souhlasíte, že soutěže krásy mohou být platformou pro děti k prezentaci svých talentů a uměleckých schopností?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jak vnímáte účast dětí v soutěžích krásy z etického hlediska?

4. Souhlasíte, že účast dětí v soutěžích krásy může pozitivně ovlivnit jejich sebevědomí a sebeúctu?

5. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy může způsobit nadměrný stres a psychický tlak na děti?

6. Dětské soutěže krásy podporují nerealistické standardy krásy u dětí:

7. Myslíte si, že soutěže krásy mohou podněcovat nerovnosti a diskriminaci mezi dětmi?

8. Myslíte si, že dětské soutěže krásy přispívají k sexualizaci dětí?

9. Myslíte si, že účast dětí v soutěžích krásy omezuje jejich schopnost zažívat bezstarostné dětství?

10. Souhlasíte, že soutěže krásy mohou být platformou pro děti k prezentaci svých talentů a uměleckých schopností?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Blechová, V.Dětské soutěže krásy (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://detske-souteze-krasy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.