Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Dětský autismus

Dětský autismus

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lumíra Přichystalová
Šetření:10. 10. 2013 - 20. 10. 2013
Počet respondentů:185
Počet otázek (max/průměr):9 / 9.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den! jsem studentkou Vysoké školy polytechnické v Jihlavě. Prosím o vyplnění dotazníku, který mi pomůže ke zpracování praktické části mé bakalářské práce, která nese název "Naplánování výletu pro autisty v předškolním věku" . Na začátku dotazníku je uvedena definice a projevy autismu! :)


 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pro ty z vás, kteří se nikdy nesetkali s pojmem "dětský autismus", uvedu jeho definici.
Dětský autismus je závažná porucha zasahující do vývoje dítěte a následně má vliv na jeho komunikační schopnosti. Charakteristickými znaky dětského autismu je například narušená schopnost navazovat kontakty s novými lidmi. Děti s autismem také obtížně zvládají své reakce na vnější podněty. Právě tyto reakce jsou často nepřiměřené dané situaci. Dětský autismus se řadí mezi PAS (Poruchy autistického spektra) . Důsledek této poruchy je mimo jiné také nesprávné přijetí a následné vyhodnocení určité informace přicházející z vnějšího prostředí. V praxi to znamená, že dítě špatně rozumí tomu co slyší, vidí a cítí. Představivost autistických dětí je často nereálná a také mají problémy v oblasti sociálního chování. U tohoto postižení se můžeme setkat také s tím, že jedinec neadekvátně reaguje na situace. To znamená, že třeba u veselé pohádky pláče a u smutné se směje. Neznamená to, že by se mu veselá pohádka nelíbila, jen tuto emoci nedokáže rozeznat a přiřadit k dané situaci. Dalším charakteristickým znakem je, že autisté preferují stereotyp, někteří ho dokonce vyžadují. Příklad z praxe: Malý autista, je zvyklý, že každý den jezdí do školky tamvají číslo 8. Změna čísla tramvaje v něm vyvolá stres a může dojít i k záchvatu. Pro tyto případy je vhodné, aby osoba, doprovázející autistu měla pro něho připravené nějaké uklidňující prostředky ať už to budou léky, oblíbená hračka, fotka nebo nějaká sladkost.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let11260,22 %60,54 %  
15-20 let3719,89 %20 %  
30-50 let3217,2 %17,3 %  
50 a více let52,69 %2,7 %  

Graf

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou11762,9 %63,24 %  
Vysokoškolské5227,96 %28,11 %  
Základní136,99 %7,03 %  
Vyučen42,15 %2,16 %  

Graf

3. Věděl/a jste co je to autismus ještě před přečtením definice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano17292,47 %92,97 %  
Ne147,53 %7,57 %  

Graf

4. Setkal/a jste se někdy s dětským autismem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pouze z doslechu či médií9148,92 %49,19 %  
Ano, v okruhu přátel6736,02 %36,22 %  
Ne, nikdy158,06 %8,11 %  
Ano, v rodině136,99 %7,03 %  

Graf

5. Myslíte si, že je autismus mentální postižení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale má vliv na mentalitu jedince11159,68 %60 %  
Ano7540,32 %40,54 %  

Graf

6. Myslíte si,že je autismus dědičný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12768,28 %68,65 %  
Ano5931,72 %31,89 %  

Graf

7. Myslíte si, že dá autismus vyléčit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne16789,78 %90,27 %  
Ano1910,22 %10,27 %  

Graf

8. Myslíte si, že je možné absolvovat výlet s dítětem postiženým autismem, vzhledem k tomu, co jste si přečetli v úvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud je na to autista důkladně předem připraven17091,4 %91,89 %  
Ne, vzhledem k tomu, že autista negativně reaguje na vybočení ze stereotypu168,6 %8,65 %  

Graf

9. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena14376,88 %77,3 %  
Muž4323,12 %23,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik je Vám let?

  • odpověď 15-20 let:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní na otázku 2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Věděl/a jste co je to autismus ještě před přečtením definice?

4. Setkal/a jste se někdy s dětským autismem?

5. Myslíte si, že je autismus mentální postižení?

6. Myslíte si,že je autismus dědičný?

7. Myslíte si, že dá autismus vyléčit?

8. Myslíte si, že je možné absolvovat výlet s dítětem postiženým autismem, vzhledem k tomu, co jste si přečetli v úvodu?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

3. Věděl/a jste co je to autismus ještě před přečtením definice?

4. Setkal/a jste se někdy s dětským autismem?

5. Myslíte si, že je autismus mentální postižení?

6. Myslíte si,že je autismus dědičný?

7. Myslíte si, že dá autismus vyléčit?

8. Myslíte si, že je možné absolvovat výlet s dítětem postiženým autismem, vzhledem k tomu, co jste si přečetli v úvodu?

9. Jaké je Vaše pohlaví?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Přichystalová, L.Dětský autismus (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://detsky-autismus.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.